You are on page 1of 15

Joe Crews

Cei trei paşi
spre cer

................................................................................................................................... 4 Ce este pocăinţa? ..........Sfinţirea ..................................................................... 7 Repararea ................... 15 2 .... 8 Nevoia unei naşteri din nou ................................................................................................ 10 Implorarea biruinţei ............................................. 6 De ce trebuie să ne mărturisim păcatele? ............................. 3 Condiţiile iertării ............................................... 13 Să ai credinţă nu înseamnă neapărat că n-ai să cazi .......Cei trei paşi spre cer _____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cuprins Diagnosticul ......

fiecare om trebuie să fie eliberat de sub osânda adusă de păcat. se află porţile de mărgăritar ale măreţei cetăţi cereşti a lui Dumnezeu. Singurul lucru ce întinează. Adevărul este că milioane de oameni n-au nici cea mai vagă idee cum să capete pace şi uşurare de vina de a fi făcut ceva rău. Probabil că acesta este adevărul cel mai bine cunoscut din întregul proces al mântuirii. dacă ar merge zi de zi şi an de an fără oprire cu o viteză de 145 de km pe oră. nenumăraţi oameni doresc sincer să devină creştini. în ochii lui Dumnezeu. Ca să ajungă să trăiască din nou în prezenţa lui Dumnezeu. Apostolul Ioan a confirmat acest adevăr prin descrierea pe care a făcut-o acelei mari mulţimi de oameni pe care a văzut-o în viziune stând în picioare înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu. pe înţelesul tuturor. Dacă ar putea exista o cale ferată care să se întindă până la soare. Chiar şi copiii ar trebui să fie în stare să înţeleagă ce înseamnă să fii mântuit. ar fi nevoie de 20 de luni de şofat continuu pe o distanţă de 640 de kilometri pe zi ca să ajungi la lună. a planului de mântuire. În cartea Apocalipsei. Cu toate acestea. dar nimeni nu a reuşit să-i lămurească sau să apeleze într-atât la ei încât să le câştige decizia. este păcatul. Aşa că. În următoarele pagini veţi putea citi cea mai simplă explicaţie. i-ar trebui unui tren 116 ani ca să ajungă la acel ţinut plin de soare. Unui avion ce ar zbura cu 800 km pe oră i-ar trebui 500 de ani să meargă continuu ca să ajungă la cea mai apropiată stea fixă. Cum poate cineva să capete iertare şi să-şi refacă o legătură de mântuire cu Dumnezeu? După părerea mea. Ioan declară că "nimic întinat" nu va trece prin porţile care duc la Cetatea lui Dumnezeu. Isaia scria: "nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru" (Isaia 59:2). întrebările cel mai greu de explicat se pun în legătură cu modul cum să facem acest pas. Cu toate acestea. reţineţi că primul pas uriaş pe drumul de la pământ la cer este că trebuie să avem păcatele iertate.Cei trei paşi spre cer _____________________________________________________________________________________________________________________________________ Diagnosticul Dacă ar putea exista vreo autostradă până la lună. Ei aveau frunze de palmier în mână şi erau îmbrăcaţi în haine albe. Sunt de părere că nu ajunge doar să le spui oamenilor că sunt pierduţi şi trebuie 3 . ce reprezintă lipsa lor de păcate (Apocalipsa 7:9). dar fiecare dintre noi poate să ajungă acolo dacă urmează trei paşi simpli despre care vom vorbi în această cărticică. la o mare distanţă de cerul înstelat. Nimeni nu ştie cât de departe se află în kilometri şi nimeni nu va reuşi niciodată să construiască vreun vehicul spaţial cu care să se poată ajunge acolo.

