You are on page 1of 1

GGGB3223

KEPELBAGAIAN PELAJAR DAN PERBEZAAN
PENGAJARAN
SEMESTER 2, 2014/2015

PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVASI USAHAWAN
PENGENALAN

DAPATAN

Usahawan tidak dilahirkan tetapi
dibentuk (Zaidatol Akmaliah Lope,2014).
Pelaksanaan tema ‘Gaya Pembelajaran’
dalam penerapan kemahiran kreatif dan
inovasi terhadap kepelbagaian pelajar
dan
bagaimana
guru
merancang
perbezaan pengajaran untuk memenuhi
kehendak
pelajar
dari
pelbagai
latarbelakang,
minat,
pencapaian
akademik dan sosio budaya. Ini bagi
mengenalpasti gaya pembelajaran yang
berkesan dalam membentuk pelajar
mempunyai pemikiran kreatif dan
inovasi.

OBJEKTIF
1. Untuk mengenalpasti keberkesanan
stail pembelajaran visual dalam
melahirkan
usahawan
yang
mempunyai pemikiran kreatif dan
inovasi
2. Untuk mengenalpasti keberkesanan
stail pembelajaran auditori dalam
melahirkan
usahawan
yang
mempunyai pemikiran kreatif dan
inovasi
3. Untuk mengenalpasti keberkesanan
stail pembelajaran kinestatik dalam
melahirkan
usahawan
yang
mempunyai pemikiran kreatif dan
inovatif.

METODOLOGI

PEMERHATIAN

TESTIMONI

REFLEKSI

Kali pertama aktiviti kem keusahawanan
melibatkan kerjasama pelajar luar dan
pelajar kolej ini dijalankan. Sangat menarik.

Sesi tayangan video LEGO memberi
info kegigihan seorang usahawan yang
berjaya.

Produk kreatif memberi keupayaan
saya mengaplikasi idea dalam bentuk
produk. Sangat mengujakan

HARI KEUSAHAWANAN
Hari Kuliah
Tarikh : 29 APR 2015
Masa : 2 ptg -4 ptg.

KESIMPULAN
PERLAKSANAAN

Seminar Usahawan
Tarikh : 16 MEI 2015
Masa :10 pg – 2 ptg

PEMANTAUAN

Hari Keusahawanan
Tarikh : 21 MEI 2015
Masa : 11 pg – 3 ptg

Daripada program, dapatan menunjukkan pelajar
lebih berminat dengan kaedah pembelajaran visual
dalam membina idea dan kreativiti.
Aktiviti produk kreatif mendapat reaksi paling
positif disebabkan gaya pembelajaran yang
sepadan.

LOKASI

KOLEJ MUTIARA,
Jalan TKS 1, Taman Kajang
Sentral,
43000
Kajang,
Selangor,
Malaysia

RUJUKAN
Zaidatol Akmaliah Lope Pihie. 2014. Usahawan dan
Keusahawanan : Satu Perspektif Pendidikan.
UPM:Serdang.

DISEDIAKAN OLEH :

Nur Raihana Binti Ab. Rahim (P71589) Nurfizatuasma Bte Amat Simin (P71578) Ravi A/L Nagarathanam (P69124) Samiol
Bin Bahari (P71590) Siti Fatimah Binti Ab Jamil (P69126) Sh Nadhiratul Ain Bt Sy Baharuddin (P71591)