You are on page 1of 10

VAN ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2007 - 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

9. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ


ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

SÜRE ÜNİTE:SAYILAR
DERS SAATİ

KULLANILAN
ÖĞRENME- DEĞERLENDİRME
EĞİTİM
HAFTA

ÖĞRETME (Hedef ve Davranışlara


AY

HEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ


YÖNTEM VE Ulaşma
VE Düzeyi )
TEKNİKLERİ
GEREÇLERİ

Sözlü Anlatım
DOĞAL SAYILAR Ders Kitabı
Soru - Cevap
2 1. Doğal sayılar kümesinde eşitliğin özelliklerini ve sadeleşme 1. Doğal sayılar kümesinde eşitliğin özellikleri ve Problem Çözme
(M.E.B yayınları)
kurallarını belirtir. Tepeşir-Tahta-Silgi
sadeleşme kuralları Tümevarım
III 2. Bir doğal sayının pozitif doğal sayı kuvvetini açıklar ve üslü Yardımcı ders Kitabı
2. Bir doğal sayının pozitif doğal sayı kuvvetini ve Tümdengelim
Elektronik Tahta
ifadelere ait özellikleri gösterir. Mukayese Etme
2 üslü ifadelere ait özellikler Bigisayar-Sinevizyon
Analiz Etme
Aktif Metod
EYLÜL

Sözlü Anlatım
Ders Kitabı
Soru - Cevap
2 DOĞAL SAYILAR (M.E.B yayınları)
Problem Çözme
Tepeşir-Tahta-Silgi
IV
3. Bir doğal sayının herhangi bir tabana göre yazılmasını göstermek. 3. Bir doğal sayının herhangi bir tabana göre yazılmasını Tümevarım
Yardımcı ders Kitabı
Değişik tabanlarda verilen sayılar arasında işlem yapar. gösterme ve değişik tabanlarda verilen sayılar arasında Tümdengelim
Elektronik Tahta
2 işlem yapma Mukayese Etme
Bigisayar-Sinevizyon
Analiz Etme
Aktif Metod
VAN ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2007 - 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
9. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
SÜRE ÜNİTE:SAYILAR

DERS SAATİ
ÖĞRENME- KULLANILAN DEĞERLENDİRME
HAFTA

EĞİTİM
ÖĞRETME (Hedef ve Davranışlara
AY

HEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ


YÖNTEM VE VE Ulaşma
TEKNİKLERİ GEREÇLERİ Düzeyi )

Sözlü Anlatım
Ders Kitabı
2 DOĞAL SAYILAR Soru - Cevap
(M.E.B yayınları)
1. Asal sayıyı ve aralarında asal sayıları belirterek bir doğal sayıyı asal Problem Çözme
1. Asal sayı, aralarında asal sayılar, bir doğal sayıyı asal Tepeşir-Tahta-Silgi
çarpanlarına ayırır ve pozitif bölenlerinin sayısını bulur. Tümevarım
I çarpanlarına ayırma ve pozitif bölenlerinin sayısı Yardımcı ders Kitabı
2. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 ve 6, 15, 18 vb. ile bölünebilme kurallarını belirler. Tümdengelim
Elektronik Tahta
2. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 ve 6, 15, 18 vb. ile bölünebilme kuralları Mukayese Etme
Bigisayar-Sinevizyon
2 Analiz Etme
Aktif Metod

Sözlü Anlatım
Ders Kitabı
DOĞAL SAYILAR Soru - Cevap
(M.E.B yayınları)
6. İki ya da daha çok doğal sayının en büyük ortak bölenlerini ve en 6. EBOB, EKOK; İki ya da daha çok doğal sayının en büyük Problem Çözme
Tepeşir-Tahta-Silgi
Tümevarım
II 4 küçük ortak katlarını bulur. ortak bölenlerini ve en küçük ortak katlarını bulma Tümdengelim
Yardımcı ders Kitabı
Elektronik Tahta
Mukayese Etme
Bigisayar-Sinevizyon
Analiz Etme
Aktif Metod
EKİM

