VAN ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2007 - 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

9. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

HAFTA

DERS SAATİ

ÜNİTE:SAYILAR

III

2 1. Doğal sayılar kümesinde eşitliğin özelliklerini ve sadeleşme
kurallarını belirtir.
2. Bir doğal sayının pozitif doğal sayı kuvvetini açıklar ve üslü
ifadelere ait özellikleri gösterir.
2

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

KONULAR

DOĞAL SAYILAR
1. Doğal sayılar kümesinde eşitliğin özellikleri ve
sadeleşme kuralları
2. Bir doğal sayının pozitif doğal sayı kuvvetini ve
üslü ifadelere ait özellikler

ÖĞRENMEÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ

Sözlü Anlatım
Soru - Cevap
Problem Çözme
Tümevarım
Tümdengelim
Mukayese Etme
Analiz Etme
Aktif Metod

KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ
VE
GEREÇLERİ

Ders Kitabı
(M.E.B yayınları)
Tepeşir-Tahta-Silgi
Yardımcı ders Kitabı
Elektronik Tahta
Bigisayar-Sinevizyon

EYLÜL

AY

SÜRE

2

IV

DOĞAL SAYILAR
3. Bir doğal sayının herhangi bir tabana göre yazılmasını göstermek. 3. Bir doğal sayının herhangi bir tabana göre yazılmasını
Değişik tabanlarda verilen sayılar arasında işlem yapar.
gösterme ve değişik tabanlarda verilen sayılar arasında
işlem yapma
2

Sözlü Anlatım
Soru - Cevap
Problem Çözme
Tümevarım
Tümdengelim
Mukayese Etme
Analiz Etme
Aktif Metod

Ders Kitabı
(M.E.B yayınları)
Tepeşir-Tahta-Silgi
Yardımcı ders Kitabı
Elektronik Tahta
Bigisayar-Sinevizyon

DEĞERLENDİRME
(Hedef ve Davranışlara
Ulaşma
Düzeyi )

VAN ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2007 - 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
9. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
ÜNİTE:SAYILAR
DERS SAATİ

HAFTA

AY

SÜRE

2
I

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

1. Asal sayıyı ve aralarında asal sayıları belirterek bir doğal sayıyı asal
çarpanlarına ayırır ve pozitif bölenlerinin sayısını bulur.
2. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 ve 6, 15, 18 vb. ile bölünebilme kurallarını belirler.

KONULAR

DOĞAL SAYILAR
1. Asal sayı, aralarında asal sayılar, bir doğal sayıyı asal
çarpanlarına ayırma ve pozitif bölenlerinin sayısı
2. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 ve 6, 15, 18 vb. ile bölünebilme kuralları

2

Sözlü Anlatım
Soru - Cevap
Problem Çözme
Tümevarım
Tümdengelim
Mukayese Etme
Analiz Etme
Aktif Metod

Sözlü Anlatım
Soru - Cevap
Problem Çözme
Tümevarım
Tümdengelim
Mukayese Etme
Analiz Etme
Aktif Metod

KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ
VE
GEREÇLERİ

Ders Kitabı
(M.E.B yayınları)
Tepeşir-Tahta-Silgi
Yardımcı ders Kitabı
Elektronik Tahta
Bigisayar-Sinevizyon

Ders Kitabı
(M.E.B yayınları)
Tepeşir-Tahta-Silgi
Yardımcı ders Kitabı
Elektronik Tahta
Bigisayar-Sinevizyon

EKİM

II

DOĞAL SAYILAR
6. İki ya da daha çok doğal sayının en büyük ortak bölenlerini ve en 6. EBOB, EKOK; İki ya da daha çok doğal sayının en büyük
4 küçük ortak katlarını bulur.
ortak bölenlerini ve en küçük ortak katlarını bulma

ÖĞRENMEÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ

III

1. Tam sayılar kümesinde toplama, çıkarma, çapma ve bölme işlemleri
2 yaparak toplama ve çapma işlemlerinin özelliklerini belirtir.
1. Kalan sınıflarını (denklik sınıflarını) ve kalan sınıflarının kümesini (Z/m
kümesini) belirtir.
2

TAM SAYILAR
1. Tam sayılar kümesinde toplama, çıkarma, çapma ve bölme
işlemleri yaparak toplama ve çapma işlemlerinin özelliklerini
belirtme
1. Kalan sınıfları (denklik sınıfları) ve kalan sınıflarının kümesi(Z/m
kümesi)

2
2. Modüler aritmetik ile ilgili özellikleri gösterir ve işlemler yapar.
IV

V

2

3 .Z/m kümesinde toplama ve çarpma işlemlerini yapar ve
özelliklerini belirtir.

