You are on page 1of 13

4/19/2016 DANA KEWANGAN YANG DITAWARKAN OLEH KERAJAAN DALAM PEMERKASAAN PENDIDIKAN KAJIAN DALAM KALANGAN MAHASISW...

60 responses
SUMMARY

INDIVIDUAL

Accepting responses

BAHAGIAN A : DEMOGRAFIK RESPONDEN

Jantina

(60 responses)

Lelaki
Perempuan

DANA KEWANGAN71.7%
YANG DITAWARKAN OLEH KERAJAAN DALAM PEMER
QUESTIONS

RESPONSES

60

28.3%

Bangsa

(60 responses)

https://docs.google.com/forms/d/1aPwXtxNZNhPOWdD0JCh8ZrX­rDDTUs6NJjQkUMrHQAM/edit?usp=drive_web#responses

1/13

3% Jenis Dana Kewangan Yang Diterima 20% (60 responses) PTPTN JPA Yayasan Lain­lain(Zakat.com/forms/d/1aPwXtxNZNhPOWdD0JCh8ZrX­rDDTUs6NJjQkUMrHQAM/edit?usp=drive_web#responses 2/13 .3% RM 2001 – 2500 RM 2501 – 3000 10% 25% Lebih Daripada RM3000 28.Mara dan sebagainya) 65% https://docs.3% 23..3% 48..3% Lebih daripada 25 35% Jumlah Pendapatan Keluarga Sebulan (60 responses) RM 1000 – 1500 RM 1501 – 2000 13.4/19/2016 DANA KEWANGAN YANG DITAWARKAN OLEH KERAJAAN DALAM PEMERKASAAN PENDIDIKAN KAJIAN DALAM KALANGAN MAHASISW. Melayu Umur (60 responses) 18­20 21­23 24­25 13.google.

3% Kurang daripada RM 40000 Lebih Daripada RM40000 16.google. (60 responses) https://docs..com/forms/d/1aPwXtxNZNhPOWdD0JCh8ZrX­rDDTUs6NJjQkUMrHQAM/edit?usp=drive_web#responses 3/13 ..4/19/2016 DANA KEWANGAN YANG DITAWARKAN OLEH KERAJAAN DALAM PEMERKASAAN PENDIDIKAN KAJIAN DALAM KALANGAN MAHASISW.7% 13. Jumlah Dana Kewangan Yang Diterima (60 responses) Kurang daripada RM 10000 Kurang daripada RM 20000 21.3% IPTA atau IPTS di Melaka (60 responses) 50% UTeM MMU 50% BAHAGIAN B : TAHAP KESEDARAN MAHASISWA IPTA TENTANG DANA KEWANGAN YANG DITAWARKAN OLEH KERAJAAN DALAM PEMERKASAAN PENDIDIKAN Saya jelas akan jenis dana kewangan yang ditawarkan oleh kerajaan.7% Kurang daripada RM 30000 10% 38.

. (60 responses) Sangat Setuju Setuju Tidak Pasti 60% 11. (60 responses) Sangat Setuju Setuju 56.4/19/2016 DANA KEWANGAN YANG DITAWARKAN OLEH KERAJAAN DALAM PEMERKASAAN PENDIDIKAN KAJIAN DALAM KALANGAN MAHASISW.3% Saya sedar bahawa dana kewangan akan ditarik balik jika gagal memenuhi syarat-syarat tertentu. (60 responses) https://docs.7% Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju 28.7% Tidak Pasti Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju 38.. Sangat Setuju Setuju 60% Tidak Pasti Saya sedar bahawa pinjaman dana kewangan daripada kerajaan seperti PTPTN perlu dibayar balik.com/forms/d/1aPwXtxNZNhPOWdD0JCh8ZrX­rDDTUs6NJjQkUMrHQAM/edit?usp=drive_web#responses 4/13 .3% Saya sedar bahawa pinjaman dana kewangan tidak perlu dibayar balik jika memenuhi syarat-syarat tertentu.google.

7% Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju 26. (60 responses) Sangat Setuju Setuju 51.7% 10% Tidak Pasti Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju 33..7% 16. Sangat Setuju Setuju Tidak Pasti 55% 11.7% Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Saya sedar bahawa dana kewangan yang ditawarkan oleh kerajaan tidak semestinya dapat menampung jumlah kos seharian universiti sepenuhnya..google.4/19/2016 DANA KEWANGAN YANG DITAWARKAN OLEH KERAJAAN DALAM PEMERKASAAN PENDIDIKAN KAJIAN DALAM KALANGAN MAHASISW.com/forms/d/1aPwXtxNZNhPOWdD0JCh8ZrX­rDDTUs6NJjQkUMrHQAM/edit?usp=drive_web#responses 5/13 .7% Saya sedar bahawa saya tidak boleh mendapat lebih daripada satu https://docs.3% Saya sedar bahawa dana kewangan yang ditawarkan oleh kerajaan akan dapat diskaun semasa bayar balik jika memenuhi syaratsyarat tertentu. (60 responses) Sangat Setuju Setuju Tidak Pasti 56.

com/forms/d/1aPwXtxNZNhPOWdD0JCh8ZrX­rDDTUs6NJjQkUMrHQAM/edit?usp=drive_web#responses 6/13 .3% Saya sedar bahawa dana kewangan yang ditawarkan oleh kerajaan adalah satu galakan dan dorongan dalam pembelajaran saya.7% Sangat Tidak Setuju 20% Saya sedar akan kesan-kesannya jika saya gagal membayar balik dana kewangan yang saya terima.4/19/2016 DANA KEWANGAN YANG DITAWARKAN OLEH KERAJAAN DALAM PEMERKASAAN PENDIDIKAN KAJIAN DALAM KALANGAN MAHASISW. dana kewangan yang ditawarkan oleh kerajaan dalam masa yang sama.google. (60 responses) Sangat Setuju Setuju Tidak Pasti Tidak Setuju 66.3% Tidak Pasti Tidak Setuju 58.. (60 responses) Sangat Setuju Setuju 13.3% Sangat Tidak Setuju 23.. (60 responses) https://docs.

. Sangat Setuju Saya sedar bahawa saya harus menggunakan dana kewangan yang ditawarkan oleh kerajaan atas tujuan pembelajaran di universiti.google.FAKTOR DANA KEWANGAN DIPERUNTUKKAN Pemberian dana kewangan dapat melahirkan modal insan yang berguna untuk Negara. (60 responses) Sangat Setuju Setuju 16.com/forms/d/1aPwXtxNZNhPOWdD0JCh8ZrX­rDDTUs6NJjQkUMrHQAM/edit?usp=drive_web#responses 7/13 .. (60 responses) https://docs. (60 responses) Sangat Setuju Setuju Tidak Pasti 70% Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju 25% BAHAGIAN C : FAKTOR.3% Pemberian dana kewangan dapat meningkatkan tahap pendidikan rakyat Malaysia.7% Tidak Pasti Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju 60% 18.4/19/2016 DANA KEWANGAN YANG DITAWARKAN OLEH KERAJAAN DALAM PEMERKASAAN PENDIDIKAN KAJIAN DALAM KALANGAN MAHASISW.

(60 responses) Sangat Setuju Setuju 15% Tidak Pasti Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju 66.com/forms/d/1aPwXtxNZNhPOWdD0JCh8ZrX­rDDTUs6NJjQkUMrHQAM/edit?usp=drive_web#responses 8/13 .. (60 responses) Sangat Setuju Setuju Tidak Pasti 61.3% Dana kewangan dapat membantu saya dari segi pembelanjaan seharian.3% 61. Sangat Setuju Setuju Tidak Pasti 13.3% Dana kewangan daripada kerajaan dapat menambah baik persekitaran kehidupan saya.google..4/19/2016 DANA KEWANGAN YANG DITAWARKAN OLEH KERAJAAN DALAM PEMERKASAAN PENDIDIKAN KAJIAN DALAM KALANGAN MAHASISW.7% 13.7% Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju 23.3% Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju 25% Saya mendapat dana kewangan kerana situasi keluarga saya yang https://docs.7% 13.

