You are on page 1of 16

Kriminologji me Penologji

1. Llojet e Denimeve Alternative ?
-

Denimi me kusht

-

Denimi me kusht me urdher per trajtim te detyrushem rehabilitues

-

Denimi me kusht per mbykqyrje nga sherbimi sprovues

-

Denimi me kusht me urdher per pune ne dobi te pergjithshme

-

Gjysmeliria

2. Masat e trajtimit te detyrushem ?
-

Trajtimi i detyrushem psikiatrik me ndalim

-

Trajtimi i detyrushem psikiatrik ne liri

-

Masat e trajtimit te rehabilitimit te detyrushem per kryersit e varur nga droga dhe
alkoholi.

3. Ne kosove ekzistojne keto lloje sisteme korektuese ?

4.

-

Institucjonet korrektuse ne dubrave

-

Institucjonet korrektuse ne lipjan

-

Burgjet e qarkut ne : Mitrovic, Prishtine, Ferizaj, peje etj.

Fenomenologjia Kriminale ?

Esher pjese e kriminologjis dhe merret me studimin e formave te paraqitjes se kriminalitetit
me strukturen dhe dinamiken e tij. Shum autor vertetojne se fenomenologjia kriminale duket
te koncentrohet ne studmin e statistikes, dinamikes dhe penelogjis si fenomen te manifestimit
te krimit dhe sjelljeve delikuente.
5. Ne literaturen kriminologjike si forma ma te shpeshta te klasifikimit te tipologjis se
kriminalotetit permenden ?

1

Larja e parave . refugjat dhe persona te tjere 7. Format e prostutucjonit ? - Prostutucjoni ritual - Relixhjoz - Substitucjonal - Kompemsocional dhe 2 .Falsifikimi i parave -Tregtia me vepra te artit dhe kultures nacjonale –Trafiku klandestik me azilate. 8.- Kriminalitetit profesjonal dhe i organizuar - Kriminalitetit politik - Terorizmi - Kriminaliteti i dhunes - Kriminaliteti i kunder pasuris - Kriminaliteti ekonomik - Kriminaliteti me trafik - Delikueca e te miturve - Recidivizmi 6. Si dukuri socjo-patologjike ne literatur krimonolgjike permendet ? - Prostutucjoni - Alkohlizmi - Narkomania - Bixozi - Bredhja dhe lemosha - Dukuria e vetvrasjeve - Aidsi dhe disa dukuri tjera. Disa forma tjera te kriminalitetit te Organizuar ? - Reketizmi .

Mast e trajtimit te detyrushem ? - Ekzekutimi i mases se trajtimit te detyrushem psikiatrik me ndalim - Ekzekutimi i mases se trajtimit te detyrushem psikiatrik ne liri - Ekzekutimi i trajtimit te rehabilitimit te detyrushem te personave te varur na droga dhe alkoholi. Vepra e Qezorio Lomrozos ? - Njeriu Delikuent 10. Sanksjonet penale sipas ligjit penal ndaj te miturve mund te shqiptohen keto masa dhe denime ? - Masat e deverzitetit - Masat edukative - Denimi me gjobe - Urdheri per pune ne dobi te pergjithshme - Burgimi per te mitur 13. Ekzekutimi i denimit me vdekje ? - Varja - Pushkatimi - Privimi nga jeta me rrym elektrike - Helmimi me gaz dhe privimi nga jeta me ineksjone dhe me medikamete te ndryshme. 11. Kush e perdori per her te par termin kriminologji ? Paul Topimord 3 . 12.- Profesjonal 9.