TAM SAYILAR
Sözlü Anlatım
1. Tam sayılar kümesinde toplama, çıkarma, çapma ve bölme işlemleri 1. Tam sayılar kümesinde toplama, çıkarma, çapma ve bölme Soru - Cevap
Ders Kitabı
2 yaparak toplama ve çapma işlemlerinin özelliklerini belirtir. işlemleri yaparak toplama ve çapma işlemlerinin özelliklerini (M.E.B yayınları)
Problem Çözme
Tepeşir-Tahta-Silgi
III
1. Kalan sınıflarını (denklik sınıflarını) ve kalan sınıflarının kümesini (Z/m belirtme Tümevarım
Yardımcı ders Kitabı
kümesini) belirtir. 1. Kalan sınıfları (denklik sınıfları) ve kalan sınıflarının kümesi(Z/m Tümdengelim
Elektronik Tahta
2 kümesi) Mukayese Etme
Bigisayar-Sinevizyon
Analiz Etme
Aktif Metod

Sözlü Anlatım
2 Ders Kitabı
Soru - Cevap
2. Modüler aritmetik ile ilgili özellikleri gösterir ve işlemler yapar. TAM SAYILAR (M.E.B yayınları)
Problem Çözme
Tepeşir-Tahta-Silgi
2. Modüler aritmetik ile ilgili özellikler ve işlemler Tümevarım
IV Tümdengelim
Yardımcı ders Kitabı
2 3 .Z/m kümesinde toplama ve çarpma işlemlerini yapar ve Elektronik Tahta
özelliklerini belirtir. 3 .Z/m kümesinde toplama ve çarpma işlemleri ve özellikleri Mukayese Etme
Bigisayar-Sinevizyon
Analiz Etme
Aktif Metod

Sözlü Anlatım
1. Rasyonel sayıları ifade eder ve rasyonel sayıların eşitliğini açıklar. RASYONEL SAYILAR Ders Kitabı
Soru - Cevap
2 2. Rasyonel sayılar kümesinde toplama, çıkarma, çapma ve bölme 1. Rasyonel sayıları ve eşitliği (M.E.B yayınları)
Problem Çözme
işlemleri yaparak toplama ve çapma işlemlerinin özelliklerini belirtir. 2. Rasyonel sayılar kümesinde toplama, çıkarma, çapma Tepeşir-Tahta-Silgi
Tümevarım
V Yardımcı ders Kitabı
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ve bölme işlemleri yapma, toplama ve çapma işlemlerinin Tümdengelim
Elektronik Tahta
2 Atatürk'ün ilke ve inkilapları, Cumhuriyetin Türk Milletine özelliklerini belirtme Mukayese Etme
Bigisayar-Sinevizyon
Analiz Etme
kazandırdıklar Aktif Metod
VAN ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2007 - 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
9. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
SÜRE ÜNİTE: SAYILAR
DERS SAATİ

ÖĞRENME- KULLANILAN DEĞERLENDİRME


HAFTA

ÖĞRETME EĞİTİM (Hedef ve Davranışlara


AY

HEDEF VE DAVRANIŞLAR KONU


YÖNTEM VE TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE Ulaşma
TEKNİKLERİ GEREÇLERİ Düzeyi )

2. Rasyonel sayılar kümesinde toplama, çıkarma, çapma ve bölme işlemleri


2 RASYONEL SAYILAR Sözlü Anlatım
yaparak toplama ve çapma işlemlerinin özelliklerini belirtir. Ders Kitabı
2. Rasyonel sayılar kümesinde toplama, çıkarma, çapma ve bölme Soru - Cevap
(M.E.B yayınları)
3. İkiden fazla rasyonel sayıyı bir eşitsizlik zinciri içinde sıralar ve bu sayıları Problem Çözme
işlemleri yapma, toplama ve çapma işlemlerinin özelliklerini belirtme Tepeşir-Tahta-Silgi
sayı doğrusunda gösterir. Tümevarım
I 1 3. İkiden fazla rasyonel sayıyı bir eşitsizlik zinciri içinde sıralama ve bu Yardımcı ders Kitabı
4. İki rasyonel sayı arasında başka bir rasyonel sayı bularak rasyonel sayılar Tümdengelim
Elektronik Tahta
sayıları sayı doğrusunda gösterme Mukayese Etme
kümesinin yoğun olduğunu belirtir. Bigisayar-Sinevizyon
4. Rasyonel sayılar kümesinin yoğunluğu Analiz Etme
10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA HAFTASI Aktif Metod
1
Atatür'ün hayatı, kişiliği ve bilime verdiği önem

