You are on page 1of 19

Joe Crews

Ce este oare mai uşor:
să fii salvat sau pierdut?

................................................. 3 Satana n-are nicio putere asupra copiilor lui Dumnezeu ................. 15 2 ............ 11 Oare calea cea strâmtă chiar este grea şi neplăcută? ..................................................................Ce este oare mai uşor: să fii salvat sau pierdut? __________________________________________________________________________________________________________________________________ Cuprins Introducere .................... 4 Calea păcătosului este grea.... 5 Vor fi mântuiţi toţi cei care nu se împotrivesc .................................................................. 10 Restricţiile se pot transforma în plăceri ............... Nu tot aşa este cu cel ascultător ............................ 7 Creştinilor nu trebuie să le fie frică de nimic ..... 12 Cum să ceri biruinţa asupra păcatului .............

În locul unei puteri care să vibreze. Cuvântul nu le este necunoscut celor care studiază Scripturile. s-ar părea că există descurajare şi înfrângere.". apoi a grecului. Adevărul trist este că milioane de oameni nu au o înţelegere adevărată a ceea ce se poate întreprinde prin evanghelie şi ceea ce poate face ea pentru ei.Romani 1:16. În majoritatea cazurilor. Dar aceste milioane sunt nimic în comparaţie cu bogăţiile spirituale care stau neatinse de acei creştini ce nu îşi recunosc 3 . În toată America. Unele din cele mai mari probleme spirituale de astăzi îşi află rădăcinile într-o înţelegere greşită a evangheliei. Inconştienţi de aceasta. Dar unde este vina? Oare oamenii aceştia chiar cred în evanghelie sau nu cred? Şi de ce le lipseşte atât de vădit dinamita din viaţa lor? Probabil că răspunsul este că mulţi nu cred cu adevărat ceea ce mărturisesc sau au fost învăţaţi o evanghelie falsă. fiindcă ea este puterea (DUNAMIS) lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului. moştenitorii nu sunt conştienţi de averea care pe drept le aparţine şi care doar aşteaptă să fie cerută şi primită de ei. Ei se aseamănă foarte mult cu acei "moştenitori lipsă" despre care am auzit vorbindu-se atât de mult. milioane de dolari sunt strânşi în bănci şi aşteaptă ca adevăraţii proprietari să intre în posesia lor. Dar oare aşa stau lucrurile? Din nefericire. În loc de a se ospăta la masa îmbelşugată a Domnului. cerându-I lui Dumnezeu doar ceea ce poate cere slaba lor credinţă. Pavel scria: "Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos. care înseamnă putere. ei se tot poticnesc. Este unul din adjectivele frumoase şi vii folosite în Scriptură pentru a descrie evanghelia Domnului Isus Hristos.Ce este oare mai uşor: să fii salvat sau pierdut? __________________________________________________________________________________________________________________________________ Introducere S-ar părea că o transliterare a cuvântului DINAMITĂ este cuvântul grecesc DUNAMIS. atunci toţi cei care au evanghelia ar trebui să fie plini şi cu această putere teribilă. Cât de puţini credincioşi au o înţelegere adevărată a puterii extraordinare pe care o are evanghelia pe care ei o mărturisesc atât de puţin! Dacă sunt adevărate cuvintele apostolului Pavel. aceşti oameni strâng firimiturile de sub masă. viaţa a nenumăraţi membri din biserică este flască. care de-abia dacă le oferă destulă putere ca să supravieţuiască. ştearsă şi plină de compromisuri grozave.

în comparaţie cu cine îl ajută pe păcătos să-l urmeze pe Satana. Dar. Acolo unde Domnul Hristos locuieşte şi domneşte. Fără să aibă vreun motiv întemeiat. DUMNEZEU ESTE MAI PUTERNIC DECÂT SATANA. El i-a minţit cu privire la unul din privilegiile lor cele mai elementare.Ce este oare mai uşor: să fii salvat sau pierdut? __________________________________________________________________________________________________________________________________ propria lor bogăţie nelimitată. ca să-L urmeze pe Domnul Isus. Dacă avem un apărător atât de puternic de partea noastră. Satana n-are nicio putere asupra copiilor lui Dumnezeu Ştiţi de ce trăiesc aceşti milionari ca nişte cerşetori? Pentru că i-au îngăduit celui rău să-i intimideze. slavă Domnului. Acest adevăr extraordinar ar trebui să-i aducă o alinare deosebită fiecărui copil al lui Dumnezeu. Trebuie să-l demascăm pe cel rău şi să facem cunoscute pretenţiile false pe care le are cu privire la autoritatea lui. Acest adevăr glorios trebuie să ne umple mintea cu o asigurare permanentă. atunci înseamnă că există mai multă putere în har decât în păcat. Este deosebit de important să 4 . Isus nu-Şi foloseşte toată puterea ca Satana. Să nu mă înţelegeţi greşit. Astfel ajungem la fericita concluzie că pe cel credincios îl ajută cineva mai puternic decât el. majoritatea creştinilor cu numele trăiesc într-o sărăcie grozavă şi în slăbiciune. Se mai ridică de altfel şi o întrebare foarte interesantă. Toţi am fost şi suntem martori la influenţa incredibilă şi înrobitoare pe care o exercită el în viaţa unui păcătos. trebuie să avem în vedere cele două aspecte majore ale mântuirii. Domnul Hristos a câştigat deja bătălia. puterea spre bine este cu mult mai mare decât spre rău. Satana ar dori ca noi să credem că el stăpâneşte fără limită lumea aceasta şi pe oamenii ei. care doreşte să ne salveze. este oare corect să tragem concluzia că este mai uşor să fii salvat decât să fii pierdut? Înainte ca să dăm vreun răspuns de formă la această întrebare. Satana tremură şi fuge ca să-şi scape viaţa. Dacă există mai multă putere în Domnul Hristos decât există în Satana. Dar lucrul acesta nu este adevărat. iar Satana este deja un vrăjmaş înfrânt. ci doar propria lor lipsă de a pretinde adevărata avere. El nu este stăpânul copiilor lui Dumnezeu şi nu are nicio putere asupra celor sfinţi. altfel bătălia dintre ei s-ar putea încheia printr-o retragere a unuia dintre ei. Satana are putere. Dar când Domnul Hristos îl goneşte pe Satana din acel păcătos şi îi stăpâneşte viaţa.