Definecioni juridik I kriminologjis ? Sipas definicjonit apo perkufizimit juridik lende e studimit te kriminologjis duhet te jen te gjitha ato sjellje dhe veprime te ndaluara te cilat jane te inkriminuara dhe te parapara me norma pozitive –juridike. Definicioni juridik eshte i ngusht njeanshem. Ndarja e kriminologjis ? - Kriminologjia e pergjitshme .Kriminologjia aplikative - Kriminologjia radikale .Kriminologjia klinike - Kriminologjia akademike . Objekt studimi duhet te jete : krimet dhe sjelljet kriminale qe jane parapar me dispozita juridike pozitive te nje rendi. 16. - Edukimi me rregullat e trafiku - Keshillim psikologjik 15. Llojet e masave te deverzitetit ? Sipas ligjit penal per te mitur te kosoves jane parapar keto masa te deversitetit: - Ndermjetsimi ndermjet kryersit te mitur dhe pales se demtuar - Ndermjetsimi ne mes te miturit dhe familjes se tije - Kompenzimi I pales se demtuar ( demit ) - Vijimi i rregullt i shkollimit nga I mituri - Pranimi i punsimit apo aftesimit ne nje profesjon adekuat me aftesit dhe shkathsit e tije - Kryerja e punes pa pagese ne dobi te pergjithshme ne pajtim me aftesin e kryersit te mitur per kryerjen e punes se tille.14.Kriminologjia trdicjonale 4 .

prokureris. 21. 22. Numri i tepert i kriminalitetit ? 5 . Llojet e evidencave statistikore mbi kriminologjin ? - Evidenca nderkombetare dhe - Evidenca kombetare 19. 20. gjykatave. Evidencat kombetare kush mund ti mbaje ? - Organet e policis. drejtesis.- Kriminologjia feministe . krahasimit dhe e matjes - Metoda statstikore etj. Metodat e shkences se kriminologjis? - Metoda e studmit te rasteve individuale - Metoda klinike - Metoda e vrojtimit apo e observacjonit - Metoda e ankeses dhe intervistes - Metoda e eksperemetimit. dhe entet statistikore. 18. Numer i perhimt ose Grey frgure ? Dallohet nga kriminaliteti I erret sepse ketu eshte fjala per rastet e njohura te kriminalitetit te cilet nuk jane ndriquar deri ne fund nga organet kompetente.Kriminologjia viktimologjike 17. Numri i erret ose i paevidetuar i kriminalitetit ? Jane krime reale qe kane ndodhur ne boten reale per te cilat nuk ka shenime dhe te dhena dhe ato nuk janq te evidetuara.

25. nga virusi qe shkakton aidsin deri ne funde te vitin 2004 ne bote kane vdekur mbi 22 miljon njerez dhe mbi 40 miljon te tjere jetonjne te infektuar nga ky virus . sipas organizates botrore te shendetsis qdo vit ne bote infektohen afer 15 mije persona. Menyra me e shpeshte eshte kontakti seksual me personat e infektuar she me gjak te kotaminuar me kete virus . 23. Kuptimi dge llojet e recidivizmit? Recidivizmi apo perseritja e sjelljeve kriminale gjithashtu paraqet nje forme te veqante te manifestimit te kriminalitetit qe ne vete mderlidh rrezikshmeri te posaqme shoqrore Recidivizmi apo perseritja e veprave penale mund te veshtrohet ne aspektin : 1 juridiko penal 2 kriminologji dhe 3 penalogjik. Aidsi –Ssida ne shoqrine bashkohore dhe kriminaliteti ? Aidsi-sida paraqet nje semundje e cila manifestohet me hummbjen e aftesis mbrojtese organizmit te njeriut qe te pengoje dhe luftoj kunder infektimeve nga viruset e ndryshme. ndersa qdo dit vdesin afro 8200 persona. Virusi I Aidsit deperton ne organizmin e njeriut ne disa menyra.Kemi te bejme me rastet e evidetimit dhe regjistrimit te sjelljeve kriminale dhe kryersve te tyre qe ne te vertet nuk kan ndodhur ose qe nuk ekzistojne. Faktoret ideopolitik te kriminalitetit ? Si faktor ideopolitik te kriminalitetit ne literaturen kriminologjike mund ti permendim: - Konfliktet Politike 6 . Deri ne vitin 2010 vlersohet se mbi 40 mij femije do te mbesin jetim nga pasojat e kesaj semundje Virusi i Aidsit i sulmon qelizat e sistemit imonologjik te organizmit te njeriut dhe mund prollimin e viruseve qe atakojn ket sistem. 24. Dukuria e epedimis se AIDSIT mund te veshtrohet si problem shendetsor. social dhe kriminal.

