You are on page 1of 13

‫החגים המוסלמים‬

‫כללי‬
‫• לוח השנה הערבי הינו לוח שנה ירחי‪ .‬כיוון‬
‫שלוח השנה הירחי מונה ‪ 354‬ימים )הלוח‬
‫השמשי מונה ‪ 365‬ימים( "זזים" החגים‬
‫המוסלמיים מידי שנה‪.‬‬
‫• הלוח הנקרא הלוח ההיג'רי‪ ,‬מתחיל עם הגירתו‬
‫של הנביא מוחמד ממכה למדינה‪ ,‬שחלה‬
‫ב‪ 622-‬לספירה הגרגוריאנית )הכללית(‪.‬‬
‫• המוסלמי המאמין מתפלל ‪ 5‬פעמים ביום‪:‬‬
‫תפילת השחר‪ ,‬צהרים‪ ,‬אחר הצהרים‪ ,‬ערב‬
‫ולילה‪.‬‬

‫• ‪ 5‬מצוות למאמין‪:‬‬
‫• האמונה באל אחד ובנביא מוחמד‬

‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫התפילה‬
‫הצום‬
‫צדקה‬
‫העלייה לרגל‬

‫מושגים‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫•‬

‫הקוראן – הספר הקדוש‬
‫למוסלמים‪.‬‬
‫מסגד – מקום התפילה של‬
‫המאמינים המוסלמים‪.‬‬
‫המואזין – איש הדת הקורא‬
‫בקולו המסתלסל‪ ,‬למאמינים‬
‫המוסלמים לבוא ולהתפלל‪.‬‬
‫הכעבה – האבן הקדושה‬
‫הנמצאת במכה שבערב‬
‫הסעודית‪.‬‬

‫חודש רמדאן‬
‫• חודש רמדאן הינו חודש הצום לכל‬
‫המוסלמים‪ .‬מטרת הצום הינה‬
‫הזדהות עם העניים שאין להם פת‬
‫לחם‪.‬‬
‫• הצום מתחיל לפני תפילת השחר‬
‫ונמשך עד לשקיעת השמש –‬
‫במהלך חודש שלם‪.‬‬
‫• שבירת הצום ותחילת הארוחה‪,‬‬
‫בעת שהמואזין מתחיל בקריאת‬
‫התפילה הרביעית‪ .‬המואזין קורא‬
‫"ال اكبر" – אללה אכבר = אלוהים‬
‫גדול‪ .‬בקריאה זו ניתן האות‬
‫לתחילת הארוחה‪.‬‬

‫חודש רמדאן‬
‫• חודש רמדאן חל‬
‫בחודש התשיעי על פי‬
‫הספירה ההיג'רית‪.‬‬
‫• בחודש זה המוסלמים‬
‫מרבים בקריאת‬
‫הקוראן – ויש‬
‫המסיימים אותו מספר‬
‫פעמים‪.‬‬

‫"ליל אלקדר"‬
‫• מתן הקוראן אירע ב"ליל אלקדר"=‬

‫"הלילה הגורלי" שבו קיבל הנביא מוחמד את‬
‫הקוראן‪.‬‬

‫• על פי האמונה המוסלמית נחשב לילה‬
‫זה "טוב מאלף חודשים"‪ .‬מלאכים ירדו‬
‫עם פקודות האל ובחסותו אל האדמה‪,‬‬
‫כשבידיהם ברכת "שלום" ונשארו על‬
‫הארץ עד עלות השחר‪.‬‬
‫• לילה זה חל ביום ה‪ 27 -‬בחודש‬
‫הרמדאן‪ .‬מידי שנה‪ ,‬נפתחים שערי‬
‫השמיים והבקשות מהאל נענות‪.‬‬
‫• הקריאה ב"קוראן" לא מפסיקה‬
‫במסגדים‪ ,‬עד השעות המאוחרות של‬
‫הלילה‪.‬‬

‫חג אלפיטר‬
‫•‬
‫•‬

‫•‬
‫•‬

‫"חג אלפיטר" מבטא את‬
‫השמחה שחשים המוסלמים‬
‫שסיימו חודש צום‪.‬‬
‫החג מתחיל בחודש "שואל" –‬
‫شوال‪ -‬החודש שאחרי רמדאן‪.‬‬
‫זהו היום הראשון להפסקת‬
‫הצום‪.‬‬
‫תחילת החג – בתפילת הבוקר‬
‫והוא נמשך שלושה ימים‪.‬‬
‫נהוג לאכול ממתק לפני‬
‫שהולכים להתפלל במסגד‪.‬‬
‫)בד"כ אוכלים עוגיות תמרים‬
‫האופייניות לחג זה ”كعك‬
‫العيد“(‪.‬‬

