You are on page 1of 3

Primer pitanja za intervju u okviru analize posla

Ime zaposlenog:
pozicije:

Naziv

Osoba koja vodi intervju:
Odeljenje:
Datum:
Lokacija obavljanja posla:

Osnovni radni zadaci
1. Opišite svoj posao u terminima onoga što radite.
2. Na koji način radite svoj posao? Da li koristite specijalne alate, opremu ili druga
pomagala? Ukoliko da, navedite osnovne alate, opremu ili pomagala koje koristite.
3. Koliko Vam je potrebno vremena za svaki od osnovnih radnih zadataka? Koliko
često dnevno, nedeljno ili mesečno obavljate svaki od tih zadataka?
Karakteristike zaposlenog bitne za rad
Šta je od navedenog potrebno kako bi se izvršio dati zadatak?
1. Potrebno znanje:
a. Koje oblasti znanja pokriva svaki zadatak?
b. Koje činjenice ili principe je potrebno poznavati ili razumevati u okviru datih
zadataka?
c. Opišite nivo, stepen i širinu znanja potrebnog za obavljanje datog posla?
2. Potrebne veštine:
a. Koje zadatke je potrebno da izvršite sa lakoćom i preciznošću?
b. Da li su potrebne određene manuelne veštine za upravljanjem mašinama,
vozilima, opremom ili alatima, i ako da, koje?
3. Potrebne sposobnosti:
a. Koji nivo korišćenja jezika (pisanog ili govornog) je potreban za izvršavanje posla?
Da li su kompleksne govorne ili pisane ideje uključene u izvršavanje zadatka, ili
koristite jednostavna uputstva?
b. Kolika matematička sposobnost Vam je potrebna?

frakturama ili električnim udarom. koordinacije ili oštrine vida morate imati? Fizičke aktivnosti Opišite učestalost ili stepen u kome ste uključeni u aktivnosti poput: vučenja. oštećenjima čula. stavove. opekotinama. 2. Rad u opasnim uslovima koji mogu rezultirati nasiljem. bez smanjivanja efikasnosti ili smirenosti. 3. posekotinama. kritičnim. 4. gubljenjem svesti. često prebacivanje sa jednog zadatka na drugi zadatak drugačijeg tipa. ili rasuđivanje ljudi o idejama ili stvarima. puzanja. Rad u situacijama koje uključuju interpretaciju osećanja. modricama. trčanja. bacanja. vibracija. Koje instrukcije je potrebno da pratite? Da li su proste. nošenja. Tipični događaji na radu Opišite učestalost i stepen u kome se bavite sledećim: 1. neobičnim ili opasnim situacijama ili u situacijama kada su brzina rada i održavanje pažnje presudni aspekti posla. povređivanjem delova tela. Kakve interpersonalne veštine su potrebne? Koje veštine nadgledanja ili upravljanja su potrebne? f. guranja. Beleške i izveštaji Koje beleške ili izveštaje pravite kao deo Vašeg posla? Izvor informacija o poslu . 5.c. dosezanja. Koje fizičke sposobnosti poput snage. komplikovane. Izvršavanje repetitivnog zadatka ili kontinuirano izvršavanje istog zadatka. ideja ili činjenica sa Vaše tačke gledišta. klečanja. 7. Uticanje na mišljenja. penjanja? Karakteristike radnog okruženja Opišite učestalost ili stepen u kome boravite u radnom okruženju poput: tesnih prostorija. Rad sa ljudima koji podrazumeva više od davanja ili dobijanja instrukcija. objekata koji se kreću. detaljne. Rad pod stresom u hitnim. sedenja. apstraktne? e. Izvršavanje raznih dužnosti. 6. neadekvatne ventilacije. Kolike veštine rasuđivanja i rešavanja problema morate da imate? d.

. Koliko zaposlenih su direktno pod Vašom supervizijom? 2. preporučujete povišice. korigujete i disciplinujete. premeštaje. Da li imate puna ovlašćenja da dodeljujete posao. napredovanja i otpuštanja Vašim zaposlenima? Ostalo Da li postoje neki dodatni elementi u okviru Vašeg posla koje bi nam pomogli da bolje razumemo ono što radite? Ukoliko da.Koji je glavni izvor uputstava o tome kako da obavite svoj posao (na primer usmene smernice ili pismene specifikacije) ? Dužnosti vezane za nadgledanje/superviziju? 1. molimo Vas. opišite ih.