nu se supune Legii lui Dumnezeu. Biblia declară: "Firea pământească . Cum se poate obţine iertarea necesară pentru acele păcate care au ajuns să fie obişnuite fiecărui om? Trebuie să înţelegem chiar de la început că există trei condiţii ca să ni se poată ierta păcatele .pocăinţa. aţi putea voi să faceţi binele. incluzând-o şi pe a noastră. şi noi trebuie să fim pregătiţi să le oferim un anumit tratament acelora diagnosticaţi cu boala păcatului. Niciun efort hotărât din partea omului nu este în stare să biruiască tendinţele moştenite de a face aşa cum vrem noi. Nici măcar cultura. toţi am ales să călcăm legea lui Dumnezeu. Ce am putea spune despre prima condiţie? Ce reprezintă pocăinţa şi de ce anume trebuie să ne pocăim? Biblia declară: "Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu" (Romani 3:23). niciunul dintre noi nu are capacitatea de a-şi schimba această stare de moarte în care am fost azvârliţi. care sunteţi deprinşi să faceţi răul?" (Ieremia 13:23). Indiferent de bogăţia noastră. sexul nostru sau poziţia noastră socială. care l-a marcat pe fiecare membru al familiei omeneşti de la căderea primilor noştri părinţi. ci trebuie să le arătăm pas cu pas cum să treacă de la moarte la viaţă. Ieremia a făcut următoarea observaţie interesantă: "Poate un etiopian să-şi schimbe pielea sau un pardos să-şi schimbe petele? Tot aşa. În mod asemănător. voi. Urmările păcatului originar făcut de Adam şi Eva au fost transmise de-a lungul tuturor generaţiilor care s-au succedat. Înţelesul acestor cuvinte inspirate este foarte clar. Condiţiile iertării Acum haideţi să ne uităm mai atent la acest prim pas numit Păcatele iertate. Nereuşita de a corespunde standardului lui Dumnezeu face parte din firea noastră. Nu există nicio vârstă în care firea căzută să aibă putere singură să-şi stăpânească viaţa şi să-şi modifice comportamentul. Nu putem să ne ridicăm singuri din mocirlă. şi nici nu poate să se supună" (Romani 8:7). Vom încerca să-i transpunem într-un limbaj atât de simplu încât toţi să înţeleagă ce înseamnă ei şi cum să împlinească cerinţele lor. Biblia numeşte acest lucru păcat.. Medicul nu le spune pacienţilor că sunt bolnavi şi trebuie să se facă sănătoşi fără să le dea o reţetă de vindecare. Nu le îngăduiţi acestor trei termeni religioşi să vă nedumerească. Cu alte cuvinte. mărturisirea şi repararea.Cei trei paşi spre cer _____________________________________________________________________________________________________________________________________ găsiţi. educaţia sau satisfacţiile 4 .. Putem înţelege mai bine cum "toţi au păcătuit" atunci când ne uităm la inocentul copilaş care face o criză atunci când se trece peste voinţa lui.

am fi despărţiţi de viaţă pentru totdeauna. Suntem datori cu însăşi viaţa noastră din pricina păcatelor noastre şi nu există nicio cale de a le plăti fără să ni se ia chiar existenţa noastră veşnică. Oare n-a făcut el un gest de prietenie şi de iubire minunată? Acum omul nostru nu mai are niciun motiv să-i fie ruşine sau să se simtă vinovat. Raportul lui este curat. dar am şi fost cu toţii condamnaţi să murim pentru păcatele noastre. Oare să existe vreo soluţie la dilema noastră? Cineva s-ar putea să sugereze că soluţia ar fi să mergem înainte şi să plătim pentru vina păcatelor comise. Ce aţi crede despre acest om iertat dacă el ar fi refuzat acest gest deosebit făcut de prietenul său? Oare 5 . Murind pentru păcatele noastre. Dar s-a întâmplat că cel mai bun prieten al său a auzit despre problema financiară a bietului om. pedeapsa este absolut ireversibilă. În cele din urmă. Imediat. Mai mult. Prin acest verset şocant. dar unde am ajunge? Întrucât nu avem nicio putere să înviem singuri din morţi. desigur. putem îndreptăţi dreptatea lui Dumnezeu şi în acelaşi timp putem satisface cererile unei legi călcate. ni se arată înaintea ochilor toată starea noastră groaznică în urâciunea ei. Cu siguranţă că acest demers s-ar părea că nu este răspunsul cel mai satisfăcător la problema noastră. După ce am recunoscut adevărul că noi cedăm îndemnurilor firii noastre cu care ne-am născut şi aceasta ne condamnă pe toţi. Oare nu este alarmant să te ştii confruntat cu propria sentinţă de moarte şi să-ţi dai seama că nu există niciun tribunal în tot universul care să te declare "nevinovat"? Adevărul este. iar Însuşi Dumnezeu nu poate s-o anuleze fără să-Şi contrazică propriul caracter şi lege.Cei trei paşi spre cer _____________________________________________________________________________________________________________________________________ plăcute ale societăţii nu pot schimba în vreun fel urmările moştenirii noastre păcătoase. fără vreo speranţă de înviere.Pavel descrie foarte succint această stare prin următoarele cuvinte: "Plata păcatului este moartea" (Romani 6:23). Plin de jenă şi ruşine. el s-a dus la magazin şi a dat suma întreagă de 200 de dolari ca să-i plătească datoria. omul a evitat magazinul căruia îi datora bani. Fiecare membru al familiei omeneşti va trebui să moară şi aceasta ca urmare a neascultării noastre voite. va trebui să fim confruntaţi cu adevărul tulburător că datorăm ceva ce nu putem plăti. că suntem tot atât de vinovaţi ca şi păcatul. Nu numai că suntem toţi vinovaţi. Este ca şi cum cineva şi-a făcut cumpărăturile pe o lună doar cu un credit şi nu a avut cum să plătească cei 200 de dolari datoraţi la sfârşitul lunii. Ap. suntem mai departe confruntaţi cu urmarea fărădelegilor noastre. Datoria i-a fost plătită. Poate că am putea face şi aşa.

