You are on page 1of 2

AN VII.

6: Dhana sutta Page 1 of 2

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Samyutta nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya VII.6

Dhana sutta
Blago

Prevod Branislav Kovačević


Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

"Monasi, postoji ovih sedam blaga. Kojih sedam? Blago uverenja, blago vrline, blago savesti,
blago brige, blago slušanja, blago velikodušnosti, blago uvida.

A šta je to blago uverenja? Postoji slučaj kada je plemeniti sledbenik uveren u Tathagatino
probuđenje: 'Zaista, Blaženi je potpuno i sopstvenim naporom probuđen, usavršen u znanju i
ponašanju, sa dobrim odredištem, savršeni poznavalac ovoga sveta, nenadmašan kao savetnik
onih ljudi sposobnih da budu podučeni, učitelj božanskim i ljudskim bićima, probuđen,
blagosloven.' To se naziva blagom uverenja.

A šta je to blago vrline? Ima slučajeva ka se plemeniti sledbenik uzdržava od ubijanja, uzdržava
od krađe, uzdržava od nedozvoljenih seksualnih odnosa, uzdržava od laganja, uzdržava od
konzumiranja sredstava koja izazivaju nepromišljenost. To se, monasi, naziva blagom vrline.

A šta je to blago savesti? Ima slučajeva kada plemeniti sledebenik oseća stid na [pomisao da
počini nešto] loše telom, rečju i mišlju. To se nativa blagom savesti.

A šta je to blago brige? Ima slučajeva kada plemeniti sledbenik oseća brigu zbog [patnje koja
proizlazi iz] onoga lošeg što je počinjeno telom, rečju i mišlju. To se naziva blagom brige.

A šta je to blago slušanja? Ima slučajeva kada je plemeniti sledbenik čuo mnogo, kada je
zapamtio to što je čuo, kada je sačuvao to što je čuo. Kakvo god učenje da je hvale vredno na
početku, hvale vredno u sredini, hvale vredno na kraju, ono koje -- po svome unutrašnjem i
spoljašnjem značenju -- obznanjuje svetački život koji je potpuno celovit i čist: njega je on
slučao često, zapamtio ga, diskutovao, sakupio, razmotrio sopstvenim umom i podrobno ispitao u

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an7-6.html 4/14/2007
AN VII.6: Dhana sutta Page 2 of 2

skladu sa svojim stanovištima. To se naziva blagom slušanja.

A šta je to blago velikodušnosti? Ima slučajeva kada je plemeniti sledbenik, lišen nečistoće
tvrdičluka, živi kao kućedomaćin, velikodušan, široke ruke, uživa u darežljivosti, spreman da u
nevolji pomogne, uživa u darivanju monaha. To se naziva blagom velikodušnosti.

A šta je to blago uvida? Ima slučajeva kada je plemeniti sledbenik uviđa, opremljen uvidom o
nastajanju i nestajanju -- uvidom plemenitim, prodornim, što vodi do potpunog iskorenjivanja
patnje. To se naziva blagom uvida.

To su, monasi, sedam blaga.


Blago uverenja,
blago vrline,
blago savesti i brige,
blago slušanja, velikodušnosti
i uvida kao sedmo plago.
Ko god, muškarac ili žena, da ima ta blaga
za njega se kaže da nije siromašan, taj nije živeo uzalud.
Tako uverenje i vrlinu, veru i viziju Dhamme
treba da neguju mudraci,
sećajući se Budinih saveta.

Videti takođe: Sn I.2

Rev. 17/4/2004

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an7-6.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an7-6.html 4/14/2007