You are on page 1of 1

Rm roman cho ca s gi r ph L Dun - Qun Hon Kim m RM 144

Rm Roman, rm cun l loi rm vi mang phong cch nh nhng tht tha nhng y phong
cch ngh thut. Thit k rm Roman c bit ph hp dng lm rm ca s nh nhm tit kin
din tch, to s gn gng v thng thong. Rm ca s nh, rm l dc c thit k nm lt trn
vn trong khung bao ca nn phn rm d ra ngoi coi nh khng c t to ra cn i v mm
mi. Mu rm Roman, rm vn phng mu trng c cc ha tit hoa l c s dng trong khng
gian phng bp, ca s phng n to tnh thin nhin mt m, d chu, kch thch tinh thn ti
vui ha ng. Mu rm roman hoa l l mu rm hay c a chung s dng trong khng gian
gia nh v y l mu vi thin nhin thu ht nng lng lm nn s trn y sinh kh cho ngi
nh.