You are on page 1of 127

.

'
.

~ 1

~::li'jl:~I.!!!Jtr.:!Jli:~ .......................................................................................................................... .5

~jfjj!j;!.f).@i ~~j.-"j(~~& .............................................................................................................................

.6

i~ ................................................................................................................................................................ ............

1'Elti ~l!

............................................................................................................................................................. 10

t.ifR@ta)~ft
IIIQ~IR~ ............................................................................................................................................................ 14

~~~~- - ~~~~/IIIQB'l~ $
IIUU~ ~Ht ;I)$/ tfl..t ll!UJI
8!11!l'i~~j.'"j( ................ ...... .......... .............................. ........ ................................ ... ...............................................20

*"1l
mfJf. ifii ~-it rt-.J s m......................................................................................................................................23
ihU~I!la\l*"ll/ N~llla\lfrll/ ~G!HI''I

1l . . ):] ............................................................................................................................................................24
~~ ,jl.,;jt.................................................................................................................................................................26

~ tl'll3..~1 ~~~ lliJ-1 JUt

ii or a\1 !l-~ ........................................................................................................................................................30

*m:r

!ill 2

tr.:~ :!l '(:$:....................................................................................................................................31

!i~ ~ 1* a\)3ffij ....... ... .........................................................................................................................................32

~~fRD~/~W~~M~I~~~~~

.................................................................................................................................................................36
iE ill fR Jil fMU<IM' ~~~~~ ft-

!RI*li~t

ruiii~&

IBirotw.lll

...........................................................................................................................4o
llfV{I~ ...........................................................................................................................................................................42
"j(~fl\Jli~ ~ ft .......................................................................................................................................... .........44
IJff llt~O jQJ llil. ~ :fi'l fJ: ...............................................................................................................................................46
~!*a\I~Jl

3.

!~f'li'6J~SJitl

::f'Fal tr.Jtwi:l&lt~~tt!5 .........................................................................................................47

~~- .....................................................................................................................................................................48
!Bt~~~~~t;(I(~D.m'f

:@'T 'lin/

:! 4 H'l*

....................................................................................................................................................................... $2
~;e~~~tr..l:fi'l!.~l (flikff) ,..................................................................................................................... 54
i~~

!Bt~ (}\~It-t } ......................................................................................................................................................56

J\ie.lm i!ii .

:ii~~~~ ......................................................................................................................................53

~~~&~1~mm~~*~~tR~~

~lit I ffi ~ !*itt1" :.1( B'l


~~ rjJ .....................................................................................................................................................................62

1.lt1:1.; ..tla~ 1

.................................................................................................................................................................64
tf i! fR PHV $Jill fR Pl ;(!(

~J:P'J~

!Ill! :lit B1 ............................................................................................................................................................66


II'!'< fa 111!! ~/ ~ ;ldl~ Tttl

it ffl a< lt111~ J.l'.~ .....................................................................................................................................68

~~-11.1<~~

8~... ............................................................................................................................................ ........................... 72

m4

i!tfBJt(.J~!l-'* ....................................................................................................................................73

J10tl l!'ka........................................................................................................................................................74
~l!t 71J1-''k ........................................................................................................................................................ 76
~:flli . ~'ill'. il'ilt.ll\~i!l .......................................................................................................................................... 78

'* ill .

~ 'ffll jtjJ II; t~ tr-1 i!i ~

M4i'fiJY.Y<........................................................................................................................................................so
"ost~li'I~llll 'fffl1

ttJJ1!.......................................................................................................................................................................... 82
'kfJll..........................................................................................................................................................................84
~ 'k 96 .....................................................................................................................................................................86
!11..........................................................................................................................................................................88
j{~ ............................................................................................................................................................ .............. 89

~ 'k ~(A~ 1!1! ~ .:!t ...............................................................................................................................................90

~sit

fl:Wt(.J!J.'-jc .........................................................................................................................................91

Ji'k&~ .....................................................................................................................................................................92

!llfYY..................................................................................................................................................................94
.Jl:~/ Ji~

1l m1!11rA j> y. ........................................................................................................................................................9s


ama~J~~IYM~~~~~~~aa

li':A!fi. ................................................................................................................................................................... I02


mJilt........................................................................................................................................................................ lo4
!)< l'Hil:/ !)< ~~ ~ ~ ~ /t)\t'~ ~ tr-1 ~II

!/ellifll4li ..........................................................................................................................................................I06

iJJ:h. ~ ............................................................................................................................................................... 108


lJH/tA. il!'S'A. !J>Y. .................................................................................................................................... IIO
...................................................................................................................................................... II 2
....................................... 114
4:1- .fiji')\ :f: J L1il !l!>. .... .. .. .................... .... ...... .............. ........ .. .. .................. .
tj\:f:,<f?.J L1fJ ~

6.

ja]~@t~~:s:j~~:1J~............................................................................... ........................... II5

ill!j,''k/EIMU IIIIZUKI ...................................................................................................................................... 116


))j(fiJJT /~Ol!fT- ............................................................................... ........................................ ........................ 118
~ ttlfo.l

:nx .......................................................................................................................................................120

1ii1' 'k IB ffl / l!ffttJI ...................................................................................................................................122


:itfiJJ'f fA-~/~ =f .. ................................................................................................................................... 124
'k~1;./Garmma

Suzuko .................................................................................................................................... l26

'

':

.)'! 1>idf! @.1'1'11'1' ~


~ -'~'lit II . ~~!!Hr.
.!!.\ 11!1 A'1 f+ ~ 11Vf fiE

)!
If
I

.a.

;Wll'f.J <jl l. ~;l..l;%!0C~flllli9-t-"f:

~. ~~~rn~. #~ft~~~.

