Săptămâna Internațională a Muzicii Noi

București, 23-30 mai 2010

saptamana internationala a muzicii noi

I n t e r n a t i o n a l We e k o f New Mus i c 2 0 1 0

|

Sâapt ămân a I n t e r n a ț i o n a l ă a Muz i c i i No i 2 0 1 0

1

saptamana internationala a muzicii noi

Afișul Oficial SIMN 2010 "Butterfly Fairy" Raluca Turliu-Cobilanschi

I n t e r n a t i o n a l We e k o f New Mus i c 2 0 1 0

|

Sâapt ămân a I n t e r n a ț i o n a l ă a Muz i c i i No i 2 0 1 0

2

saptamana internationala a muzicii noi

SIMN 2010

Afișul Oficial (II) SIMN 2010 "Dream of Butterfly Fairy" Raluca Turliu-Cobilanschi

I n t e r n a t i o n a l We e k o f New Mus i c 2 0 1 0

|

Sâapt ămân a I n t e r n a ț i o n a l ă a Muz i c i i No i 2 0 1 0

3

saptamana internationala a muzicii noi

Cuprins
Prezentare Evenimente cheie Contextul general Obiective Strategia de comunicare Comunicarea Concept Promovarea Evenimente Teasing Campaign Materiale Promotionale Evaluarea Organizatori Contact Program SIMN 2010 5 6 6 7 8 9 9 10 10 11 11 12 13 13 14

I n t e r n a t i o n a l We e k o f New Mus i c 2 0 1 0

|

Sâapt ămân a I n t e r n a ț i o n a l ă a Muz i c i i No i 2 0 1 0

4

saptamana internationala a muzicii noi

PREZENTARE
Săptămâna Internațională a Muzicii Noi este cel mai important festival al muzicii contemporane în România. SIMN celebreaza inovația, mixul cultural și avangarda în muzica clasică contemporană. Festivalul își propune să prezinte unui public cât mai larg experiența contemporană a muzicii noi caracterizată de fusion, inovație și experiment. Unul din principalele scopuri ale celei de-a 20-a ediții, în 2010 este extinderea formelor de expresie artistică contemporană, cu precădere a muzicii, din spațiul academic, formal, în spațiul urban, viu și efervescent, în rândul publicului larg. Totul se află în continuă mișcare și în continuă schimbare stârnind noi provocări, îndemnând la inovație și evoluție. Contemporaneitatea în artă și în societate, caracterizate de curentul de avangardă, reinventează continuu spațiul și formele artistice de exprimare, crează un fusion al expresivității artistice, experimentează diferite forme de artă, creând opere care se întamplă o singură dată, care generează impresii la nivelul tuturor simțurilor, implicând mereu publicul-spectator în actul artistic. SIMN 2010 își propune să familiarizeze publicul bucureștean cu aceste forme noi de expresie artistică și să promoveze în principal muzica contemporană bazându-se pe apetitul pentru cultură, inovație și exclusivism al publicului tânăr, dar și pe dorința de informare continuă a celor deja familiarizați cu muzica contemporană, cât și mediului academic, criticilor din domeniu și mass-media. Astfel SIMN își dorește să devină unul din principalii promotori ai artei contemporane în societatea românească promovând valorile culturale, inovația, creativitatea și provocând publicul, aducându-l fața în fața cu artiștii de azi. Sub sloganul "I`m alive!" al ediției din 2010, muzica clasică contemporană se manifestă în mod viu prin diversitate, astfel această ediție jubiliară va cuprinde spectacole de muzică simfonică, muzică de cameră, teatru instrumental, dans, recitaluri instrumentale, performenceuri și happening-uri inedite a peste 50 de compozitori din România, Anglia, Spania, Franța, Irlanda, Germania, Suedia și a peste 50 de lucrări în premieră. Festivalul se va desfășura de-a lungul săptămânii 23-30 mai, în mai multe locații consacrate precum Universitatea de Muzică din București sau Palatul Cantacuzino dar și în locații mai puțin convenționale precum AFI Palace Cotroceni, Palatul Mogosoaia, Piața George Enescu sau Muzeulde Geologie. Festivalul Internațional de Muzică Contemporană reprezintă cel mai important festival de muzică cultă din România după festivalul Internațional George Enescu, care este organizat o dată la doi ani. Edițiile Festivalulului SIMN sunt prezente anual și promovează artiști din mediul Internațional cât și artiști români. Lucrările promovate de SIMN reprezintă de la an la an premiere ale muzicii contemporane care prin caracterul ei reprezintă o formă a artei universale în continuă evoluție și transformare. Organizatorii Săptămânii Internaționale a Muzicii Noi sunt Universitatea de Muzică București, Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România si Asociația Română a Femeilor în Artă (ARFA) cu sprijinul Ministerului Culturii.
I n t e r n a t i o n a l We e k o f New Mus i c 2 0 1 0 | Sâapt ămân a I n t e r n a ț i o n a l ă a Muz i c i i No i 2 0 1 0