27. televizionet - Filmi - Religjioni 26. ndriquar shkaqet. Sistemi progresiv irlandez ? 7 . 28. burimet dhe rrenjet e natyres ekonomike sociale. Çka studjon krimiinologjia Eshte nje shkenc e cila studjon dukurit e krimit si fenomen individual dhe shoqror duke analizuar format e manifestimit te tij. Faza II – E sistemit progresiv anglez qendrone ne mbajtjen e perbashket te denimit me burgim. Faza III – E sistemit progresiv anglez qendrone ne leshimin me kusht te denuarit pra lirohet para kohe dge dalin ne liri pa mbajtur ter denimin e parapar sipsa vendimit gjyqesor mirpo edhe pse lirohen para kohe nga burgu ata kan edhe me tej obligime dhe detyrime per mirsjellje dhe respektim te ligjit. Ky sistem aplikohet ndaj personave te cilet kane mbajtur denime me kohzgjatje ma te madhe. Sipsa ketij personi nuk eshte marre qe personi i denuar qe te qendroj ter kohen ne qeli dhe nga qelia dhe nga qelia te dale ne liri sepse gjate vuajtjes se denimit ai nuk eshte pergaditur per jet ne liri. Sistemi progresiv anglez ka kaluar neper gjate 3 “tre” fazave : Faza I – E mbajtjes se denimit ne burgim sipas keti sistemi eshte faza e qendrimit ne qeli perkahtsisht faza e izolimit te personave te denuar te vetmuar dhe nuk kan pasur kurfar te drejtash kontakti me te denuarit e tjere.- Konfliktet Kulturore - Luftrat dhe rrethanat e Luftes - Shtypi. biopsikike te tij me qellim qe ti mdimoj ne parandalimin dhe mbrojtjen e shoqris nga kjo dukuri e rrezikshme. literatura. Sistemi progresiv Anglez? Eshte I njohur qe nga viti 1853 quhet sistem anglez ngase per her te pare u paraqit ne angli.

31. Sistemi i pikave apo I makonaku ? Sistemi I pikave ( poenave ) paraqet nje varjant te sistemit progresiv kete sistem te ekzekutimit ne denime per her te par e aplikoj drejtori I entit ndeshkimor ne ujdhesen NOPFLLOK . Masat e trajtimit te detyrushem ? 8 . Faza III – ne kete faze grupi i te denuarve shperblehehj dhe secili person I denuar shperblehej dhe secili person I denuar fitote nje shtepi me nje siperfaqe te caktuar te tokes ku aj mund te merrej me pun bujqsore. Faza II – E keti sistemi personave te denuar u mundesohej te ndahen ne grupe te cilat ishin nga 5 – 6 puntor dhe te cilet kishin mundesi te zgjedhnin grupin dhe per secilin grup te antarve caktohej numri i personave.te denuarit kane qen te detyruar te punojne pune shum te renda dhe personat e denuar ne kete faze nuk kan pas kurrfar favorizimesh dhe shpesh her jane denuar ne menyra te ashperta per shkaqet e detyrimeve dhe shkaktimi e exeseve me te vogla. 30. 29.Eshte sistem I cili perkrah parimin e shkollizmit te ekzekutimit te denimit te burdimit neper disa faza apo stadjume sipsa ketij sistemi personat e denuar duhet te kalojne neper 4 faza : - Faza e burgimit te perbashket - Faza e qendrimit ne paralele te lire - Faza e qelis dhe - Faza e leshimit me kusht ne liri Themelusi I keti sistemi konsiderohet EALTER GROFTON. Çka studjon penologjia ? Shkenca mbi ekzistimin e sanksjoneve penale ose siq quhet e drejta mbi ekzekutimin e sanksjonit penal eshte nje diciplin e rendesishme juridike e cila e ka lenden dhe metodat e veta te pavarura te studimit fjala penologji rrjell nga fjala latine e greke pena dhe logos – shkenc dmthn shkenca mbi denimet. Edhe ky sistem kalon neper disa faza : Faza I.