. creştinul va găsi uşurare de povara şi vina păcatului. El va uşura întreg procesul de mântuire pentru copiii Săi. toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă. S-a dus o luptă titanică între firea noastră şi Duhul. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine. Nu tot aşa este cu cel ascultător Oare vrea aceasta să spună că este descurajator să urmezi un fel de viaţă creştin? Oare toate hărţuielile ispitei fac să ne fie groaznic să trăim pentru Hristos? Din contră. ne putem odihni pe asigurarea constantă că ne aflăm de partea învingătorului din marea controversă. Ne-ar plăcea să credem că întrucât Domnul Hristos este mai puternic decât Satana. 5 . Firea decăzută a omului cu înclinaţia ei puternică spre păcat. El poate să facă să apară păcatul frumos. Şi chiar după convertire. josnică. am trăit din experienţă proprie dureroasa luptă cu eul în a lua decizia de a-L urma pe Isus. iar Satana a exploatat fiecare slăbiciune omenească în a căuta să ne reţină în sclavia păcatului. Oare asta nu este o veste teribil de palpitantă? Experienţa convertirii transformă mintea şi voinţa într-o adevărată fortăreaţă a spiritului. are un îndemn din fire către lucrurile care sunt rele. fără să ai vreo obiecţie la el.. S-ar părea că Satana are sute de ispite ademenitoare care au ca scop să-ţi vină greu să te rupi de căile lumii. Mai mult. Duhul Sfânt exercită o influenţă care supune firea păcătoasă.Ce este oare mai uşor: să fii salvat sau pierdut? __________________________________________________________________________________________________________________________________ înţelegem dacă întrebarea are legătură cu A TE FACE creştin sau cu A RĂMÂNE creştin. De la acel centru de control. Cu toate acestea. Asta înseamnă că cel credincios trebuie să fie permanent în gardă faţă de atacurile şirete sau indirecte de la un vrăjmaş foarte inteligent. Satana poate face apel la acea fire josnică prin înşelăciunile şi amăgirile lui. Oare nu a vrut să spună tocmai asta Învăţătorul când a rostit aceste cuvinte: "Veniţi la Mine. Calea păcătosului este grea.. Cel care este cu noi este mai mare decât cel care este împotriva noastră. cel rău are un avantaj asupra lui Dumnezeu prin aceea că poate să mintă şi să facă lucrurile să apară exact pe dos de cum sunt ele în realitate. Atâta timp cât facultăţile Îi vor fi supuse lui Dumnezeu. Nu încape îndoială că măcar vreun suflet ar fi de acord că este mai uşor să I te predai pe deplin Domnului Hristos decât să continui să trăieşti după îndemnurile firii.

Mai degrabă El descria bucuria şi pacea sufletească ce urma să însoţească drumul celui ascultător.. dar este tot atât de adevărat că sub domnia harului. Desigur că Domnul Isus nu vroia să spună că din viaţa urmaşilor Săi vor dispărea greutăţile şi conflictele. să-I slujeşti Domnului Isus sau Satanei? Este de netăgăduit că avem accesul la mai multă putere bună decât rea. Calea păcătosului. acolo harul s-a înmulţit şi mai mult. harul să stăpânească"! Evident că harul se va transforma şi el într-o putere stăpânitoare care poate să depăşească toate strădaniile păcatului de a intra în viaţă." Înţelesul acestor cuvinte este evident. Când Isus l-a întâlnit pe Saul pe drumul spre Damasc. Aşa că iarăşi ne punem întrebarea: Ce este mai greu. 21. pentru ca. Domnul nostru. dar unde s-a înmulţit păcatul. ca să dea viaţa veşnică. a celui ce calcă legea." Cum a stăpânit păcatul? Ca o putere care stăpâneşte! Îndepărtând orice îndemn spiritual. De ce să nu ne asumăm prerogativele. după cum păcatul a stăpânit dând moartea. firea trupească a dominat toate eforturile harului de a intra în minte." Iar eu le 6 . tot aşa şi harul să stăpânească dând neprihănirea.Matei 11:28-30. Oare nu este o asigurare fantastică? Satana nu are nicio dinamită care să se poată compara cu dinamita zguduitoare a evangheliei dintr-o viaţă predată lui Isus. prin Isus Hristos. El îi spunea lui Saul că este greu să I te împotriveşti Duhului Sfânt. iar "după cum păcatul a stăpânit. Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară"?. cine va fi împotriva noastră?" Unii ar răspunde: "Satana. Nenorocirea şi lupta se află permanent pe cărarea neascultării.Ce este oare mai uşor: să fii salvat sau pierdut? __________________________________________________________________________________________________________________________________ şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.Romani 5:20. Dar observaţi că harul "s-a înmulţit şi mai mult" decât păcatul.. Urmăriţi expresia "după cum păcatul a stăpânit. "Dacă Dumnezeu este cu noi. este mai uşor să faci binele decât să faci răul. Pavel scria: "Ba încă şi legea a venit pentru ca să se înmulţească greşeala. este grea.". care chiar sunt ale noastre în calitate de copii ai lui Dumnezeu? Scriitorii Bibliei nu au ezitat să atace autoritatea limitată a lui Satana şi la fel ar trebui să facem şi noi. Este adevărat că sub domnia păcatului este mai uşor să faci răul decât să faci binele. i-a spus: "Ţi-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un ţepuş. nu tot aşa este cu cel care ascultă. Trebuie să nu-i mai îngăduim lui Satana să ne introducă în minte pretenţiile lui exagerate că ar avea autoritate.