5

saptamana internationala a muzicii noi
EVENIMENTE CHEIE Prezența pe scenă la București a unuia din cei mai reputați artiști ai muzicii contemporane: Sergio Altamura Pentru prima dată în România un concert de muzică cultă, contemporană va avea loc într-un spațiu cu totul inedit: la mall, la AFI Palace Cotroceni, în Zona de distracții. O premieră artistică: un performance a nu mai puțin de patru artiști, prezenți concomitent întro cabina telefonică, care vor interpreta și vor dansa in același timp. Prima instalație de sunet din plastic, prezentă anul acesta la București prin intermediul artistului Johannes Sistermanns. Muzica de film compusă de copii pe parcursul săptămânii muzicii contemporane sub îndrumarea artistului Thomas Beimel prezentată intr-un performance multimedia în încheiera festivalului

CONTEXTUL GENERAL
Muzica contemporană nu poate fi prezentată în contextul actual al evoluției artei secolului XXI altfel decât ca parte integrantă a sincretismului tuturor artelor contemporane. De asemenea informațiile pe care publicul larg le are despre arta contemporană sunt extrem de puține iar cunoașterea restrânsă este principala cauză a unui interes scăzut pentru arta contemporană și pentru muzică cu precădere. Prezența foarte scazută a educației artistice în sistemul de educație românesc nu doar că nu trezește interesul publicului tânăr dar a determinat absența totală a oricărui tip de informație despre ceea ce a stat efectiv la baza evoluției creative a umanitățiii și a societății românești în perioadele ei de înflorire. Astfel contactul publicului tânăr cu arta contemporană devine aproape imposibil de realizat, prin inexistenta unor date elementare de identificare cu subiectul în sine. Toate acestea au dus la absența a numeroase elemente culturale în societatea de astăzi și implicit la o apetență scăzută pentru cunoașterea surselor de creativitate ale culturii moderne. SIMN nu a reușit să fie prezentă în atenția publicului larg în ultimle 19 ediții, axându-se exclusiv pe prezența publicului cunoscător și al specialiștilor din mediul academic,acoperind astfel o gamă restrânsă a publicului și creând în percepția generală impresia că muzica cultă contemporană se adresează unui public restrâns, avizat. Această abordare alături de abordări asemănătoare în alte ramuri ale artei contemporane, în România, a determinat intrarea într-un con de umbră a artei actuale.

I n t e r n a t i o n a l We e k o f New Mus i c 2 0 1 0

|

Sâapt ămân a I n t e r n a ț i o n a l ă a Muz i c i i No i 2 0 1 0

6

saptamana internationala a muzicii noi
OBIECTIVE
Urmare a acestui fapt ediția din 2010 a SIMN are menirea de a readuce în atenția publicului larg, “neavizat” noutățile din muzica contemporană autohtonă dar și din mediul internațional, într-o manieră accesibilă. Astfel ediția de anul acesta se centrează în jurul unui concept materializat într-un eveniment la Palatul Cantacuzino - Magic Land concept ce are ca scop principal atragerea atenției către fenomenul artei contemporane în intregul ei spectru, în general și al muzicii noi în particular prin diversificarea modalităților de expresie și prezentare ale actului artistic, creând o poveste accesibilă în jurul fiecărui specatcol în parte din cadrul evenimentului. Totodată Festivalul muzicii contemporane, prin ediția din 2010 este consecvent față de publicul său din anii trecuți și se adresează acestui public din spectrul academic și publicului cunoscător cu evenimente convenționale, spectacole organizate la Sala Radio și la Universitatea de Muzică București. Prima categorie de public căruia se adresează festivalul de muzică contemporană de anul acesta este publicul tânăr din segmentele de vârstă 16-24 ani, tineri aflați încă în sistemul educațional cu un apetit crescut pentru nou, atipic, inventiv și neconvențional, publicul tânăr, activ din segmental de vârstă 25-35 de ani , cu un grad de educație ridicat, cu un interes crescut în informare, actualitate și tendințe în artă și publicul din segmentul de vârstă 35-50 de ani, cu un grad de educație ridicat, cu legătură strânsă cu mediul cultural și artistic din România. Cea de-a doua categorie este reprezentată de specialiștii din mediul academic și celui specializat: profesori universitari, artiști interpreți, compozitori, muzicologi etc. Pentru prima categorie de public SIMN 2010 iși propune să mediatizeze evenimentele de anul acesta și să popularizeze muzica contemporană cu titlu informativ sperând într-o prezență cât mai numeroasă a publicului larg la fiecare spectacol și eveniment și într-o implicare activă a acestuia în susținerea și promovarea celorlalte evenimente culturale conexe. Adresându-se publicului avizat, din mediul academic SIMN 2010 iși propune să reconfirme caracterul de pionierat în promovarea muzicii contemporane internaționale și românești prin oferirea unor spectacole inedite cu prezențe de marcă ale unor artiști din mediul muzical.

