You are on page 1of 4

AN VI.

55: Sona sutta Page 1 of 4

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya VI.55

Sona sutta
Za Sonu

Prevod Branislav Kovačević


Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Rađagahe, na Vrhu gde se okupljaju
lešinari. A tom je prilikom i poštovani Sona boravio blizu Rađagahe, u Senovitoj šumi. Tada se,
pošto je poštovani Sona meditirao u osami [praktikujući hodajuću meditaciju dok mu koža na
tabanima nije popucala i počela da krvari], u njegovoj svesti javi ovaj sled misli: "Među
sledbenicima Blaženog koji su osnažili svoju istrajnost i ja sam jedan, ali mi um nije oslobođen
strasti. Moja porodica dovoljno je bogata da bih mogao da uživam u raskoši i stičem zasluge
darujući druge. Šta ako odustanem od zaređenja, vratim se običnom životu i počnem da uživam
u raskoši i stičem zasluge darujući druge?"

Tada Blaženi, kad je shvatio kakve misli zaokupljaju Sonu -- hitro kao što bi snažan čovek
ispružio savijenu ruku ili savio ispruženu ruku -- nestade sa Vrha gde se okupljaju lešinari i
pojavi se u Senovitoj šumi, pravo pred poštovanim Sonom, i sede na pripremljeno sedište.
Poštovani Sona, kad se poklonio Blaženom, sede sa strane. Dok je tako sedeo, Blaženi mu se
obrati: "Malopre, dok si meditirao u osami, nije li se u tvojoj svesti javio ovaj sled misli: "Među
sledbenicima Blaženog koji su osnažili svoju istrajnost i ja sam jedan, ali mi um nije oslobođen
strasti. Šta ako odustanem od zaređenja, vratim se običnom životu i počnem da uživam u raskoši
i stičem zasluge darujući druge?"

"Da, gospodine."

"A šta misliš, Sona. Ranije, dok si bio domaćin, jesi li bio vešt u sviranju na instrumentu vini?"

"Da, gospodine."

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an6-55.html 4/14/2007
AN VI.55: Sona sutta Page 2 of 4

"A šta misliš: kad su žice na tvojoj vini bile jako zategnute, je li tvoja vina bila naštimovana i
pogodna za sviranje?"

"Ne, gospodine"

"A šta misliš: kad su žice na tvojoj vini bile jako labave, je li tvoja vina bila naštimovana i
pogodna za sviranje?"

"Ne, gospodine"

"A šta misliš: kad žice na tvojoj vini nisu bile ni jako zategnute, ni jako labave, već naštimovane
po meri, je li tvoja vina tada naštimovana i pogodna za sviranje?"

"Da, gospodine"

"Na isti način, Sona, prejaka istrajnost rađa uznemirenost, preslaba istrajnost rađa lenjost. Zato
bi trebalo da odrediš pravu meru svoje istrajnosti, da naštimaš svojih [pet] sposobnosti u skladu
sa njom i onda zasviraš svoju melodiju."

"Da, gospodine", odgovori poštovani Sona Blaženom. Onda, pošto je tako podučio poštovanog
Sonu, Blaženi -- hitro kao što bi snažan čovek ispružio savijenu ruku ili savio ispruženu ruku --
nestade iz Senovite šume i pojavi se na Vrhu gde se okupljaju lešinari.

Posle toga Sona je odredio pravu meru svoga napora, uskladio sa njome svojih pet sposobnosti i
onda "zasvirao" Boraveći sam, u osami, pažljiv, marljiv i odlučan on uskoro dostiže i ostade na
krajnjem cilju svetačkog života, zbog kojeg sinovi uglednih porodica odlaze u beskućnike,
upoznavši ga i shvativši ga sam za sebe ovde i sada. Tako je on znao: "Nema više preporađanja,
iživljen je svetački život, izvršen je zadatak. Ništa više ne preostaje da se učini." I tako poštovani
Sona postade jedan od arahanta.

A onda, pošto je dostigao arahantstvo, u poštovanom Soni iskrsnu ova misao: "Šta ako bih
otišao do Blaženog i, stigavši, objavio svoje znanje u njegovom prisustvu?" I tako on otide do
Blaženog i, stigavši, pokloni mu se, sede sa strane. Sedeći tako sa strane reče on Blaženom:
"Kada je monah arahant, u njemu nema nečistoća, dostigao je ispunjenje, izvršio zadatak,
odložio teret, stigao do pravog cilja, potpuno uništio okove preporađanja i oslobođen je
ispravnim znanjem., on je potpuno predan ovim stvarima: odvraćenosti, osami, nepovređivanju,
okončanju želje, okončanju prijanjanja i neobmanutosti.