google.4/19/2016 DANA KEWANGAN YANG DITAWARKAN OLEH KERAJAAN DALAM PEMERKASAAN PENDIDIKAN KAJIAN DALAM KALANGAN MAHASISW...7% https://docs.3% Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju 33.3% Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju 33. kurang berkemampuan.3% Dana kewangan memberi peruntukan kepada saya untuk belajar sehingga tamat pengajian.com/forms/d/1aPwXtxNZNhPOWdD0JCh8ZrX­rDDTUs6NJjQkUMrHQAM/edit?usp=drive_web#responses 9/13 . (60 responses) Sangat Setuju Setuju Tidak Pasti 53.3% Dana kewangan yang saya dapat akan meringankan beban keluarga saya. (60 responses) Sangat Setuju Setuju Tidak Pasti 55% Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju 31.3% 13. (60 responses) Sangat Setuju Setuju Tidak Pasti 48.

com/forms/d/1aPwXtxNZNhPOWdD0JCh8ZrX­rDDTUs6NJjQkUMrHQAM/edit?usp=drive_web#responses 10/13 .7% 51.3% Dana kewangan memberi peluang kepada saya untuk melanjutkan pelajaran ke menara gading dan Wawasan 2020 kita dapat dicapai dengan sempurna melalui pendidikan.google. Saya dapat belajar menguruskan pembelanjaan dan penggunaan wang seharian saya kerana terdapat had kewangan yang ditawarkan di setiap semester.7% Saya tahu bahawa pendidikan adalah salah satu elemen penting untuk mencapai Wawasan 2020. (60 responses) Sangat Setuju Setuju Tidak Pasti 56.4/19/2016 DANA KEWANGAN YANG DITAWARKAN OLEH KERAJAAN DALAM PEMERKASAAN PENDIDIKAN KAJIAN DALAM KALANGAN MAHASISW.7% 8...3% Tidak Pasti Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju 28.7% Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju 26. (60 responses) https://docs. (60 responses) Sangat Setuju Setuju 11.7% 16.

3% Untitled section BAHAGIAN D: LANGKAH – LANGKAH UNTUK MENGELAKKAN PENYALAHGUNAAN DANA KEWANGAN 1.google. Pada pendapat anda.4/19/2016 DANA KEWANGAN YANG DITAWARKAN OLEH KERAJAAN DALAM PEMERKASAAN PENDIDIKAN KAJIAN DALAM KALANGAN MAHASISW..com/forms/d/1aPwXtxNZNhPOWdD0JCh8ZrX­rDDTUs6NJjQkUMrHQAM/edit?usp=drive_web#responses 11/13 . apa cadangan anda tentang langkahlangkah yang perlu diambil untuk mengelakkan penyalahgunaan dana kewangan dalam kalangan mahasiswa IPTA dan IPTS di Melaka? (60 responses) Memberi secara berperingkat Memberi secara berperingkat Memberi secara berperingkat Tidak memberi sekaligus setiap sem.. Bagi bulan bulan k Tidak memberi sekaligus setiap sem. Sangat Setuju 28..3% Setuju Tidak Pasti Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju 48. Bagi bulan bulan k Memberi secara bulanan Memberi secara bulanan Memberi lebih dana kewangan Memberi lebih dana kewangan Mengehadkan duit perbelanjaan seharian kerajaan harus mengehadkan jumlah wang yang secukupnya untuk pembelanjaan seharian pelajar pihak berkuasa perlulah memberi ceramah atau program tentang dana kewagan untuk meningkatkan kesedaran mahasiswa etika yang tinggi supaya menguruskan perbelanjaan seharian. Pelajar harus mengutip resit pembelanjaan untuk membuktikan kegunaan wang mereka Kerajaan harus memperkuasa undang dan dasar dalam peminjaman ptptn https://docs.

