You are on page 1of 2

LAPORAN AKTIVITI MINGGUAN KELAB ISCF 2015

BIL
1.

PERKARA
Tajuk Program/Aktiviti

MAKLUMAT
Pelayanan oleh Pasukan YWAM (youth with a
mission)
1. Perkongsian firman Tuhan oleh pasukan YWAM
2. Memberi kesaksian bagaimana mereka menemui
Tuhan Yesus

2.

Objektif Program/Aktiviti

3.

Tarikh Program/Aktiviti

31 Jan 2015

4.

Tempat Program/Aktiviti

KELAS 3P10

5.

Penyertaan/Jumlah kehadiran 10 ahli

6.
7.

8.

9

Perbelanjaan/kos
Impak Program/Aktiviti:
i. Kekuatan

RM 50 ( love offering)

Semua ahli ISCF dapat beramah mesra dan
berkenalan antara satu sama lain. Permainan ice
breaker amat berkesan dan telah menghidupkan
suasana jamuan .
ii. Kelemahan
Sesetengah ahli mungkin mempunyai masalah
memahami firman dalam Bahasa Melayu.
iii. Penambahbaikan
Rumusan Program/Aktiviti
Secara keseluruhan, program telah berjalan dengan
lancarnya dan semua ahli berasa gembira menghadiri
mesyuarat kali ini dan beramah mesra dengan
pasukan dari YWAM.
Gambar-gambar sila rujuk sebelah

....................... Disahkan oleh . ................. Susherrie Suki Setiausaha Persatuan ISCF SMJK Ave Maria Convent Pn Mariana Kok Guru Penasihat Persatuan ISCF SMJK Ave Maria Convent ...Sesi Memuji Tuhan Mendengar perkongsian dan kesaksian Disediakan oleh........