. dar Dumnezeu vrea ca dvs. Dacă nu ne vom împotrivi. voi atrage la Mine pe toţi oamenii". El este mai tare decât cel mai înţelept om care a trăit vreodată (Solomon). Evrei 2:9 declară că Domnul Isus 7 . ci TUTUROR oamenilor. Domnul Hristos este Acel mai tare care "îl biruieşte" şi îi eliberează pe robi din mâinile lui. Iubirea Lui nu se adresează numai câtorva puţini aleşi. Este voia Lui ca toţi să vină la pocăinţă şi să fie salvaţi."Luca 11:21.Ce este oare mai uşor: să fii salvat sau pierdut? __________________________________________________________________________________________________________________________________ voi spune: "Şi ce dacă? El fuge doar când aude rostit numele Domnului Isus. care aduce mântuire pentru toţi oamenii. atunci îi ia cu sila toate armele în care se încredea şi împarte prăzile luate de la el. Dumnezeu va continua să ne atragă la Sine. Pentru câţi oameni? Pentru TOŢI oamenii. Desigur că omul cel tare la care se face referire aici este Satana. Domnul Isus S-a referit la puterea pe care o are El asupra demonilor prin următoarele cuvinte: "Când omul cel tare şi bine înarmat îşi păzeşte casa. Puteţi câştiga de fiecare dată dacă vă aşezaţi de partea celui mai puternic." Desigur că el vrea ca dvs. întrucât este voia Lui ca să-i salveze pe toţi. Nu încape nicio îndoială că Dumnezeu caută cu toată puterea mântuirea fiecărui suflet de pe planeta pământ şi va continua să-i mustre pe aceia care şi-au împietrit inimile prin necredinţă. Dar ce anume produce pocăinţa în viaţă? Ap. desigur.Pavel ne asigură că "bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă". Dacă lucrul acesta este adevărat. Domnul Hristos a declarat: "Şi după ce voi fi înălţat de pe pământ. dar are şi dorinţa de a o face. de ce nu sunt salvaţi toţi oamenii? Deoarece se împotrivesc influenţei plăcute a Duhului Sfânt care îi atrage. Ce gând solemn! Lucrul teribil pe care nu trebuie să-l faci este să nu te lupţi împotriva mântuirii. "Căci harul lui Dumnezeu. a fost arătat".. Dar dacă vine peste el unul mai tare decât el.Romani 2:4. Ce adevăr minunat! Vor fi mântuiţi toţi cei care nu se împotrivesc Dumnezeu nu numai că are puterea de a ne salva. Bunătatea Lui ÎNDEAMNĂ fiecare suflet la pocăinţă. să vă pierdeţi. averile îi sunt la adăpost. 22. iar iubirea Lui îi ATRAGE pe toţi oamenii la cruce. decât cel mai puternic om care a trăit vreodată (Samson) şi decât omul perfect care a trăit vreodată (Adam).. Pe câţi îi îndeamnă El la pocăinţă? Pe toţi.Tit 2:11. să fiţi mântuit.Ioan 12:32. Dar el nu este mai tare decât Isus.

Vă rog să observaţi că doar cei care "cred în Isus" vor fi îndreptăţiţi personal. Iată de ce le vine mai uşor neconvertiţilor să-şi continue umblarea decât să se întoarcă de la moarte la viaţă. Haideţi să vedem ce stă în spatele acestui adevăr glorios din punct de vedere religios. Aşa că lucrul cu adevărat greu cu privire la calea nelegiuitului este înlănţuirea teribilă cu care păcatul i-a înfăşurat mintea şi trupul. Textul nostru mai vorbeşte despre "iertarea păcatelor care sunt trecute" ca făcând parte din experienţa îndreptăţirii.". Toată puterea salvatoare. Textul mai spune că trebuie să existe "credinţă în sângele Său". Pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie. ca să-Şi arate neprihănirea Lui. ce putem spune. Biblia spune: "sunt socotiţi neprihăniţi. Şi iarăşi: "Dumnezeu era în Hristos. să fie neprihănit. în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu. Oare ce are loc de 8 .Romani 3:24-26. împăcând lumea cu Sine". Aşa că. putere care îndreptăţeşte nu-mi va fi de niciun folos dacă nu o accept personal. Singurul motiv pentru care nu toată lumea va fi salvată este pur şi simplu deoarece marea majoritate se împotriveşte lucrării lui Dumnezeu. este mai fericită şi mai uşor de menţinut. în orice privinţă. prin credinţa în sângele Lui. şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. Dar vrem să afirmăm cu încredere că cel credincios născut din nou va ajunge repede să urască păcatul şi i se va părea o faptă absolut grozavă să-şi compromită conştiinţa printr-o neascultare voită. Ei nu au nimic în ei înşişi în stare să se împotrivească voinţei firii pământeşti. fără plată. dar după ce inima s-a predat. Firmele de lumină şi gaze îmi oferă destulă lumină şi gaze în căminul meu. să fii salvat sau să fii pierdut?" Trebuie cu toată sinceritatea să declarăm că este greu să realizezi întoarcerea de început de la viaţa dedicată eului.Ce este oare mai uşor: să fii salvat sau pierdut? __________________________________________________________________________________________________________________________________ a gustat moartea "pentru toţi". dar nu voi primi nici un pic de lumină sau gaze dacă nu apăs pe butoanele respective. care acţionează prin puterea Sa de salvare şi sfinţire. pentru ca. care este răspunsul la întrebarea: "Ce este mai uşor. o jertfă de ispăşire. în vremea de acum.2 Corinteni 5:19. calea creştinului. deşi crucea le oferă tuturor salvare. să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel încât. prin harul Său. prin răscumpărarea. căci trecuse cu vederea păcatele dinainte. care este în Hristos Isus. curăţitoare dată de Dumnezeu.

