You are on page 1of 1

AN IX.

4: Nandakasutta Page 1 of 1

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya IX.4

Nandaka sutta
Govor Nandaki

Prevod Čedomil Veljačić


Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

Jednom zgodom kad je Blaženi boravio u Savatthiju..., redovnik je Nandako propovijedao


redavnicima u zbornici, poučavao ih, hrabrio, podsticao i oduševljavao.

Pred večer, kad je Blaženi izišao iz osamljenosti, približio se zbornici i zaustavio pred vratima da
pričeka dok se završi propovijed. A kad je bio siguran da je propovijed završena, nakašlje se i
pokuca na vrata. Redovnici otvoriše vrata Blaženom, a on uđe, sjede na svoje mjesto, pa reče
Nandaku:

-- Nema sumnje, Nandako, da je tvoja propovijed redovnicama bila vrlo duga. Dok sam stajao
vani i čekao pred vratima da završiš, zaboljela su me leđa.

Kad je to rekao, Nandako mu, zbunjen, odgovori: Ah, gospodine, nismo znali da Blaženi stoji
pred vratima. Da smo to znali, propovijed bi bila kraća.

Shvativši Nandakovu neugodnost, Blaženi mu reče: Dobro je, Nandako! Sasvim je ispravno da se
građani koji su u povjerenju napustili dom i postali beskućnici sastaju da čuju propovijedi o Istini.
Kad se tako nađete na okupu, treba da to iskoristite na jedan od ova dva načina: ili govorom o
Istini ili njegom oplemenjene šutnje...

Rev. 1/12/2001

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an9-4.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an9-4.html 4/14/2007