I n t e r n a t i o n a l We e k o f New Mus i c 2 0 1 0

|

Sâapt ămân a I n t e r n a ț i o n a l ă a Muz i c i i No i 2 0 1 0

7

saptamana internationala a muzicii noi

STRATEGIA DE COMUNICARE
Campania de comunicare a SIMN 2010 are drept scop principal promovarea muzicii contemporane pentru publicul larg și secundar , poziționarea evenimentului ca cel mai important festival cultural ce susține muzica contemporană în România, ca unul din principalele festivale care promovează formele de expresie artistică ale artei contemporane. Deasemenea campania inițiată în acest an își dorește realizarea unei poziționări în corelație cu Festivalul George Enescu ca singurele evenimente majore de promovare a muzicii culte, printr-o distincție clară între conceptele definitorii ale celor două evenimente: promovarea și omagierea muzicii culte classice și moderne și respectiv promovarea muzicii noi contemporane. Astfel prin diversificarea metodelor și canalelor de promovare a festivalului dar și printr-o abordare diferită a evenimentelor din cadrul SIMN se dorește atragerea unui public numeros către toate acțiunile ediție de anul acesta. Evenimentul central al Festivalului, Magic Land, desfășurat pe parcursul întregii săptămâni la Palatul Cantacuzino de pe Calea Vctoriei, reprezintă motorul central de promovare pentru publicul larg al celebrării muzicii contemporane internaționale anul acesta la București. Spectacolele desfășurate în cadrul evenimentului de la Palatul Cantacuzino vor fi caracterizate de o atmosferă inedită și surpinzătoare prin prezentarea unor povești actuale într-o manieră accesibilă dar inedită, atât din perspectivă muzicală cât și vizuală. În Magic Land își vor regăsi locul toate formele de expresie artistică contemporane de la muzică - element central - continuând cu arta vizuală: arta plastică, fotografică, colaje digitale, sculptura, design vestimentar, artă teatrală. Astfel publicul va beneficia de o ofertă culturală atractivă și diversificată, de larg interes care va îl familiariza cu tendințele muzicii contemporane dar și cu cele ale artelor secolului XXI în ansamblul lor. Un alt eveniment care se va adresa atât publicului larg cât și celui din mediul academic este deschiderea Festivalului care va avea loc la Palatul Mogoșoaia și care se va desfășura pe parcusrsul întregii zile prin spectacole în diverse locații ale Domeniului. Mediul academic și publicul avizat va beneficia de o atenție deosebită prin organizarea spectacolelor, pe întreg parcusrul SIMN în sala “Mihail Jora” a Radiodifuziunii Române și în sala de operă a Universității de Muzică București. Publicului larg cât și celui academic îi mai este rezervat totdată și spectacolul care va avea loc într-o locație neconvențională, în mall-ul AFI Palace Cotroceni -Zona de dostracții, un concert al tinerilor compozitori, unde lucrările acestora vor fi promovate într-un context atipic. Pe întreg parcursul săptămânii evenimentele din cadrul Magic Land cât și celelate spectacole din sălile de concert clasice se vor desfășura zilnic, astfel întregul spectru al publicului va beneficia de o ofertă culturală bogată și variată, permitând numeroase
I n t e r n a t i o n a l We e k o f New Mus i c 2 0 1 0 | Sâapt ămân a I n t e r n a ț i o n a l ă a Muz i c i i No i 2 0 1 0