Când Hristos intră în viaţa cuiva. putem vedea că problema se afla în firea păcătoasă. îndepărtându-le trăsăturile fireşti. Omul este păcătosul care trebuie să se schimbe.Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească. Pavel. Doar din pricina faptului că Domnul Hristos a trăit o viaţă de ascultare desăvârşită." Imediat. Căci . pe Însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului. pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi. Iertarea nu-L schimbă pe Dumnezeu faţă de noi. El îi îndreptăţeşte pe cei fireşti. el descrie ceea ce realizează îndreptăţirea subiectiv în dreptul fiecărui om. ci după îndemnurile Duhului. Dumnezeu n-are de ce să Se schimbe. poate El să ne atribuie fiecăruia dintre noi îndreptăţirea. El n-a greşit niciodată. Cuvântul grecesc pentru NEPRIHĂNIRE din acest verset este DIKAIMA. condamnat şi neajutorat. îndepărtează osândirea. nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus. Ei consideră că iertarea schimbă atitudinea lui Dumnezeu faţă de păcătos din pricina vreunei socoteli cereşti duse la îndeplinire. întrucât firea pământească o făcea fără putere . Ea nu putea să procure nicio putere de a face binele. Iată schimbarea pe care o aduce iertarea în viaţa cuiva. la distanţe de miliarde de ani lumină. foloseşte condamnarea ca fiind opusul îndreptăţirii. Nu era nicio neprihănire ce putea fi scoasă din păzirea legii. ci ne schimbă pe noi faţă de El. El a stat condamnat înaintea unei legi călcate care nu putea să ofere niciun har şi nicio iertare. ci pe noi. atunci planul n-ar fi reuşit.. sub blestemul acelei legi. Cum se putea remedia problema firii slabe astfel ca omul să poată împlini cerinţele legii? Dumnezeu a oferit soluţia deplină când L-a trimis pe Domnul Isus în fire omenească spre a asculta cu desăvârşire de lege. Oare este adevărat că Dumnezeu mă iartă atât de deplin încât nu mai are nimic împotriva mea? Nu încape nicio îndoială. care era prea slabă să asculte de lege.lucru cu neputinţă legii. Păcătosul era neputincios. El îl 9 . Dacă acest plan de a-L trimite pe Isus nu s-ar fi îngrijit de slăbiciunea mea din firea păcătoasă. trimiţând.Ce este oare mai uşor: să fii salvat sau pierdut? __________________________________________________________________________________________________________________________________ fapt prin această iertare a păcatelor? Mulţi cred că aceasta este ceva care are loc în afara vieţii credinciosului. Iertarea nu-L schimbă pe Dumnezeu. Trebuia făcut ceva în om spre a-l aduce înapoi la armonia cu Dumnezeu. "Acum dar. păcatele sunt iertate şi ni se dă puterea de a împlini cerinţele legii prin Hristos din noi. în terminologia lui. din pricina păcatului. În Romani 8:1-4. care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti.. care înseamnă cerinţă dreaptă.

îndepărtându-i răzvrătirea. Prea ades. tocmai este finala la fotbal. ci în puterea Duhului Sfânt. Vorbim despre un creştin născut din nou care Îl urmează pe Isus. prin această putere. Creştinilor nu trebuie să le fie frică de nimic Toţi cei care nu se împotrivesc bunătăţii lui Dumnezeu vor fi călăuziţi spre pocăinţă şi mântuire şi n-ar trebui să se lase intimidaţi de pretinsa autoritate a duşmanului înfrânt. El nu declară ceva care nu este adevărat. la evanghelizări. mai îndrăzneţi şi chiar mai agresivi în afirmarea adevărului în numele Dumnezeului Creator Atotputernic şi Învingător. putem fi părtaşi de natură divină (2 Petru 1:4). ce-o să facem? În timpul campaniei noastre de evanghelizare. Toate acestea sunt cu putinţă când puterea sfinţitoare a lui Dumnezeu începe să domnească în viaţă şi. care sunt plini de Duhul Sfânt ar trebui să înveţe să fie mai încrezători. Nu încape nicio îndoială că oricui i-ar fi uşor 10 . cuvântul Său. ne face neprihăniţi. Minunea vieţii celei noi este descrisă în Biblie prin expresii total fantastice. Satana nu are nici cea mai mică şansă. care se împlineşte de la sine." Adevărul este că Satana ar trebui să fie îngrijorat în locul nostru. De asemenea. Putem avea mintea (gândul) lui Hristos (Filipeni 2:5). privim plini de teamă cum cel rău îşi aranjează ispitele lui atrăgătoare pentru a-i îndepărta pe oameni de la Cuvântul lui Dumnezeu. putem fi umpluţi cu toată plinătatea lui Dumnezeu (Efeseni 3:19). ar trebui să nu ne fie teamă să recunoaştem puterea şi autoritatea noastră în Hristos asupra lui Satana.Ce este oare mai uşor: să fii salvat sau pierdut? __________________________________________________________________________________________________________________________________ îndreptăţeşte pe păcătosul răzvrătit. Cel care este cu noi este mai mare decât cel care este împotriva noastră. Atunci când ne declară îndreptăţiţi. şi putem deveni fără de păcat (Romani 6:18). Noi nu lucrăm în puterea firii pământeşti. A venit timpul ca cei ce sunt copiii lui Dumnezeu să nu mai tremure în faţa ameninţărilor unui duşman înfrânt. Spunem: "Vai. acum intră în inima omului pentru a aduce biruinţă asupra puterii păcatului. Lăudat fie Dumnezeu pentru o astfel de asigurare! Acum să ne punem întrebarea: DE CE NU ESTE GREU SĂ-L SLUJEŞTI PE HRISTOS CÂND EŞTI CREŞTIN? Vă rog să nu înţelegeţi greşit întrebarea. Trebuie să ne recunoaştem poziţia de fii ai lui Dumnezeu. El ar trebui să tremure şi să zică: "Ce-o să mă fac? Vor avea loc întâlniri de evanghelizare în oraş!" Copiii lui Dumnezeu. Acela care l-a biruit pe Satana.

