You are on page 1of 9

LET REVIEWER IN GENERAL EDUCATION

SET 10

51. Ang nais paratingin ng may-akda sa babasa ng talata ay
a. nakakatulong ang pagpasiya sa buhay ng tao
b. mahalaga ang pagpapasiya sa buhay ng tao
c. mabisa ang pagpapasiya lalo na kung tama
d. ang talagang kahulugan ng pagpapasiya

52. Paano mapapanatili ang mabisa ng kapaki-pakinabang na pagbabago dahil sa pagpapasiya?
a. Napapkinabangan ng bawat tao
b. Kung nakatutuong sa sambayanan
c. Kung isang bahagi ay nakakatulong sa pang-araw-araw na pamumuhay
d. Kapag lahat ng bahagi at kabuuan nito ay nagiging sangkap ng pang-araw-araw na takbo ng
buhay ng isang tao
53. Pano ipinapahayag o isinulat ng may akda ang talata?
a. Pasalaysay
b. Makatotohanan
c. Paglalarawan
d. Pagbabalik-gunita

54. Ano ang katumbas ng salitang kaluluwa sa talatang ito?
a. kahulugan
b. dahilan
c. damdamin
d. diwa

55. Sino ang kalihim ng edukasyon na nagbibigay sigla sa: “Bayan muna bago sarili.”
a. O.D. Corpuz
b. Jaime Laya
c. Isidro Carino
d. Armand Fabella

56. Piliin ang tamang salita “Kung maituturing mo akong tunay na kamag-anak ay ikararangal ko.”
a. maaasahan
b. mapapaunlakan
c. mapagsasabihan
d. maibibilang
57. Anong uri ng talata it? “Ang bandila ay di lamang isang pirasong damit. It ay sagisag ng bayan”
a. Paglalarawan
INFINITHINK

Page 1

pagkaselosos c. pagkadisabled d. kapansanan 61. Pagsasalaysay c. paralitiko b. nagtatakbuhan d. buong d. mga taong mapagkunwari c. mga taong mapamili d. N INFINITHINK Page 2 . magdamdam d. manigbugho 59. mga taong mapagsamatala b. Pangangatuwiran 58. Ano ang ibig sabihin ng B? a. mainggit c. Ang bigkas ay ayon sa sagisag ng lakas. Alin ang sagisag sa sabayang pagbigkas na ang ibig sabihin ay normal na bilis? a. Alin sa mga sumusunod and salitang likas? a. mga taong mapagmata 60. nakikipagtakbuhan c. Huwag kang mangimbulo sa mabuting kapalaran ng iba a. nakipatakbuhan 64. nagsipagtakbuhan b. Noong panahon ng hapon. Tingnan mo ngayon si Henry. di-angkop c. maghinanakit b. di-bagay 63. di-ayos d. parang batang _______sa mga pamangkin a. mahina b. malakas c.b. tugma b. Paglalahad d. katamtaman 62. maraming lobo na nakadamit tupa ang naglipana sa iba’t ibang dako ng kapuluan a. Alin ang kasalungat sa kahulugan ng mga salitang alangan a.

Mayabang c. Pwede po bang makausap si Marlon 67. Ama niya ang nakasagot. Matayog c. Sinong kandidato ang hindi dapat iboto? a. Alin pahayag ang nagsasaad ng pagtutol ni ruben sa sinsabi ng kaniyang kausap nap era ang mahalaga sa kaniya at hindi ang kaniyang bayan? a. maganda-ganda 68. panlilinlang d. ANong pang-uri ang pinaka angkop gamitin sa patlang a. Aling salita ang angkop na naglalarawan ng pangarap ng tao? a. Mapagbiro d. ang bayan ko c.b. Mabola b. Nalaman din ang kanyang pakay na___? a. magandang maganda c. Malaki d. hindi mahalaga para sa akin. para sa akin ang bayan ko d. Anong sasabihin mo? a. Pbilis 65. Mapanukso INFINITHINK Page 3 . Malapad 70. “sambit ni lorie. “Waring iba ang gayak ng simbahan para sa nalalapit na pista_______ ngayon kaysa noong isang taon. Pakibigay nga p okay Marlon d. Nariyan ho ba si Marlon c. Hindi mahalaga para sa akin ang bayan ko b. panglilinglang c. Di nangyari ang kanyang pakana. Kay Marlon nga b. pinkamaganda d. panlinlang b. panglinlangan 66. mahalaga para sa akin ang bayan ko 69. hindi. Mbig c. Malawak b. hindi mahalaga. Huwag magpadala sa bulaklak ng kaniyang matamis na dila. mas maganda b. Suriin ang iyong kandidatong iboboo. Tinawagan mo sa telepono ang iyong kaklase. Mbil d.

(-30)/21 b. How many kg. 55 d. Which is the smallest prime number? a. What is the quotient when . each of the 40 students of Ms. 6. 7/10 75. 3/4 d. del Pilar brought 1 3/8 kg. 2 c. 10 c. of newspapers are there in all? a.069 d.71. 65 c.9 INFINITHINK Page 4 . 2 d. She used 2/3 meters for the blouse and 1 ½ m for the skirt. How many meters of cloth was left? a. Of the following which is the greatest? a. 1 1/5 b. 19/30 77. 0.345 is divided by 5? a. 440 76. What is the smallest integer that can be divided by the number 6 and 14 a. 5/7 d. 41 3/8 b. Corazon bought 2 4/5 m of cloth. 0.0069 b.69 c. 3/4 b. Simplify [2x3-8x(-3)] /6+15 a. 84 73. In a newspaper drive campaign. 2/5 c. 42 c. 2 b. 0 b. 6/9 c. 3 72. 0. 3 d. 22 74. 1 d.