Sözlü Anlatım
Ders Kitabı
Soru - Cevap
4. İki rasyonel sayı arasında başka bir rasyonel sayı bularak rasyonel sayılar (M.E.B yayınları)
1. YAZILI YOKLAMA Problem Çözme
kümesinin yoğun olduğunu belirtir. Tepeşir-Tahta-Silgi
Tümevarım
II 4 RASYONEL SAYILAR Tümdengelim
Yardımcı ders Kitabı
4. Rasyonel sayılar kümesinin yoğunluğu Elektronik Tahta
Mukayese Etme
Bigisayar-Sinevizyon
Analiz Etme
Aktif Metod
KASIM

Sözlü Anlatım
Ders Kitabı
RASYONEL SAYILAR Soru - Cevap
2 Problem Çözme
(M.E.B yayınları)
5. Rasyonel sayıların ondalık açılımı Tepeşir-Tahta-Silgi
5. Rasyonel sayıların ondalık açılımını yapar. Tümevarım
III Tümdengelim
Yardımcı ders Kitabı
1. Rasyonel olmayan sayıların (irrasyonel sayıların) varlığını belirtir. Elektronik Tahta
GERÇEL SAYILAR Mukayese Etme
2 Bigisayar-Sinevizyon
1. Rasyonel olmayan sayıların (irrasyonel sayıların) varlığı Analiz Etme
Aktif Metod

Sözlü Anlatım
Ders Kitabı
4 Soru - Cevap
(M.E.B yayınları)
Problem Çözme
GERÇEL SAYILAR Tepeşir-Tahta-Silgi
2. Gerçel sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin özelliklerini belirtir. Tümevarım
IV Yardımcı ders Kitabı
2. Gerçel sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin özellikleri Tümdengelim
Elektronik Tahta
Mukayese Etme
Bigisayar-Sinevizyon
Analiz Etme
Aktif Metod
VAN ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2007 - 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
9. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
SÜRE ÜNİTE: SAYILAR
DERS SAATİ

ÖĞRENME- KULLANILAN DEĞERLENDİRME


HAFTA

EĞİTİM
ÖĞRETME (Hedef ve Davranışlara
AY

HEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ


YÖNTEM VE VE Ulaşma
TEKNİKLERİ GEREÇLERİ Düzeyi )

Sözlü Anlatım
Ders Kitabı
3. Gerçek sayılarda eşitsizliğin özelliklerini belirtir GERÇEL SEYILAR Soru - Cevap
(M.E.B yayınları)
2 Problem Çözme
. 3. Gerçel sayılarda eşitsizliğin özellikleri Tepeşir-Tahta-Silgi
Tümevarım
I 4. Gerçek sayılar kümesinde açık, kapalı ve yarı açık aralıkları ifade . Tümdengelim
Yardımcı ders Kitabı
eder. 4. Gerçel sayılar kümesinde açık, kapalı ve yarı açık aralıklar Elektronik Tahta
2 Mukayese Etme
Bigisayar-Sinevizyon
Analiz Etme
Aktif Metod

Sözlü Anlatım
Ders Kitabı
Soru - Cevap
2. YAZILI YOKLAMA (M.E.B yayınları)
Problem Çözme
GERÇEL Tepeşir-Tahta-Silgi
Tümevarım
II 4 5. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm Yardımcı ders Kitabı
SAYILAR Tümdengelim
Elektronik Tahta
kümelerini değişik sayı kümelerinde bulur. Mukayese Etme
5. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler ve eşitsizlikler Bigisayar-Sinevizyon
Analiz Etme
Aktif Metod
ARALIK