trebuie să ne despărţim de eu şi "să privim la Mielul lui Dumnezeu" care a purtat păcatele lumii. Aceasta nu este pocăinţa adevărată. sau de mine. Prima condiţie este Pocăinţa. Şi noi datorăm ceva pe care nu-l putem plăti . Trebuie să facem o deosebire clară între durerea lumească şi durerea adevărată. Inima I-a fost zdrobită de greutatea apăsătoare a păcatelor care au fost luate de la noi. Dar cum se transferă vina. Aşa că a fost extraordinar când în mijlocul anului şcolar i-a luat locul o tânără. Noi. Această durere este pocăinţa. Noi ar trebui să stăm atârnaţi pe cruce în locul Său. unul din profesorii mei era şi antrenorul de sport. Deodată. Literal. în contul tău personal. Ne simţim copleşiţi când ne dăm seama că El S-ar fi supus torturii şi morţii doar pentru un singur suflet. Ce se va întâmpla când Îl vom privi cum a suferit şi a murit pe cruce? Vom înţelege că El a fost sfânt şi nevinovat. Era un tip destul de drăguţ. Uneori copiii spun: "Îmi pare rău" când sunt confruntaţi cu pedeapsa pentru o purtare rea. Noi am fost cei vinovaţi. ne spune: . Dar un Prieten. teologic. voi suferi Eu moartea în locul tău şi toate le voi trece în favoarea ta. în persoana Domnului Isus.Îmi asum Eu datoria ta. El suferea de bunăvoie pedeapsa pe care o meritam noi. dar ades ei regretă doar că au fost prinşi. Neajutoraţi. şi de la mine şi cum se aşază asupra Domnului Isus. toţi băieţii am 6 . fie că ar fi fost vorba de dvs. Când eram la liceu. dar nu prea comunica cu noi. Ea constituie temeiul pe care primim iertarea pentru păcatele noastre.chiar viaţa noastră. Înlocuitorul nostru divin? Răspunsul la această întrebare ne aduce înapoi la cele trei condiţii prin care facem primul mare pas de a căpăta iertarea. Un astfel de regret adevărat nu este posibil decât atunci când ajungem să recunoaştem pe deplin că singura noastră nădejde se află în moartea Domnului Isus pe cruce în locul nostru. vrea să însemne să simţim un regret cucernic pentru relele pe care le-am comis. Ce este pocăinţa? Am promis că voi simplifica acest cuvânt lung. Suntem umpluţi de durere că am comis vreodată chiar acele păcate care acum Îi iau viaţa Fiului lui Dumnezeu. Această ofertă se află în spatele tuturor celor trei paşi pe care îi analizăm în experienţa mântuirii. haideţi să aplicăm acestă povestioară la propriul nostru caz. ni se umplu ochii de lacrimi când ne dăm seama că păcatele noastre I-au provocat moartea pe cruce. după voia lui Dumnezeu.Cei trei paşi spre cer _____________________________________________________________________________________________________________________________________ n-ar însemna o insultă grosolană la adresa aceluia care a făcut un gest atât de generos? Acum. osânda şi sentinţa de moarte de la dvs.