1. Rasyonel sayıları ifade eder ve rasyonel sayıların eşitliğini açıklar.
2 2. Rasyonel sayılar kümesinde toplama, çıkarma, çapma ve bölme
işlemleri yaparak toplama ve çapma işlemlerinin özelliklerini belirtir.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
2 Atatürk'ün ilke ve inkilapları, Cumhuriyetin Türk Milletine
kazandırdıklar

TAM SAYILAR
2. Modüler aritmetik ile ilgili özellikler ve işlemler
3 .Z/m kümesinde toplama ve çarpma işlemleri ve özellikleri

RASYONEL SAYILAR
1. Rasyonel sayıları ve eşitliği
2. Rasyonel sayılar kümesinde toplama, çıkarma, çapma
ve bölme işlemleri yapma, toplama ve çapma işlemlerinin
özelliklerini belirtme

Sözlü Anlatım
Soru - Cevap
Problem Çözme
Tümevarım
Tümdengelim
Mukayese Etme
Analiz Etme
Aktif Metod

Sözlü Anlatım
Soru - Cevap
Problem Çözme
Tümevarım
Tümdengelim
Mukayese Etme
Analiz Etme
Aktif Metod

Sözlü Anlatım
Soru - Cevap
Problem Çözme
Tümevarım
Tümdengelim
Mukayese Etme
Analiz Etme
Aktif Metod

Ders Kitabı
(M.E.B yayınları)
Tepeşir-Tahta-Silgi
Yardımcı ders Kitabı
Elektronik Tahta
Bigisayar-Sinevizyon

Ders Kitabı
(M.E.B yayınları)
Tepeşir-Tahta-Silgi
Yardımcı ders Kitabı
Elektronik Tahta
Bigisayar-Sinevizyon

Ders Kitabı
(M.E.B yayınları)
Tepeşir-Tahta-Silgi
Yardımcı ders Kitabı
Elektronik Tahta
Bigisayar-Sinevizyon

DEĞERLENDİRME
(Hedef ve Davranışlara
Ulaşma
Düzeyi )

VAN ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2007 - 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
9. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
ÜNİTE: SAYILAR
DERS SAATİ

HAFTA

AY

SÜRE

2
I

1
1

4

2. Rasyonel sayılar kümesinde toplama, çıkarma, çapma ve bölme işlemleri
yaparak toplama ve çapma işlemlerinin özelliklerini belirtir.
3. İkiden fazla rasyonel sayıyı bir eşitsizlik zinciri içinde sıralar ve bu sayıları
sayı doğrusunda gösterir.
4. İki rasyonel sayı arasında başka bir rasyonel sayı bularak rasyonel sayılar
kümesinin yoğun olduğunu belirtir.
10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA HAFTASI
Atatür'ün hayatı, kişiliği ve bilime verdiği önem

KONU

RASYONEL SAYILAR
2. Rasyonel sayılar kümesinde toplama, çıkarma, çapma ve bölme
işlemleri yapma, toplama ve çapma işlemlerinin özelliklerini belirtme
3. İkiden fazla rasyonel sayıyı bir eşitsizlik zinciri içinde sıralama ve bu
sayıları sayı doğrusunda gösterme
4. Rasyonel sayılar kümesinin yoğunluğu

4. İki rasyonel sayı arasında başka bir rasyonel sayı bularak rasyonel sayılar
1. YAZILI YOKLAMA
kümesinin yoğun olduğunu belirtir.
RASYONEL SAYILAR
4. Rasyonel sayılar kümesinin yoğunluğu

ÖĞRENMEÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ

Sözlü Anlatım
Soru - Cevap
Problem Çözme
Tümevarım
Tümdengelim
Mukayese Etme
Analiz Etme
Aktif Metod

Sözlü Anlatım
Soru - Cevap
Problem Çözme
Tümevarım
Tümdengelim
Mukayese Etme
Analiz Etme
Aktif Metod

KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE
GEREÇLERİ

Ders Kitabı
(M.E.B yayınları)
Tepeşir-Tahta-Silgi
Yardımcı ders Kitabı
Elektronik Tahta
Bigisayar-Sinevizyon

Ders Kitabı
(M.E.B yayınları)
Tepeşir-Tahta-Silgi
Yardımcı ders Kitabı
Elektronik Tahta
Bigisayar-Sinevizyon

KASIM

II

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

2
5. Rasyonel sayıların ondalık açılımını yapar.
1. Rasyonel olmayan sayıların (irrasyonel sayıların) varlığını belirtir.

III
2

RASYONEL SAYILAR
5. Rasyonel sayıların ondalık açılımı
GERÇEL SAYILAR
1. Rasyonel olmayan sayıların (irrasyonel sayıların) varlığı

4
IV

2. Gerçel sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin özelliklerini belirtir.

GERÇEL SAYILAR
2. Gerçel sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin özellikleri

Sözlü Anlatım
Soru - Cevap
Problem Çözme
Tümevarım
Tümdengelim
Mukayese Etme
Analiz Etme
Aktif Metod

Sözlü Anlatım
Soru - Cevap
Problem Çözme
Tümevarım
Tümdengelim
Mukayese Etme
Analiz Etme
Aktif Metod

Ders Kitabı
(M.E.B yayınları)
Tepeşir-Tahta-Silgi
Yardımcı ders Kitabı
Elektronik Tahta
Bigisayar-Sinevizyon

Ders Kitabı
(M.E.B yayınları)
Tepeşir-Tahta-Silgi
Yardımcı ders Kitabı
Elektronik Tahta
Bigisayar-Sinevizyon

DEĞERLENDİRME
(Hedef ve Davranışlara
Ulaşma
Düzeyi )

VAN ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2007 - 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
9. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
ÜNİTE: SAYILAR
DERS SAATİ

HAFTA

AY

SÜRE

2
I
2

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

ÖĞRENMEÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ

KONULAR

3. Gerçek sayılarda eşitsizliğin özelliklerini belirtir
GERÇEL SEYILAR
.
3. Gerçel sayılarda eşitsizliğin özellikleri
4. Gerçek sayılar kümesinde açık, kapalı ve yarı açık aralıkları ifade .
4. Gerçel sayılar kümesinde açık, kapalı ve yarı açık aralıklar
eder.

2. YAZILI YOKLAMA
4 5. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm
kümelerini değişik sayı kümelerinde bulur.

SAYILAR
5. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler ve eşitsizlikler

Sözlü Anlatım
Soru - Cevap
Problem Çözme
Tümevarım
Tümdengelim
Mukayese Etme
Analiz Etme
Aktif Metod

Ders Kitabı
(M.E.B yayınları)
Tepeşir-Tahta-Silgi
Yardımcı ders Kitabı
Elektronik Tahta
Bigisayar-Sinevizyon

Ders Kitabı
(M.E.B yayınları)
Tepeşir-Tahta-Silgi
Yardımcı ders Kitabı
Elektronik Tahta
Bigisayar-Sinevizyon

ARALIK

II

GERÇEL

Sözlü Anlatım
Soru - Cevap
Problem Çözme
Tümevarım
Tümdengelim
Mukayese Etme
Analiz Etme
Aktif Metod

KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ
VE
GEREÇLERİ

III

IV

1. Bir gerçek sayının pozitif tam sayı ve negatif tam sayı kuvvetini açıklar ve
2 üslü sayılara ait özellikleri gösterir.

2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli bir veya iki mutlak değerli terim içeren
4 denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.