33. Masat e trajtimit te detyrushem jane: 1 masat e trajtimit psikiatrik ndahen me dalim she liri 2 masat trajtimit te rehabiliimit te detyrushem te personave te nvarur nga drogadhe alkoholi. Sistemi i izolimit ose i qelis? Eshte sistem i pare qq eshte rregulluar ne menyr normative juridike e ky sistem quhet edhe sistem PENSILVANIK apo FILANDELIK ngase ky sistem per her te pare eshte paraqitur ne qytetin filandelfik te shtetit te pelsinvalis ne SHBA ne vitin 1790.Jane sanksjone te veqata qe u shqiptohen krryersve te veprave penale te cilat ne mometin e kryerjes kane pasur qrregullime mendore ose kan qen te varrur na droga dhe alkoholi. Denimet para denimit me burgim ? - Denimet eliminuse - Denimet me vdekje - Debimi . Sistemi i heshtjes ose I OBERNIT ( obrinit) ? Per her te pare eshte paraqitur ne qytetin e obernit te NEE YORRKUT 34. deportimi dhe relegacioni - Denimet trupore - Denimet me pune te renda fizike - Denimet morale dhe qnjerzore - Denimet pronesore 9 . 32.

35. republikane. 38. Çka eshte recidivizmi dhe me cilat aspekte paraqet ? Recidivizmi ose perseritja e sjelljeve kriminale gjithashtu paraqet nje forme te veqat te manifestimit te kriminalitetit qe ne vete nderlidh rrezikshmeri te posaqme shoqrore. federale etj - Sipas shkalles se siguris – institucjone te tipit te mbyllur. te tipit gjysme te mbyllur dhe te hapur. 37. Recidivizmi apo perseritja e veprave penale dhe sjelljeve kriminale mund te veshtrohet nga aspekti juridiko-penal. Sistemet e denimeve me burgim? - Sistemi I burgut kolektiv - Sistemi I izolimit ose I qelis - Sistemi I heshtjes ose I obrinit - Sistemi I pikave ose - Sisitemi progresiv 36. kriminologjik dhe penologjik. rajonale. Llojet dhe kriteret e klasifikimit te institucjoneve korektuse ? - Organizimi te pergjithshme dhe te veqanta - Institucjone te pergjithshme dhe te veqata - Institucjone dhe burgje - Sipas moshes – institucjone korrektus dhe institucjone edukative per - Sipas gjinis – institucjone per femna dhe meshkuj - Sipas rajonit – institucjone lokale. Evidenca kombetare ? 10 .

40. 39. quhet profesjonal ngase me te merren persona me sjellje te rregullta krminale dhe ky aktivitet I tyre eshte ber profesjon dhe mjeshtri e perhershme e tyre dhe njeherit orjetim I tyre I perhershme per realizimin e te ardhurave dhe fitimeve te medha.Cilesohen nag sherbimet qe mabahen nag organet dhe institucjonet e OKB-se Evidencat kombetare ose nacjonale mbi krminalitetin mund te jene evidenca te pergjithshme ( fragmentore) mbajn shenime vetem per dsisa forma te sjelljeve kriminale. Kriminaliteti profesjonal dhe vequrit e tij Forma ma e shpesht dhe ma e rrezikshme e sjelljes kriminale ne boten bashkohore konsiderohet kriminaliteti profesjonal. Cilat jan format tipet ma te njohura te prostitucjonit ? - Prostitiucjoni ritual 11 . 41. Autoret ndajne krimet profesjonale ne : - Kriminel te imet profesjona - Kriminel te kalibrit te madh profesjonal. Denimet alternative sipas legjislacjonit te ri te kosoves ? - Denimi me kushte - Gjysmeliria - Urdheri per pune ne dobi te pergjithshme - Kur shqiptohet denimet me kusht gjykata po ashtu mund te shqiptoj - Urdheri per trajnim te detyrushem rehabilitues - Urdheri per mbikqyrje nga sherbimi sprovues.