‫חג אלפיטר‪-‬‬
‫• נהוג ללבוש בגדים חדשים‪.‬‬
‫• המבוגרים ‪ -‬ההורים‪ ,‬דודים‪ ,‬אחים‬
‫וקרובי משפחה אחרים‪ ,‬נוהגים‬
‫לתת כסף בעיקר לילדים או‬
‫לאחיות ולאחים‪.‬‬
‫• ביום הראשון של החג נהוג לערוך‬
‫ביקורי משפחות וביקור בבתי‬
‫הקברות‪.‬‬

‫המשך‬

‫חג הקורבן‬
‫• תחילתו של חג הקורבן‬
‫בספור העקידה של ישמעאל‪,‬‬
‫בנו של אברהם אבינו‪.‬‬
‫ישמעאל נחשב בעיני‬
‫הערבים כאבי האומה‪.‬‬
‫)הספור מקביל לסיפור של‬
‫עקידת יצחק(‪.‬‬
‫• החג הגדול והארוך ביותר‬
‫נמשך ‪ 5‬ימים‪.‬‬
‫• רוב המוסלמים מקריבים‬
‫קורבן ביום הראשון של החג‪.‬‬

‫החאג'‪ -‬העלייה לרגל‬
‫• העלייה לרגל חלה בתקופת חג‬
‫הקורבן כאשר המוסלמים עולים למכה‬
‫אלחג'‪ -‬היא‬
‫‪ 20‬יום לפני החג‪.‬‬
‫המצווה החמישית‪ .‬החודש נקרא )זו‬
‫אלחג'ה( ذو الحجة‪.‬‬
‫• ב ‪ 10‬לחודש זו אלחג'ה –חודש‬
‫העלייה לרגל למכה‪ ,‬מתחיל "חג‬
‫הקורבן" ‪ .‬המוסלמים מקיימים את‬
‫המצוות והטקסים הדתיים הקשורים‬
‫לחג ובמסגרת זו ומקריבים קורבן‬
‫מעם הצאן‪ .‬יום זה נקרא ‪,‬יום‬
‫ההקרבה‪" -‬יום אלנחר" ”يوم النحر“ ‪.‬‬

‫יום הולדת הנביא מוחמד‬
‫• מדי שנה חוגגים המוסלמים את יום‬
‫הולדתו של הנביא מוחמד בעיר‬
‫מכה‪.‬‬
‫• יום זה חל ב ‪ 12‬לחודש ההג'רי‬
‫"רביע אלאואל " בשנה המכונה שנת‬
‫הפיל‪) ,‬החודש השלישי לפי לוח‬
‫השנה ההיג'רית(‬

‫ראש השנה ההיג'רית‬
‫• החג מסמל תחילת חיים חדשים‬
‫למוסלמים ונחגג לזכר הגירת‬
‫הנביא מוחמד ממכה‬
‫ל"אלמדינה" בה התקבל‬
‫בברכות‪.‬‬
‫• החגיגות בראש השנה ההג'רית‬
‫חלות באחד לחודש "מוחרם"‪.‬‬
‫• "הגירה" זו התרחשה ‪ 13‬שנים‬
‫לאחר התחלת האיסלאם‪.‬‬

‫אלאסראא ואלמעראג'‬
‫)העלייה השמימה(‬
‫• ליל עליית הנביא מוחמד השמיימה‪ .‬חל ב‪ 27-‬בחודש רג'ב‬
‫)החודש ה‪ 7-‬בשנה ההיג'רית(‪.‬‬
‫• על פי המסורת המוסלמית העביר אלוהים את הנביא‬
‫מוחמד ממסגד "אלחראם" במכה‪ ,‬למסגד "אלאקצא"‬
‫בירושלים‪ .‬את המסע ערך כשהוא רוכב על "הבוראק"‬
‫)סוס עם כנפיים(‪ .‬משם הועלה השמימה ע"י המלאך‬
‫גבריאל וקיבל את מצוות התפילה‪.‬‬
‫• אלמעראג' – המסע אל השכבות העליונות של השמיים‪.‬‬