GERÇEL SAYILAR
1. Bir gerçel sayının pozitif tam sayı ve negatif tam sayı kuvveti ve
üslü sayılara ait özellikler
MUTLAK DEĞER
2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli, bir veya iki mutlak değerli
terim içeren denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulma

MUTLAK DEĞER
2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli, bir veya iki mutlak değerli
terim içeren denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulma

Sözlü Anlatım
Soru - Cevap
Problem Çözme
Tümevarım
Tümdengelim
Mukayese Etme
Analiz Etme
Aktif Metod

Sözlü Anlatım
Soru - Cevap
Problem Çözme
Tümevarım
Tümdengelim
Mukayese Etme
Analiz Etme
Aktif Metod

Ders Kitabı
(M.E.B yayınları)
Tepeşir-Tahta-Silgi
Yardımcı ders Kitabı
Elektronik Tahta
Bigisayar-Sinevizyon

Ders Kitabı
(M.E.B yayınları)
Tepeşir-Tahta-Silgi
Yardımcı ders Kitabı
Elektronik Tahta
Bigisayar-Sinevizyon

DEĞERLENDİRME
(Hedef ve Davranışlara
Ulaşma
Düzeyi )

VAN ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2007 - 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
9. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

I

ÜNİTE: SAYILAR
DERS SAATİ

HAFTA

AY

SÜRE

2

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

1. Bir gerçel sayının pozitif tam sayı ve negatif tam sayı kuvvetini
açıklar ve üslü sayılara ait özellikleri gösterir.
2. Üslü sayıların eşitliğini ifade eder ve üslü sayılarla ilgili
uygulamalar yapar.

KONULAR

ÜSLÜ SAYILAR
1. Bir gerçel sayının pozitif tam sayı ve negatif tam sayı
kuvveti ve üslü sayılara ait özellikler
2. Üslü sayıların eşitliği

2

2
II

OCAK

2

III

2. Üslü sayıların eşitliğini ifade eder ve üslü sayılarla ilgili
uygulamalar yapar.
1. Negatif olmayan bir gerçel sayının karekökünü ve üslü biçimini
açıklayarak kareköklü sayılara ait özellikleri belirtir ve kareköklü
sayılarla ilgili uygulamalar yapar.

2 1. Negatif olmayan bir gerçel sayının karekökünü ve üslü biçimini
açıklayarak kareköklü sayılara ait özellikleri belirtir ve kareköklü
sayılarla ilgili uygulamalar yapar.
2 2. Bir gerçel sayının pozitif tam kuvvetten kökünü ve üslü biçimini
açıklayarak köklü sayılara ait özellikleri üslü sayıların özelliklerinden
yararlanarak gösterir ve köklü sayılarla ilgili uygulamalar yapar.

ÜSLÜ SAYILAR
2. Üslü sayılarla ilgili uygulama
KÖKLÜ SAYILAR
1. Negatif olmayan bir gerçel sayının karekökü ve üslü biçimi,
kareköklü sayılara ait özellikler ve kareköklü sayılarla ilgili
uygulama

3. YAZILI YOKLAMA
KÖKLÜ SAYILAR
1. Kareköklü sayılarla ilgili uygulama
2. Bir gerçel sayının pozitif tam kuvvetten kökü ve üslü biçimini,
köklü sayılara ait özellikleri üslü sayıların özelliklerinden
yararlanarak gösterme ve köklü sayılarla ilgili uygulama

2
IV

1.Oran ve orantı tanımını belirtir, doğru, ters ve karışık orantı
özeliklerini verip uygulamalar yapar.
2
2. Yüzde ve faiz, hareket vb. günlük hayatla ilgili
problemleri çözer.

PROBLEMLER
1. Oran ve orantı
2. Yüzde ve faiz, hareket vb. problemler

ÖĞRENMEÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ
Sözlü Anlatım
Soru - Cevap
Problem Çözme
Tümevarım
Tümdengelim
Mukayese Etme
Analiz Etme
Aktif Metod

Sözlü Anlatım
Soru - Cevap
Problem Çözme
Tümevarım
Tümdengelim
Mukayese Etme
Analiz Etme
Aktif Metod

Sözlü Anlatım
Soru - Cevap
Problem Çözme
Tümevarım
Tümdengelim
Mukayese Etme
Analiz Etme
Aktif Metod

Sözlü Anlatım
Soru - Cevap
Problem Çözme
Tümevarım
Tümdengelim
Mukayese Etme
Analiz Etme
Aktif Metod

KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ
VE
GEREÇLERİ
Ders Kitabı
(M.E.B yayınları)
Tepeşir-Tahta-Silgi
Yardımcı ders Kitabı
Elektronik Tahta
Bigisayar-Sinevizyon

Ders Kitabı
(M.E.B yayınları)
Tepeşir-Tahta-Silgi
Yardımcı ders Kitabı
Elektronik Tahta
Bigisayar-Sinevizyon

Ders Kitabı
(M.E.B yayınları)
Tepeşir-Tahta-Silgi
Yardımcı ders Kitabı
Elektronik Tahta
Bigisayar-Sinevizyon

Ders Kitabı
(M.E.B yayınları)
Tepeşir-Tahta-Silgi
Yardımcı ders Kitabı
Elektronik Tahta
Bigisayar-Sinevizyon

DEĞERLENDİRME
(Hedef ve Davranışlara
Ulaşma
Düzeyi )

VAN ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2007 - 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
9. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ŞUBAT

DERS SAATİ

ÜNİTE: SAYILAR

HAFTA

AY

SÜRE

II

1.Oran ve orantı, yüzde ve faiz, hareket vb. günlük hayatla ilgili
4
problemleri çözer.

III

4

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

1.Oran ve orantı, yüzde ve faiz, hareket vb. günlük hayatla ilgili
problemleri çözer.

ÖĞRENMEÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ

KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ
VE
GEREÇLERİ

PROBLEMLER
1. Yüzde ve faiz, hareket vb. problemler

Anlatım
Soru Cevap
Tartışma

Ders Kitabı
(M.E.B yayınları)
Tepeşir-Tahta-Silgi
Yardımcı ders Kitabı
Elektronik Tahta
Bigisayar-Sinevizyon

PROBLEMLER
1. Yüzde ve faiz, hareket vb. problemler

Anlatım
Soru Cevap
Tartışma

Ders Kitabı
(M.E.B yayınları)
Tepeşir-Tahta-Silgi
Yardımcı ders Kitabı
Elektronik Tahta
Bigisayar-Sinevizyon

Anlatım
Soru Cevap
Tartışma

Ders Kitabı
(M.E.B yayınları)
Tepeşir-Tahta-Silgi
Yardımcı ders Kitabı
Elektronik Tahta
Bigisayar-Sinevizyon

KONULAR

1

IV

1 1. Kümeleri liste, Venn şeması ve ortak özellik yöntemleri ile gösterir.
2. Sonlu, sonsuz ve boş kümeyi örneklerle açıklar.
3 . Bir kümenin tüm alt kümelerinin sayısını ve belirli sayıda eleman içeren alt
kümelerinin sayısını hesaplar.
1 4. İki kümenin denkliğini ve eşitliğini belirtir.
1

KÜMELERDE TEMEL KAVRAMLAR
1. Kümeleri liste, Venn şeması ve ortak özellik yöntemleri
ile gösterme
2. Sonlu, sonsuz ve boş küme
3 . Bir kümenin tüm alt kümelerinin sayısı ve belirli sayıda
eleman içeren alt kümelerinin sayısı
4. İki kümenin denkliği ve eşitliği

DEĞERLENDİRME
(Hedef ve Davranışlara
Ulaşma
Düzeyi )

VAN ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2007 - 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
9. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
ÜNİTE: ÖNERMELER
DERS SAATİ

HAFTA

AY

SÜRE

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

KONU

ÖĞRENMEÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ

KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE
GEREÇLERİ

1
2
I

1

KÜMELERDE İŞLEMLER
1. Sonlu sayıdaki kümelerin birleşim ve kesişim işlemlerinin özelliklerini gösterir.
1. Sonlu sayıdaki kümelerin birleşim ve kesişim işlemlerinin özellikleri
2. İki veya üç kümenin birleşiminin eleman sayısını belirler.
3. Evrensel kümeyi ve bir kümenin tümleyenini açıklar, tümleme işleminin özelliklerini 2. İki veya üç kümenin birleşiminin eleman sayısı
ve De Morgan kurallarını gösterir.
3. Evrensel küme ve bir kümenin tümleyeni, tümleme işleminin özellikleri
ve De Morgan kuralları

2
4. İki kümenin farkını açıklar, fark işleminin özelliklerini gösterir.
5. Kümelerdeki işlemleri kullanarak problemler çözer.