8

saptamana internationala a muzicii noi
COMUNICAREA
CONCEPT Conceptul cheie al campaniei de comunicare a SIMN 2010 se axează în jurul poveștilor magice pe care muzica le spune întotdeauna. Aceste povești își dezvăluie surprizele în fiecare spectacol din săptămăna 23 - 30 mai, coboară în realitatea urbană și sunt spuse în spații inedite. De asemnea întregul concept se centrează și în jurul mesajului care identifică muzica contemporană cu o prezentare heute-couture: o susră de inspirație pentru muzica comercială, dar și o importantă sursă de influență pentru celelalte forme de expresie artistică: pictură, sculptură, fotografie, artă digitală, design vestimentar. Totodată Festivalul internațional al muzicii contemporane își asumă și menirea de promotor al artei contemporane în ansamblul ei. Strategia de comunicare se axează pe promovarea cât mai amplă a festivalului și evenimentelor din cadrul lui prin divesrsificarea canalelor de comunicare în masă, axându-se în principal pe promovarea evenimentului cel mai accesibil publicului larg, menit de altfel să aducă în percepția acestuia muzica contemporană ca fenomen cultural accesibil, inovator creativ și viu: Magic Land. Strategia de comunicare va avea două direcții principale: promovarea SIMN 2010 pentru publicul larg și promovarea SIMN 2010 pentru publicul avizat și mediul academic. Sloganul festivalului, “I’m alive!” subliniază caracterul viu și evolutiv al muzicii contemporane dar și tendința expansivă a acestei forme de expreie culturală în raport cu celalte arte. Mesajul central al ediției festivalului din 2010 prezintă muzica contemporană ca fenomen accesibil și de interes general pentru publicul interesat de inovație, creativitate și de evoluțiile din domeniul cultural în anasamblu. Muzica contemporană prezentă la București, în cadrul SIMN 2010, aduce defilari heute-couture ale sunetelor si armoniilor care vor stabilii tendintele in muzica ce ii va urma. Muzica cultă în genral și muzica contemporanș în special nu se adresează exclusicv unui public avizat, pentru înțelegerea și aprecierea ei nu sunt necesare studii de specialitate și nici o pregătire prealabilă ci doar interesul pentru varietatea formelor de creație și expresie, interesul pentru inovație, pentru avangardă și inedit. Mesajul secundar se va centra pe promovarea culturii contemporane în ansamblul ei, prin axarea pe mesajul ce transmite importanța cunoașterii tendințelor actuale în artă pentru o orientare corectă a publicului în spațiul de dezvoltare al societății moderne. Cultura și arta contemporană sunt accesibile în măsura în care sunt făcute cunoscute în rândul publicului larg, iar valorile pe care le promovează generează ecouri în societate. Ele crează repere importante în dezvolatrea ulterioară în societatea în care se manifestă.
I n t e r n a t i o n a l We e k o f New Mus i c 2 0 1 0 | Sâapt ămân a I n t e r n a ț i o n a l ă a Muz i c i i No i 2 0 1 0

9

saptamana internationala a muzicii noi
PROMOVAREA
EVENIMENTE

Comunicarea și promovarea evenimentului se va desfășura pe două direcții: O dată prin promovarea directă prin intermediul website-ului festivalului care va prezenta atât toate evenimentele dinn cadrul SIMN 2010 cât și detalii despre toți artiștii invitați în acest an, prin intermediul partenerilor media în presa scrisă și TV și a partenerilor din mediul on-line (site-uri de specialitate,site-uri și blog-uri partenere, rețele sociale). O alta, indirectă, prin promovarea artei contemporane, centrându-se pe muzica contemporană: interviuri în cadrul unor importante reviste, apariții la posturile TV partenere și prin articole în cotidienele locale distribuite gratuit dar și în cele naționale. Lansarea website-ului festivalului va face o avanpremieră a spectacolelor, prezentând artiștii din cadrul ediției de anul acesta. Odată cu lansarea website-ului va începe și campania de promovare prin intermediul rețelelor sociale și a partenerilor din mediul online, precum și în blogosferă. Evenimentul va beneficia de o lansare pentru publicul avizat, în data de 23 mai, la Palatul Mogoșoaia. În cadrul acestei lansări va avea loc o conferintță de presă care va prezenta, în ansamblu, noutățile acestei ediții și programul festivalului. Cea de-a doua lansare, din data de 24 mai, se va adresa cu precădere publicului larg și va avea loc în București, odată cu lansarea evenimentelor din cadrul Magic Land, la Palatul Cantacuzino. De asemenea aici va avea loc o conferință de presă care va comunica seria de evenimente ce se vor desfasura în Magic Land . Evenimentul de lansare va fi completat de o serie de show-ri menite să familiarizeze publicul prezent cu ceea ce va urma în întreaga săptămână la Palatul Cantacuzino. Alături de partenerii media, reviste de informare, cotidiene locale si nationale de larg interes precum și presa specializată, în cadrul lansării Magic Land vor fi prezente televiziuni comerciale precum și reprezentanți ai presei scrise În Încheierea festivalului, în data de 30 mai, va avea loc un cocktail-party și o conferință care va prezenta concluziile ediție din 2010, din perspectiva academică dar și impresiile și rezultatele în ceea ce privește prezența și atitudinea publicului față de spectacolele săptămânii internaționale a muzicii noi.