--

-tt ~ l!Hf.Jilfi lEI m

.t1JD.t + '~

l4. "F~'fll rE~l:t


~~~:ltl.ft .PL. ~J:

'&\ to) .p C.. ~ EUE.OO ftll


~ 1*li' 00 'fO 1~ :fiE

- -- ~r ._
(i
.1

Jl!! ll '1' liiH@.iiU! 'i' C.~


1:\'~:llt'flll't-J~:llt

\ -

Jl!! !:If E @i ; ;f!i; ~ 'i' l. ~ .....


ZJ fJJ I:!Hii j.1> l'fJ t\! ~

8
L

:::>

~~JI!!Il 'f' .
~ .. .. ..

"FE .

~E~~~-'i' ~

. $tJ ~ :l ~ ljt) l'fJ 1'11

OHA <Pi. t!ll.ll!


:,;.t~~IUUO:J!:

~~~Ax

1!!. -11 A \.l


:J;)".I!!Jl
~

::r

ilf,

1!1
llt ~ l"L'
~:9:".
~Jf I

'l'l. t .t.Ji t
iA :1.. 'I' ((,] fi/Hil

ii.l!l'-\!t-:1~

...... :11. ~ !(.) !II! p - Ji\\


... .. Ill !;; ,._ foil !(.) ~jill !II! l& ~

i!il'!<7-"t!A~
:ii,~ fAR!! g;

!&'J ~oa 7 "z fliJ !!He~

e
i!

t
I

l.il!!ire

~~~~are~~

~~~1-re.
!t~ 1!1tiiH ..l:fR

10

l'E~!l:t
;Uft~ r

e~J*. 111

i!!He 11l

~~ {IJ'f l
ei!!l;l&i!
!HE~~

!.l:a'!!lll!i
til lit.

Mtltll&ti#i*i!l.
13 )'!: ~ "FR~ If!it
~!Ji!li!JI:~.ffiil

~ !<!< ' ~p ~ !<!<

~&ll(t.J~~ll'jlljf4>illi~; ,

:a:nll!

'i!toJ~H,,.

:l!l.il111t;itlli~

...

~ !::U lilt U! .

Ufll

!litif M: 7f __....,,,

iiH:tMUl' rni 'IHf-.1


~*~<ltlol~ltf . P.t~

I'R L.' ~ ~ tJ\1 [iii ;z

tU<t& l.t~* ... ...


~ Eiltt li It;! @i $1;

)Q.5/.;fi6~~

.lll!i!J..t.Y..<!t

11

~ l'f.J ~ Wlll2il fM~ i7ii illt ~ lllUI'i 'fU


~rl'f.J~ ~ ~ ~~~.~*~

i!E'ftUtJ. iiJCJ. Ci Eb;J<n.


:s;~ij@Jl*$\J:;I;om~Y:~

~Hit ilii

*( .) Dill lr.l

o~llli'i!i!*. ::f'~m~At'lll- ' ]


~w.

\
ep fll! n& ((.) ffll.i: i& ~n . 4H ~lit
:t!: .R 'IH'H'I> ~ ll!l1l2<.JH

.iEU!if!lot~$\J
~JfHD .. 'f$1)
@j~

12

25'

45'

90' .

13

U~H~f lil HlHI<:fn

111>\tr'~ ~Uii (J:. II~


u~ l t.!l. lilt ~ J9ii :f<l
~ fn Hlil r:t 1!!!1 i ll'il JJl
i\-. f"1:::!7C~ ~(_j
u~ llfj:foi' ~.

--

~ l f:IJ~a9~~

~l

14

\.

--

~~-~<~<JuarMem~M1fi'l<.

.tiJ ~:1 iir ffl- .e

15

"
lf,!fiJ 111ij r~

~J!fl0i1HU0~

U~ "t'Hf/9:
:fr t!\)J ' ::tJC.t

ii fill tf.J >;:: ~x i!1!


W.ltfl"~l(n) .

I&Ut ~ ii!ii ~ lil.


t2 'ij\":{:E !i}f ~ ~.!.'
rf. " f t.:.J. lUll tll Jl.!:
iiT ~. ilii-ff~
jJ (f:J ~ lli'i

.-....

.-....

<D;J<;EI&QfiCJ ~tll

,::z, <1< :a::~'* fiCl

111!. Fol llt <1< :iE "

16

:tll

t)\

fll) )

18

I
llt-JiU!;I;.

Ill~* .

/!A.

'\-e~~lltlllllA

' ---...(

(
t>
M!l

Ri!ii~tt

. '
~
\.

'-

I
(}

7H!Utatt !R~*lll

e ~eme;.ua ll't. AI~~


OJ~(tll!il)l

..-=--.._

---=--......

3'l: t~ Ill ~ 1.\'1. ;JO :1.< 1"1 . M A


ltii!HL (4:~ . 1& l~1t (f.J~~!il\

17

m~m~.d~~mhm~mmH~

~-~~mu~~~~m~u - A.

c_--..............

- - - - ,.,,...

i ..t DlHU't . ..t "FOilI&


fl.Jf~ FoJ llojfJ ~&II

11 ~ lll:l! ;a -1; ~dit ~


a!\77 &II 'If Iiiii!!I~* lrl ---......

iUHUl'llt <P i~ 'll &II~ .


~J:IB~i!9ittJi. ~I

ltl ~lUJ lr! ~ Ai:

V& ~ ilf r nu~ . l.!l'.ltl Jt iA


!U :iJ &II UlUII

llll.~~ff(t-JIBO~ .
(.;) Jo&IJ~~~

18

%Iii

~~f;fJJ:&IJIJRft" . O!il~~..tli
RI**~~C!!II~

ilWI

.Ill.M ~ ~ ~ :l!H.i!
Ill iD 1111.!!'HIt

i!E~ Ill {i<JIIQ iiJ "F ~~ill i'l

It,) Hli ~ .

J'll At l'l ill lt

"--

il tl:l ~Hil 5B JIUi


Ui ~Ell!~ li"F

l!iUJIP~f"l~.

'fit

l!l1J< :.~.n I*$

19

tt- All tt-1 uu a,'i '!J 1< m:tR

.fk 11' ( :M. ~~III!Ht'l


(J(J bli ..f>: Jft tl; II fl
14!. HJJ (f.J J.k lA.
OIL II!! F
11Hf.J~.lt

A'J:P!l.

~~~~~~~. ma~~~- ~~

U i! ~ IIIII~ . t!?.!!!l .A. 1"' /}\' ~ ~lit

ii fi ill IIUMA
~\l!~lA

lOII!Iff! lioi.?Fol - - - - -

-*lf

n-

w.~:t~JU!I

*Flt!l

ii iillf! I

~
~ !i fA lli 4illll'i ~J1Ui ~

\ .

*&EW~-~

~~~-~tl. ~~

~L+*~

2~R-~~~~

20

---~----- --~-----

fB 8U'i

--~---~m!8 IIU~ .
Jl- R ilh!1. ~ ~ r m
~ fHt- itCI'

'*' ~ j.J

*111' IHR IIUR

/ '1)---ty

- ~---~-1''8-l!~. @~i!U~*
~IT ~~DJ Will

nt .

