You are on page 1of 3

Blagoslovljeni milosrdni - SDM Krakow

1.kitica:

SS 4
A 4 J

Hm

G

D

  Â

   Â
 Â

 ‰.

Gle- dam u

A

SS

D

zi,

S
A S J

ne - bo jer o - do -

A

2.kitica: Hm

 Â.  Â

Dok lu - taš On

A

SS

D

ti.

Refren:

S
A S J

A

G

dni

G

D

   Â
 Â

 ‰.

-

Ê
Ê
        Â

E

A

Da svo- jom

kr - vlju te o - - zdra -

˘
D
   .. ‰

A

Bla - go - slo

SS

mog,

str - plji- vo tra - ži

L Ê
   Â

nji - ma će Go -

-

-

- spod

A

mi - -lo

sr - - dan

-

že - li te no -

Â

- vi

bi - ti

- si -

Ê
Ê H

    Â

 ‰.

Ê
Â

je.

˘
SÂ Â Â RÂ Â Â

te

ni

- la -

G

C

G

A

no - vi

ži- vot

Ê
Â. Â Â Â Â

D

Ê
 ‰

G

A

  Â

vlje -

po - moć mi do -

H
Ê
Ê
     „

 ‰.

Bo - ga Go - spo - da

SÂ Â Â RÂ Â Â

- zgor

E

Ê
Ê
       Â

po- moć od

-

˘

G

C

mi -

- lo -

ti

da!

Hm


-

sr

-

   Â
-

-

A

Â

-

E

Â

Ê
 Â

   Â

mi - lo - sr - - dan -

za - u 1

A E        ‰.skr - Ê Ê Ê Ê Â Â Â Â Â Â G Duh.slo - ˘ G Kad grije-he nam Ê Ê S   R   D Ê Ê Â Â Â Â Â „ Ref: C tko bi SS ˘ Hm 2. Go .         Hm Hm mu.mu da - .sa sva .di ˘    Ref: A J svijet! Bla . A i  Â.psta . sve bri .ge nje .do .kitica: A G tad o - .slo Most: 2 iz ..spod to svje .kitica: SS J A Hm G D           ‰.aj! . A SS I .slo 4.ka A to vi .go .go .   1.šta - .sr - .bri .ruj G A Ê Ê Ê Ê L  ‰.či S   R   On je u .ci A Ê Ê Â Â Â Â Â strah i vje .snu ne .staj mo! No pra.dni Bog! ˘    A J Bla . . Ê Ê Â Â Â Â Â Â ot.    .o.   ‰ H mi pra .sta A SS D Ê Ê Â Â Â ‰ o.bi  ‰.šta nam G D ne.sus H „ je - dug.lo .ki ˘ G C S S K L GÊ A    Od-ba . .pu . Krv Kri. mi .  K  Â.go . vijek! SS 3.o A E       ‰.SS Ê A  ‰ A ‰ A Bla .

.sr . A „ ˘ Bla .. za . G S    . ‰ .u .slo - Ê Ê L      ‰ G nji-ma će Go -  Živ je Go .lo .vjek! 2.vi G - vjek.go ..SS Ê A   I A SS A   uz .daj se „ ‰ C ‰ dni. A S D   . Hm    On ži .go ..dan ‰ .sr - - Ê Ê Â Â Â ‰ A za .slo     ‰.ti mi . R ‰ ˘ D Bla . Â Â Â Â Í ni mi .spod vlje - Â Â Â Í Í - - D - Â.lo - Ê D         bi .u A Modulacija u G-dur: Ref: H Tvoj! S Ê Â Â A vjek! 3 - - 1.spod Em      .