GERÇEL SAYILAR Sözlü Anlatım


Ders Kitabı
1. Bir gerçel sayının pozitif tam sayı ve negatif tam sayı kuvveti ve Soru - Cevap
(M.E.B yayınları)
1. Bir gerçek sayının pozitif tam sayı ve negatif tam sayı kuvvetini açıklar ve üslü sayılara ait özellikler Problem Çözme
Tepeşir-Tahta-Silgi
Tümevarım
III 2 üslü sayılara ait özellikleri gösterir. Tümdengelim
Yardımcı ders Kitabı
MUTLAK DEĞER Elektronik Tahta
Mukayese Etme
Bigisayar-Sinevizyon
2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli, bir veya iki mutlak değerli Analiz Etme
terim içeren denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulma Aktif Metod

Sözlü Anlatım
Ders Kitabı
Soru - Cevap
MUTLAK DEĞER (M.E.B yayınları)
2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli bir veya iki mutlak değerli terim içeren Problem Çözme
Tepeşir-Tahta-Silgi
2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli, bir veya iki mutlak değerli Tümevarım
IV 4 denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. Yardımcı ders Kitabı
terim içeren denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulma Tümdengelim
Elektronik Tahta
Mukayese Etme
Bigisayar-Sinevizyon
Analiz Etme
Aktif Metod
VAN ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2007 - 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
9. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
SÜRE ÜNİTE: SAYILAR
DERS SAATİ

ÖĞRENME- KULLANILAN DEĞERLENDİRME


HAFTA

EĞİTİM
ÖĞRETME (Hedef ve Davranışlara
AY

HEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ


YÖNTEM VE VE Ulaşma
TEKNİKLERİ GEREÇLERİ Düzeyi )

1. Bir gerçel sayının pozitif tam sayı ve negatif tam sayı kuvvetini ÜSLÜ SAYILAR Sözlü Anlatım
Ders Kitabı
Soru - Cevap
açıklar ve üslü sayılara ait özellikleri gösterir. 1. Bir gerçel sayının pozitif tam sayı ve negatif tam sayı Problem Çözme
(M.E.B yayınları)
2 Tepeşir-Tahta-Silgi
kuvveti ve üslü sayılara ait özellikler Tümevarım
I Yardımcı ders Kitabı
2. Üslü sayıların eşitliğini ifade eder ve üslü sayılarla ilgili Tümdengelim
Elektronik Tahta
uygulamalar yapar. 2. Üslü sayıların eşitliği Mukayese Etme
Bigisayar-Sinevizyon
Analiz Etme
2 Aktif Metod

ÜSLÜ SAYILAR
Sözlü Anlatım
2. Üslü sayıların eşitliğini ifade eder ve üslü sayılarla ilgili 2. Üslü sayılarla ilgili uygulama Ders Kitabı
2 Soru - Cevap
(M.E.B yayınları)
uygulamalar yapar. Problem Çözme
1. Negatif olmayan bir gerçel sayının karekökünü ve üslü biçimini Tepeşir-Tahta-Silgi
KÖKLÜ SAYILAR Tümevarım
II Yardımcı ders Kitabı
açıklayarak kareköklü sayılara ait özellikleri belirtir ve kareköklü 1. Negatif olmayan bir gerçel sayının karekökü ve üslü biçimi, Tümdengelim
Elektronik Tahta
sayılarla ilgili uygulamalar yapar. kareköklü sayılara ait özellikler ve kareköklü sayılarla ilgili Mukayese Etme
Bigisayar-Sinevizyon
2 uygulama
Analiz Etme
Aktif Metod
OCAK

2 1. Negatif olmayan bir gerçel sayının karekökünü ve üslü biçimini 3. YAZILI YOKLAMA
Sözlü Anlatım
Ders Kitabı
açıklayarak kareköklü sayılara ait özellikleri belirtir ve kareköklü Soru - Cevap
(M.E.B yayınları)
KÖKLÜ SAYILAR Problem Çözme
sayılarla ilgili uygulamalar yapar. Tepeşir-Tahta-Silgi
1. Kareköklü sayılarla ilgili uygulama Tümevarım
III 2 2. Bir gerçel sayının pozitif tam kuvvetten kökünü ve üslü biçimini Yardımcı ders Kitabı
2. Bir gerçel sayının pozitif tam kuvvetten kökü ve üslü biçimini, Tümdengelim
Elektronik Tahta
açıklayarak köklü sayılara ait özellikleri üslü sayıların özelliklerinden Mukayese Etme
köklü sayılara ait özellikleri üslü sayıların özelliklerinden Bigisayar-Sinevizyon
yararlanarak gösterir ve köklü sayılarla ilgili uygulamalar yapar. yararlanarak gösterme ve köklü sayılarla ilgili uygulama
Analiz Etme
Aktif Metod

