You are on page 1of 23

PKES 3043: PENDIDIKAN

KESIHATAN
PERSEKITARAN
NAMA PENSYARAH: EN HAJIMOLKAN BIN ABU BAKAR
DISEDIAKAN OLEH: M.DINITA
A.JAYANTHY
T.PHAVETRA

KERTAS KERJA:
PROGRAM
LAWATAN SAMBIL
BELAJAR KE
AGENSI NUKLEAR
MALAYSIA

0PENGENALAN Program ini diadakan untuk menanamkan nilai kesedaran terhadap alam sekitar dalam kalangan pelajar. Menurut kajian Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) telah menyatakan sebanyak 3.1.3 juta manusia mati setiap tahun disebabkan oleh pencemaran nuklear. Bilangan tersebut tiga kali lebih tinggi daripada jumlah .

2.0MATLAMAT Kertas kerja ini disediakan bermatlamat untuk memohon kelulusan dari Pihak Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh bagi mengadakan Program Lawatan Sambil Belajar ke Agensi Nuklear Malaysia. .

3.0RASIONAL • Kursus ini diadakan untuk memberikan kesedaran dan informasi kepada para guru pelatih tentang isu nuklear yang sedang dihadapi oleh negara pada masa kini. . lawatan ini juga akan memberikan satu reflektif yang jelas tentang cara menyelesaikan pencemaran nuklear. • Di samping.

4.4 Mengalakkan warga IPG Kampus Ipoh khususnya memelihara kualiti alam sekitar apabila mendapat kesedaran daripada lawatan tersebut.0OBJEKTIF • Objektif Lawatan Sambil Belajar ke Agensi Nuklear Malaysia adalah untuk: 4. 4.3 Menerapkan nilai kesedaran dan nilai tanggungjawab terhadap alam sekitar. . 4.2 Menimba ilmu pengetahuan tentang sebab dan kesan pencemaran nuklear.4.1 Membantu membersih dan menjaga alam sekiitar.

. Perak ambilan Jun 2015.0ANJURAN Guru-guru pelatih unit Q Pendidikan Kesihatan Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh.5.

Bangi.6.0TARIKH. MASA DAN TEMPAT Tarikh : 7 APRIL 2016 – 8 APRIL 2016 Masa : 7:30 pagi – 4:30 petang Tempat : Agensi Nuklear Malaysia.Selangor .

7.0TEMA “VISIT RIGHT TO PROTECT ENVIRONMENT” .

Kajang. .8.0AGENSI TERLIBAT Agensi Nuklear Malaysia (Nuklear Malaysia) atau dulunya Institut Penyelidikan Teknologi Nuklear Malaysia (MINT) Bangi.

• Para guru pelatih pendidikan Kesihatan akan berusaha mewujudkan jaringan kerjasama dengan guru pelatih IPGKI termasuk untuk mewujudkan nilai kesedaran dan tanggungjawab sosial mengenai kepekaan terhadap pencemaran nuklear dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi IPG Kampus Ipoh.9. .0PERINCIAN PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR 9.1 Mewujudkan jaringan kerjasama antara guru pelatih.

2 Program Melestarikan minda guru pelatih IPG Kampus Ipoh •Melaksanakan Program yang bertemakan “VISIT RIGHT TO PROTECT THE ENVIRONMENT” dengan menggalakkan guru pelatih IPG Kampus Ipoh untuk mencari jalan penyelesaian untuk mengurangkan pencemaran nuklear ini. •Program Lawatan Sambil Belajar ini dilaksanakan supaya guru pelatih dapat mengetahui isu-isu nuklear yang sedang berlaku di dunia dan negara kita. .9.

.3 Pengumpulan Hasil Data dan Maklumat yang diperoleh perlu dibentangkan di Dewan Seri Tanjung • Membuat perbincangan antara para guru pelatih. ahli-ahli program. dan pihak yang terlibat dalam menjayakan program ini. • Satu usaha menggabungkan idea dalam mengatasi pencemaran nuklear di sekitar kampus atau di luar kampus dan bersatu dalam merealisasikan objektifnya.9.

• Program ini akan diiringi oleh seorang pensyarah pengiring iaitu Encik Hajimolkan bin Abu Bakar. .0 PENGLIBATAN AHLIAHLI PROGRAM • Seramai 21 orang guru pelatih unit Q minor Pendidikan Kesihatan dan 20 orang guru pelatih unit Q yang lain iaitu PISMP Ambilan Jun 2015 akan menyertai dalam program ini.10.

.1Sumber Kewangan • Sumber kewangan bagi program ini ialah hasil kutipan daripada guru pelatih unit Q ambilan Jun 2015 dan peruntukkan daripada IPG Kampus Ipoh. Perak.11.0 KEWANGAN 11.

Bi 11. Makanan &   minuman guru pelatih (makan tengah hari) 2.2 Anggaran Perbelanjaan Perbelanjaan l 1. Peruntukan bas Nilaian Jumlah RM10x41 RM 410 RM 10x41 RM 410   JUMLAH RM 820 .

Debit RM Kredit RM Sumber guru 410 Makanan & 410 pelatih minuman pelajar Sumbangan 410 dari IPG JUMLAH Peruntukkan 410 bas 820 JUMLAH 820 .

12.0 AHLI JAWATANKUASA .

.

0 ATURCARA PROGRAM Khamis (07 April 2016) Masa Agenda 6:30am Bas bertolak dari IPG ke Agensi Nuklear Malaysia 7:30am Rehat di Tapah 7:50am Perjalanan ke Agensi Nuklear Malaysia 11:30am Sampai ke Agensi Nuklear Malaysia 11:30am-1:00pm Taklimat dan Ucapan oleh Pengarah Gred C (Bhg Teknologi Sisa & Alam Sekitar) Dr. Mohd . 4:30pm Bertolak ke IPG Kampus Ipoh . Wahab Bin Yusof 1:00pm-1:30pm Makan tengahari 2:00p.Abd.13.m-2:45pm Lawatan di sekitar makmal nuklear 2:45-3:45pm 3:45pm-4:30pm Perbincangan isu antara pakar-pakar Agensi Pakar Ucapan oleh wakil guru pelatih dan pensyarah penasihat dan penyampaian cenderahati kepada Wakil Agensi dan bersurai.

-8:10am Ketibaan Pengarah dan pensyarah 8:10am-9:20am Perhimpunan Bulanan Dijalankan 9:20am-10:00am Pembentangan tentang Isu Pencemaran Nuklear 10:00am Bersurai .Jumaat (08 April 2016) Masa Agenda 8:00am.

para guru pelatih unit Q Pendidikan Kesihatan Ambilan Januari 2016 berharap agar segala usaha dan perancangan yang dilakukan untuk menjayakan program lawatan sambil belajar ke Agensi Nuklear Malaysia ini mendapat kerjasama yang sewajarya daripada Pihak Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh yang terlibat dan aktiviti yang dirancang dapat berjalan dengan lancar. Semoga dengan adanya lawatan ini dapat memberi manfaat kepada para guru pelatih di samping membuka ruang yang lebih luas kepada guru pelatih dalam mendapatkan pendekatan atau kesedaran tentang isu pencemaran nuklear yang semakin serius di negara Malaysia.0 PENUTUP Oleh itu. .14.