You are on page 1of 2

AN VI.

43: Nagopama sutta Page 1 of 2

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya VI.43

Nagopama sutta
Usporedba sa slonom

Prevod Čedomil Veljačić


Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

... Jedanput kad je Blaženi baravio u Savatthiju..., pošao je ujutro s ogrtačem i prosjačkom
zdjelom u grad da prosi hranu. Kad se vratio i pojeo, reče Anandi:

-- Hajdemo, Anando, na terase zgrade Migarine majke u Istočnom gaju da tamo provedemo
popodnevni počinak...

Pred večer, kad je Blaženi izišao iz osame, reče:

-- Hajdemo, Anando, do kupališta da osvježimo tijelo.

-- Da, gospodine -- odgovori Anando i pođe s njim.

Kad su se okupali i izišli iz vode, Blaženi je još stajao u donjoj odjeći brišući se, iziđe iz vode,
gdje se kupao, i Seto, slon Pasenadija, vladara Kosale, praćen svirkom mnogih bubnjeva i drugih
instrumenata. Ljudi se okupiše diveći se tom prizoru:

-- Ah, kako je lijep kraljevski slon! Kakvo mu je tijelo, slika i prilika, pravi užitak očima!...

Slušajući sve to, redovnik Udaji upita Blaženoga:

-- Dive li se ljudi tjelesnoj ogromnosti samo kad vide slona, ili i onda kad vide druge ogromne
pojave?

- Ljudi se tako dive kad vide velikog slona, Udaji, a i kad vide velikog konja, ili bika, ili zmiju ili

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an6-43.html 4/14/2007
AN VI.43: Nagopama sutta Page 2 of 2

stablo, pa i kad vide veliku i debelu ljudeskaru. Ali ja ti kažem, Udaji, da je u božanskim
svjetovima kao i na zemlji... najmoćnija pojava onoga ko se ne ističe po zlu ni u djelu, ni u riječi,
ni u misli.

(To je bio povod Udajinu da izrazi svoje pjesničko divljenje veličini Učiteljevoj. Budine riječi u
prethodnom odgovoru sadrže neprevodivu igru riječi koja čitavom tekstu daje estetsku draž).

Rev. 25/1/2002

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an6-43.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an6-43.html 4/14/2007