Sözlü Anlatım
Ders Kitabı
2 Soru - Cevap
(M.E.B yayınları)
1.Oran ve orantı tanımını belirtir, doğru, ters ve karışık orantı Problem Çözme
PROBLEMLER Tepeşir-Tahta-Silgi
özeliklerini verip uygulamalar yapar. Tümevarım
IV 2 1. Oran ve orantı Yardımcı ders Kitabı
2. Yüzde ve faiz, hareket vb. günlük hayatla ilgili Tümdengelim
Elektronik Tahta
2. Yüzde ve faiz, hareket vb. problemler Mukayese Etme
problemleri çözer. Bigisayar-Sinevizyon
Analiz Etme
Aktif Metod
VAN ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2007 - 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
9. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
SÜRE ÜNİTE: SAYILAR
DERS SAATİ

ÖĞRENME- KULLANILAN DEĞERLENDİRME


HAFTA

EĞİTİM
ÖĞRETME (Hedef ve Davranışlara
AY

HEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ


YÖNTEM VE VE Ulaşma
TEKNİKLERİ GEREÇLERİ Düzeyi )

Ders Kitabı
(M.E.B yayınları)
Anlatım
PROBLEMLER Tepeşir-Tahta-Silgi
1.Oran ve orantı, yüzde ve faiz, hareket vb. günlük hayatla ilgili Soru Cevap
II 4 Yardımcı ders Kitabı
problemleri çözer. 1. Yüzde ve faiz, hareket vb. problemler Tartışma
Elektronik Tahta
Bigisayar-Sinevizyon

Ders Kitabı
(M.E.B yayınları)
ŞUBAT

Anlatım
PROBLEMLER Tepeşir-Tahta-Silgi
1.Oran ve orantı, yüzde ve faiz, hareket vb. günlük hayatla ilgili Soru Cevap
III 4 Yardımcı ders Kitabı
problemleri çözer. 1. Yüzde ve faiz, hareket vb. problemler Tartışma
Elektronik Tahta
Bigisayar-Sinevizyon

1
KÜMELERDE TEMEL KAVRAMLAR
Ders Kitabı
1. Kümeleri liste, Venn şeması ve ortak özellik yöntemleri
1 1. Kümeleri liste, Venn şeması ve ortak özellik yöntemleri ile gösterir. Anlatım
(M.E.B yayınları)
2. Sonlu, sonsuz ve boş kümeyi örneklerle açıklar. ile gösterme Tepeşir-Tahta-Silgi
Soru Cevap
IV 3 . Bir kümenin tüm alt kümelerinin sayısını ve belirli sayıda eleman içeren alt 2. Sonlu, sonsuz ve boş küme Tartışma
Yardımcı ders Kitabı
kümelerinin sayısını hesaplar. 3 . Bir kümenin tüm alt kümelerinin sayısı ve belirli sayıda Elektronik Tahta
1 4. İki kümenin denkliğini ve eşitliğini belirtir. Bigisayar-Sinevizyon
eleman içeren alt kümelerinin sayısı
4. İki kümenin denkliği ve eşitliği
1
VAN ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2007 - 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
9. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
SÜRE ÜNİTE: ÖNERMELER
DERS SAATİ

ÖĞRENME- KULLANILAN DEĞERLENDİRME


HAFTA

ÖĞRETME EĞİTİM (Hedef ve Davranışlara


AY

HEDEF VE DAVRANIŞLAR KONU


YÖNTEM VE TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE Ulaşma
TEKNİKLERİ GEREÇLERİ Düzeyi )