II

KÜMELERDE İŞLEMLER
4. İki kümenin farkı, fark işleminin özellikleri
5. Kümelerdeki işlemleri kullanarak problemler çözme

Sözlü Anlatım
Soru - Cevap
Problem Çözme
Tümevarım
Tümdengelim
Mukayese Etme
Analiz Etme
Aktif Metod

Ders Kitabı
(M.E.B yayınları)
Tepeşir-Tahta-Silgi
Yardımcı ders Kitabı
Elektronik Tahta
Bigisayar-Sinevizyon

Ders Kitabı
(M.E.B yayınları)
Tepeşir-Tahta-Silgi
Yardımcı ders Kitabı
Elektronik Tahta
Bigisayar-Sinevizyon

MART

2

Anlatım
Soru Cevap
Tartışma

2
1. Sıralı ikililerin eşitliğini örneklerle açıklar.
2. İki kümenin kartezyen çarpımını açıklar, kartezyen çarpımın özelliklerini
belirtir.

III

KARTEZYEN ÇARPIM
1. Sıralı ikililerin eşitliği
2. İki kümenin kartezyen çarpımı, kartezyen çarpımın özellikleri

2

1
IV

1
2

1. Bir bağıntıyı şema ile gösterir ve bağıntının
grafiğini çizer.
2. Bir bağıntının tersini bulur ve grafiğini çizer.
3. Bağıntının yansıma, simetri, ters simetri ve geçişme özelliklerini
örneklerle açıklar.

BAĞINTI
1. Bir bağıntıyı şema ile gösterme ve bağıntının grafiğini çizme
2. Bir bağıntının tersini bulma ve grafiğini çizme
3. Bağıntının yansıma, simetri, ters simetri ve geçişme özellikleri

Sözlü Anlatım
Soru - Cevap
Problem Çözme
Tümevarım
Tümdengelim
Mukayese Etme
Analiz Etme
Aktif Metod

Sözlü Anlatım
Soru - Cevap
Problem Çözme
Tümevarım
Tümdengelim
Mukayese Etme
Analiz Etme
Aktif Metod

Ders Kitabı
(M.E.B yayınları)
Tepeşir-Tahta-Silgi
Yardımcı ders Kitabı
Elektronik Tahta
Bigisayar-Sinevizyon

Ders Kitabı
(M.E.B yayınları)
Tepeşir-Tahta-Silgi
Yardımcı ders Kitabı
Elektronik Tahta
Bigisayar-Sinevizyon

DEĞERLENDİRME
(Hedef ve Davranışlara
Ulaşma
Düzeyi )

VAN ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2007 - 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
9. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
ÜNİTE: KÜMELER
DERS SAATİ

AY

HAFTA

SÜRE

2
I

2

2
II

KONULAR

FONKSİYON
1. Fonksiyonu şema ile göstererek fonksiyonun tanım , değer ve görüntü kümelerini
1. Fonksiyonu şema ile gösterme, fonksiyonun tanım , değer ve görüntü
belirtir.
kümelerini belirtme
2. Grafiği verilen bağıntılardan fonksiyon olanların tanım ve görüntü kümelerini
2. Grafiği verilen bağıntılardan fonksiyon olanların tanım ve görüntü kümelerini
belirler.
belirleme
I. YAZILI YOKLAMA

2. Grafiği verilen bağıntılardan fonksiyon olanların tanım ve görüntü kümelerini
belirler.
3. Bire bir fonksiyonu, örten fonksiyonu, içine fonksiyonu, özdeşlik (birim)
fonksiyonunu, sabit fonksiyonu ve doğrusal fonksiyonu açıklar

FONKSİYON
2. Grafiği verilen bağıntılardan fonksiyon olanların tanım ve
görüntü kümelerini belirleme
3. Bire bir fonksiyon, örten fonksiyon, içine fonksiyon, özdeşlik
(birim) fonksiyonun, sabit fonksiyon ve doğrusal fonksiyon

ÖĞRENMEÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ

Sözlü Anlatım
Soru - Cevap
Problem Çözme
Tümevarım
Tümdengelim
Mukayese Etme
Analiz Etme
Aktif Metod

Sözlü Anlatım
Soru - Cevap
Problem Çözme
Tümevarım
Tümdengelim
Mukayese Etme
Analiz Etme
Aktif Metod

KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ
VE
GEREÇLERİ

Ders Kitabı
(M.E.B yayınları)
Tepeşir-Tahta-Silgi
Yardımcı ders Kitabı
Elektronik Tahta
Bigisayar-Sinevizyon

Ders Kitabı
(M.E.B yayınları)
Tepeşir-Tahta-Silgi
Yardımcı ders Kitabı
Elektronik Tahta
Bigisayar-Sinevizyon

NİSAN

2

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

2
III
2

2
IV

2

2
V
2

3. Bire bir fonksiyonu, örten fonksiyonu, içine fonksiyonu, özdeşlik (birim)
fonksiyonunu, sabit fonksiyonu ve doğrusal fonksiyonu açıklar.
1. İkili işlemi ve ikili işlemin özelliklerini açıklar.

İŞLEM
3. Bire bir fonksiyon, örten fonksiyon, içine fonksiyon, özdeşlik
(birim) fonksiyonun, sabit fonksiyon ve doğrusal fonksiyon
1. İkili işlem ve ikili işlemin özellikleri

1. İkili işlemi ve ikili işlemin özelliklerini açıklar.
1. Bileşke fonksiyonu örneklerle açıklar, bileşke işleminin birleşme özelliğini
göstererek birim elemanını belirtir.
23 NİSAN ULUSAL
EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
Çağdaş seviyeye ulaşmada Atatürk'ün yolu ve Atatürk'ün Türk çocuklarına verdiği
önem . Dünyada çocuklar için tek bayram 23 nisan Ulusal Egemenlik Çocuk
Bayramı

FONKSİYONDA İŞLEMLER
1. İkili işlem ve ikili işlemin özellikleri
1. Bileşke fonksiyon, bileşke işleminin birleşme özelliğini göstererek
birim elemanını belirtme

1. Bileşke fonksiyonu örneklerle açıklar, bileşke işleminin birleşme özelliğini
göstererek birim elemanını belirtir.
2. Bir fonksiyonun bileşke işlemine göre tersini bulur, grafiği verilen fonksiyonun
tersinin grafiğini çizer.

FONKSİYONDA İŞLEMLER
1. Bileşke fonksiyon, bileşke işleminin birleşme özelliğini
göstererek birim elemanını belirtme
2. Bir fonksiyonun bileşke işlemine göre tersi, grafiği verilen
fonksiyonun tersinin grafiğini çizme

Sözlü Anlatım
Soru - Cevap
Problem Çözme
Tümevarım
Tümdengelim
Mukayese Etme
Analiz Etme
Aktif Metod

Sözlü Anlatım
Soru - Cevap
Problem Çözme
Tümevarım
Tümdengelim
Mukayese Etme
Analiz Etme
Aktif Metod

Sözlü Anlatım
Soru - Cevap
Problem Çözme
Tümevarım
Tümdengelim
Mukayese Etme
Analiz Etme
Aktif Metod

Ders Kitabı
(M.E.B yayınları)
Tepeşir-Tahta-Silgi
Yardımcı ders Kitabı
Elektronik Tahta
Bigisayar-Sinevizyon

Ders Kitabı
(M.E.B yayınları)
Tepeşir-Tahta-Silgi
Yardımcı ders Kitabı
Elektronik Tahta
Bigisayar-Sinevizyon

Ders Kitabı
(M.E.B yayınları)
Tepeşir-Tahta-Silgi
Yardımcı ders Kitabı
Elektronik Tahta
Bigisayar-Sinevizyon

DEĞERLENDİRME
(Hedef ve Davranışlara
Ulaşma
Düzeyi )

VAN ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2007 - 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
9. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
ÜNİTE: KARTEZYEN ÇARPIM-BAĞINTI-FONKSİYON
DERS SAATİ