Avem toate motivele să ştim că niciodată Cuvântul lui Dumnezeu nu a greşit şi că orice declară el se va şi împlini. Ioan scria: "Dacă ne mărturisim păcatele. Înainte ca să deschidem uşa. El este credincios şi drept. ne băteam pentru a-i câştiga atenţia pe căi care erau destul de distractive pentru toţi. darămite să mai merg sau să alerg. el a trebuit să accepte ca adevărat faptul că Isus din 7 . după ce au plecat toţi ceilalţi elevi. El era purtat în fiecare zi ca să cerşească în afara templului din Ierusalim. Să presupunem că omul ar fi rămas pe rogojina lui şi i-ar fi spus lui Petru: "Dar nici nu pot să mă ridic pe picioare. deoarece ne-am adus aminte imediat unele din lucrurile pe care le făcusem în timpul orelor. dar cu toate acestea. De ce trebuie să ne mărturisim păcatele? A doua condiţie a iertării se cheamă Mărturisire. cei mai mulţi oameni se poticnesc şi se rătăcesc. dar Petru i-a poruncit: "În Numele lui Isus Hristos din Nazaret. Într-adevăr. Mai târziu. Acelaşi principiu li se aplică şi acelora care simt regret pentru durerea care L-a făcut să sufere pe Domnul Isus şi. Într-o zi. chiar la acest punct. Toţi trei am făcut un legământ în acea zi că nu vom mai face niciodată ceva care s-o supere pe frumoasa noastră profesoară." Credeţi că ar mai fi fost vindecat? Nu. Întrebarea cel mai frecvent pusă este: "Cum ştiu eu că am fost iertat?" Există un singur răspuns corect la această întrebare. am aruncat o privire prin geamul uşii şi am văzut-o pe frumoasa noastră profesoară plângând la catedră. La început. Nimeni nu trebuia să ne spună de ce plângea. ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire" (1 Ioan 1:9). scoală-te şi umblă!" (Fapte 3:6). Aici intră în funcţie minunatul element al credinţei. Ne plăcea foarte mult de ea şi nu ne dădeam seama că îi provocasem atâta durere. A fost în stare ologul din naştere să stea în picioare? Nu. de a te zidi în ea. ne-am dus în clasă să ne luăm cărţile. se hotărăsc să se întoarcă de la orice I-ar displăcea Lui. Ştim că suntem iertaţi deoarece Dumnezeu a declarat că vom fi iertaţi. Am fost olog toată viaţa şi n-am nicio putere în picioare ca să-mi duc acest pat.Cei trei paşi spre cer _____________________________________________________________________________________________________________________________________ fost deosebit de încântaţi deoarece această nouă profesoară era foarte drăguţă şi aproape asemănătoare vârstei noastre. În orice făgăduinţă din Biblie există o putere de a se împlini singură. Niciunul dintre noi nu dorise să o supere pe acea profesoară. prin harul lui Dumnezeu. am simţit pocăinţa. Sună destul de simplu. am rămas după şcoală cu doi prieteni ca să jucăm baschet. îi era cu neputinţă aşa ceva. Ne-a fost ruşine şi silă de noi în acea zi şi toţi trei am regretat nespus ceea ce făcuserăm.

" Daţi-mi voie să vă asigur că acest sentiment va apărea ca urmare a credinţei şi iertării voastre. Închipuiţi-vă pentru o clipă că sentimentul ar veni înaintea credinţei cu privire la iertare. cuvinte îi aduseseră atât de multă durere. Cineva s-ar putea să spună: "Ei bine. aţi putea fi un necredincios plin de pace sufletească şi plin de veselie şi nu există un astfel de om. Credeţi că iertarea are loc deoarece Dumnezeu a declarat aşa. Când a făcut efortul ca şi când picioarele i-ar fi fost normale. Repararea Cea de-a treia condiţie ca să ni se ierte păcatele este Repararea. Acest cuvânt lung nu înseamnă altceva decât că trebuie să ne străduim să corectăm lucrurile pe care le-am greşit. Întrebaţi pe oricine a fost destul de curajos ca să ceară iertare. este adevărat că noi nu-L informăm pe Dumnezeu despre nimic ce nu l-ar fi ştiut deja. Desigur că recunoaştem că nu 8 . Dvs. În acest caz. Deşi v-a venit greu. aveaţi nevoie mai mare de acea mărturisire decât persoana care suferise din cauza lor.Cei trei paşi spre cer _____________________________________________________________________________________________________________________________________ Nazaret reuşise să întărească acele încheieturi pentru ca el să fie în stare să se scoale şi să umble. ele i-au fost refăcute la normal. Ea era deja perfect conştientă că propriile dvs. sunteţi acela care aţi transmis zvonul. "Facă-se după credinţa ta!" S-ar putea să nu te simţi iertat atunci când ceri iertare. care este adevăratul secret din spatele procesului mărturisirii păcatului? De ce este nevoie să-I spunem lui Dumnezeu greşelile şi păcatele noastre? Oare nu le cunoaşte deja fără ca eu să I le reamintesc? Desigur. Şi nici mărturisirea noastră nu-L schimbă. Pavel a spus corect când a scris: "Deci. Poate că aţi repetat vreun zvon exagerat despre acea persoană şi ea a aflat că dvs. Dar ea ne schimbă pe noi. Şi cu toate acestea. v-aţi luat tot curajul şi aţi bolborosit o scuză. prin Domnul nostru Isus Hristos" (Romani 5:1). dar reţineţi că întotdeauna credinţa trebuie să vină înaintea sentimentului. avem pace cu Dumnezeu. nu i-aţi spus nimic persoanei pe care ea să nu-l fi cunoscut mai dinainte. O uşurare extraordinară v-a inundat sufletul. Aşa că nu le mai daţi însemnătate sentimentelor. Poate că vă aduceţi aminte de ceva ce a trebuit să îndreptaţi cu privire la cineva în trecut. deoarece aşa şi este. Credinţa dvs. eu credeam că unii creştini erau fericiţi ca urmare a faptului că L-au primit pe Isus. dar făgăduinţa spune clar că eşti iertat. transformă iertarea într-o realitate. Ce s-a întâmplat imediat? V-aţi simţit ca şi când o mare greutate vi s-a luat de pe umeri. fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi prin credinţă. Apropo. Mulţumiţi-I pentru iertare iar apoi acţionaţi ca şi când aţi primit-o.

