You are on page 1of 3

Kako izraditi kvalitetan plan karijere?

Danas je upravljanje karijerom zaposlenih od
suštinskog i strateškog značaja za rast i razvoj
preduzeća. Stalno se postavlja pitanje - kako povećati
profit preduzeća? Da li povećavanjem postojećeg
tržišnog udela ili osvajanjem novih tržišta?
Imaju li zaposleni neophodna znanja, sposobnosti,
kompetencije i motivaciju da bi se realizovala
strategija i postigli ciljevi preduzeć? Kako i na koji
način razvijati ljude, kako dugoročno postavljati prave
ljude na prave položaje,
ožaje, kako razvijati preduzetničke
sposobnosti zaposlenih, kako planirati obrazovanje i
usavršavanje…? Odgovore na ova pitanja pružiće vam
kvalitetno napravljeni planovi karijere, maksimalno
individualizovani, ali i maksimalno prilagođeni
prilago
planovima razvojaa i poslovanja firme.

Poslodavci: Šta ja imam od toga?
I u ovom segmentu upravljanja ljudskim resursima možemo podsetiti na razna istraživanja o
zadovoljstvu poslom: u većini slučajeva, pri vrhu lestvice elemenata povezanih s nezadovoljstvom je i
mogućnostt napredovanja, razvoja ili sticanja novih znanja na radnom mestu. Zadovoljstvo na radnom
mestu ne sme se zameniti motivacijom za rad, iako se me
međusobno povezuju.
Možda ćete reći da recesija nije vrijeme za povećavanje zadovoljstva radnim mestom, kada se može
m
raditi i o pukom očuvanju postojanja radnog mesta kao takvoga, no ipak je potrebno i ovaj segment
razmotriti i troškovno: jednostavnom kalkulacijom troškova koji su potrebni za pronalaženje,
zapošljavanje, uvođenje
enje u rad i funkcioniranje novog radnika na potrebnom radnom mestu i troškova
koji su nužni da bi radnika koji je već zaposlen u preduzeću razvili tako da uspešno obavlja novu funkciju.
U preduzeću planiranje karijere radnika obuhvaća uvo
uvođenje
enje u posao, razvoj kompetencija potrebnih za
napredovanje prema uspostavljenom planu karijere, ranu karijeru, napredovan
napredovanja,
ja, školovanja, procenu
promene smera karijere i manadžerskih sposobnosti, zrelu karijeru, i na kraju, odlazak u penziju.
Pojedinac planira svoju karijeru praktično tokom celog radn
radnog
og veka. Ne zapošljavamo se zato da bismo
celi život ostali na mestu - promene su nam potrebne i bitne. Stoga je potrebno isti nivo energije,
stručnosti i organizacije koju ste posvetili pronalaženju novih ljudi za radna mesta posvetiti i planiranju
karijere
re već zaposlenih radnika. Izbor kandidata za koje se otvaraju mogućnosti napredovanja takođe
tako
treba biti stručan i transparentan, ali i jasan svima uključenima u proces.
Razvoj karijere zaposlenih bitan je za firmu jer pravilno i racionalno upravlja svojim najvažnijim
resursom, motivišući, jačajući pripadnost firmi i povećavajući produktivnost. Umnogome pomaže pri
retenciji zaposlenih, ali vam, kao poslodavcu i jasno ukazuje na edukacijske potrebe i olakšava ciljani i
rezultatima usmeren odabir vrsta i nač
načina ulaganja u znanje i veštine radnika.