trebuie să asculţi ceea ce am să-ţi spun şi trebuie să-mi urmezi indicaţiile în fiecare zi tot restul vieţii tale. Marele ucenic al iubirii declară că nu este greu să asculţi de legea lui Dumnezeu atunci când ascultarea este rodul unei legături de iubire. Oamenii obosesc şi sunt epuizaţi după astfel de încercări inutile. el are încredere absolută că Dumnezeu îl iubeşte şi va face doar ceea ce este bine pentru el. Psalmistul scria: "Vreau să fac voia Ta. Sunt reguli stricte. Dar nu-mi va fi greu să urmez aceste indicaţii? Desigur că nu! De ce? Pur şi simplu pentru că există o lege 11 . În al doilea rând.Psalm 40:8. Este cu putinţă ca multe din bolile degenerative şi din slăbiciunile corpului să fi fost produse de generaţii de lupte de a-I face pe plac lui Dumnezeu prin strădanii omeneşti. eşti aspru pedepsit. Ca să-ţi salvezi viaţa. Am aflat că ţi se va cere să mănânci de două sau de trei ori pe zi ca să-ţi salvezi viaţa. Analizele tale arată că ai să mori dacă nu ai să-mi urmezi indicaţiile cu stricteţe. Dumnezeule! Şi Legea Ta este în fundul inimii mele". Oare aceste cerinţe şi ameninţări cu pedeapsa fac din ascultare ceva greu? Îngăduiţi-mi să răspund la întrebare prin două întrevederi imaginare. dar pentru creştinul predat calea ascultării este o bucurie şi o încântare IAR BIRUINŢA ÎI ESTE ASIGURATĂ! "Căci dragostea lui Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui.Ce este oare mai uşor: să fii salvat sau pierdut? __________________________________________________________________________________________________________________________________ să ducă o viaţă de creştin. el Îl iubeşte pe Hristos mai presus de orice şi alege să nu cumva să facă vreun lucru care să nu-I placă. foarte proastă pentru tine. Nu vreau să spun că nu este nevoie de niciun efort sau de nicio luptă. Mai întâi. am o veste foarte. Şi poruncile Lui nu sunt grele". pe care dacă nu le ţii. Există două motive puternice pentru care nu-i este greu unui adevărat creştin să-L slujească pe Dumnezeu. dacă voi încerca să calc legea prescrisă de medic. Şi trebuie să te străduieşti să faci aşa zi de zi cât vei trăi. Restricţiile se pot transforma în plăceri Cineva ar putea ridica problema cerinţelor din Biblie şi pedepselor acordate pentru fărădelege. Ceva de genul: "Joe.1 Ioan 5:3. Să presupunem că tocmai am fost examinat complet de medic şi el îmi spune ce a găsit. Pot să-mi pierd viaţa. De fapt. Nimeni nu poate să tăgăduiască existenţa lor în Biblie." Gândeşte-te o clipă. probabil că nu există vreo povară mai grea în lume decât să încerci să trăieşti pentru Hristos în puterea firii tale.

Iubirea transformă datoria într-un privilegiu împlinit cu bucurie. care este prelungirea firească a unei legături personale cu Domnul Isus. Mi-amintesc cum am mers 16 km pe jos pe o ploaie torenţială ca s-o întâlnesc pe fata pe care o iubeam. Iubirea pentru ea a trecut cu uşurinţă peste greutate. o lege a iubirii lucrează în viaţa fiecărui creştin. iar apoi solemn îmi întinde o hârtie în faţă. Putem face din orice lucru o povară prin atitudinea pe care o avem faţă de el şi de felul cum ne raportăm la el. ci pentru că este cât se poate de fericit atunci când ascultă de Cel pe care-L iubeşte." Ce îmi spune ea este adevărat. îmi spune ea. iar cecul tău va ajunge prin poştă înainte ca să te întorci. "Joe". dar oare e nevoie să mă ameninţe cu legea ca să mă facă să-mi întreţin familia? Nu. El ascultă nu de teama de a nu fi pedepsit. aşa că aştept ca tu să-mi trimiţi acei bani de îndată ce ai să primeşti cecul. Dar în căsătorie trebuie să te abţii de la chiar mai multe lucruri decât în religie. Mă pregătesc să plec de acasă pentru o lună de evanghelizare. Aş dori ca să citeşti foarte atent acest act. "pleci pentru o lună.Ce este oare mai uşor: să fii salvat sau pierdut? __________________________________________________________________________________________________________________________________ mai înaltă care mă face oricum să mănânc în fiecare zi. 392 şi spune că vei fi trimis la închisoare. deoarece există o lege mai înaltă. deoarece creştinul recunoaşte o lege mai înaltă care îl îndeamnă să facă exact aceste lucruri care sunt spre binele lui. dacă nu-mi trimiţi bani să mă descurc acasă. Reprezintă o copie din statutul statului Maryland nr. Ce o face atât de nenorocită? Oare mirii şi miresele se plâng de promisiunile atât de restrictive pe care şi le fac unul altuia? Am oficiat 12 . Este o povară să-L slujeşti pe Domnul Isus numai dacă legătura cu El scârţâie. Soţia îmi spune la revedere. a iubirii. Nu e prea plăcut în închisoare. trebuie să te abţii de la atâtea lucruri!" Adevărat. Legile fizice din fiinţa mea cer ca să mănânc regulat şi îmi face plăcere. care mă face să doresc să am grijă de cei dragi. Să ne mai închipuim o altă conversaţie care de fapt nu va avea loc niciodată. Oare calea cea strâmtă chiar este grea şi neplăcută? I-am auzit deseori pe oameni zicând: "Dar ca să-L urmezi pe Hristos. Poruncile şi pedepsele din Biblie nu reprezintă nicidecum o ameninţare. N-am regretat nimic. Este spre binele meu să mănânc şi nu trebuie să mă străduiesc să ascult de cerinţele rigide ale medicului. În acelaşi fel.

dar este o bucurie să fii înconjurat de iubire. ci din pricina atitudinii. Acel cuvânt "ferice" înseamnă de fapt "fericit". nu-i leagă pe astfel de ucenici de cărarea slujirii şi ascultării. Atunci când credincioşii se îndepărtează şi îşi pierd legătura cu Isus. nu mai poţi să te duci la baruri şi la petreceri.). "Ferice de cei care împlinesc poruncile. prin următoarele cuvinte: "Nici nu ştii în ce te-ai băgat.n. Ei radiază întotdeauna. Gândeşte-te puţin. nicio povară. Unele cupluri căsătorite şi-au distrus iubirea unul pentru celalt şi consideră căsătoria ca pe o robie teribilă. S-ar putea ca poruncile să pară restrictive. Cei care nu iubesc nu pot aprecia dăruirea neegoistă a acelora care au un cămin fericit. va trebui să găteşti pentru băiatul acesta tot restul vieţii tale. Oare toate aceste afirmaţii se află în opoziţie cu învăţătura Domnului Hristos despre tăgăduire de sine? Domnul Isus a afirmat: "Dacă voieşte cineva să vină după Mine.Apocalipsa 22:14 (Versiunea King James). Niciun jug. Dragostea îi îndeamnă pe oameni şi îi sileşte să facă orice şi totul pentru a-I fi pe plac Aceluia care a murit pentru ei. Va trebui să faci curat în casă. ca să aibă drept la pomul vieţii şi să intre pe porţi în cetate!".t.Luca 9:23. aceste gânduri sunt străine şi contradictorii. Dar nu este vina religiei ci vina se află în inima lor lipsită de iubire. Închipuiţi-vă că cineva se apropie de mireasă cu aceste cuvinte descurajatoare: "Vai de tine! Te afli într-o situaţie chiar rea. Gândeştete puţin. Vroia El să spună că 13 . încep să se şi plângă de cât de grea este religia. să-i speli lucrurile şi să-i suporţi toate obiceiurile rele.Ce este oare mai uşor: să fii salvat sau pierdut? __________________________________________________________________________________________________________________________________ binecuvântarea la multe ceremonii de căsătorie şi n-am văzut niciodată ca mirii să fie nefericiţi din pricina promisiunilor pe care şi le făceau. deşi şi-au predat toată viaţa unul celuilalt. care tocmai "s-a căsătorit" cu Domnul Isus. Vina nu este de partea căsătoriei." (Versiunea King James . Nu mai poţi să te duci la jocurile sportive în Sabat şi nu mai poţi să mănânci porc sau melci. să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze". Pentru cei neconvertiţi. să se lepede de sine. Căsătoria asta e un lucru rău!" Ştiţi cum va reacţiona tânăra mireasă? Va zice: "Minunat! Îmi place să fac asta!" Să presupunem că cineva ar încerca să descurajeze un credincios botezat de curând." Fără îndoială că acel credincios născut din nou va răspunde: "Minunat! Mă bucur să fac aşa!" Explicaţia pentru această reacţie se află în 2 Corinteni 5:14: "Căci dragostea lui Dumnezeu ne constrânge.