I n t e r n a t i o n a l We e k o f New Mus i c 2 0 1 0

|

Sâapt ămân a I n t e r n a ț i o n a l ă a Muz i c i i No i 2 0 1 0

10

saptamana internationala a muzicii noi
TEASING CAMPAIGN - WEBSITE Elementul-cheie în promovarea festivalului va fi un website care va face parte dintr-un Teasing Campaign. Website-ul se centrează în jurul conceptului-cheie al campaniei de comunicare: poveștile magice pe care le spune muzica nu sunt altceva decât visele unor oameni transpuse în sunete. Insight-ul campaniei de teasing: Toți oamenii au vise pe care le urmăresc pentru o perioadă mai scurtă sau mai îndelungată de timp. Fiecare întâmplare fericită din viața oamenilor este într-o oarecare măsură o transpunere în realitate a unui vis pe care aceștia l-au urmărit constant. Cu cât aceste vise sunt împărtășite mai multor oameni cu atât există mai multe șanse ca ele să se transforme în realitate - cu cât mai mulți oameni gândesc într-o direcție cu atât mai mult acel vis are șanse să se îndeplinească. Determinarea cu care cineva își urmează visul este direct proporțională cu șansele ca acesta să se indeplinească. Astfel va fi creat un site care va strânge visele tuturor ce îl vor accesa, cu promisiunea ca ele să se îndeplinească în decursul a 30 de zile, evenimentul și locul unde ele se vor transforma în spectacol vor fi anunțate pe website cu o zi înaintea deschiderii SIMN 2010. Totdată fiecare vizitator care accesează site-ul va fi îndemnat să își îndrume prietenii pentru a accesa site-ul și a îl vota pentru ca el să fie unul din cei cărora visul li se va îndeplinii. Website-ul va fi promovat prin toate canalele de comunicare ce stau la dispoziție, timp de 30 de zile, ca un site care pune la dispoziție un instrument de socializare prin intermediul căruia visele se pot transforma în realitate. BROȘURA EVENIMENTULUI Broșura evenimentului ce va cuprinde o prezentare generală a celor mai importante evenimente, întreg programul pe durata celor 8 zile, precum și prezentarea participanților la această ediție. CĂRȚI POȘTALE Prezentarea evenimentului de la Palatul Mogoșoaia, printr-un material în formatul unei cărți poștale care va promova evenimentele din ziua lansării festivalului. BROȘURA MAGIC LAND O broșură separată va prezenta evenimentele din cadrul Magic Land, precum și artiștii care vor performa în cadrul acestora. CĂRȚI POȘTALE - MAGIC LAND Evenimentul Magic Land va fi promovat și prin intermediul unor cărți poștale care vor infățișa cele mai importante evenimente și artiștii lor din fiecare cele șapte zile.

I n t e r n a t i o n a l We e k o f New Mus i c 2 0 1 0

|

Sâapt ămân a I n t e r n a ț i o n a l ă a Muz i c i i No i 2 0 1 0

11

saptamana internationala a muzicii noi
AFIȘ Afișele clasice reprezintă o altă metodă de comunicare și promovare a SIMN 2010. Acestea vor fi completate de bannere prezente în puncte strategice de interes în jurul locațiilor în care se vor desfășura spectacolele. WEBSITE-UL DE COMUNICARE ȘI PROMOVARE Website-ul de comunicare și promovare al SIMN 2010 va fi platforma online de prezentare a tuturor evenimentelor, artiștilor, compozitorilor și lucrărilor acestora. De asemenea website-ul va avea și conținut media precum și o secțiune de informare cu materiale pentru presă. Website-ul va cuprinde actualizări zilnice pe parcursul celor opt zile cu informări scrise și multimedia de la cele mai importante evenimente ale zilei. Campania de comunicare și promovare se va desfășura pe parcursul a 30 de zile, începand cu trei săptămâni înaintea deschiderii festivalului si incheindu-se odată cu sfârsitul ediției SIMN din 2010.

EVALUAREA
Evaluarea campaniei de comunicare a SIMN 2010 se va axa pe monitorizarea aparițiilor media precum și pe prezența publicului la fiecare spectacol al evenimentului. Analiza și rezultatele vor fi publicate sponsorilor, partenerilor și vor deveni publice și prin prezența lor în cadrul website-ului evenimentului care va rămâne activ.

