You are on page 1of 6

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

TINGKATAN 2

SOALAN 1
Apakah sukan antarabangsa yang pernah dianjurkan oleh Malaysia pada tahun 1988?
A.
B.
C.
D.

Sukan Olimpik
Sukan Asia
Sukan Dunia
Sukan Komanwel

SOALAN 2
Malaysia mengamalkan ____________,iaitu berbaik-baik dengan semua negara tanpa mengira ideologi
dan fahaman politik.
A.
B.
C.
D.

Dasar liberal
Dasar perpaduan
Dasar berkecuali
Dasar pandang ke Timur

SOALAN 3
Kerjasama yang dijalinkan oleh Malaysia dengan negara lain adalah berbentuk
A.
B.
C.
D.

satu hala
dua hala
tiga hala
empat hala

SOALAN 4

Mengadakan jualan murah barangan kraftangan Mengadakan aktiviti yang melibatkan remaja secara langsung Mengadakan pameran kesenian di tempat awam Mengedarkan risalah tentang warisan kesenian kepada remaja SOALAN 8 Mengapakah warisan kesenian di negara kita patut dikekalkan selama-lamanya? A. Warisan kesenian akan menghiburkan generasi akan dating . C. D. D. C. B. Wau Kabadi Mahjung Guli SOALAN 6 Yang berikut merupakan tarian warisan pelbagai kaum di negara kita kecuali… A. B. C. B. C.Apakah negara yang tidak menyertai ASEAN? A. B. D. Brunei Darussalam Bangladesh Vietnam Laos SOALAN 5 Antara berikut. D. yang manakah merupakan permainan tradisional masyarakat India? A. Dikir Barat Tarian Bhagra Tarian Singa Tarian Kuda Kepang SOALAN 7 Bagaimanakah pihak tertentu dapat menarik perhatian remaja untuk meminati warisan kesenian pelbagai kaum? A. Warisan kesenian ialah khazanah negara yang tidak ternilai B.

D. Politik aman Kerajaan adil Raja berkuasa mutlak Raja berperlembagaan PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3 SOALAN 1 Selain memberikan perhatian kepada potensi diri dalam pemilihan kerjaya. C. tarian kenyah tarian sumazau tarian singa tarian asyik SOALAN 10 Apakah corak pemerintahan yang diamalkan di Malaysia? A. D. Warisan kesenian akan meninggikan moral generasi muda SOALAN 9 Antara berikut manakah merupakan tarian tradisional Melayu? A.C. B. B. Warisan kesenian berupaya bersaing dengan kecanggihan teknologi D. C. . dua faktor lain yang perlu diambil kira ialah………………….

C. B. Tali Thali Rantai Sari SOALAN 5 Hari Gawai akan diraikan oleh salah satu kaum di Malaysia iaitu…………. SOALAN 2 Dalam situasi yang manakah kasih sayang antara anggota keluarga menjadi bertambah erat? A. C. B. Cara hidup yang menjadi amalan sesebuah masyarakat. D. C. SOALAN 3 Apakah yang dimaksudkan dengan adat resam? A. Bertengkar disebabkan masalah yang kecil.. Setiap anggota keluarga melaksanakan tanggungjawab masing-masing. C. B. Peraturan dalam sesebuah masyarakat yang diamalkan secara turun temurun. kemahiran dan kelayakan kemahiran dan sumber modal kelayakan dan peluang yang ada kelayakan dan sikap. . D. B. Selalu bertukar-tukar hadiah antara anggota keluarga. Mengadakan jamuan pada hari-hari yang penting bagi ibu bapa. SOALAN 4 Apakah tanda yang menunjukkan bahawa seorang wanita masyarakat India telah berkahwin? A.A. Satu corak kehidupan yang berhubung kait dengan agama yang dianuti Satu pola kehidupan yang dianuti oleh seluruh masyarakat di sesuatu kawasan. D. D.

C. B. D. Iban Rungus Kadazandusun Murut SOALAN 6 Antara berikut yang manakah merupakan kuih tradisonal kaum Melayu? A. B. C. Sebagai hubungan yang berkekalan. Kesan rumah hijau. Kuih bulan Kuih penjaram Kuih bahulu Kuih muruku SOALAN 7 Tujuan upacara minum teh dalam adat perkahwinan Cina adalah A. C. Sebagai lambang penerimaan keluarga pengantin. Mencukur rambut Naik buaian Melenggang perut Turun tanah SOALAN 9 Apakah kesan utama akibat peningkatan karbon dioksida? A. C. B. D. D. C. D.A. Pencemaran udara berkurangan Penipisan lapisan ozon Hujan asid . D. Untuk mendapat angpau yang diberikan oleh saudara mara Sebagai tanda kesejahteraan dan kebahagiaan. B. B. SOALAN 8 Persamaan yang terdapat dalam adat kelahiran masyarakat Melayu dan masyarakat Cina ialah upacara A.

Barah kulit Sakit perut Pening kepala Radang paru-paru. B. TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3 TINGKATAN 4 TINGKATAN 5 .SOALAN 10 Apakah penyakit yang sering dikaitkan dengan penipisan lapisan ozon? A. D. C.