21

llll A~T- liHJ1. or ~t :'i J~


>'! .Iii\ O.RllfJJ

.t tldt-J !'& o5 7d'9B!Uil it,J !IS.

llll~JtJiH!I:lHElJ(li< .

t !!& .A. -l!l !li F

22

tiHl~ ~ lt

t1! iH 'f .t :1t iY-J


~.HtHli'I':J!l-1!:

23

:Q: ,

#.

[1 (/~

ll!lii'EI*

~7};.9 :!5
~~ """'o-.f

Wlt/'t, F.,{
~it,;Ja~

..

l!!ll~.

<.iEoo>

~~~ --------------------------~--~
.iEiili

24

< 1ll!ilii>

)fi!!i~ - - - - -

iii tt~ ~ iol J: -

R.\ ::tlf ~ tt,J IUt

nt ioJ J: iiHf M !

- - - - - 'SJ<ll:l

#.~~l!iiolll*..t;t
~ S fi!IUO lUi: M

M~~ ~* u~~~~. ~~~ m .


~J.F :fO#. ~ O
HH'PII.' ~ ~ -

26

ll

:9<!ft;l'flJl:~ f~:l~ ~ i:E -Yo.- 5.!U::I'f.J li :l't :9< :tt litl $ Y. &J!

g~!m*~n. ~~~~ili~~~nQ~.

e fHIHt-:1UHt-J8~7t. 't
:1 l1il :ll. Hi! ft:IIEI M iffi ~A tt-Hta.
AA: 4 ..1::!iH!i 1!1 ii!Jil:l1

:!it!if,EjtiGt:!J-

I
~'II'!A~l!l!

t!!lll!Y-J:fcll. :itA

i!ip-.a
tUt fA :fc1l . OJ
~MfA:Jtll!'

28

l.-/~i l!Ui~ ..t

31

!lr:f~~$~ J ll!ll
"T i: A~JO~, iB.fm:!ll:iiili ..f\

ff ~

'* #-

~.H~ 1.1$.

;It 1l 1 (:(.) .If-illll FiJ


~1'-J 1\IJJ !

flll~l.l.l'l7 .!1.1~

l!J'IU1H!!

::t'W!l:S:!t1f~

Yif.

jc~'fi'A~

M~~~(l\] :!U.
:ll(l\]JMJ$lll~!ai

I'A.!Jll!l

~1-'*J$M

(l\] ~ ~ tt fIJ

r-J?J1:6

ll;t JUi!: '! ~ (l\] Jl !1*M .


.R ~ ~ i<1> fiJI ll!l. ~ ll!l ~

lf$J.II(1\H~ll;t ft.

32

t:J. .Q it :!lJ h:GU IIi


-1' ft!IR =: f(J ~.

w
.

Mtli it..I::lk\!t NJ ;uo


1Ut~ liUl fUt~JI

~Jill!!lfi.lt

Hi ..1: Jt iii IIU.7f. :$1:11 ~


1l tf.J tt a. il6 @Ill! ~.Aft~ H 1f.
ti1J tf.J . ~lj lli i') JIUHJ\.1 Ill!~

~~RIIl~M

fO .:.IlJR .tll
lflfilll-1'll
~ !1!1:$1: lH

0
0

lin.i~ iHH:Ill tf.J JJl ftt .

JJtil $!!!(

1i 1t lli:Jn 111. =~' iHr

.lil ftt ~ ~IU:f m.


tlliUHHi

or.a
33

~-~~~-.~~~*~~~-.ill~
~~ "JJ~ll**iW".

J'< Fnl:Lltt.

~H'l ~;II< j. ~ 1!"


$~{f.JJll1.~

~j Jl.ll E1

c ~;"' (I''Jtt'IJ'J 1!EJl'<i Qtl ;;X.W

$~i1!!1ihPII/ll'l!.

'f.lllll. 81'$~
ffl ~HW . 8.t OJ tCfiX !ll .$ ;~ 1'19 3<~

34

~ li'i 1; foil lffll!:((') 1f:J

e. . "rWti ;tm gg r

1:<: ~

~f'i'!!~.

0
'R U'&~ .
ilii B\1':9: ~

lilW~if.J:il:~~fil<DJ
~:au~ -II!;

I:IJ liHi(i ll fit<

*X J;~ i!i

~ffil*

Wl;tJI.IlS.

~J;IJft

DJ~I'f.lj!:~

F.i~~l'f.l:il:~iill~J!!l!'r'F
~*- .~. 1i~*~:!t1l}

ftl .fE!1ll lJ:H

35

- .

t:~T-~IA~

<'<fO~i'<~
A1!~ IE. #
.!E trl. ftg UJ ~~
4-nllll*!'&;r.w

~~!t:ll!~~

MOOiiiW!~.
~S&iU:,ijl,]
JH~l'.

~JI!~,)t, JJi!

36

tii.'IH-l: liJ: <'< fi!f


'!' ~ ilJ<: 'll:ft-.1 M ;,R.

m~~~$~~~~~~-~*~u~~
~n~~~~. ~~~~~~~#~~ .

!i1!:1'!lUllIt JIH l'f.J fHl' !!< ~. Jlt!l< >Y< lli

i!!!i L mJ !if l'f.l iU< . ~ ;<; lli iJIJ 7

~71'~$1'f.J~~-~-~

$r l'f.l~M

llll

lli7W~I'f.J~I

fel ~ ll!L .R @i #t ~ 11!1 i::HIIIIt.Dll'.


Jllm ll'L -1'Ill! r . i'F :1\1 r ~PU~
$#~~.\\":

,-------

imiflll!$<1>:>1<:8~~.
li~11:i:il!~!llllt-Jil!l

~B. l!f<!>~l5Jll'f

iii ll ~ 1>'If .\\\ Ill\ rliJ


!l'il'f.l.r&~Y:11

Biii$'J'~t-.~Y:~. mfF!.l!li~Biilftilff~~

E ~l'f.l i'e ~l!H~ - !!.\

37

ffl tJ ;:;

~ 1 . ffij ijljl

"l'ftt~C.I:I:I . 'J,f~(f.J

!:JHi< Jtt ~ ll! lljj~

i'li !f ~ t'~ .II 'f !Hll>111


ili1. JfiU!Ii!U.t 1- S.IJ ~.
t:lHi'd!1.!i! ~ i!Jt 1t

M t'f..S nifii'.t; .
$#~~~1:1:1.

iR'1t ~ ~lj

~ ($ 1li:!J

ilii . 1*ll'Jil~*
Jllfl~JIF

38

1UHHt; 1M iJii l'f.J 10


If, ~l*~~~*.lr.lrf.

ll! ll'i ~ If! Ilii il'H~ ~ Iff


1it 'f' 1'; Jlll Z, I!Jl ~ (

llli!li!1\- . ~'f-l$!a i .
ii!i il e Bf I 1' ~II!. ~~ <'!; fl\ l
o *~!til iiiH1\ 1\- tfJ ~ ;tliH

39

a9<.

~-~(l(]ttm

J:: ;re 1~ .I 7<. iitiiJ t:).;(:!1:


1& 1' t ; a'~ It:. ~
Jl..\! ttl
nJ ~i't:Jftf~fO;&f1,'.

'*' *

J
~1*6~J''Pl-'~

I ill~~Jlf~
I tr B1 .

~>!< l ~->!<I~ .

}jjifOifi!lr.!*~~~~ fjl't-J

40

;!.; tfii-I)IJ i1iJ (8- Olll ,


~JmU! i*i'

7J - -I)~ (I()~
iZ ;lk~ ,q,.
:k. 1t.1 .llf ~ 1i:!tH+ r.t< ,

