You are on page 1of 4

NISBAH TIGA KUANTITI

1. Nyatakan setiap nisbah ini dalam bentuk a:b:c
a) 4 km kepada 3 km kepada 5 km

c) 0.3 kg kepada 87 g kepada 1.5 kg

b) 7 cm kepada 1 m kepada 80 cm

d) 1 jam kepada 23 minit kepada

1
2

jam

2. Tandakan ( / ) bagi pasangan nisbah yang setara dan ( X ) bagi pasangan nisbah tak
setara.
a)

3: 5 :7
12 : 20 : 28

b)

4:1:6
24 : 6 : 36

c) 6 : 5 : 9
42 : 35 : 45

d) 28 : 12 : 48
7 : 3 : 12

3. Permudahkan setiap nisbah ini kepada sebutan terendah.
a) 9 : 30 : 21

b) 2.4 : 3 :

4

1
5

a:a+b+c . a:b:c a) 5 : 3 : 1 b) 8 : 3 : 9 c) 6 : 4 : 11 a:b b:c a:c b+c:a–b 5. Lengkapkan jadual ini.6 : 0.c) 1 1 3 1 :3 : 8 2 4 d) 1. Cari nisbah a : b : c i. Selesaikan setiap yang berikut. a:b=3:2 b:c=5:2 v. a:b=5:2 b:c=2:7 ii. a:b=7:8 b:c=2:3 iii.48 : 2 4. a:b=5:6 b:c=2:3 vi. a:b=2:5 b:c=8:3 6. a:b=4:3 b:c=6:5 iv.

cari nilai b dan c b) Jika p : q : r = 5 : 3 : 2 dan nilai bagi q ialah 9. bagi setiap yang berikut. cari nilai x dan y. Rizal dan Aziz mengongsikan 60 biji durian mengikut nisbah 5 : 2 : 3. Selesaikan setiap yang berikut. a) Bob . cari nilai p dan r c) Jika x : y : z = 9 : 4 : 3 dan nilai bagi z ialah 12. b dan c a) a : b : c = 2 : 3 : 7 a + b + c = 72 b) a : b : c = 7 : 5 : 4 a – b = 16 8. Diberi Cari kauntiti a . 7.a) Jika a : b : c = 2 : 7 : 3 dan nilai bagi a ialah 10. cari hasil tambah a + b + c a) a : b : c = 5 : 7 : 3 b–a=8 b) a : b : c = 8 : 5 : 3 a – c = 15 c) a : b : c = 4 : 7 : 3 b – c = 20 9. Berapa biji duriankah diterima oleh Bob? yang . selesaikan masalah yang berikut.

b) c) d) e) Harga tiga model telefon bimbit adalah dalam nisbah 5 : 6 : 7. . Cari harga model yang paling mahal. Model yang paling mahal berharga RM820 lebih daripada model yang paling murah.