care vor face apel la eul meu şi care vor încerca să mă atragă departe de Hristos. firea exercită o influenţă stăpânitoare asupra minţii şi corpului. Fără să aibă vreo forţă care să i se împotrivească. dar un adevărat creştin va recunoaşte că nu se poate încrede în firea şi în sentimentele lui. Evident. Mi-aduc aminte de o întâmplare pe care am auzit-o despre un lagăr de concentrare.Ce este oare mai uşor: să fii salvat sau pierdut? __________________________________________________________________________________________________________________________________ va fi grea şi nefericită calea ascultării? Nicidecum. Iubirea puternică a Domnului Hristos mă constrânge să mă agăţ de El şi să-i spun "nu" invitaţiei neobosite a firii. lăsând impresia că se simt bine. nu simt nicio fericire adevărată din fumat. Totuşi. apelul acelor lucruri s-ar putea să fie mai puternic. Sentimentele şi stările sufleteşti i-au făcut pe milioane de oameni să se lepedede Domnul şi să trăiască pentru firea pământească. Fără influenţa constrângătoare a unei afecţiuni mai mari. Aceste îndemnuri prosteşti vor fi întotdeauna prezente în legătura mea cu Hristos. atunci când scria în ziarul său: "Cei mai trişti oameni din lume sunt cei care stau în cârciumă. urmează mişcările dictate de dorinţele lor trupeşti. băut sau vreun alt comportament care îi distruge. totuşi ei sunt deosebit de nefericiţi. Satana se va folosi de sentimente ca de cele mai de efect arme ale lui împotriva sfinţilor." Problema este că acele milioane de oameni nu posedă nicio putere a vreunei legi mai înalte a iubirii spirituale. Pur şi simplu zugrăvea realitatea atracţiilor care se luptă pentru supremaţie în viaţa unui creştin. nu pentru că aşa ne spun sentimentele. o fac deoarece au fost înşelaţi şi orbiţi de sentimente. dar voi reuşi întotdeauna să rămân cu El din două motive: Îl iubesc mai mult decât orice sau pe oricine altcineva din lume şi ştiu că El va face numai ce este cel mai bine pentru mine. Trebuie să-I slujim lui Dumnezeu din pricina dreptăţii şi adevărului. Mulţi dintre cei care îl slujesc pe Satana astăzi. Walter Winchell rezuma aceste idei astfel. asemenea roboţilor. care să lucreze în viaţa lor. care încearcă să-i facă fericiţi pe oameni. Bulevardul Broadway este plin de locuri de distracţie. Este o uimire permanentă să-i urmăreşti pe oameni cum merg pe calea superficială a păcatului în goana după fericire. a celui rău şi a lumii. Eul răspunde apelurilor sufleteşti ale stimulilor externi şi n-are nicio alegere decât să fie înrobit de către fire. Aici se descoperă limitele autorităţii iubirii. Întotdeauna vor exista pofte ale cărnii şi ale lumii. Un om se tot uita prin sârma ghimpată a unui 14 .

trecut. dar de obicei nu merge. deoarece vârsta matură reuşeşte să biruiască unele ispite şi păcate. firea din celălalt a reacţionat. Acceptând măsurile simple şi gratuite ale evangheliei. iar cei care sunt ai firii nu au nicio putere să i se împotrivească poruncilor lui. Dar ştiţi de ce ÎNCERCAREA nu merge atunci când trebuie să-l birui pe cel rău? De ce nu reuşim să ne luptăm cu Satana câteva luni. Putem fi izbăviţi de vina păcatului. se asigură mântuirea la toate cele trei timpuri verbale ale experienţei noastre creştine . iar timpul face restul. Cum să ceri biruinţa asupra păcatului Aţi auzit vorbindu-se despre modul revoluţionar de a căpăta biruinţă asupra obiceiurilor rele şi asupra păcatelor? Uneori se cheamă metoda DE ÎNCERCARE. Domnul Isus a venit ca să procure puterea asemenea dinamitei prin care să putem fi atât îndreptăţiţi cât şi sfinţiţi. Am 15 . suprapopulat. când vine moartea. Înăuntru. le vine mai uşor să facă ceea ce este drept decât să facă ceea ce este rău. ha! Nu-i aşa că nu poţi să vii înăuntru?" Imediat. Oricât de incredibil s-ar părea. care îi face pe milioane de oameni în fiecare an să calce cu încumetare legile fiinţei lor. Probabil că mai aproape de atât nu putem ajunge spre a explica nebunescul carnaval al morţii. Facă Bunul Dumnezeu să nu fim mulţumiţi cu o înţelegere parţială sau cu o aplicare parţială a puterii Lui de sfinţire. Le vine mult mai uşor să facă rău decât să facă bine. "Cine zice că nu pot? Ţi-arăt eu ţie!" Iar omul s-a târât pe sub sârma ghimpată ca să ajungă la ceilalţi prizonieri cu feţele triste. unul din deţinuţi l-a strigat şi i-a zis: "Ha. Din aceasta constă vestea cea bună a evangheliei Domnului Isus Hristos şi eu i-o înmânez fiecărui cititor al acestor cuvinte chiar acum. iar apoi să-l gonim de tot? Pentru că Satana este mai puternic decât noi. merge în parte. Dar să repetăm şi să reafirmăm adevărul glorios că celor ce sunt profund îndrăgostiţi de Domnul Hristos. eul este în stare să se arate nenorocit numai ca să facă ce vrea el. prizonierii stăteau în picioare cu trupurile slăbite. Haideţi să ne însuşim bogăţiile incredibile şi puterea (DUNAMIS) care ne-au fost date în calitate de fii şi fiice ale lui Dumnezeu. prezent şi viitor. dar şi din puterea păcatului. Pe când omul de afară se uita la priveliştea acelor prizonieri ce mureau de foame. Desigur. obrajii înfundaţi şi ochii afundaţi în orbite.Ce este oare mai uşor: să fii salvat sau pierdut? __________________________________________________________________________________________________________________________________ lagăr al morţii.