$iff; f) ii'ii'

FJt:lif;;tx !B ( M.~llfl
a'~ J!l! 1!UIL l!l. i!!.
T
'll!;/J"

*
lr'1* 50.

~J'.!Il.ll:W~f.J
ll';JJJI!Jtrf>.~jg!).tj>

Q> @i .J: BlH~

Y:flll!!.ll';JI!:B~
- . :( iml J: ~ :!lt lilt

~ .!:t

z ""' .

ll: (t-j 1!lll )

~ ~jjj li9i

1HiH$: bt. (li!) ::: IIlli H1

B~J-trili't~:ktl'.

\
QJ~.6!111i'!!l!Oi~;
111J!!~;'EJil;IH!l::ktl')

42

I fdllrE ::k

'W':?ll~ J!li~ ..t.ll AH it!OC ~ f;i;

~~!.lit!\

re ~$

ti'~ll6 .

..t.l'tr::Or
tHIJ ~~ i!.
).t g ::r: It
tU

Jli!l &II !1\ ~ ;!dill


::r:1' lit:1 5l! ilW
~!! 'lllt-.J ~IH

lli!l$J\!~0: .

l!!lllll aHUl
.RJ!>.t.i!il
!:i; . ~p it Jll!l
81> ::r:
ti

*.

~ *1!?. ~ lfll.
~RH

43

E~aa~~~~+.re~~
~ iif lil;& J.lUlH~ P~ .

44

.~ I
I

45

,,-----------------------------------------------------------------------------------~

*A. fo JL 1.fallag :;r- foJ ~ f!


;,\if.~ til J Lfr'! IMUi
*A = $~

:tE f!Hl tr-J V.III.P . ilL..


:tE 'f Ill fD .8IV i:~ lt-J !i ;)'<
~.:l!,!; 1!e til !Ht lt-J ~

~~

JL~ - ~

~181lUI!!iliiiWt~

Ii*m!lt-Jt!(;)<

I
I

1Ul
I

'~----------------------------------"
'-----------------------------------------------!

46

47

48

a'l!:~81lrR~I-l. J~Jtl!l!
~Hi. iiJ!:*~{IHt~

ii.trPI4l..trRm

=r.

:j@"f(R~

tit 1'1<flt flf ifO JE

49

~nm

e Y:m !HUUI1 .
~),l....t.~ffl>tl~~

l!lliW11fll . ~
~ 1' $It liHI:i '

'iUt .1!t 1' 7


ffl :& !II. {t-J !Hli'
liU&l~~iHE

:& IIIHIHI'Ff

IJi J: ~H 1lll iii (I';) !it!i .


.fit-f <f fH;H:.t 101;: /!!\

51

tfr :& .ll!: toi .qtr.& (f.} fo n~t . !lSI


.*J'E:jo!:}i.l1if"i.ql.;j:l-;l<, ~ ~lri$;;ll'li
.o!.\OO~J:*

fUr'!' '/.t . ~ 1' t,J


:& It!! ~lj ~,. j~ .IIll*

52

.!i%~91. lill iE~


l ilHt-J f!L
l lfil 1' I ,RJF-...,.

JHI<

lt9(l',!*EI.\I.;tt
::tl(<!>lil>tb.

l&~

?.IOiiJ"il'lftB'If
tlHl! ~ '!' #<

54

'

'

')

-,

.
!

', ,.) /;
;,--I ><!
,,
/ '<

.r "';,

~
I,

r
j

~-P\ --~..J-

cl.,.

/'-

~ ~' ~'"

IIJI.l'I"<Ji!t.

l! llt~

1* ~ ffi 1-J ilHli

lr------------------------------------------------------ ---------------------------~\
I
I
I

!IH4!Mf:t!!ft-J~~ :
I

.A.i~~ffii fi :J..fltlii~HU?, :lin*


~*-**~8. *~

. ffW.

iiH~ J:: tAM# Jl!- MIA>'<!

~ll . *"'li#J!l~!I!!B'i! .

1H!!i Ill ll !!'!' Ji! B'i Slit

.Ill il!i !'U!l #


.A. f.;$: a';)#~

*J:: .!3 * "F


*

l!! i!t i'.!>~JU~J a'iJ A f.l$:'[11 ~


1* . Jl! /JH.U c ~! 110~

58

'"fr16:7.Kill<"tll.'l!ittl
#Jl* . ~ JfiilllUll ~
~- ~IB~. 1il:J< ~

IH!!! !A~ lit* ll!!l1!! ffl !llll:J<l/4


~ . !ai~IHt-.1 ;m OJ Wdili!

l/4~ . ~:HIH~

:1m

!1!1!$. i&t.t. ~!*


.!>lli! ~ llil5l' ~ mt
~ 11/l . 'llJ:t~$

lll7!t-J~:!t~~5iM:l't~ . !Jl!'ll~

iJ'Ui!! DO ..t s

te $ 5l' I5i ;It !t-.1 l1!! :t; I


59

!!!!ii'I~~PM::IlltiJ7K . ll?i7 Jll~f&~~ .


~iiA.&Hl~illl!i . 'lr~:li<~

~~m - !1H2 !tl< oH;( !Iii


JC ::ll :>1< li'HO JK ~ "'\ ~ ff it

:wM:
,.

-~;-:

l.l.li~~Jj(if.t~l&~~ .

OJ W~ ;t,HE i'Ill ~ ..t.iliil


'AJC~;l<ilff!~'F-2

60


'--,

----*

'"-

iii ""F tf.J iil 'Ill if;!.l@i


U !$ rt..J Jill ~JL~ ll.tr.l

'

r~- ,

:,"f~

.'

'

y
,
/~(

(~.

''

----

.' l

"

j (~
ilf'F rt..J 7.1< 'i'li

. ,...

'o
\

t .. {

Ji[l~!l!(t.J;k:Jj\*ii!i ~

)c

61

8!!:iUI ~ :Jt tt

aH:Ht~t!!IW.- .

tli tal ~~ ll . ~ ITl {f


::t' 1U! If 1'

If! ......
- lft=f'V tt
iZi ib ~

Jtl*

t rtJ !ililt!!~~ ifii JJ.

un 1il! & 1'*. wu (f.J m:l*

&~~~~~~ . ~-~~~~~~~~~

~~M~a

IU " FI" tl'!

f05lHHttt

;11:;;\;J . ~

t$J>ig;;lj! ~-i'IIUU!i

r.!jj:7

~ ~ > il t"l

a ~ It' l\!:

~JilliM~tf4:!~U~

M. liHtUI!i ~- (f.J l!!l:f::,:~-


Cl;ii:@J

~~M~- - ~~~~~~.~~m~

~~ ~fflae~Mffl~-JL

64

t"J~FciiD~I!!l~t~77. ~@
.!J'~ia ~ ~~*;;\;J.Jl'

nm.w:at
IIit<: #

~~f'!l,$$!F,

.\ZI

z ~ 'll: ll!i

'~~""""

Iii~ t'~ BE ;lc /11,,1,.-

(tg~:it!:o

66