I sad bi neko bi od prisutnih monaha možda mogao pomisliti: 'Ovaj se monah odlučio da postigne
oslobođenje od strasti pouzdajući se jedino u svoje versko stanovište'. Takvo mišljenje ne bi bilo
ispravno. Isposnik koji se oslobodio taloga strasti, koji je iživeo svetački život, izvršio delo, koji u
sebi ne nalazi više ništa što bi trebalo učiniti, ništa što bi trebalo nadodati već izvršenom
ispunjenju, taj je samom činjenicom svoje nepristrasnosti prionuo uz nepristrasnost poništenjem
strasti; samom je činjenicom odsutnosti mržnje prionuo uz nepristrasnost poništenjem mržnje,

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an6-55.html 4/14/2007
AN VI.55: Sona sutta Page 3 of 4

samom je činjenicom nezaslepljenosti prionuo uz nepristrasnost poništenjem zaslepljenosti.

I sad bi neko bi od prisutnih monaha možda mogao pomisliti: 'Možda je ovaj monah posvećen
osami zato što je željan dobitka, počasti i slave'... 'Možda je on posvećen nepovređivanju zato
što se vezuje za propise i rituale', ali to ne bi trebalo tako gledati. Isposnik koji se oslobodio
taloga strasti, koji je iživeo svetački život, izvršio delo, u sebi ne nalazi više ništa što bi trebalo
učiniti, ništa što bi trebalo nadodati već izvršenom ispunjenju. Zato što je u njemu strast
okončana, zato što je oslobođen strasti, posvećen je on izbegavanju patnje. Zato što je u njemu
odbojnost okončana, zato što je oslobođen odbojnosti, posvećen je on izbegavanju patnje. Zato
što je u njemu obmanutost okončana, zato što je oslobođen obmanutosti, posvećen je on
izbegavanju patnje.

Zato što je u njemu strast okončana, zato što je oslobođen strasti... zato što je u njemu
odbojnost okončana, zato što je oslobođen odbojnosti... zato što je u njemu obmanutost
okončana, zato što je oslobođen obmanutosti, posvećen je on iskorenjivanju žudnje...
iskorenjivanju prijanjanja... iskorenjivanju obmanuosti.

Čak i ako moćni oblici spoznatljivi za oko uđu u vidno polje monaha čiji je um na ovaj način
oslobođen, njegov um nije njima ni savladan, čak ni zaokupljen. Smiren, dostigavši
nepomerljivost, usredsređuje se on na njihovu prolaznost. I čak i ako moćni zvukovi... mirisi...
ukusi... taktilni podražaji... Čak i ako moćne ideje spoznatljive za um uđu u mentalno polje
monaha čiji je um na ovaj način oslobođen, njegov um nije njima ni savladan, čak ni zaokupljen.
Smiren, dostigavši nepomerljivost, usredsređuje se on na njihovu prolaznost.

Baš kao što stoji planinska stena -- bez naprslina, bez pukotina, u jednom komadu -- i onda sa
istoka naiđe snažna oluja, vetar i kiša: stena se niti pomera, niti trese. A onda sa zapada... sa
severa... sa juga naiđe snažna oluja, vetar i kiša: stena se niti pomera, niti trese. Isto tako, čak i
ako moćni oblici spoznatljivi za oko uđu u vidno polje monaha čiji je um na ovaj način oslobođen,
njegov um nije njima ni savladan, čak ni zaokupljen. Smiren, dostigavši nepomerljivost,
usredsređuje se on na njihovu prolaznost. I čak i ako moćni zvukovi... mirisi... ukusi... taktilni
podražaji... Čak i ako moćne ideje spoznatljive za um uđu u mentalno polje monaha čiji je um na
ovaj način oslobođen, njegov um nije njima ni savladan, čak ni zaokupljen. Smiren, dostigavši
nepomerljivost, usredsređuje se on na njihovu prolaznost.

Nekad pobeđen i podređen na položaj bengalskog vazala,


Sono je danas postao pobednik patnje u svetu.

Prenapeo sam napor u početku.


Tad me je primerom poučio Vodič, najvrsniji na svetu,
poređenjem sa strunama instrumenta.

Poslušao sam njegovu reč i rado sam primio pouku,


pazio na ravnotežu na putu do krajnjeg cilja.
Tako postigoh trovrsno znanje i ostvarih pouku Budnoga

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an6-55.html 4/14/2007
AN VI.55: Sona sutta Page 4 of 4

Kao monolitnu stenu koju oluja ne ruši --


nikakav prizor, ni ukus, ni zvuk, ni miris, ni dodir,
ugodnost ni neugodnost neće uzbuditi
osamostaljen duh slobodnog posmatrača.

Rev. 6/6/2001

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an6-55.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an6-55.html 4/14/2007