Copyright: People PR Agency. Acest material este conceput și realizat de People PR Agency. Toate elementele și conceptele prezentate se află sub protecția legii drepturilor de autor. Reproducerea totală sau parțială a acestui material precum și dezvoltarea sub orice formă a conceptelor prezentate în acest material se poate face exclusiv cu acordul prealabil al autorului. People PR Agency este o marcă a Phi Office Srl. I n t e r n a t i o n a l We e k o f New Mus i c 2 0 1 0 | Sâapt ămân a I n t e r n a ț i o n a l ă a Muz i c i i No i 2 0 1 0

12

saptamana internationala a muzicii noi

Organizatori
Ministerul Culturii si Cultelor Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România Universitatea Națională de Muzică București Asociația Română a Femeilor în Artă Director Festival Mihaela Vosganian Irinel Anghel

PR Manager
Oana Tinu

Consultant Comunicare
Denis Drăghici

Contact
Oana Tinu +40 746 112 945 oana.tinu@gmail.com Denis Draghici +40 753 141 176 denis.draghici@gmail.com

I n t e r n a t i o n a l We e k o f New Mus i c 2 0 1 0

|

Sâapt ămân a I n t e r n a ț i o n a l ă a Muz i c i i No i 2 0 1 0

13

saptamana internationala a muzicii noi

PROGRAM
Duminica 23 mai
Palatul Mogosoaia Ora 14: Deschiderea festivalului. Vernisaj expozitie Raluca Ghideanu Cu muzica de: Adrian Enescu – Adoramus Te Dan Dediu – Viermi de mar Doina Rotaru – Masti Interpreteaza: Ana Chifu (flaut), Oana Visenescu (vioara, viola), Emil Visenescu (clarinet) Ora 15: Concert Barrie Webb (Anglia) – trombon & Emil Sein (Spania) – saxofon In program: Mihaela Vosganian , Diana Rotaru, Laura Manolache Ora 16:30: Performance multimedia. Muzica de Maia Ciobanu Ora 18: Recital Emil Sein (Spania) – clarinet, saxofon In program: Jesus Villa Rojo, Nicolae Brandus, Dinu Ghezzo Participa cvartetul de coarde Florilegium si coregrafa Liliana Iorgulescu Ora 20 In interiorul sunetului Fred Popovici - Introducere in anatomia sunetului Livia Teodorescu - Endeavour Bells – Fantezie pentru pian si mediu electronic Interpreteaza: Marius Lacraru (vioara), Livia Teodorescu (pian) Ora 20:30 InnerWorld Music: Vortando: Connecting to your Inner Power Duo Irinel Anghel & Sorin Romanescu Ghizii Calatoriei: Grupul AvantInGard

I n t e r n a t i o n a l We e k o f New Mus i c 2 0 1 0

|

Sâapt ămân a I n t e r n a ț i o n a l ă a Muz i c i i No i 2 0 1 0

14

saptamana internationala a muzicii noi
Luni 24 mai
Orele 16 Deschiderea Magicland-ului MAGICLAND Curtea Palatului Cantacuzino din Calea Victoriei nr. 141 Ora 16 Intuition: Plastic Sound-Installation Sound Plastic performance: Johannes Sistermanns Partener: Institutul Goethe Ora 17 Magicland Vivaldi si Computer Music …there are no more four seasons George Kentros (vioara) si Matthias Petterson (computer) - Suedia Ora 19:00 Radiodifuziunea Romana. Studioul Mihail Jora Concert de orga Eva Maria Houben (Germania) In program : George Enescu: Andante religioso (Bearb.: Fr. Metz) Corneliu Dan Georgescu: Orbis 2 – Verso l’Alto (aus dem Zyklus Orbis) - paa Eva-Maria Houben: trio IV – quatuor IV – trio VI – quatuor VII (aus dem Zyklus Orgelbuch) Aurel Stroe: Armonia (Bearb.: Corneliu Dan Georgescu) Corneliu Dan Georgescu: B-Moll-Erstarrung - paa Eva-Maria Houben: Întâlniri fugitive - paa Ora 20:30 Universitatea de Muzica. Sala de Opera MultiLudicMedia. Proiectul este realizat la initiativa Centrului de Muzica electroacustica si Multimedia al Universitatii Nationale de Muzica Bucuresti, in colaborare cu Facultatea de Teatru a Universitatii Nationale de Arte Teatrale si Film. Coordonatori: Catalin Cretu si Nicolae Mandea Participa: regizori: Ana Ionita, Emoke Kedves, Ducu Pamfile compozitori: Elena Apostol, Sabina Ulubeanu, Mihai Murariu, Darie Nemes. Ansamblul: Opus Art