~~~~~CI~Jilr. OJ~ !;

tl.i - .!II !lw nil m;u:l.lJo

, ----------------------------------------------------------------------------------'

rl\
VJ

~~ ~~~~
<.'l>'>~D

~-F

~I

I
II

I
I

)
-~

\--M--------------------~---------------------------------------------------------'1

J!'Pl ffll:fo}j(;JJ:.'fl:& 1li ,o!.


~~* iiiii.

!lt91'. lt<.itl-ft:J~
.ffl-1\1!!:: l!!ll t~ .k $

l{fHri*zFc. ~"FI'f.l
~$ Df~)(*~~l!Hil!ZJ

.tJ.

68

~ ~Jl'~:ltll:ljl!l'f.J '

~ZJ~Ila~unlil< a~

~-liX:Eft\!

QH:.( fil ~ :'1:1 <I'

~~"*~

'j).
tbMti!~Jf .

~m7 -m. ~~n~.~

* .H %11ft

~r!J"'t

oo~~~-.~~~~~~.

69

70

w~ !ill iiilil ~!tf"llfl *"

>JHWJ ?!'I: !!J!Ilk

,~-------------------------------------------------------------,--------------------~

' '-----------------------------------------------------------------------------------

72

73

74

/I{
i
{ i

ll.illHt:t<~~il~ iiiiili.
~ !IH ~ ~ m:i B'l if' c!UE ffl

iXi'l>~li . .R~Ill*lfl~.

Ill. tt ~lHt ~ B'l ~ tlE 'J , .


1U<li.lt it~t~;;~

lA 00 iiD 'ii

*.

D~tl'lt-iJ!f&

IHH!Hllll. ll..t DliHl

JtU!!l!:I<:DI'lU!. M1llliiD
1h iJit '!' j11J ~~ llli

, , . .... ... .
,
.

/
~

'

'

..

~.

'
.....

I :Je 3t .Iii. 76 J
'!' iii llUi\
8

@.

U! ./'\' ~ ~ 1' ~ ~ JfH!t . ffl !Ill~


*iiiD. til~ ffl8 ~iJJiil'lll*l~

:Ji' Dt . I!Ht B'l Jfi ffl ~ ~ .


~'Fffl I ~llliM. iXt+.

75

76

IUs

.lli

'I' l!i . lUi l'r.J

ttt~~ ff!e~ 61
llt-l*~. j!lj\ll.'

l!Hf tfl :lt *or ~;{a w


~JU~ill'r.JS~

J!Hn!i ltf.llCJ :liH~: :Iii


*!!t~t.t

78

---------------------------------i-:f-~-ii-~--- ----------------- ----------- --------,,


I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

t.YJJJr;s~t*ft-JfiW !*tt~t*e~~.

!til*'*

!
:
-----------------------------------------------------------------------------------''
79
.EA2 ~ ~~)

Illill ~-llli; ~
lfil'fPI~1111
111~HlFol

llf1f1Wj

81

(_. _________~_dH~~--------~J

..t ~l!UUJ

mm~ illl t11 ~ :& a<J t.Uk

82

83

[~--~------*_00__________~

{ 1!1\'lli ft-.1 '1111 Q ~

o . m.:r-lf JJ.~n
i!ii ~i'H'l' !!!: ft . 11or
ilt it t!l Ji<l ~ ~ :fill
Fo.J ft-.1 :idlll

84

,,-------------------------.--...,

li~t$

I
I

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

I
I
I

I
I
'

------------------------------~I

l1!J :ff 'I> i!f iii!i Ill .I'!.

DT ~)( e

F.i* JE

!e ];(.~. ffl &~ii

i!f~lll.iE.t1J

!e ];f. ~ ifl llt;ffJ ~ &6


1 1.: ~ I3J iiU!HI~ !!!!

~Effl!lll~i!li

illll:;ffl~~

<'< I!Hfiii:a .
lHii\il{t-J-*
-11'~ ;e;1li ::f'ill

tP

jp HUHE :ll< 9> l.' fi F.r


ft-J~:n

llllht

m:at~
89

,..,. __ ___________________________________________________________________________ ...........


,

90

91

(-----------------------------------------------------------------,
::r- ial Q(J Wj( liD

! Jlt ll A!~"

(l{J 'IHD}l:

: :i!i 11l'H Jre ;,1m

~ i~ fiE

v-'---'-....,..._

l--------------------------------------------------~~~.:~~~!0_!!~--.J

[~______________,_r_~-~~-~~~j(----~--------~
~

llf ~~ Jdr1t.'f liEN;~ f;IJ!JW{r.}J!: a;; ;fll~ I:!. .----...

~ ~-------~

1'/K--'\1.\

~ ;li'di J!l: :l4l! . i!>A~ ~ .!3 "'lWJ ~ tt .

*'l'~li';J* #lfii!:::t .A. 'f'~l'l'i ...:!it

11J1Jl.. ilJJ 11'1" ~ . PIT~ li';J ~:t*illAH F-.1. ~~l$.1?. . f.t IU<I.Jl! Ill~, :!<: 1C.''il ~:(&J!m'~itl ~ f'll:ll: 1t.

:=. fll ~

94

( !SJ

w. .

~Ill

.I

/. -~

)r-7

'-<)
(o]F.i /
.

()(' .

~
.

(o]iW

)
95

~~~~~E~~~~~~~. ~~*~1-~ ~

~ . m~~*s~a~&~~M .

Jll!E~O}l:~ -tt .
DJ~:(fll~ ~Ul$

~.

ttii>t..tor

::t ~~f. <IJ~ w~.:;

:Hr A .111. i:1 Jil:iHJ ~ e ttl


1-'Y: 11ftl.

GfW~l'.!l i':l

~~l:Jall8lta

ar ~:.t mtl ~ llt IIOJ ~


Jtu'UJI! ~ tr.J mI!

~-~9.'1. ~!I!~;'$~
lHD~tiEJi!J~ . :i:4f~OJ
~;l ffl JIH'i' @i fll ~ Ei\1 ~ l\t

98

*~~~~~~~~-R~~*~rr.

i.l:IJMiMF.!J!IIl'lit-ilil*
~.1111~11tft&tll~

!;I A 11'.1 '!' .ll:: 11;1

mM~*I.t:ll'l'W~llil'i!! . ~

~-If*

99

100

'l'j g~; iii\

illi'Pm! ()I
@

\\\

I .

\ '\
\

~*iii\}

aH!m

JTBt (i(Jt!iii $

.=: 'Pm! ( fDJt


;I<(I(JS"! ~-~}

102

.ii iulllll

103

tltt-J.!!!!

1.. t-J lHi\ ~ !Pt. 11 ! lJI!

lit t-J M fA li-li\ . iiJ

J.;lt!!*::tliia.
lltiol!ti!:i!Uhl

104

~!I!!OC~.t!'HIHJ!IIMH>* .
~f!4.Rll!Jim

105

'!1! ~Un 4ll


ilT ~). tJb'il: -~ ~.J!i
:trrit (J(J ;{fi. {.:). ~

!1Hohn$iHU315
~.

f&JJHI:I;!'i;A

~$.

iii ll't l!l! ~ .1UJ ~ l!t lA .ff

il.:fe!l'el)ii!ll*illilll::6
tt ~ II.T-1(.) ~ 11!:

lii*-1.\.
Jl! ~IJJ"

.
I

e *~A 1i I!
~-----------------------------------------------------------------------------------;

1'.=: ~ 11 l'E . ;c I

106

t-

~ 11 l'E 'If~

~:n:Hth~ ~

..

107

(
;zttrc

eti~m~~ ~~-~~

M~. ~~~m~~-~2-~

108

mJJ 1'1 P Jsrtrt Trr~~t,


1

ff J:~-j!~!<fftn.~tr.J'\.!l. .

{t~i'r.J~lJIJ .

~~~~.~*~~ 1 ~~.
~-~~~~~

~~iiilll~,i/,l!I\~Y<~. OJi>~

I!Httr !A iilU:'FHil~ ii

J:! :1!-V~ tiHJL.\.!l n~


, iiJ"r.:). Jllffl .t 'f;
fnl(IIJ J.i}! tiliii ~ ij
1" Ut it ili fT ft:J Jl< ~ ttl
.f' fiil , Jii 1t !JfIY-1 :IHt
I~ itt

~~ c.~Y-Js:jf*~~ .

ili.liln>~$l'f.

.A.I!Uf ~ O'il S.lt

110

l!i$!il

I ,------------------------------~
..,
\

iii I:IHJL i {l{J JjJi ~

)ll\t;A>'i!- A
~. - tlliltA .

tJi liB ~ !e ~' :idf-J lll!


~ ~ ill> l!!i JiX.til~

II

I
tt
I
I

I
I

I
I
I
I
I
I
I

,,______________________________
,
~--~~

~---,

0~
i;!J!
1
.

~~A~ . 51:11.iliS>t
~ Ill >'!! til$ A

tr.J ;lU :I

~~~1'-:il:. lllt-t'<'<Ba
Fc mI'ltnl!t 5t I* tr.:~ ~ ~

11 1

(~________,_J'-~-~~J_L_
M_~~------~~

1] \

'I'Ji\\ Jllli ~

~ .!HHt-HUI
- IIi~

1 : 2

!\lt 1 :3.M
~::t. ~~nn
~:k:-..1

~-~~~~n~

-~~~~. ~~~mmn~~~e .

112

,
C])

II

)
li!l:II~(!<]ffilll

q) i

I
II

t.l2-

,-

Ii

'-.... -- . /

I(

'\

i
!

Y.\Y)

\-

3(!<]3/..!;iJ!tt:!IJ.,I'ltttt ~*l!i

----------

(-~\}
.IE!l:l~~

----
$

ill- :!VM.t;.ft
~YJ

@~1!1.

nut~~

~~~ ~ ~~ ~. ~~-e~~~

7 . ~-'Jf
$ilil tj; if< lii . )3 ~ le ~ liB '111'1. ft

..,.

it1J,~JL11tf!

~ I"J ~ ~ tt jJIJ. ill.~

ii.?IA'ill!.lffiili

113

!'"-------------------------

*~'J'~J;!iUL
M~

..

WhwhaZzzzz

1lfll:

i1!1! M(f) 1> "k

Iii i\fJ !ll! (f) 1-' "k

"------------------------------------------------------------------------------------------------------.)
114

115

f1=:lf:

El MU MIZUKI

~~a~a~~~~.~~m~~~
~g~~~~~~a.~~~~~a~*

m.

~~~ ~l ~!l:lf~sirt-J!$U<~~ .

~~ JJilff!111 ~~i' ~fl:lil:llil!~illl

~~~~~.me&~;

T~~M~~U~3M&*I~*

&*

M~~*a>.~~~u~8*~ a~~w

m~3#~~-~~*"
~~~~~m~*~~oo . ~~tt - *~
~~ti~~oo~~&~mm~~ .

+ EIMU MIZUK I

--~*~-~~~~-~-~~
A~n~m~~.x~~~
~-ffi . *I~W~-~*~7-~M

mmama.

n~ . *~

&a~*M~
*~A~~A&.MA~ M -~~a. *~

+ffffl@j~ ,

.3o ;Jt . .A. ~-- Ill 'tEll:!


~ tJ<- -IIl ~Ell:!

i!'t :l mtB~ ~.ll\ ~ ~ li91l!ll Uii

1;!1!1 -- 51ill.lm~ o.J . o .4rrm 2s

11 6

~~3"

iHl ti~ + W1&* ~::k* rl'Ht~:fU i,J)gm ~lli!L


.1 :l &*f-Hilli1 ~ 6!: t't'1lft .?1-.

fe!1t,

si(J)m~

M.

0.5mm

ill~

:YAMATON

----

/\
'
~~a~~~~~~~c~~*~*
&Aa . ~~

mm~m~~

JJo..t.a~~~. or~l~fiHHA>&m

~~~-~~-~~~. ~~~~
~ tUH.!i! liB!<.

Jlt il'J ~~IE~

*~ A,W.A~a~&*~aaw

W~

!1l.I'.!\1J,, f!l~%*11 iiH~Jlkt;r)ll!ll IJH~, ~~1:1:\ aU tr.J:(f


a.mx~*~* uA~~~.M
!HI!)"i:!i<fflS((~ ~t WJilii ilr ' :!lt~IHt iE~ -~/]\I rfii n~i*t.ll

En~.

xw/:1:\~&~~~-~~-~

ll:ti: iTii::A # ~ !~ft':J ~Jm , .#.~ tl:l T 1#1@. (1'1~P.Je;;J<


I~L iTii if1l vl< Ill ~IHJHH if!@.~,'; 7Ul!J:~m~;;~<~ t:.J-;J,i!A
Wi~1fle "%f!i ~bt . ,~H.\'i8tJ;lttl!!!l i!ii~=F-fliz -
t\'-T r.r 1)-
ft 1lt ' jtifi ii
fNH- (D4~0-"'. .0::-T.

<;t 0

~~@i!t
~

~~~~~~ - g~~tt~ . ~~e


U'i'~RR~WJ~. *@J~U~M;jj<

118

A1ro-G~~

~!-IE~
1,11!)- ~~til!t

0.5rrro 2B

~Rill -~11lM8~aaMM~~ . ~&a~~


Mm~

~~~~M~~z-

!Ci ~ ;g IE IE {t-J !!RIIIi . OJ il!l >'!! :Iii~


Ill 7 ~ ::l>Y: ~.PIUi:

\,

~ft$~ ~ --~N~fi-~M~~.

~~7*mMa~~~~ . ~A~m

-~

'

'

'

'

m~~fl!JUl:l'tM~~

~ ~ mH. ~~ili* ~~~-~~~


8m*~~-T~fi& . M~*~--~~~~MH

~ - . ~~reR"M~--~-. ~~r
iY-J "i;:0" Sj "i.li\Rji" li]IJffJ~~.*Ht.. mt:,..(, fill~~ ~lliT
~~~~~Y-J~~~~m~.ma~~~~*~
~T~~IY-J~~. ~~*~~~L-.~~~~T~~M~

~ww~~e~M.~~~~~~~
lJf fi'(J ~ *@! fi!li"' ~'-]!! k II'~~~
+ ~J'Hl

i'ilift ,

n~L *~
~~mA~Mm~ . n~~u~~~
~. ~~~~~11l7li~~~~~~

ft:6tf'!'-

(TV JACKEA), i!I-J!:\Good Kiss!))


Good KISS! Versoon2 .0) -tfMogoli ne SPECIAL<f>iiti

f'l'.lb
+ U!ffl@Jlg
3o . A.--G'1!'~
llil -~~~~

120

Ji!.lfl - 13~#}~

0 5mm B

r9~L~~~sm ~~ tt~~
~A~ ~m~~*~ A~ ~

Me. ~*~@~~~ ~~n~s

J,
ft

~~~R~~~. u~- :;tFs~~rn. ~-~~


-~-~-~Mn~$.~~ma~. ~7~~mWM*

a~~ - ~~~~ . a&~~"


2~tt~"~~~ m~~~
~- ~a~aA~~~-~~

.6 im !f.J ill ~ !AI ~ iiJ ~~~ i?J! l!lo

fi*.!:j~BIJ~it~tl:l1fl~BIJ1-1!

llll'l ~t:J. fl'll3 XJ~ ;$:. :k ~ 1'1'~ Ill tiL ~lU>fNI'f.JtU .


R4lll~rl'f.J~~.m~&fi~M. na~~*~ru
.f1 ~iUUtiY-1. tttt~JfJilltli.HiiJ.J :r;~l!l!lii.r" l't~J!!I.
fiUk {f. i.! JL. lfl f tUdlll i1ii 1J1. , ~m '!' 1'< 1i l!lll iii tt a-t 11'1
:\'!\ 'iOl:. (~: J,",'i iiiH< JlR IY-1 ~ >Y:n-t . ~~ J!!I!Ht< fl':J 11b f.\t ~..( ~ itf'f.J
~tJHIHJ'd< IIIIi' :/<Jill. ti', .f<n!Hl'1 X:+JL~'IIf.i;: 17A f.t.: IY-Jt'lk~. I"U

,'

:k~rt:J~~. ~~f.t.:-~rt:Jaa~~'l'lnl.~aJill.w~

Ua'1 J: #I 'i" i!!. m~ ~~'dt~AE f~ 'A:ftlit -f" ill @.l:..l}J.ffl: ~~


~'II~, -A'.ili llfl'i .A Ell j{jtiH(III'tH-IIi. il:.A ftH!.\!IlH~UIHI
r -tlol.

+ :f.IHili
~ft~- ~"~~"- Rm~7

-~~~--.f*J
~
iiJ t.( ,;1} i 1J -~2~7-!(.j

:;t

122

til 11'

jiJ!l, *~
+ ffFil~~

:ttl< A'IJ!I-G Aliff>


!W!i-111
:f:I!J -EJii/Jtl}~ 0,5Mm HB

/.

'
,..

(
:\

-\'
--

oo~

""'-, ~

/ /

:....---

.\

'y,

I
J

~-M~~-MM.

~A~~

9D

MW~ - ~~aM. ~ftffl~~M


li~ . iiiJI'P ~

Ill!.*

...------ __:::.-

/-

---:/
/
~- ~~~~~~~. ~m~~~~~~tt
~~~Xtiftlli~a&.~~-~~-a~--~~
Jij] 1!Hll t.H;- (11 X'< :!J:!:. ;;, X#~~~ l'lll '~!?< ~ f'l'.X 1'2' OZ. l.Q ~H 114

m-mw#*~* w~a~

~~ ~~~&~.m~~~~a* ~

ffl e;t;JI:$5tMI./~fAJr&:~1\J if1. 00. 'i!r~W ~!Rt-f~~. #~ IJI!~

a~M~--~~M~--~~-~ .

~~~a~M~~ ~M~~

~~ ~~~--~M~~$

M~~~-fi~~eM. aes~~~~~

-*<7-Hi, ill- 2Pt..'Er:':! 7

f.J;ff'.~"\.#1:.

~9./i~li'.IR.:!I<Fc. ~lilt;!; ~li'<M ~ R.:

+ illi'iT- ffJfl- ,
~~ ,
f-Dt.Jil
fl: ~~

((l],,(r.j~~

+1UHI!U~ .
::EA~--111;'11;

!ll! IE-

124

llll@:
El ~!JtiHi: 0 5mm

11=~:

Ganmma Suzuki

*~A~QM~m~T-*~ ~mw~~~.

Q~e~~~ ~ . ~w~~~~~-~~~

~T ~- ~A~~~~ -~ ~.~~~~~~~
mKrmG~.~~. M~mmm. m~m.
~~.

A Mft~~8Alli*T.M~~~~--ft~

re*~~-~~a~~~~mm~.

~.~aa~~~-M~*~ae~~~.
m~ r fi~~~~~me~e. M~m

~~~~-~-~ 6~-~-~~~Tm~~
~~-#~. ~llim. ~~
A #.J.!:j'Ji'~-f! iLlliY'J ~ -~~ 4.> MeiY'J.!lffi ~II!~- g .
~ A.ll!)JU~ ti!JA':J ~0~.
+ GA NMV1A SUZUKI 11j it ,
~~ :

~~ m~ l ~*~-~~ . ~

a~M~~~m~~*~ ~. ~

~~m~~ . ~~~oo~~~

171 &l!H~

126

*m

ftlli!ft ,

'gJJlS
(l.O.A. lJI!:!I!:) ( THE TIME TROUBLE MAKER)

+1il!fll~~ .

~.A.~-- 8**~~- ~~~~~

**Wilt.

~~1]\\li!lg
~1!1 --iW~Jll!RtQ~ H

'M'Jl<- -8

~~~F*&OO~,~~-~. ~~-~-~8-~,~ . jt}j{~

~-~0~~---~-. ~IT9M.&#~~ li ~~-~7 ~ ~-~-~


&it)} 1\HIJM~ .
$M~~B*~8~~*~~. ~&*~-z~a@w~-~~

~m . &m~ ~~~~~w*~~~ - am ~
~1~~.

*gM~~MAm~~a. mM~. m~~~m~~~

*~~ -~~--~~~- . ~~~--~-~~&W . ~aRS

m.

~*A . ~timM~~me .
~a . *M~
~~-~as*a~~7fiB~E8~~M*
~~$~M~~ID$ . ji;}j{~~-~0~~M~~~ k ~z

~-~~&mm - ~I~2~ e . ~r*~*&~~~~~& .

~m M~~~ ~M~~awa~~~.ama
*AAWAA~~- - ~8AA~~~ ~ O~tta. -~-~*~aoam
ffi~~~B$~*~2-~Z- **ZW~--~-~0~~~ .
~~. ~ ~ if[J;Ii: ~~!
0~8~. ji;>j;:~~'~iii!W~&0~

!Jl ,

jl;}j{ $ i!!i !Ji!)iiJ

:i;JL

hitp,

rtt\ Ej31 ~fJT ~ ~ B~ 2 7 03 ( 100028)

I / www.bookl ink . com . cn

E- m a i I , inf or mat ion@bo ok li nk . com . en


0~ ~it
~

010-64462921/2490

J1t, 010 - 64462923