1
Ders Kitabı
2 1. Sonlu sayıdaki kümelerin birleşim ve kesişim işlemlerinin özelliklerini gösterir. KÜMELERDE İŞLEMLER (M.E.B yayınları)
2. İki veya üç kümenin birleşiminin eleman sayısını belirler. 1. Sonlu sayıdaki kümelerin birleşim ve kesişim işlemlerinin özellikleri Anlatım
Tepeşir-Tahta-Silgi
Soru Cevap
I 1 3. Evrensel kümeyi ve bir kümenin tümleyenini açıklar, tümleme işleminin özelliklerini 2. İki veya üç kümenin birleşiminin eleman sayısı Tartışma
Yardımcı ders Kitabı
ve De Morgan kurallarını gösterir. 3. Evrensel küme ve bir kümenin tümleyeni, tümleme işleminin özellikleri Elektronik Tahta
Bigisayar-Sinevizyon
ve De Morgan kuralları

Sözlü Anlatım
Ders Kitabı
2 Soru - Cevap
(M.E.B yayınları)
KÜMELERDE İŞLEMLER Problem Çözme
4. İki kümenin farkını açıklar, fark işleminin özelliklerini gösterir. 4. İki kümenin farkı, fark işleminin özellikleri Tepeşir-Tahta-Silgi
Tümevarım
II Yardımcı ders Kitabı
5. Kümelerdeki işlemleri kullanarak problemler çözer. 5. Kümelerdeki işlemleri kullanarak problemler çözme Tümdengelim
Elektronik Tahta
Mukayese Etme
Bigisayar-Sinevizyon
2 Analiz Etme
Aktif Metod
MART

Sözlü Anlatım
Ders Kitabı
2 Soru - Cevap
(M.E.B yayınları)
KARTEZYEN ÇARPIM Problem Çözme
1. Sıralı ikililerin eşitliğini örneklerle açıklar. Tepeşir-Tahta-Silgi
1. Sıralı ikililerin eşitliği Tümevarım
III 2. İki kümenin kartezyen çarpımını açıklar, kartezyen çarpımın özelliklerini Tümdengelim
Yardımcı ders Kitabı
2. İki kümenin kartezyen çarpımı, kartezyen çarpımın özellikleri Elektronik Tahta
belirtir. Mukayese Etme
Bigisayar-Sinevizyon
2 Analiz Etme
Aktif Metod

1 Sözlü Anlatım
Ders Kitabı
1. Bir bağıntıyı şema ile gösterir ve bağıntının Soru - Cevap
(M.E.B yayınları)
BAĞINTI Problem Çözme
grafiğini çizer. Tepeşir-Tahta-Silgi
1. Bir bağıntıyı şema ile gösterme ve bağıntının grafiğini çizme Tümevarım
IV 1 2. Bir bağıntının tersini bulur ve grafiğini çizer. Yardımcı ders Kitabı
2. Bir bağıntının tersini bulma ve grafiğini çizme Tümdengelim
Elektronik Tahta
3. Bağıntının yansıma, simetri, ters simetri ve geçişme özelliklerini 3. Bağıntının yansıma, simetri, ters simetri ve geçişme özellikleri Mukayese Etme
Bigisayar-Sinevizyon
örneklerle açıklar. Analiz Etme
2 Aktif Metod
VAN ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2007 - 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
9. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
SÜRE ÜNİTE: KÜMELER
DERS SAATİ

ÖĞRENME- KULLANILAN DEĞERLENDİRME


HAFTA

EĞİTİM
ÖĞRETME (Hedef ve Davranışlara
AY

HEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ


YÖNTEM VE VE Ulaşma
TEKNİKLERİ GEREÇLERİ Düzeyi )

2 Sözlü Anlatım
FONKSİYON Ders Kitabı
1. Fonksiyonu şema ile göstererek fonksiyonun tanım , değer ve görüntü kümelerini Soru - Cevap
(M.E.B yayınları)
1. Fonksiyonu şema ile gösterme, fonksiyonun tanım , değer ve görüntü Problem Çözme
belirtir. Tepeşir-Tahta-Silgi
kümelerini belirtme Tümevarım
I 2 2. Grafiği verilen bağıntılardan fonksiyon olanların tanım ve görüntü kümelerini Yardımcı ders Kitabı
2. Grafiği verilen bağıntılardan fonksiyon olanların tanım ve görüntü kümelerini Tümdengelim
Elektronik Tahta
belirler. Mukayese Etme
belirleme Bigisayar-Sinevizyon
Analiz Etme
I. YAZILI YOKLAMA Aktif Metod