- Religjioz . - Idet dhe kontributi I revulicjonit francez dhe legjislacjoni I ri penal dhe ndikimi I pramj te lirive dhe te drejtave te qytetarit 12 . 44. 43. Shizofrena ( psikoza ) me rrethu 47. Fenomenologjia studion ? me rrethu - Format e manifestimit te kriminalitetit .Kompesional - Substacjal . Profesjonal ( prostitucjoni profesjonal) ? Kur flitet per prostitucjon zakonisht mendohet per prostitucjon profesjonal. Relegacioni (denimi eliminus ) me rrethu 45. Faktoret qe kane ndikuar ne paraqitjen e denimit me burgim? - Mendimet dhe idet humaniste e perparimtare te filozofve dhe shkollave te ndryshme. Deportimi ( denimi eliminus ) me rrethu 46. Flitet per ekzistimin e kesaj dukurie ne shtetet e vjetra antike.Trombolla etj 49. Numroni format ma te shpeshta te lojrave te fatit me me ndikim ne kriminalitet? - Lidhja me kusht . Keto shtepi publike jan quajtur me emrin DIKTIRON dhe kan qene nen kujdesin e shtetit.Automatet -Llotaria -Ruleti - Prognozat sportive . Vendeto (ligji i hakmarrjes ) me rrethu 48.profesjonal 42. Keshtu permendet ekzistimi I shtepave publike ne Greqin e vjeter ne kohen e Solonit.

53. kapeten I marines angleze ALEXANDER MAKONAK ne vitin 1840 prandaj ky sistem shpesh emrohet me kete emer. etj ndersa sistemet tjera qe mbeshteten me idet bashkohore te riitegrimit te personave te denuar konsiderohen : sistemi I klasifikimit. 52. puna ne dobi te pergjithshme mund te caktohet vetem me pelqimin e personit te denuar. bixhozi.- Shfrytzimi i punes se personave te denuar si si fuqi e lir puntore 50. 13 . Sistemet kryesore te ekzekutimit te denimit me burgim ? - Sistemi I burgut kolektiv. 54. 51. V epra e xhon huord ? “gjendja e burgjeve ne angli dhe ells”. sistemi I qelis. ndoll qe se bashku denimin ta mbajne te denuarit per krime te renda (revidiste. sistemi I bashkohor modern. mashtrimet. personat me karier te gjate kriminale. sistemi I pikave. Ne keto kishte edhe shume sjellje negative e patologjike si: prustutucjoni. vrasjet e ndryshme etj. Sistemi i pikave apo I mokomakut? Kush eshte themelues? Sistemi i pikave (poenave ) parqaqete nje variant te sistemt progresiv kete sistem te ekzekutimit ne denim per her te pare e aplikoi drejtori I entit ndeshkimor ne ujdhesen norflok. sistemi i heshtjes. Puna ne dobi te pergjithshme kryhet brenda nje periudhe kohore te caktuar nga gjykata e cila nuk e tejkalon 1 vit. Sistemi I burgut kolektiv ? Sipas ketij sistemi nuk ka klasifikim te denuare . personat e vjeter me te miturit. kryersit primar dhe sekondar. sistemi progresiv. Denimet me pune ne dobi te pergjithshme ? Gjykata mund tia shqiptoj personit te denuar me urdher per pune ne dobi te pergjithshme mese kryersi shqipton denimin me gjobe deri ne dymij e pesqind euro (2500ero) ose me burgim deri ne 1 vit .

