You are on page 1of 1

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА МАЈ 2016.

МЕС РАДНА ДАТУМ
ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ
30

31

МАЈ
32

33

34

1-1

04.05.2016.
05.05.2016.
06.05.2016.
09.05.2016.
10.05.2016. Српски
11.05.2016.
12.05.2016.
13.05.2016.
16.05.2016. ОЕТ
17.05.2016.
18.05.2016. Физика
19.05.2016. Историја
20.05.2016.
23.05.2016.
24.05.2016.
25.05.2016.
26.05.2016. Српски
27.05.2016.
30.05.2016. Историја
31.05.2016. Српски

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

2-1

2-2

2-3

Српски П

2-4
Мат

Српски

2-5

3-2

3-3

3-4

3-5

3-6

4-1

4-2

4-3

4-4

Енглески
Мат П

Мат П
Српски

Српски П
Српски

Српски

Српски

Мат К

Практ нас
Српски

Мат П
Мат К
Изборни
Српски

ОЕТ
Историја

Историја

ОЕТ

Српски

Мат К

ОЕТ

Српски

Српски

Физика

ОЕТ

Мат

ОЕТ

Енглески П

ОЕТ
Мерења

Инстал

Српски

Електр
Српски

ОЕТ П
Историја

Мат П

Мат П
Српски П

Српски

Мат
ОЕТ1

Историја
Српски

Мат

Српски

Српски
Физика

ОЕТ1

Српски
Српски П

Електр

Електр

ОВД

Мерења

Историја

Мат П

Физика

ОЕТ Г

Мат П

Српски

Физика

Физика

Енглески
Алгера

Историја

Мерења

Мат П

Мат
Електр

4-5
Енглески

Мат П

Геом

Српски П

Физика

3-1

Српски

Српски

Мат К

2-6