78.05 c. 40 81.05 d. P8. 30 c. P 19. P50% b. Determine his profit in percent a. long and 6 cm wide is enlarged so that it became 24 cm. 32 cm c. P20% 80. how many students are there in all? INFINITHINK Page 5 . A dealer bought an article for P200 and sold if for P250. P50% d. P 30.85 each and gave a P 20 bill to the cashier. 55/100 c. A book with a selling price of P24 is being sold at 20% discount. 1/2 b. P1. 5/9 d. 10 b.555 into a fraction of simplest form a. P 28. How many items did he get wrong a. In a Mathematics of 50 items. off biscuits at P 1. 10 cm d.05 83. P25% c.00 c. How much change did he get? a.80 d. 18 cm b. P 4. 20 cm 84. Express . What is the original price of the book? a. P7.95 b.00 82. P12. In a group of students 40% are male. A picture 8 cm. Jose got 80% of the items correctly. 555/1000 79. If there are 240 female. 20 d. A boy buys 7 pcs. wide. How long is the enlarged picture? a.20 b.

96 85. 70 87. 6 4/6 c. 6 1/6 b. 3/8 min b. If 3 secretaries can type 12 pages in 5 minutes. If there are 70 cows and carabaos in the field. P 122. 175 b. how long will it take for 6 secretaries to type 32 pages at the same rate? a. 12 min c. 8/3 min d. 9 cm 86. P 700.50 c. 6 3/6 d.00 d. 8 hrs b. P 600. how many cows are there? a. 20 c. how many hours would it take for 8 boys working at the same rate to finish it a.50 90. 400 d. P 337. Gabriela paid p450 for a handbag that was sold to her at a 25% discount. 15 cm d. 12 cm c. The ratio of cows and carabaos is 2:5.00 b.a. 5 min 88. 26 d. 60 cm b. 4 hrs INFINITHINK Page 6 . The ration of the sides of a triangle is 3:4:5. What is the remainder when 5 1/3 is subtracted from 12 1/6? a. what is the original price of the handbag? a. 6 5/6 89. 144 c. If 4 boys can paint a cabinet in 4 hours. Find the length of the longest side a. Of the perimeter is 36 cm. 600 b.

If the ratio of the lengths of the pieces is 4:5. A family monthly income is P 25. P 500. 15:1 c.000.153 93. 30:3 95.05. 20% for rent.53 c. What is the quotient? a. A ribbon 72 meters long is cut into two pieces. P6000 or 24% b.500. . 30 b.000. how many nights will it take to be both off again? a. If he had P 250. P 2. 24 c. Al and Mel both work at night. 10% for clothing and 16% for miscellaneous. 153 b.00 INFINITHINK Page 7 .3 d. P 1. how long is the shorter piece? a. 2 hrs 91. Divide 313.c. 32 c. Arnel spent half of his money in SM and half of the remaining at Rustan Store. P 6500 or 24% c.00 b. Al has every 6th night off and Mel has every 8th night off. 22 b. If both are off tonight. 15. 1. The family spends 30% for food.65 by 2. 42 96. 20:1 d. 25 d. 500. P 7000 or 24% d. 5 1/3 hrs d. 26 92.00 left. how much did he heave at the start/ a. How much is saved in percentage? a.00 c. 10:3 b. P 1. 40 d. P 7500 or 24% 94. A cement mixer calls for 60 kilos of cement 3 boxes of sand and 1 galloon of water.00 d. What is the ratio of cement to sand? a.

2:1:1 d. 3/4 b. A group of 100 students was made up of 60 girls. What is the width of a rectangle lot that has a perimeter of 410 ft.97. 66ft INFINITHINK Page 8 . others are sedans and still others are L200 wagons. 64 ft c. 3/5 c. 6/10 98. 3/4 100. and a length of 140-feet a. What fractional part were not majoring history? a. 65ft b.1 b. 3:2:3 c. some of which are L300 vans. 4/3 d. 4/10 d. what is the length? a. Exactly 75 students were majoring in Math and 25 were in History. 3:1:1 99. 63 ft d. 1/4 b. 22/3 c. A mitsubishi car dealer sells 40 cars. Which of these could be the ratio of the L300 vans to the sedan and L200 wagons? a. If the area of a triangle is 1 and is width is 3/4. 3:2.

c 86. a 65. d 53. a 63. d 74. d 89. b 64. d 93. c 56. b 84. b 92. c 95. a 58. a INFINITHINK Page 9 . a 73. b 60. a 98. a 94. c 66. a 81. b 52. d 82. a 68. a 99. d 77. b 80. b Answer Key General Education – Set 10 76. d 79. d 91. c 85. b 87. d 67. a 90. b 96.51. b 97. a 69. d 57. b 59. c 62. c 78. d 61. b 72. c 54. c 100. a 75. b 70. a 71. a 55. b 83. b 88.