Observimi dhe studimi I personave te demtuar? Observimi dhe studimi I personave te denuarit gjat qendrimit ne qendrat e opservimit ne ente ose ne institucjone te veqata. Institucjonet korrektuse sipas lartesis ? se zgjatjes se denimit ndahen : - Burgjet - Institucjonet korrektuse 57. Definimi socjologjik I lendes se kriminologjis ? Ky definim thot se objekt studimi I kesaj shkence duhet te jen te gjitha sjelljet dhe veprimet anti shoqrore ndaluara dhe te rrezikshme pa marr parasysh fatin se a jane te parapara ne dispozita penale pozitive.pozitive. 2 observimi empirik 56. 59. 60.55. ne literaturen penologjike ekzistojne dy lloje te opservimit : 1 observimi shkencor. Riintegrim I personave te denuar ? 14 . zbatohet me ose te teknikave dhe metodave me bashkohore. Pra objekt studimi jane krimet dhe sjelljet kriminale qe jane parapar me dispozita juridike. Perkufizo lenden e kriminologjis sipas definimit juridik? Si lende te studimit duhet te jemi te gjitha sjelljet dhe veprimet e ndaluara dhe te parapara me norma pozitive juridike. Institucjonet korrektuse koriterit te shkalles se sigurise? - Institucjoni I tipit te mbyllur ose shkalles se larte te siguris - Institucjonet e tipi gjysme te mbyllur ose shkalles se mesme te sigurise - Institucjonet e tipit te hapur ose me shkall te ulet te sigurise 58.

por si personalitet ka pesuar trasformim si ne sjelljet e tij ashtu edhe raportet te cilat ai I ka patur lidhur me normat dhe rregullat e ndryshme shoqrore.Me nocjonin riintegrim ose riedukim nenkuptojme kthimin e te denuarit ne bashkesin shoqrore. aftesimin e tije qe te jetoj me harmoni me normat shoqrore dhe te kontriboj vete ne sigurine e ekzistences per jete dhe pune te ndershme. Besimtaret e cilit sekt peridikojn sistemin e izolimi apo te qelis ? Eshte paraqitur te nje sekt protestat e quajtur KUEKERE te cilet ishin kunder aplikimit te tortures fizike dhe propozimin izolimin apo vetmin e te denuarve dhe ne kete menyr jepej shanci per tu penduar. Sipas ketij sistemi personat e denuar naten qendrojn te ndare nga njeri tjetri ddhe te izoluar plotesisht ndersa gjate dites ata dergohen ne pune dhe aty u jepet mundsia te daline nga izolimi mirpo gjate shkarje-ardhjes ne pune ata e kane pasur te ndaluar qdo bised dhe kumunikim. 61. Cili nga autoret eshte themelues I sistemi te pikave dhe ne cilin burg aplikohej ? - Sistemi I pikave (poenave ) paraqet nje variant te sistemit progresiv kete siteme te ekzekutimit me denimim per her te par e aplikoi drejtori i entit ndeshkimor ne ujdhesen NORFLLOK kapiten i marines angleze ALEKSADER MAKANOK ne vitin 1840 62. 63. Sistemi I heshtjes ose i OBRENIT ( obrinit)? Per her te par u paraqit ne qytetin born te shtetit NEE YORKUT. Denimet me pune te renda fizike ? Detyrimi I personave te denuar qe te punojne pune te renda fizike konsiderohej si denim I veqat dhe esht aplikuar kur denimi kishte per qellim hakmarrjen dhe shkaktimin e vujatjeve dhe mendimeve ndaj kryersit te vepres penale. 15 . Per kete arsye ky kumunikim e ka marr emrin sistemi I heshtjes ose silent system sepse personat e denuar kan qen te detyruar te heshtin ter kohen sa kan qendruar se bashku 64.

edhe psikoza.egociontriket . puna ne qeljen e hapsirave te reja toksore dhe pune tjera te renda.neurotiket.psikopatet. 16 . puna ne minjer dhe thyrjen e gurve. Semundjet mentale ? Personat e semur psiqikisht trajtohen si delikuent te rangut siq jan : psikopatet . Sektet me te njohura fetare qe jane hyr ne aktivitete kriminale gjate dekades se fundit jane permend sekti japonez “AUM” te cilen e udhheqte lideri I saj SHOKO ASAHARA nje I verber budist. .psikoneuratiket. puna ne platazhe.Si qregullime edhe semundje mentale qe kan lidhje dhe veprime kriminale permenden neurozat.Ne literatu permenden keto denime : puna fizike ne anije si lundetar dhe veltar. 65.te cilet paraqiten me se shpeshti si kryeres te veprave penale te ndyshme . puna ne xehrore.personat emocionalisht jo stabil.