You are on page 1of 2

AN IX.

1: Sambodhi sutta Page 1 of 2

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya IX.1

Sambodhi sutta
Samoprobuđenje

Prevod Branislav Kovačević


Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Savatija, u Đetinom gaju, u hramu
manastira Anatapindike. Tu se on obrati monasima: "Monasi, ako bi vas askete pripadnici drugih
sekti pitali: 'Šta su, prijatelju, preduslovi za razvijanje krila samoprobuđenja?' šta biste im
odgovorili?"

"Za nas, gospodine, učenje u Blaženom ima svoj koren, svoga vodiča i svoje utočište. Bilo bi
dobro ako bi Blaženi sam objasnio značenje svojih reči. Saslušavši to objašnjenje, monasi će ga
zapamtiti."

"U tom slučaju, monasi, slušajte i dobro pazite. Odgovoriću vam."

"Kako vi kažete, gospodine", odgovoriše monasi.

A Blaženi reče: "Ako bi vas askete pripadnici drugih sekti pitali: 'Šta su, prijatelju, preduslovi za
razvijanje krila samoprobuđenja?' trebalo bi da im ovako odgovorite: 'Ima slučajeva kada monah
ima ljude dostojne divljenja za prijatelje, saputnike i kolege. To je prvi preduslov za razvijanje
krila samoprobuđenja.

Zatim, monah je ispunjen vrlinom. Živi on obuzdan u skladu sa Patimokkhom, obazriv u svom
ponašanju i delovanju. On sebe vežba, pridržavajući se pravila vežbanja, uviđajući opasnost i u
najmanjem prekršaju. To je drugi preduslov za razvijanje krila samoprobuđenja.

Zatim, lako i bez poteškoća priklanja se on razgovoru koji je zaista trezven i podstiče svesnost,
tj. razgovoru o skromnosti u željama, o zadovoljenosti malim, o osamljenosti, o nevezivanju, o

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an9-1.html 4/14/2007
AN IX.1: Sambodhi sutta Page 2 of 2

negovanju istrajnosti, o vrlini, o koncentraciji, o oslobađanju i o znanju i viziji oslobađanja. To je


treći preduslov za razvijanje krila samoprobuđenja.

Zatim, on podstiče svoju istrajnost napuštajući štetna mentalna stanja i priklanjajući se


povoljnim mentalnim stanjima. On je postojan, čvrst u svom naporu, ne izbegava obaveze u
pogledu povoljnih mentalnih kvaliteta. To je četvrti preduslov za razvijanje krila
samoprobuđenja.

Zatim, on uviđa, stiče uvid u nastajanje i nestajanje -- plemenit, prodoran, koji vodi do
iskorenjivanja patnje. To je peti preduslov za razvijanje krila samoprobuđenja.

Monasi, kada monah ima ljude dostojne divljenja za prijatelje, saputnike i kolege, treba očekivati
da će i on biti ispunjen vrlinom, da će živeti obuzdan u skladu sa Patimokkhom, biti obazriv u
svom ponašanju u delovanju, i da će sebe vežbati, pridržavajući se pravila vežbanja, uviđajući
opasnost i u najmanjem prekršaju.

Kada monah ima ljude dostojne divljenja za prijatelje, saputnike i kolege, treba očekivati da će
se i on lako i bez poteškoća priklanjati razgovoru koji je zaista trezven i podstiče svesnost, tj.
razgovoru o skromnosti u željama, o zadovoljenosti malim, o osamljenosti, o nevezivanju, o
negovanju istrajnosti, o vrlini, o koncentraciji, o oslobađanju i o znanju i viziji oslobađanja.

Kada monah ima ljude dostojne divljenja za prijatelje, saputnike i kolege, treba očekivati da će i
on podsticati svoju istrajnost napuštajući štetna mentalna stanja i priklanjajući se povoljnim
mentalnim stanjima -- postojan, čvrst u svom naporu, ne izbegavajući obaveze u pogledu
povoljnih mentalnih kvaliteta.

Kada monah ima ljude dostojne divljenja za prijatelje, saputnike i kolege, treba očekivati da će i
on uvideti, steći uvid u nastajanje i nestajanje -- plemenit, prodoran, koji vodi do iskorenjivanja
patnje

I još, monasi, kada je monah učvršćen u ovih pet kvaliteta, trebalo bi da razvija i četiri dodatna
kvaliteta. Trebalo bi da razvija [kontemplaciju] onoga što je odbojno, kako bi napustio požudu.
trebalo bi da razvija dobrodušnost kako bi napustio zlovolju. Trebalo bi da razvija sabranost
pažnje na udah i izdah kako bi obuzdao raspršene misli. Trebalo bi da razvija svest o prolaznosti
kako bi iskorenio obmanu 'Ja sam'. Jer u monahu koji uviđa prolaznost opažanje ne-sopstva je
sve snažnije. Onaj ko opaža ne-sopstvo dostiže iskorenjivanje obmane 'Ja sam ' -- dostiže
oslobođenje ovde i sada."

Videti takođe: AN X.69.

Rev. 1/6/2003

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an9-1.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an9-1.html 4/14/2007