You are on page 1of 7

FIT – pitalice

UPLOADANO NA: www.referada.hr

1. Depozitnim financijskim institucijama ne pripadaju:
a) banke
b) štedionice
c) investicijske banke
2."Bausparkasse" je stambena štedionica

3. SWIFT je:
a) prodajno mjesto
b) međunarodna međubankovna računalna mreža za platni promet
c) baza podataka o komitentima banaka
4. Na Tržištu novca Zagreb trguje se: novčanim viškovima banaka i drugih financijskih institucija
5. Mirovinski fondovi u RH (drugi stup) djeluju na načelu:
a) kapitalizacije štednje članova
b) generacijske solidarnosti
c) smanjenja oportunitetnog troška

6. Kontokorentni kredit u Hrvatskoj odobrava se:
a) građanima
b) poduzećima
c) državi
7. Pojam „intabulacija“ označava upis u zemljišne knjige
8. Tijekom jednog obračunskog dana u NKS-u
a) postoji više obračunskih ciklusa
b) postoji jedan obračunski ciklus
9. Najsigurnijim instrumentom međunarodnih plaćanja smatra se
a) dokumentarni akreditiv
b) bankovna doznaka
c) ček

U akreditivnom poslu stranke se bave: a) dokumentima b) robom c) uslugama . Preko financijskih posrednika u razvijenim zemljama odvija se a) 20 do 30% ukupnog eksternog financiranja b) 5% ukupnog eksternog financiranja c) 70-85% ukupnog eksternog financiranja 12.hr 10. Kretanja monetarnom pol. Blagajnički zapis je a) kratkoročni vrijednosni papir b) dugoročni vrijednosni papir 15. Bankovni konzorcij osniva se zbog obavljanja: a) svih bankovnih poslova b) točno utvrđenih poslova 16. Računi štednje kreditnih unija nazivaju se: a) udjelni računi ?? b) novčani računi c) namjenski potrošački računi 13. Rekta klauzula je: a) bitna potrepština trasirane i vlastite sola mjenice b) nebitna potrepština trasirane i vlastite sola mjenice 11.FIT – pitalice UPLOADANO NA: www. Broj udjela zatvorenog investicijskog fonda je: a) promjenjiv b) fiksan 17.referada. I očuvanje vrijednosti nacionalnog novca 14. Temeljni zadatak središnje banke je: kontroliranje gosp.

HNB može izravno odobravati kredite državi a) točno b) netočno 23.referada.000 kuna 26. Ugovornim štednim financijskim institucijama pripadaju a) mirovinski fondovi b) poslovne banke c) investicijski fondovi 21.FIT – pitalice UPLOADANO NA: www. Burzovni indeksi su dnevni izvještaji o padu i rastu dionica na burzi 25.000 kuna b) 20. Mjenica i ček su zamjenice novca: a) točno b) netočno 19. Promissory note – promessa vrsta je a) čeka u međunarodnom platnom prometu b) vlastite sola mjenice 20. MMMF je money market mutual fond 24.000 eura c) 100. Štedni ulozi fizičkih osoba u RH osigurani su do: a) 50.hr 18. Kada domaćinstvo kupuje novoizdane dionice ili komercijalne zapise poduzeća radi se o: a) izravnom financiranju b) financijskom posredovanju 22. Tržite vrijednosnih papira u Hrvatskoj nadzire: a) HNB b) HANFA c) Ministarstvo financija .

Državna agencija za osiguranje štednih uloga u RH osigurava depozite u bankama do najviše: a) 50. Najvažniji izvor ponude novčanih sredstava je: a) stanovništvo b) država c) poduzeća 31. Primanje depozita po viđenju je: a) kratkoročni aktivni bankovni posao b) kratkoročni pasivni bankovni posao c) dugoročni pasivni bankovni posao 28. Korisnik bankovne garancije je: a) dužnik b) vjerovnik 30.000 kuna . banke. osiguravatelje. Pojam institucionalnih investitora obuhvaća: investicijske fondove.referada. Kada poduzeće kupuje 3-mjesečne blagajničke zapise države to je primjer: a) izravnog financiranja b) posredovanog financiranja 32. Dealeri kupuju i prodaju vrijednosnice: a) za svoj račun b) za tuđi račun 34.hr 27.000 kuna b) 150. Dominantan oblik plaćanja je: a) bezgotovinsko plaćanje b) gotovinsko plaćanje 29. zaklade. sindikalne fondove 33.000 kuna c) 100.FIT – pitalice UPLOADANO NA: www. mirovinske fondove.

mirovinski fondovi. Rezident je: a) fizička osoba sa stranim državljanstvom b) fizička ili pravna osoba sa sjedištem ili prebivalištem u nekoj zemlji c) pravna osoba sa stalnim boravkom u stranoj zemlji 39. Ugovorne štedne institucije posluju na način: (ne sjećam se svih odgovora.FIT – pitalice UPLOADANO NA: www. međunarodnim pričuvama upravlja: HNB 41. primarno financijsko tržište naziva se i EMISIJSKO 42. socijalno osiguranje 43. Na iskorišteni dio kontokorentnog kredita korisnik plaća: a) aktivnu kamatu b) pasivnu kamatu c) proviziju (na neiskorišteni dio) 36. ali ovaj je točan) a) prodaja polica osiguranja i sklapanja* . Pojam ugovornih štednih institucija obuhvaća: osiguravajuća društva. Računi za obavljanje platnog prometa nazivaju se: a) transakcijski računi b) „nulti“ računi c) računi izdvojenih sredstava 38. Akcept mjenice je: a) mjenično jamstvo b) prihvat mjenice 40.hr 35. Promessa je vrsta a) vlastite sola mjenice b) trasirane mjenice c) putnih čekova 37.referada.

Reeskontna stopa je a) viša od eskontne stope b) niža od eskontne stope c) jednaka je eskontnoj stopi 51. Uslužnim bankovnim poslovima banka preuzima ulogu a) dužnika b) vjerovnika c) neutralnu 47. Lombardni kredit je a) aktivni kratkoročni bankovni posao b) aktivni dugoročni bankovni posao c) pasivni kratkoročni bankovni posao . Komercijalni zapisi su: a) kratkoročni vrijednosni papiri b) dugoročni vrijednosni papiri c) instrumenti tržišta kapitala 50. Platni promet u Hrvatskoj nadzire: a) banke b) HNB c) FINA 45. Prihvatnik (akceptant) je a) glavni mjenični dužnik b) mjenični vjerovnik c) mjenični jamac 48.referada. Kada domaćinstvo kupuje novoizdane dionice ili komercijalne zapise poduzeća radi se o: a) izravnom financiranju b) financijskom posredovanju 49.hr 44. Temeljna funkcija kratkoročnog kreditiranja je kratkoročno podmirenje obveza 46.FIT – pitalice UPLOADANO NA: www.

FIT – pitalice UPLOADANO NA: www.hr 52. Predmet kupovine potrošačkim kreditima su: realne robe – namještaj.referada. bijela tehnika .