Oare ne vine greu să ne aflăm faţă în faţă cu păcatele noastre şi să le corectăm? Evident. nici măcar nu ne putem aduce aminte de toate ocaziile în care am fost vinovaţi de acele lucruri. şi cu toate acestea am fost acolo doar prin credinţă. ci El îi atribuie. El este Cel care a trăit durerea şi pedeapsa pentru noi. Este ca şi când am fi fost cu El pe cruce şi am fi suferit sentinţa cerută. crezând că într-adevăr El a stat atârnat pe cruce în locul nostru. dar deoarece mărturisim că El este Mântuitorul nostru. Cu alte cuvinte. În cazurile în care nu se poate restitui. ne putem cere iertare şi putem spune adevărul ca să înlăturăm orice stigmat de pe caracterul acelei persoane. Se poartă cu noi ca şi când noi înşine am fi murit şi am fi plătit pedeapsa pentru propriile noastre fapte vinovate. Acum păcatele sunt iertate şi nu mai pot împovăra conştiinţa cu vina lor. Uneori s-ar putea ca închisoarea să fie urmarea dacă s-au comis delicte de furt sau jaf. probabil că este partea cea mai teribilă din procesul răscumpărării. Dacă s-au spus minciuni care i-au dăunat reputaţiei cuiva. cu siguranţă că ar trebui restituit. meritul de a trăi o viaţă tot atât de sfântă cum a trăit-o Isus. Dar Dumnezeu nu face doar să accepte jertfa ispăşitoare a Fiului Său ca o satisfacere totală a sentinţei de moarte dată fiecărui membru al neamului omenesc. mărturisirii păcatelor şi restituirii ne aduce asigurarea că a avut loc cel mai lung pas în a deveni un adevărat creştin. 9 . Duhul ne îndeamnă conştiinţa şi ne aduce aminte de lucrurile care se pot îndrepta.Cei trei paşi spre cer _____________________________________________________________________________________________________________________________________ întotdeauna este cu putinţă să ajungi în trecut şi să repari orice rău. fiecăruia care alege s-o accepte. Probabil că cineva ar putea ajunge la nebunie dacă ar simţi răspunderea pentru o cerere atât de imposibilă. dar este deosebit de important să ne ocupăm de restituire ori de câte ori există posibilitatea. Pedeapsa de moarte care se afla asupra noastră este îndepărtată chiar în acel moment de la noi şi este aşezată asupra Domnului Isus. Dacă s-a furat ceva. Aici întâlnim adevăratul răspuns la întrebarea cu privire la transmiterea păcatului asupra Înlocuitorului divin. Când umblăm prin credinţă. Îndeplinirea celor trei condiţii ale pocăinţei. Asta ar putea explica de ce atât de mulţi au ajuns să dorească să creadă că repararea nu este o cerinţă biblică. orice minciună şi orice faptă necinstită. are loc un schimb mai mult decât minunat. Dar oare exact lucrul acesta nu ar putea să ne ofere o explicaţie parţială cu privire la faptul că reînoirea spirituală este atât de ştearsă în biserica modernă? Mulţi sunt de părere că ar avea loc o reînviorare extraordinară în bisericile creştine dacă fiecare membru ar repara cu adevărat orice rău cu care a nedreptăţit pe cineva. Mai întâi de toate. cel care doreşte să repare fapta rea se poate încredinţa cu siguranţă meritelor sângelui curăţitor al Domnului Hristos care oferă iertare şi refacere. Cu toate acestea.