Sözlü Anlatım
Ders Kitabı
2. Grafiği verilen bağıntılardan fonksiyon olanların tanım ve görüntü kümelerini FONKSİYON Soru - Cevap
2 Problem Çözme
(M.E.B yayınları)
belirler. 2. Grafiği verilen bağıntılardan fonksiyon olanların tanım ve Tepeşir-Tahta-Silgi
Tümevarım
II 3. Bire bir fonksiyonu, örten fonksiyonu, içine fonksiyonu, özdeşlik (birim) görüntü kümelerini belirleme Tümdengelim
Yardımcı ders Kitabı
fonksiyonunu, sabit fonksiyonu ve doğrusal fonksiyonu açıklar 3. Bire bir fonksiyon, örten fonksiyon, içine fonksiyon, özdeşlik Elektronik Tahta
2 Mukayese Etme
Bigisayar-Sinevizyon
(birim) fonksiyonun, sabit fonksiyon ve doğrusal fonksiyon Analiz Etme
Aktif Metod
NİSAN

Sözlü Anlatım
Ders Kitabı
İŞLEM Soru - Cevap
(M.E.B yayınları)
2 Problem Çözme
3. Bire bir fonksiyonu, örten fonksiyonu, içine fonksiyonu, özdeşlik (birim) 3. Bire bir fonksiyon, örten fonksiyon, içine fonksiyon, özdeşlik Tepeşir-Tahta-Silgi
Tümevarım
III fonksiyonunu, sabit fonksiyonu ve doğrusal fonksiyonu açıklar. (birim) fonksiyonun, sabit fonksiyon ve doğrusal fonksiyon Tümdengelim
Yardımcı ders Kitabı
1. İkili işlemi ve ikili işlemin özelliklerini açıklar. Elektronik Tahta
2 Mukayese Etme
Bigisayar-Sinevizyon
1. İkili işlem ve ikili işlemin özellikleri Analiz Etme
Aktif Metod

1. İkili işlemi ve ikili işlemin özelliklerini açıklar. Sözlü Anlatım


Ders Kitabı
1. Bileşke fonksiyonu örneklerle açıklar, bileşke işleminin birleşme özelliğini Soru - Cevap
(M.E.B yayınları)
2 FONKSİYONDA İŞLEMLER Problem Çözme
göstererek birim elemanını belirtir. 23 NİSAN ULUSAL Tepeşir-Tahta-Silgi
1. İkili işlem ve ikili işlemin özellikleri Tümevarım
IV EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Yardımcı ders Kitabı
1. Bileşke fonksiyon, bileşke işleminin birleşme özelliğini göstererek Tümdengelim
Elektronik Tahta
Çağdaş seviyeye ulaşmada Atatürk'ün yolu ve Atatürk'ün Türk çocuklarına verdiği Mukayese Etme
2 birim elemanını belirtme Bigisayar-Sinevizyon
önem . Dünyada çocuklar için tek bayram 23 nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Analiz Etme
Bayramı Aktif Metod

Sözlü Anlatım
FONKSİYONDA İŞLEMLER Ders Kitabı
1. Bileşke fonksiyonu örneklerle açıklar, bileşke işleminin birleşme özelliğini Soru - Cevap
2 1. Bileşke fonksiyon, bileşke işleminin birleşme özelliğini (M.E.B yayınları)
göstererek birim elemanını belirtir. Problem Çözme
Tepeşir-Tahta-Silgi
göstererek birim elemanını belirtme Tümevarım
V 2. Bir fonksiyonun bileşke işlemine göre tersini bulur, grafiği verilen fonksiyonun Yardımcı ders Kitabı
2. Bir fonksiyonun bileşke işlemine göre tersi, grafiği verilen Tümdengelim
Elektronik Tahta
tersinin grafiğini çizer. Mukayese Etme
2 fonksiyonun tersinin grafiğini çizme Bigisayar-Sinevizyon
Analiz Etme
Aktif Metod
VAN ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2007 - 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
9. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
SÜRE ÜNİTE: KARTEZYEN ÇARPIM-BAĞINTI-FONKSİYON
DERS SAATİ

