You are on page 1of 2

KEBAIKAN PERPADUAN KAUM KEPADA MASYARAKAT DAN NEGARA

Yang mulia Tuan Pengerusi majlis, barisan panel hakim yang adil lagi
bijaksana, guru-guru dan murid-murid yang dihormati sekalian. Salam
sejahtera saya ucapkan. Pada pagi ini, izinkan saya menyampaikan
sebuah syarahan bertajuk “Kebaikan Perpaduan
Kaum kepada
Masyarakat dan Negara”.
Hadirin yang dihormati sekalian,
Menurut kamus dewan bahasa, kebaikan bermaksud manfaat, guna,
faedah, untung dan kelebihan. Perpaduan pula ditakrifkan sebagai
Negara Malaysia sebuah negara yang aman damai disamping
penduduknya yang berbilang kaum. Keadaan ini dapat dikekalkan kerana
berlakunya toleransi antara kaum utama terbesar dinegara kita iaitu
Melayu Cina dan India. Justeru itu, kita seharusnya bersyukur dengan
keamanan dan keharmonian di mana kita boleh duduk bersama serta
berbincang tanpa ada rasa perbezaan antara satu sama lain.
Persefahaman yang telah berjaya dicapai ini perlu dikekalkan supaya
tiada perasaan curiga antara kaum kerana ia akan menjejaskan serta
merosakkan semangat kejiranan yang telah terjalin sejak sekian lama.
Isu-isu yang berkaitan dengan perpaduan kaum kerap dibincangkan
dalam surat khabar dan televisyen. Hal ini kerana rakyat Malaysia terdiri
daripada pelbagal kaum dan agama. Terdapat beberapa kebaikan
perpaduan kaum kepada masyarakat dan negara. Antara kebaikan
perpaduan kaum ialah masyarakat dapat hidup dalam keadaan aman dan
damai. Keadaan masyarakat yang aman dan damai ini membolehkan
aktiviti harian berjalan dengan baik. Masyarakat pelbagai kaum boleh
melakukan aktiviti keagamaan dengan bebas dan lancar.
Selain itu, perpaduan kaum akan menjadikan negara aman dan tenteram
di mana keadaan ini membolehkan pihak kerajaan merancang dan
melaksanakan pembangunkan dengan lancar untuk meningkatkan taraf
hidup rakyat. Antara manfaat lain perpaduan kaum ialah pihak kerajaan
boleh memajukan sektor pelancongan negara. Keadaan negara yang
aman dan damai akan menarik lebih ramai pelancong asing datang ke
Malaysia. Kehadiran pelancong asing ini akan memberikan peluang
pekerjaan kepada rakyat. Peluang pekerjaan ini akan menjana sumber
pendapatan bagi menyara hidup dan meningkatkan taraf ekonomi rakyat.
Di samping itu, perpaduan kaum juga akan menarik pelabur asing untuk
datang melabur di Malaysia. Pelabur asing yakin untuk melabur kerana

kekalkan perpaduan tanpa sangsi. Akhir kata.kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya bersyukur dengan keamanan yang berjaya kita kecapi hari ini di samping dapat mengekalkan keharmonian antara kaum yang berbilang bangsa di mana kita hidup dalam sebuah komuniti. Terdapat beberapa negara yang ingin mencontohi negara Malaysia dalam mentadbir negara. Perpaduan kaum membuktikan bahawa pemimpin Malaysia dapat memerintah dengan balk. Oleh demikian. Perpaduan kaum juga akan menaikkan imej negara di mata negara lain. Sehubungan itu. Cintai negara sayangi bangsa. walaupun ada perbezaan ideologi politik. Kedatangan pelabur asing ini juga akan membuka peluang pekerjaan kepada rakyat dan akan meningkatkan pendapatan negara. Selain itu. Secara keseluruhanya.kita haruslah mengawalnya supaya tidak menjadi tegang serta menjaga hubungan baik sesama masyarakat dengan keharmonian yang telah terbina sekian lama. pihak kerajaan telah melakukan pelbagai usaha dalam mengekalkan perpaduan kaum di Negara Malaysia tercinta ini. Cincin suasa cincin pusaka. perpaduan kaum yang terdapat di Malaysia telah membolehkan Malaysia terpilih sebagai pengerusi bagi beberapa pertubuhan antarabangsa. izinkan saya mengakhiri syarahan saya dengan pantun berikut. Disimpan rapi dalam peti.negara kita berada dalam keadaan aman dan damai. .