Ap. Aveţi cumva nevoie de biruinţă în viaţa dvs. care este răspunsul la slăbiciunile şi înfrângerea noastră? Întrebarea ne duce la secretul cel mai dulce şi mai sublim din Cuvântul lui Dumnezeu. care vă înlănţuie în păcat? Unii sunt robi poftei. cu cât mai mult Tatăl 16 . Atât de puţini vor să creadă că binecuvântarea promisă devine a lor chiar în clipa în care ei o cred. atât de multă încât să se împlinească singură pentru toţi cei care o cer prin credinţă. Încercarea nu va reuşi să distrugă puterea păcatului într-o singură repriză deoarece ne confruntăm cu un vrăjmaş care va fi întotdeauna mai tare decât noi. Singurul lucru pe care trebuie să-l facem este să o cerem. Multă putere se află în însăşi făgăduinţa. BIRUINŢA ESTE UN DAR! Nu o câştigăm prin eforturile noastre şi nici n-o merităm din pricina vreunei presupuse bunătăţi. Oare de ce este atât de greu să crezi orbeşte că Dumnezeu va face ceea ce făgăduieşte? Acum.Petru descrie "făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe" şi ne asigură că "prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti". MAI ÎNTÂI: "Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu. după biruinţă? Iată cât de siguri puteţi fi . iar biruinţa ne va fi dată gratuit prin Hristos.1 Corinteni 15:57. dacă voi. Biblia declară că poţi să ai biruinţa ca un dar prin Isus Hristos. trebuie să înţelegem că toate darurile cerului ne pot fi date prin făgăduinţele Bibliei.2 Petru1:4. mânia sau spiritul lumesc. Credeţi că El vă va da acea putere dacă I-o veţi cere? Cât de sigur puteţi fi că Dumnezeu va răspunde imediat la rugăciunea dvs. El este Singurul care a câştigat vreodată biruinţa asupra Satanei şi dacă vom poseda vreodată biruinţa. Atunci. Daţi-mi voie să vă întreb ceva. care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos". atunci ea va veni ca un dar de la El. ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri. Îngăduie-i minţii tale să guste solia fantastică din aceste cuvinte. Patru texte ne vor lumina uimitoarea descoperire. haideţi să ajungem chiar la esenţa biruinţei şi să tratăm cei patru paşi simpli din Scriptură pe care orice credincios îi poate face atunci când cere putere de la Dumnezeu. care sunteţi răi. asupra vreunui obicei nenorocit.Ce este oare mai uşor: să fii salvat sau pierdut? __________________________________________________________________________________________________________________________________ putea să ne luptăm cu el un an. Alţii se luptă neputincioşi cu necurăţia. pe care le primim prin credinţă.atât de siguri cât de adevărate sunt cuvintele Domnului Hristos! Al DOILEA text este Matei 7:11: "Deci. dar el tot ar fi mai puternic decât noi la sfârşitul acelui an. Mai întâi de toate. alţii alcoolului sau tutunului.

în Isus Hristos. Puterea din făgăduinţă are tărie să se împlinească singură şi este eliberată doar ca răspuns la credinţa noastră. Asta ne aduce la cel de-al TREILEA text ce se găseşte în Romani 6:11: "Tot aşa şi voi înşivă. Trebuie să credem făgăduinţa Lui. în Isus Hristos". care este în ceruri. socotiţi-vă morţi faţă de păcat şi vii pentru Dumnezeu.Filipeni 4:19. s-a temut şi 17 . trebuie să ne rugăm întotdeauna dacă este voia Lui. Oare ne va da Dumnezeu biruinţa când i-o vom cere? Domnul Isus a declarat că El este mai dornic să ne dea acest lucru bun decât dorim noi să le dăm hrană copiilor noştri atunci când le este foame. să-I mulţumim pentru dar. să ne ridicăm de pe genunchi şi să acţionăm ca şi când s-a şi realizat. El de-abia aşteaptă să vă onoreze credinţa şi "să Se îngrijească de toate trebuinţele voastre. Dar cât timp a făcut Petru imposibilul de a umbla pe apă? Biblia ne spune: "Dar când a văzut că vântul era tare. Nu trebuie să cerem şi nu trebuie să ne aşteptăm la niciun semn şi la niciun sentiment care să dovedească primirea biruinţei. Vă amintiţi cum a mers Petru pe apă? L-a întrebat pe Domnul Isus dacă poate să iasă din barcă pe marea furtunoasă. pentru că El a declarat că noi o vom avea." Este oare un lucru bun atunci când cereţi biruinţă asupra tutunului sau oricărui alt rău moral sau trupesc? Desigur. Chiar în momentul în care cerem. Oare de ce ne este atât de greu să cerem să se împlinească ele? Oare de ce este atât de greu să crezi că ceea ce Dumnezeu zice. iar Isus i-a spus lui Petru să vină. Domnul nostru. în slavă. va da lucruri bune celor ce I le cer. Orice aplicare practică a credinţei ar trebui concentrată asupra acelei unice cereri după biruinţă. iar apoi." Cuvântul SOCOTIŢI-VĂ înseamnă credeţi sau consideraţi ca şi făcut. dar biruinţa asupra păcatului îi este făgăduită oricui care o cere prin credinţă. El ne-a spus deja în Biblie că este voia Lui să nimicească lucrările păcatului şi ale diavolului.Ce este oare mai uşor: să fii salvat sau pierdut? __________________________________________________________________________________________________________________________________ vostru. va şi împlini? Iată următoarea întrebare. trebuie socotită ca şi împlinită. Cum ştim că avem biruinţa după ce I-o cerem? Pur şi simplu. Aceste făgăduinţe sunt atât de nelimitate încât mintea noastră este uimită de ele. după bogăţia Sa. trebuie să acceptăm adevărul că s-a şi împlinit. Şi nu este nevoie nici măcar să întrebaţi dacă este după voia lui Dumnezeu. Dacă ne vom ruga pentru mai mulţi bani sau pentru un serviciu mai bun.