ÖĞRENME- KULLANILAN
HAFTA

ÖĞRETME EĞİTİM
AY

HEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR


YÖNTEM VE TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE
TEKNİKLERİ GEREÇLERİ

II. YAZILI YOKLAMA


2 Sözlü Anlatım
Ders Kitabı
Soru - Cevap
3. Grafiği verilen bir fonksiyonun bazı değerlerini hesaplar. FONKSİYONDA İŞLEMLER (M.E.B yayınları)
Problem Çözme
Tepeşir-Tahta-Silgi
4. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı, f ve g fonksiyonlarından elde edilen f. 3. Grafiği verilen bir fonksiyonun bazı değerlerini Tümevarım
I 2 Yardımcı ders Kitabı
g ve f\g fonksiyonlarını bulur. hesaplama. Tümdengelim
Elektronik Tahta
4. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı, f ve g Mukayese Etme
Bigisayar-Sinevizyon
Analiz Etme
fonksiyonlarından elde edilen f. g ve f\g fonksiyonlarını Aktif Metod
bulma

Sözlü Anlatım
Ders Kitabı
Soru - Cevap
(M.E.B yayınları)
FONKSİYONLARDA İŞLEMLER Problem Çözme
5. Sonlu bir kümenin tüm permütasyonlarını belirleyerek iki Tepeşir-Tahta-Silgi
Tümevarım
II 4 5. Sonlu bir kümenin tüm permütasyonları, iki Yardımcı ders Kitabı
permütasyonun bileşkesini ve bir permütasyonun tersini bulur. Tümdengelim
Elektronik Tahta
permütasyonun bileşkesi ve bir permütasyonun tersi Mukayese Etme
Bigisayar-Sinevizyon
Analiz Etme
Aktif Metod
MAYIS

1.Terimi, tanımlı ve tanımsız terimleri örneklerle açıklar. ÖNERMELER


1 1. Terim, tanımlı ve tanımsız terimler Sözlü Anlatım
2.Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve Soru - Cevap
Ders Kitabı
önermenin olumsuzunu açıklar. (M.E.B yayınları)
1 2.Önerme, önermenin doğruluk değeri, iki önermenin Problem Çözme
Tepeşir-Tahta-Silgi
Tümevarım
III denkliği ve önermenin olumsuzu Yardımcı ders Kitabı
1. Bileşik önermeyi açıklar; ve, veya bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin Tümdengelim
Elektronik Tahta
1 Mukayese Etme
özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. Bigisayar-Sinevizyon
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 1. Bileşik önerme;ve, veya bağlaçları ile kurulan bileşik Analiz Etme
1 önermelerin özellikleri ve De Morgan kuralları Aktif Metod
19 Mayıs 1919 Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve Türk Milleti adına önemi,
Atatürk'ün bugünki Türk Gençliği'nden bekledikleri.

2. Koşullu önermeyi açıklar; koşullu önermenin karşıtını, tersini, BİLEŞİK ÖNERMELER


Sözlü Anlatım
karşıt tersini yazar ve doğruluk tablosu kullanarak denk olanları 2. Koşullu önerme; koşullu önermenin karşıtı, tersi, karşıt Ders Kitabı
Soru - Cevap
2 gösterir. tersi (M.E.B yayınları)
Problem Çözme
Tepeşir-Tahta-Silgi
Tümevarım
IV Yardımcı ders Kitabı
3. İki yönlü koşullu önerme, iki yönlü koşullu önerme ile Tümdengelim
Elektronik Tahta
3. İki yönlü koşullu önermeyi açıklar, iki yönlü koşullu önerme ile koşullu önermeler arasındaki ilişki Mukayese Etme
Bigisayar-Sinevizyon
Analiz Etme
2 koşullu önermeler arasındaki ilişkiyi belirtir. Aktif Metod
OLU LİSESİ 2007 - 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
INIFLAR MATEMATİK DERSİ
LENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
ÜNİTE: KARTEZYEN ÇARPIM-BAĞINTI-FONKSİYON

DEĞERLENDİRME
(Hedef ve Davranışlara
Ulaşma
Düzeyi )