You are on page 1of 1

Hoc thiên can, địa chi.

Kinh dịch, phong thuỷ, tử vi, huyền không
tôi đã phải mất 6 tháng để theo học khoá Bếp Trưởng của một trường dạy nghề đào
tạo, chỉ mong muốn lần sau trong những câu chuyện với khách hàng tôi không phải
ngồi và chỉ biết “Dạ” như vậy.
Tìm hiểu các tuyến đường cao tốc 1a, đường mòn, đường cao tốc, ….
Các doanh nghiệp bất động sản lớn và các dự án của nó: tổng diện tích đầu tư bao
nhiêu, …