andai kata klau pelajar itu mempunyai disiplin tinggi yg kuat .com/forms/d/1aPwXtxNZNhPOWdD0JCh8ZrX­rDDTUs6NJjQkUMrHQAM/edit?usp=drive_web#responses 12/13 . penggunaan dana kewangan dalam jumlah yang mencukupi adalah tidak mustahil . bukan berpoya2 dengan menggunakan duit PTPTN... Bagi saya . tak tau . Mengehadkan perbelanjaan https://docs.... sepatutnya kerajaan memberikan dana kewangan dalam bentuk bulanan dalam jumlah yang ditetapkan berbanding memberi dekat pelajar per semester . Menguatkan kuasa untuk mengehadkan perbelanjaan Saya rasa semuanya bermula dgn individu itu sendiri ....google.. Percaya pada diri :) Mengenakan syarat wajib penggunaan dana bagahikan diut baik-baik pemberian dana kewangan sebulan sekali Memberi dana kewangan secara berperingkat Mengehadkan dana kewangan Memberi secara elaun bulanan Mengenakan syarat dan dasar wajib penggunaan dana Mengurangkan perbelanjaan untuk benda yang tidak penting Mengurangkan perbelanjaan harian Mengurangkan perbelanjaan Mengehad perbelanjaan harian Memberi kesedaran kepada penerima dana kewangan tentang kegunaannya hanya untuk pendidikan. hal ini demikian kerana mereka selalu menghabiskan wang di awal sem jika mereka diberikan secara lamsam dalam satu sem .. Pada pendapat sy.. maaf .. kalau mereka bijak berbelanja. penyalahgunaan dana kewangan dpt dielakkan . untuk belajar. adalah lebih efectif jika mereka memberi dekat pelajar setiap bulan supaya pelajar bijak berbelanja . Pelajar sendiri yang harus mengawal diri dalam pengunaan wang Membuat siasatan tentang latar belakang pelajar tersebut sebelum meluluskan peminjaman Pengesahan maklumat pelajar dari segi pendapatan bulanan keluarganya sebelum memberi wang saya rasa kerajaan hanya perlu memberikan dana yang mencukupi bagi mahasiswa untuk kehidupan seharian. pelajar itu sendiri harus bijak berbelanja dlm kehidupan seharian mereka di Universiti .4/19/2016 DANA KEWANGAN YANG DITAWARKAN OLEH KERAJAAN DALAM PEMERKASAAN PENDIDIKAN KAJIAN DALAM KALANGAN MAHASISW. mereka juga harus tahu apa sebenarnya tujuan mereka belajar di universiti .dana yang terlampau banyak tidak diperlukan Membuat pemerhatian dan penyelidikan kepada pelajar agar tidak terjadinya penyalahgunaan dana tersebut.

. kurangkan ahlI permohonan. hadkan penguanaan wang sehari Meletakkan had penggunaan dana kewangan Memberi elaun bulanan Mengehadkan diri dalam perbelanjaan harian. hanya untuk pelajar tertentu. undang2 harus diperketatkan Terus bagi pinjaman kepada universiti beri kepada pelajar miskin sahaja tukar dana kewangan menjadi vouncher. Mendisiplinkan diri sendiri supaya tidak menggunakan bekalan dana kewangan untuk membeli barangan kehendakan kita. Melebihkan dana kewangan khas untuk perbelanjaan Pada pendapat saya. temuduga keluarga satu persatu untuk memastikan mereka kurang berkemampuan Mengehadkan kewangan dana selidik latar belakang keluarga. in shaa allah masalah penyalahgunaan dana kewangan dpt dielakkan . Perketatkan syarat2 kelayakan untuk memperoleh dana kewangan Membuat secara elaun bulanan Senang je .. saya rasa kerajaan harus mengehadkan pelajar dalam mengambil wang daripada bank kecuali pembayaran yuran pembelajaran setiap kali untuk mengelakkan mereka mengguna wang yang berjumlah banyak sekali. untuk memastikan mereka kurang kemampuan. wujudkan kolej di tempat luar bandar. https://docs.com/forms/d/1aPwXtxNZNhPOWdD0JCh8ZrX­rDDTUs6NJjQkUMrHQAM/edit?usp=drive_web#responses 13/13 . record perbelanjaan perlu disemak oleh keluarga dan pihak tertentu.4/19/2016 DANA KEWANGAN YANG DITAWARKAN OLEH KERAJAAN DALAM PEMERKASAAN PENDIDIKAN KAJIAN DALAM KALANGAN MAHASISW. Tidak perlu masukkan duit dana kewangan ke akaun mahasiswa tetapi terus masukkan dana kewangan ke akaun bendahari universiti supaya mahasiswa tidak dapat mengeluarkan duit dana kewangan demi membeli barangan kehendak diri.. niat betul . sama ada voucher buku atau voucher makanan selidik latar belakang keluarga supaya tidak diberikan kepada pelajar yang berkemampuan.. student harus tau sbb ap duit pinjaman diperuntukkan kerajaan ..google. :) Pihak pengurusan harus memberi pendedahan yang secukupnya kepada penerima tentang dana kewangan yang dibekalkan.