I n t e r n a t i o n a l We e k o f New Mus i c 2 0 1 0

|

Sâapt ămân a I n t e r n a ț i o n a l ă a Muz i c i i No i 2 0 1 0

15

saptamana internationala a muzicii noi

Marti 25 mai
Ora 16 Magicland Cvartet pentru o lavaliera - instalaţie coregrafic-sonoră Concept: Vava Ştefănescu Coautori: Julien Trambouze (artist sonor), Carmen Coţofană, Mihaela Dancs, Farid Fairuz (dansatori) Sponsor realizarea decorului: MAGNUM Sponsor: LiterNet Proiect realizat cu sprijinul AFCN Ora 17 Aula Palatului Cantacuzino Concert cameral Elmira Sebat (voce), Thomas Beimel (viola), Christian Roderburg (percutie) (Germania) Program: Thomas Beimel , Myriam Marbe, Aleyda Moreno, Carl Ludwig Hübsch, Marcela Rodríguez , Violeta Dinescu , Graciela Paraskevaídis Ora 18:30 Magicland Cvartet pentru o lavaliera - instalaţie coregrafic-sonoră Concept: Vava Ştefănescu Coautori: Julien Trambouze (artist sonor), Carmen Coţofană, Mihaela Dancs, Farid Fairuz (dansatori) Sponsor realizarea decorului: MAGNUM Sponsor: LiterNet Proiect realizat cu sprijinul AFCN Ora 20 Aula Palatului Cantacuzino Cvartetul de coarde Florilegium In program: Aurel Stroe, Tiberiu Olah, Anatol Vieru, Stefan Niculescu

I n t e r n a t i o n a l We e k o f New Mus i c 2 0 1 0

|

Sâapt ămân a I n t e r n a ț i o n a l ă a Muz i c i i No i 2 0 1 0

16

saptamana internationala a muzicii noi

Miercuri 26 mai
Ora 16 Magicland Video Music Creatii de Catalin Cretu, Liana Alexandra Ora 17:30 Aula Palatului Cantacuzino Ecouri si parfumuri… Ansamblul devotioModerna Felicia DONCEANU – Unde eşti, copilărie? – pentru mezzosoprană şi pian Liviu MARINESCU - Echoes pentru flaut solo şi sunete preînregistrate (bandă) Mihail VÎRTOSU – Parfumuri, crinoline (versuri de Şerban Foarţă) – pentru mezzosoprană şi 5 instrumente (clarinet, vioară, violoncel, pian şi percuţie) Ivana Stefanovic – ONA pentru soprană, flaut, pian, violoncel şi bandă Carmen CÂRNECI – Thesaurós pentru flaut, clarinet, vioară, violoncel, pian, percuţie INTERPRETI : Elmira Sebat (mezzosoprana), Ana Chifu (flaut), Cristian Mancaş (clarinet), Natalia Colotelo-Pancec (vioara), Dan Cavassi (violoncel), Mihail Vîrtosu (pian), Sorin Rotaru (percutie). Conducerea muzicala: Carmen Carneci Ora 19 Radiodifuziunea Romana Concertul Orchestrei de Camera Radio Dirijor: Tiberiu Soare Solisti: Grigore Lese, Grupul Inter-Art, Daniel Kientzy, Emil Sein In program: Mihaela Vosganian – Calea Ingerului Uman Andrei Tanasescu – Toccata pentru pian si orchestra Jesus Villa Rojo – Concert pentru clarinet si orchestra Doina Rotaru – Masques et miroirs

I n t e r n a t i o n a l We e k o f New Mus i c 2 0 1 0

|

Sâapt ămân a I n t e r n a ț i o n a l ă a Muz i c i i No i 2 0 1 0

17

saptamana internationala a muzicii noi
Joi 27 mai
Ora 17 Aula Palatului Cantacuzino Ansamblul Aperto. Lansare de CD. Concert. Ora 18 Magicland Recital extraordinar Sergio Altamura (Italia) – chitara, mediu electronic Ora 20:30 Universitatea Nationala de Muzica Bucuresti. Sala de opera. Opera AVE de Liviu Danceanu. Premiera Interpreteaza Ansamblul Archaeus

Vineri 28 mai
Ora 16 Magicland Dynamic Meditation Muzica: Mihaela Vosganian Interpreteaza Grupul Inter-Art (Mihaela Vosganian, Irinel Anghel, Sorin Romanescu, Costin Petrescu) Ora 17:30 Aula Palatului Cantacuzino Concert coral Interpreteaza: Corul Acoustic Dirijor: Daniel Jinga Ora 19 Radiodifuziunea Romana Concertul Orchestrei Nationale Radio Dirijor: Horia Andreescu Solisti: Barrie Webb, Daniel Kientzy, Cornelia Petroiu, Bianca Manoleanu Program: Dan Dediu – Concert pentru trombon si orchestra Sorin Lerescu – Concert pentru saxofon, viola si orchestra Pascal Bentoiu – Simfonia a 8-a