doar printr-o acceptare personală a jertfei poate cineva să trăiască experienţa "îndreptăţirii prin credinţă. Şi deşi se poate spune că. dar El ne şi împărtăşeşte neprihănirea prin sfinţire ca să ne ferească de păcate viitoare. Având credinţă în acest Înlocuitor divin. Dar este foarte necesar ca să înţelegem că Dumnezeu nu ne acordă vreo stare ireală numindu-ne neprihăniţi când de fapt nu suntem. reţineţi că fie că este atribuită ori împărtăşită. am descris acea parte de neprihănire prin credinţă care iese din afara noastră. se anulează orice grad de fărădelege şi "oricine doreşte" poate să stea în picioare fără să fie condamnat în faţa lui Dumnezeu. Este adevărat că noi nu putem face nimic pentru aceste merite atribuite de a fi neprihăniţi. Până acum. dobândim o oarecare "stare" de neprihănire înaintea lui Dumnezeu. Totuşi. într-un oarecare sens." Oare mântuirea în totalitate să constea doar dintr-o "socoteală" făcută de Dumnezeu? Oare partea noastră este doar să credem că Dumnezeu face totul pentru noi şi apoi să ne aşteptăm să ne ducă pe nori trandafirii în împărăţia cerurilor? Evident că nu. Neprihănirea prin credinţă reprezintă mai mult decât o "stare" sau "socotire. Nu putem face altceva decât să acceptăm meritele sângelui ispăşitor al Domnului Isus. care dă mărturie că altcineva a plătit pedeapsa pentru păcatele noastre." Dumnezeu nu doar ne atribuie neprihănirea prin îndreptăţire ca să se ocupe de păcatele noastre trecute. Ea se numeşte îndreptăţire şi se bazează în totul pe ceea ce a făcut Dumnezeu în favoarea noastră. orice neprihănire adevărată îşi are originea la Dumnezeu şi rămâne în noi atâta timp cât Hristos rămâne în noi prin credinţă. Doar credinţa lui a deschis o uşă spre o nouă "poziţie" în relaţia cu Dumnezeu. moartea Domnului Isus i-a împăcat pe toţi oamenii cu Dumnezeu. Vom spune mai multe despre aceste două aspecte ale neprihănirii prin credinţă când vom ajunge la următorul capitol. Nevoia unei naşteri din nou Acum suntem pregătiţi să discutăm cel de-al doilea mare pas în această călătorie palpitantă de la pământ la cer şi ea este foarte strâns legată 10 . În acest fel minunat şi uimitor. pe care am mărturisit-o şi pe care am părăsit-o.Cei trei paşi spre cer _____________________________________________________________________________________________________________________________________ ei nu sunt doar declaraţi "nevinovaţi". există o "stare" de neprihănire înaintea lui Dumnezeu ca şi o "poziţie" de a fi neprihănit. Această stare se numeşte îndreptăţire şi ea ne oferă iertare pentru orice faptă rea din trecut de care ne-am pocăit. ei sunt declaraţi tot atât de drepţi sau de neprihăniţi ca şi Mântuitorul fără de păcat care a trăit aici în trup timp de 33 de ani fără să comită vreun singur păcat. care a murit în locul nostru. Cu alte cuvinte.

Cele vechi s-au dus: iată că toate lucurile s-au făcut noi" (2 Corinteni 5:17). Acea clipă de acceptare nu face doar să aducă o schimbare obiectivă de stare înaintea lui Dumnezeu. iar cealaltă apare ca cea mai periculoasă imitaţie. de iubire faţă de Domnul Hristos. este o făptură nouă. dar adevărata ascultare din inimă este o revărsare spontană a unei legături personale. Una este demonstrarea cea mai fină a adevăratei religii. Domnul Isus S-a referit la această experienţă spectaculară ca la "naşterea din Duh. pe care nu-l vedem.distanţa de la cap la inimă. 11 . Asemenea unei adieri uşoare a vântului. Unii teologi cu vederi liberale pun semnul egal între ascultare şi legalism. dispare orice confuzie. Această lucrare progresivă de cucerire a eului şi de supunere permanentă a voinţei lui Hristos ne conduce la cel de-al treilea pas uriaş în pelerinajul nostru către ceruri. îi putem vedea urmările destul de clar. mentală. de conformare legalistă a acelora care s-ar putea să încerce să-şi câştige mântuirea printr-o simplă ţinere a legii. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pătrunde în viaţă ca să înlocuiască lucrurile fireşti cu exact opusul lor.Cei trei paşi spre cer _____________________________________________________________________________________________________________________________________ de schimbul de credinţă pe care l-am tratat. S-ar părea că apostolul Ioan o exprimă cât se poate de simplu: "Dar tuturor celor ce L-au primit. care însoţeşte acest act de credinţă. Când vorbim aici despre sfinţire. Ei ignoră deosebirea dintre o slujire din inimă şi o slujire din raţiune. ne referim doar la abordarea din inimă. Pavel o descrie prin aceste cuvinte: "Căci. Înseamnă pur şi simplu o ascultare plină de iubire faţă de toată voia descoperită de Dumnezeu. Deşi firea omenească decăzută nu este îndepărtată de naşterea din nou. Iarăşi când reducem acest cuvânt lung cu rezonanţă teologică la sensul lui elementar. Dar chiar dacă nu putem să înţelegem această taină. mintea firească este înlocuită cu o minte duhovnicească ce are puterea de a supune toate dorinţele şi patimile care ar putea să se nască din acea fire decăzută. Să păzeşti legea lui Dumnezeu ca să împlineşti o cerinţă legală pentru mântuire reprezintă abordarea cu capul. Cineva a sugerat că milioane vor pierde cerul doar pentru 45 de cm . ci şi produce o transformare extraordinară în inima şi mintea credinciosului. nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu" (Ioan3:3)." Necesitatea ei s-a descoperit în cuvintele Mântuitorului care îi aduc un îndemn urgent lui Nicodim: "Dacă un om nu se naşte din nou. dacă este cineva în Hristos. le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu" (Ioan 1:12). Îl numim sfinţire. adică celor ce cred în Numele Lui. şi deseori instantanee. Nu există nicio cale cu putinţă pe care să analizăm sau să diagnosticăm această schimbare minunată. Cuvântul "plină de iubire" face deosebire între acele fapte de ascultare.