HAFTA

AY

SÜRE

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

II. YAZILI YOKLAMA

2
I

MAYIS

II

2

4

FONKSİYONDA İŞLEMLER
3. Grafiği verilen bir fonksiyonun bazı değerlerini hesaplar.
4. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı, f ve g fonksiyonlarından elde edilen f. 3. Grafiği verilen bir fonksiyonun bazı değerlerini
g ve f\g fonksiyonlarını bulur.
hesaplama.
4. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı, f ve g
fonksiyonlarından elde edilen f. g ve f\g fonksiyonlarını
bulma

5. Sonlu bir kümenin tüm permütasyonlarını belirleyerek iki
permütasyonun bileşkesini ve bir permütasyonun tersini bulur.

1.Terimi, tanımlı ve tanımsız terimleri örneklerle açıklar.
1
III

1
1
1

KONULAR

2.Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve
önermenin olumsuzunu açıklar.
1. Bileşik önermeyi açıklar; ve, veya bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin
özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
19 Mayıs 1919 Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve Türk Milleti adına önemi,
Atatürk'ün bugünki Türk Gençliği'nden bekledikleri.

2

2. Koşullu önermeyi açıklar; koşullu önermenin karşıtını, tersini,
karşıt tersini yazar ve doğruluk tablosu kullanarak denk olanları
gösterir.

2

3. İki yönlü koşullu önermeyi açıklar, iki yönlü koşullu önerme ile
koşullu önermeler arasındaki ilişkiyi belirtir.

IV

FONKSİYONLARDA İŞLEMLER
5. Sonlu bir kümenin tüm permütasyonları, iki
permütasyonun bileşkesi ve bir permütasyonun tersi

ÖNERMELER
1. Terim, tanımlı ve tanımsız terimler
2.Önerme, önermenin doğruluk değeri, iki önermenin
denkliği ve önermenin olumsuzu
1. Bileşik önerme;ve, veya bağlaçları ile kurulan bileşik
önermelerin özellikleri ve De Morgan kuralları

BİLEŞİK ÖNERMELER
2. Koşullu önerme; koşullu önermenin karşıtı, tersi, karşıt
tersi
3. İki yönlü koşullu önerme, iki yönlü koşullu önerme ile
koşullu önermeler arasındaki ilişki

ÖĞRENMEÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ

Sözlü Anlatım
Soru - Cevap
Problem Çözme
Tümevarım
Tümdengelim
Mukayese Etme
Analiz Etme
Aktif Metod

Sözlü Anlatım
Soru - Cevap
Problem Çözme
Tümevarım
Tümdengelim
Mukayese Etme
Analiz Etme
Aktif Metod

Sözlü Anlatım
Soru - Cevap
Problem Çözme
Tümevarım
Tümdengelim
Mukayese Etme
Analiz Etme
Aktif Metod

Sözlü Anlatım
Soru - Cevap
Problem Çözme
Tümevarım
Tümdengelim
Mukayese Etme
Analiz Etme
Aktif Metod

KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE
GEREÇLERİ

Ders Kitabı
(M.E.B yayınları)
Tepeşir-Tahta-Silgi
Yardımcı ders Kitabı
Elektronik Tahta
Bigisayar-Sinevizyon

Ders Kitabı
(M.E.B yayınları)
Tepeşir-Tahta-Silgi
Yardımcı ders Kitabı
Elektronik Tahta
Bigisayar-Sinevizyon

Ders Kitabı
(M.E.B yayınları)
Tepeşir-Tahta-Silgi
Yardımcı ders Kitabı
Elektronik Tahta
Bigisayar-Sinevizyon

Ders Kitabı
(M.E.B yayınları)
Tepeşir-Tahta-Silgi
Yardımcı ders Kitabı
Elektronik Tahta
Bigisayar-Sinevizyon

OLU LİSESİ 2007 - 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
INIFLAR MATEMATİK DERSİ
LENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
ÜNİTE: KARTEZYEN ÇARPIM-BAĞINTI-FONKSİYON
DEĞERLENDİRME
(Hedef ve Davranışlara
Ulaşma
Düzeyi )

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful