You are on page 1of 1

Aprobat

prin Decizia Consiliului Raional Rîşcani
Nr.02 08 din______________

MODIFICĂRILE
ce se operează în Regulamentul intern privind organizarea şi funcţionarea serviciului social
Asistenţa Personală şi Standardelor minime de calitate aprobat prin Decizia Consiliului Raional
nr. 06/05 din 06.12.2012.
1. Anexa nr. 1 la Decizia Consiliului Raional nr. 06/05 din 06.12.2012
„Pentru aprobarea Regulamentului-intern privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social
„Asistenţă personală” şi a Standardelor minime de calitate” se modifică după cum urmează:
1) la punctul 4 noţiunea „beneficiari ai Serviciului”, sintagma „de la vîrsta de 3 ani” se
substituie
2)
3)

cu
la

la

punctul

sintagma

punctul
15,

13,
sintagma

„cu

dizabilităţi

subpunctul
„pînă

la

vîrsta

2)
de

severe”;
se

3

ani”

abrogă;
se

exclude.