se acordă gratuit şi nu se oferă avându-se în vedere faptele noastre bune. Este foarte important să reţinem că îndreptăţirea. Toţi cei care sunt cu adevărat îndreptăţiţi. Se bucură să umble în ascultare deoarece legea lui Dumnezeu a fost scrisă în inima şi în mintea lor. Avem nevoie de amândouă experienţele ca să fim gata pentru cer. etc. În Biblie. Atunci.Cei trei paşi spre cer _____________________________________________________________________________________________________________________________________ Au existat multe discuţii cu privire la modul în care se leagă îndreptăţirea de sfinţire. De ce le vine mai uşor celor mai mulţi creştini să facă primii doi paşi din cei trei de care ne-am ocupat până acum? Oare pentru că iertarea şi 12 . ascultarea este una dintre cerinţele spirituale pentru a intra în împărăţie. dar ne este cu neputinţă să ajungem la o astfel de concluzie. S-a făcut pentru toţi cei ce-L ascultă. aşa că haideţi să o lămurim prin câteva observaţii simple. Ioan declara că "nimic întinat nu va intra în ea" (Apocalipsa 21:27). Într-adevăr. iar sfinţirea ne împărtăşeşte puterea biruitoare a lui Isus spre a ne feri de a nu mai comite alte păcate. până acum. Desigur că păcatul este singurul lucru care întinează în ochii lui Dumnezeu şi exclude cu precădere posibilitatea de a intra pe porţile paradisului. desfrânaţi. Oricine exercită adevărata credinţă este îndreptăţit. probabil. s-au convertit sau au fost transformaţi într-o făptură nouă. Inimile convertite de-abia aşteaptă să-I facă pe plac Aceluia pe care Îl iubesc cel mai mult. păcatul se defineşte ca fiind călcarea legii. există mulţi creştini cu numele care consideră că pasul trei este opţional în experienţa mântuirii. numai dacă voit ignorăm multe declaraţii clare din Scriptură. Nu există îndreptăţire fără sfinţire şi nu există sfinţire fără îndreptăţire. Asta înseamnă că în cer nu vor fi hoţi. iar toţi cei care au trăit naşterea din nou vor umbla în ascultare din iubire. Îndreptăţirea ne atribuie biruinţa desăvârşită a Domnului Isus ca să ne acopere păcatele trecute. nu declarăm aici că faptele bune de ascultare reprezintă motivul acceptării noastre de către Domnul Isus. criminali. Nimeni din cei care au primit acest dar nu se va descuraja de cerinţa de a nu mai încălca deliberat voia descoperită a lui Dumnezeu. Nu o putem avea pe una fără să o avem pe cealaltă. Oare ne speriem când auzim că trebuie să îndepărtăm cu orice chip păcatul voit ca să fim mântuiţi? Ei bine. conformarea faţă de lege este recunoscută ca fiind urmarea legăturii cu Mântuitorul după naşterea din nou. urzitorul unei mântuiri veşnice" (Evrei 5:9). ca primă abordare a lui Dumnezeu. Biblia ne spune: "Şi după ce a fost făcut desăvârşit. Acest principiu biblic îi cere celui credincios să primească darul îndreptăţirii înainte ca să fie posibilă ascultarea sfinţită. dar ele trebuie să însoţească neapărat darul acordat fără plată tuturor acelora care cred. După cum v-aţi dat seama.

