You are on page 1of 2

AN VII.

7: Ugga sutta Page 1 of 2

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Samyutta nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya VII.7

Ugga sutta
Za Ugu

Prevod Branislav Kovačević


Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

Tada Uga, kraljev glavni ministar, otide do Blaženog i, stigavši, poklonivši se, sede sa strane.
Dok je tako sedeo, reče on Blaženom: "Zapanjujuće je, gospodine, i zbunjujuće, kako je
prosperitetan Migara Rohaneja, koliko su velika njegova blaga, kako velike njegove rezerve!"

[Buda:] "Ali šta je njegovo vlasništvo, Uga? Šta su njegova velika blaga i rezerve?"

"Sto hiljada zlatnika, gospodine, da i ne pominjem srebro."

"To jeste blago, Uga. Ne kažem da nije. No to blago je podložno vatri, poplavi, kraljevima,
lopovima i zlim naslednicima. Ali ovih sedam blaga nisu podložni vatri, poplavi, kraljevima,
lopovima i zlim naslednicima. Kojih sedam? Blago uverenja, blago vrline, blago savesti, blago
brige, blago slušanja, blago velikodušnosti, blago uvida. To je sedam blaga, Uga, koji nisu
podložni vatri, poplavi, kraljevima, lopovima i zlim naslednicima

To su, monasi, sedam blaga.


Blago uverenja,
blago vrline,
blago savesti i brige,
blago slušanja, velikodušnosti
i uvida kao sedmo plago.
Ko god, muškarac ili žena, da ima ta blaga
taj poseduje veliko blago na ovome svetu
koje ni ljudsko ni božansko biće ne može nadmašiti..
Tako uverenje i vrlinu, veru i viziju Dhamme

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an7-7.html 4/14/2007
AN VII.7: Ugga sutta Page 2 of 2

treba da neguju mudraci,


sećajući se Budinih saveta.

Videti takođe: Sn I.2

Rev. 6/6/2001

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an7-7.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an7-7.html 4/14/2007