I n t e r n a t i o n a l We e k o f New Mus i c 2 0 1 0

|

Sâapt ămân a I n t e r n a ț i o n a l ă a Muz i c i i No i 2 0 1 0

18

saptamana internationala a muzicii noi
Sambata 29 mai
Ora 12 Magicland Expeditie in lumea sunetelor Spectacol cu si pentru copii....dar nu numai Proiectul are in vedere pregatirea unui spectacol muzical realizat de copii sub indrumarea artistului german Thomas Beimel. Copii vor descoperi sunete si vor fi indrumati sa le transforme in compozitii muzicale ce vor fi prezentate intr-un performance la finalul saptamanii. Ora 15 Aula Palatului Cantacuzino Concert Trio Contraste Octavian Nemescu – ouiEiou….pentru ora 3 dupa-amiaza….calatorie muzicala initiatica din ciclul pieselor pentru cele 24 de ore ale zilei Cristian Marina – Fioritura Vladimir Scolnic – Keyboard Games Vladimir Scolnic - Irresistible Dreams of a Pianist Horia Surianu – Dialogues croises Ora 17 AFI Palace Cotroceni I am Alive ! Concertul tinerilor compozitori (I) Interpreteaza Ansamblul Icon Arts Partener: Exces Music Ora 18 Magicland Sambata Sonora Urechea explicita…concert de muzica electro-acustica in colaborare cu GRM (Paris) si Libraria Jumatatea plina Ora 19:30 Muzeul National de Geologie I am Alive ! Concertul tinerilor compozitori (II) Interpreteaza Ansamblul Icon Arts Partener: Exces Music, Muzeul National de Geologie Ora 20:30 Universitatea de Muzica Bucuresti. Studioul de Opera. Spectacol multimedia Interpreteaza Trio Ioachimescu Partener: Universitatea Nationala de Muzica Bucuresti In program: Calin Ioachimescu, Cristian Lolea, Catalin Cretu, Nicolae Teodoreanu

I n t e r n a t i o n a l We e k o f New Mus i c 2 0 1 0

|

Sâapt ămân a I n t e r n a ț i o n a l ă a Muz i c i i No i 2 0 1 0

19

saptamana internationala a muzicii noi
Duminica, 30 mai
Ora 14 Magicland Art Supermarket (Loc de joaca pentru oameni mari) Muzicieni, artisti plastici, artisti video, actori vin sa expuna produsele lor culturale in Palatul Creativitatii din Magicland. Se expun si idei.... vorbim despre ele....proiecte, performanceuri...totul la vedere....pentru public....vindem povesti pentru speranta, pentru frumusete, pentru auto-cunoastere....un indemn la Creativitate pentru toti cei care vor sa arate ceea ce au de oferit... Coordonator: Raluca Ghideanu Ora 17 Radiodifuziunea Romana. Studioul Mihail Jora Ansamblul Profil Dirijor: Tiberiu Soare In program: Cornel Taranu, Stefan Niculescu, Mihai Murariu, Ivan Brkljachic Ora 19 Aula Palatului Cantacuzino Grupul de Muzică Nouă TRAIECT Conducerea muzicală: Sorin Lerescu Geanina Săveanu-Meragiu – vioară, Viorica Nagy – violoncel, Georgeta Radu – percuţie, Alexandru Hanganu – flaut, Andrei Podlacha - pian, Răzvan Gachi – clarinet, Tiberiu Cenuşer – trombon Solist: Barrie Webb, trombon (Marea Britanie) Elena Apostol, FAIRYTALE pentru ansamblu (p.a.a.) Filip Pavlov (Bulgaria), FULL MOON for flute & piano (p.a.r.) Iulia Cibişescu-Duran, CONCERTO for clarinet and ensemble (p.a.a.) Kedves Csanad (Ungaria), INSIDE VOLUME pentru vioară, violoncel, percuţie, pian şi tape (p.a.r) George Balint, BONTROM – sunetul furat pentru Barrie Webb şi ansamblul Traiect (p.a.a.) Ora 20:30 Magicland LoveBubbleStory Live Plastic Bubbles Performance din Proiectul Art Detox Diet for your Mind Cu Farid Fairuz (Liban), Angelika Adalbert (Israel) – soundancers si Sorin Romanescu (live DJing)

I n t e r n a t i o n a l We e k o f New Mus i c 2 0 1 0

|

Sâapt ămân a I n t e r n a ț i o n a l ă a Muz i c i i No i 2 0 1 0

20