poslovi se menjaju. Planiranje karijere na duži rok trebalo bi se više pozabaviti prepoznavanjem i razvojem ključnih kompetencija koje će poslodavci tražiti i ceniti i u budućnosti. interna strana medalje: trateško planiranje i osmišljavanje načina razvijanja.Upravljanje ljudskim resursima može postati naročito važno upravo u razdoblju recesije. radna mesta mes takođe – veštine u kojima ste vrhunski danas. ako još niste. lako možete odlutati. ključno je pozabaviti se zacrtavanjem ličnih ciljeva koji su realni i dostižni u pretpostavljenom vremenskom okviru. usmeravanja i motivisanja ljudskih resursa. . vremenskog okvira do pet godina. Koraci u izradi ličnog plana karijere Dugoročno planiranje karijere obično obuhvata vremenski raspon od 5 godina naviše i zahteva osmišljen sklop koraka i priprema u procesu. Planiranje karijere je poput zacrtavanja svog životnog puta: ako ga nemate. Dugo Dugoročno ročno planiranje karijere obično obuhvata vremenski raspon od 5 godina naviše i zahteva osmišljen sklop koraka i priprema u procesu. Evidentan je pad gospodarskih aktivnosti i sve najave govore da će ova godina biti prilično teška. uz definisanjee ličnih ciljeva u karijeri u širem spektru. ali i redefinišemo sebe i svoje ciljeve. zapravo. Postoji i druga. radnici moraju preuzeti na sebe odgovornost za svoj razvoj kako bi zadržali. ali i povećali svoje mogućnosti zapošljavanja. Lično planiranje karijere Kako su promene na tržištu sve ubrzanije i češće. možda sutra neće biti potrebne. No. no ako ste ga napravili i zadovoljni ste njime. angažovanja. No. možda i više puta. možete dati odgovor samo ako svojoj karijeri pristupite kao strateškom pitanju. Stoga. Kada poslodavci preuzimaju sve manje odgovornosti. Koliko puta ćete u životu napraviti promene u karijeri? Možda jednom. u skladu s ritmom kojim definišemo. proces i tok. Planiranje karijere. U kratkoročnom planiranju karijere. pokušajte napraviti (i napisati!) svoj plan karijere. je kao i život: stalni proces koji uključuje mnoštvo odluka. važno je i da lično postanemo vrlo svesni koliko koli je važno usmeravati i planirati lični razvoj i karijeru. Ovaj proces možemo proći samo jednom u životu. imaćete te smer i sigurnost. Situacija na tržištu se menja. Sam pojam reči “karij “karijera” era” sadrži u sebi promene u vremenu. no može se dogoditi da ga ponavljamo tokom radnog veka. na pitanje koliko ćete te biti uspešni u tome. nije sve u upravljanju ljudskim judskim resursima unutar poduzeća upućeno u aktivnosti regrutacije i zapošljavanja novih radnika.

ali i napraviti i dugoročni ročni i kratkoročni plan ličnog razvoja. itd. uključujući zahteve koji će biti postavljeni pred vas. Eksterno posmatranje/ istraživanje mogućnosti u karijeri Cilj drugog koraka je istražiti svet poslova i radnih mesta. preduzimanje akcije. u ovom koraku treba da donesete odluku o svom daljnjem kretanju u karijeri i da razradite potrebne taktičke poteze koji će vas dovesti do cilja. 4. Interno sagledavanje. zar ne? . proceniti sebe u odnosu na odabrana radna mesta. područja koja vam odgovaraju. prio Kao i kod svakog dobrog poslovnog plana. identifikovati moguća radna mesta. rezervne opcije.Proces planiranja karijere re trebao bi obuhvatiti sledeća područja: • • • • • interno. Ovaj korak takođe e uključuje sve spoljašnje faktore koji će možda uticati na vaše odlučivanje: porodica. Izradite terminski plan aktivnosti. Akcija Nakon detaljno razrađenih enih koraka koji prethode. zanimanje. 2. Ispunjavanje ovog korakaa trebalo bi vam pomoći da odredite smer u karijeri koji je najbliži vašim ličnim vrednostima i ciljevima. kada ste izvukli jasne zaključ zaključke ke iz prva dva koraka. eksterno sagledavanje. Pomaže ako jasno izrazite svoje interese. ne zaboravite “opciju B”: uvek je dobro nastojati predvideti nepredvidivo. definisati alternative. politički stavovi. ali i svoju stvarnost. elemente ličnog razvoja kojem težite. uz obaveznu to to-do do listu koja će uključivati specifične ciljeve i prioritete. Donošenje odluke U ovoj fazi. na način da tačno definišete ono što vas pokreće i motiviše. samoprocena ili sagledavanje vlastitih sposobnosti Prvi i početni korak procesa je samoprocena usmerena sagledavanju onoga što jeste išto vam je najvažnije. razmotriti sve faktore koji utiču na odabir pravca u karijeri. radno okruženje koje je vam odgovara. glavni cilj je suziti mogućnost izbora.definišete vlastite vrednosti i ciljeve. slobodno vreme.vrednosti. 3. sposobnos i mogućnosti 1. sad je trenutak da definišete koja znanja i veštine treba da razvijete ili unapredite i odaberete odgovarajuću vrstu edukacije. znanja i veštine. obrazovanje. Ako ste zaključili ili da će vam trebati. procenu učinjenog kao podlogu za budući plan karijere. Može se realizovati na način da izradite svoju ličnu misiju i viziju. donošenje odluka.