Atâta timp cât a crezut făgăduinţa lui Isus şi a acţionat prin credinţă. dorinţa rămâne. Când s-a îndoit. vei avea biruinţa. Ultimul pas către biruinţă este descris de cel de-al PATRULEA text. În ciuda asigurării Domnului Hristos că el poate să meargă pe ape. Îţi voi da biruinţa. dar El nu greşeşte niciodată. Fumătorii înrăiţi uneori au fost scăpaţi chiar şi de dorinţa de a fuma. Acum. Biruinţa nu depinde de puterea noastră. puterea de a trece peste ispită ţâşneşte dinăuntru.? Nu e vorba să mergeţi pe ape. S-ar putea ca noi să greşim. Credinţa acceptă adevărul izbăvirii şi pretinde permanent biruinţa care se află în posesia sigură a credinciosului. ci să biruiţi obiceiul fumatului sau vreun alt păcat deranjant. N-o veţi simţi. Chiar în clipa în care o cereţi. scapă-mă!'". pentru ca să-i treziţi poftele. În vechiul plan de ÎNCERCARE. Se renunţă la toate planurile care implică vreun grad de compromis. De ce i-a fost teamă lui Petru? I-a fost teamă să nu se scufunde şi să nu se înece. dar în momentul ispitei.Matei 14:30. ci de tăria lui Dumnezeu. ca un rezervor de putere. Romani 13:14: "Îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos şi nu purtaţi grijă de firea pământească. Domnul Hristos vă spune: "Vino la Mine. se contura o nereuşită în cele mai multe cazuri. s-a scufundat. a fost în siguranţă. Ţigările sunt aruncate. De obicei. care este lucrul imposibil în ceea ce vă priveşte pe dvs. Pentru unii oameni izbăvirea de vreun păcat este atât de spectaculară încât ei chiar pierd pofta pentru acel păcat. n-avem niciun motiv să ne temem de nereuşită din pricina slăbiciunii omeneşti. biruinţa va lua loc în viaţa dvs. a strigat: 'Doamne. ştiu bine unde se află ele." Dar în planul de ÎNCREDERE. iar fumătorul îşi spunea: "Voi încerca să nu mai fumez niciodată. 18 ." Atât de puternică este încrederea în acea putere însuşită de la Dumnezeu încât nu se mai ţine seama că s-ar putea să cazi din nou sub puterea acelui păcat. dar ea va fi acolo şi va rămâne acolo atât timp cât o acceptaţi prin credinţă. Ţigările se aşezau pe un raft. Atunci a început să se scufunde.Ce este oare mai uşor: să fii salvat sau pierdut? __________________________________________________________________________________________________________________________________ fiindcă începea să se afunde. Este atât de simplu. DAR NU ÎNTOTDEAUNA DUMNEZEU LUCREAZĂ ASTFEL. Petru a început să pună la îndoială cuvântul Învăţătorului." Atâta timp cât crezi că ai fost eliberat. dar dacă nu reuşesc.

BIRUINŢA. Jimmy a răspuns: "Am fost ispitit. Se poate să ne slăbească credinţa. nu-şi poate însuşi nici măcar făgăduinţele lui Dumnezeu. Dacă primitorul nu are credinţă. __________________________________________________________________________________________________________________________________ 19 .întinde doar mâna în credinţă şi le vei avea." Atunci mama i-a spus: "Am observat că ţi-ai luat şi costumul de baie cu tine dimineaţă. Faptul că Petru a început să se scufunde n-a avut nicio legătură cu lipsa de putere divină. ŞI CHIAR MERGE! Dacă doreşti cu adevărat să fii eliberat." Cât de familiar le este acest răspuns celor care nu se încred pe deplin în propria lor tărie de a căştiga biruinţa. S-ar putea să avem nevoie să ni se amintească de faptul că depindem întru totul de tăria Lui. dar dacă vrei cu adevărat.Ce este oare mai uşor: să fii salvat sau pierdut? __________________________________________________________________________________________________________________________________ Micuţul Jimmy a dat de necaz deoarece s-a dus să înoate împotriva poruncii explicite a mamei. De ce ai făcut-o?" Jimmy i-a răspuns: "Pentru că mă aşteptam să fiu ispitit. ELIBERAREA . iat-o în toată simplitatea ei. Nimic nu-l va ajuta pe cel care nu vrea să renunţe la păcat. Crede făgăduinţa şi cere-o să se împlinească chiar în acest moment. te aşteaptă . Limitele sunt clar definite în cuvintele Domnului Isus : "Facă-vi-se după credinţa voastră!". Când a fost întrebat de ce n-a ascultat-o. Dumnezeu doreşte ca să fii liber. Dar asta nu minimalizează nicidecum frumosul plan făcut de Dumnezeu de a împărtăşi putere şi biruinţă prin "făgăduinţele nespus de mari şi preţioase" din Biblie. Ei fac totul ca să cadă.Matei 9:29. PUTEREA. Oare nu i se zdruncină încrederea în Dumnezeu dacă biruinţa nu continuă? Nu. Nu a schimbat nicidecum dorinţa Domnului Hristos ca el să meargă pe ape. Dar ce se întâmplă dacă persoana nu reuşeşte să biruiască? Chiar şi Petru a început să se scufunde. Prietene. merge. S-ar putea ca cineva să ridice obiecţia cum că acest proces este prea descurajator. Nu a făcut altceva decât să arate nevoia lui Petru după o credinţă mai mare care să-l facă în stare să asculte de porunca Domnului Hristos.