Ea li se acordă gratuit acelora care o cer aşa cum trebuie. Domnul Isus a spus: "Facă-ţi-se după credinţa ta!" Tot ceea ce promite Biblia este al nostru dacă cerem. care este în ceruri. Şi bazându-ne pe autoritatea propriilor cuvinte ale Domnului Isus. va da lucruri bune celor ce I le cer !" (Matei 7:11).Cei trei paşi spre cer _____________________________________________________________________________________________________________________________________ convertirea se împlinesc în mare măsură în favoarea noastră şi în noi de către puterea lui Dumnezeu ca răspuns doar la credinţa noastră. ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri. aflăm că Tatăl Său este mai dornic să ne dea "lucrurile bune" pe care I le cerem decât suntem noi în a ne hrăni copiii atunci când le este foame! Următoarea întrebare: "Oare biruinţa este un lucru bun de cerut?" Desigur. Îmi daţi voie să vă vorbesc personal cu privire la problema care vă macină. Acum. de care doriţi să scăpaţi. Din aceste cuvinte ale Domnului Isus. veţi rupe orice lanţ sau obicei din viaţa dvs. iar biruinţa este şi ea un "dar" aşa cum ni s-a spus în 1 Corinteni 15:57. care sunteţi răi. cum trebuie să-I cerem lui Dumnezeu acest dar? Răspunsul se află într-un singur cuvânt . în următoarele paragrafe. cel mai mare secret pe care l-am aflat vreodată în legătură cu trăirea vieţii de creştin. Din acest motiv. Facă Domnul ca acest adevăr glorios să pună stăpânire pe mintea dvs. Fie ca nimic să nu vă distragă de la această formulă biblică cu care. garantat. aş dori să vă prezint. "Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu. dar patru din ele vor fi de ajuns ca să îi aducă izbăvire fiecăruia dintre cei care o vor cere prin credinţă. Biruinţa este un dar! Nu o putem câştiga sau merita. dar trebuie să credem.Sfinţirea Biruinţa deplină asupra păcatului ni se promite de-a lungul a zeci de texte din Biblie. cu cât mai mult Tatăl vostru. dacă voi. Primul text conţine un principiu deosebit de important cu privire la biruinţa asupra păcatului. păcatul pe care n-aţi reuşit să-l biruiţi? Paşii simpli şi practici pe care tocmai îi veţi afla s-ar putea să vă aducă eliberarea în viitor. "Deci.credinţă. Dar. ca să primim. Remarcaţi că acest verset mai vorbeşte şi despre cererea darurilor. în timp ce sfinţirea cere un efort puternic pe lângă credinţa noastră? S-ar putea să fie acesta răspunsul. alcoolism sau droguri? Implorarea biruinţei . s-ar putea să întrebaţi. haideţi să ilustrăm acest principiu trecând la cel de-al doilea text. 13 . Cum poate cineva să reuşească să se rupă de păcatele care sunt adânc înrădăcinate într-o patimă puternică fizică sau psihică? Ce am putea spune despre fumat. Şi nici nu se acordă ca răsplată pentru strădanii deosebite. care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos!" (1 Corinteni 15:57). iar textul anterior ne-a spus că darul este "biruinţa" asupra păcatului.

atunci nu mergeţi mai departe cu acest plan. în clipa în care o cereţi. socotiţi-vă morţi faţă de păcat" (Romani 6:11). Indiferent ce dar de biruinţă cereţi. Pavel scria: "Tot aşa şi voi înşivă. Un lucru minunat a avut loc. el vă va fi acordat imediat. Dacă nu credeţi aceasta din toată inima. Când vă veţi ridica de pe genunchi. atunci aşezaţi-vă pe genunchi şi cereţi-I-o chiar acum. Dumnezeu ni-l va da mai generos decât şi-ar hrăni copiii nişte părinţi iubitori. Dacă cu putere credeţi că biruinţa este a dvs. să nu se scufunde şi să nu se înece. dar Petru a umblat . sugerându-ne că nu vom putea trăi fără să facem acel anume păcat şi că suntem mult prea slabi ca să renunţăm. dar sentimentele dvs. ispita noastră cea mai mare este de a ne gândi la multele ocazii în care am încercat şi n-am reuşit să scoatem acel păcat din viaţa noastră. Satana ne va ataca credinţa. În unele cazuri Dumnezeu chiar îndepărtează gustul sau dorinţa după păcat. S-ar putea ca pofta să rămână puternică la majoritatea acelora care caută izbăvire. nu veţi simţi că s-a schimbat ceva. Această putere reprezintă biruinţa asupra păcatului dvs. aşa că marele pescar a ieşit din barcă şi a început să realizeze imposibilul. Dacă am cere vreun dar material. nici nu este nevoie să mai rostim cuvintele "dacă este voia Ta" în această rugăciune. fără îndoială că ar trebui să includem şi această expresie în rugăciunea noastră. De ce anume i-a fost frică? Desigur. Acum suntem pregătiţi să facem o remarcă. o rezervă mare de putere. Secretul este să accepţi fără să pui la îndoială că ceea ce Dumnezeu a promis chiar a avut loc. Nimeni nu poate să umble pe apă. Acestea sunt cele mai importante cuvinte pentru cei care urmează planul credinţei pentru a birui. nu joacă niciun rol aici. Cuvântul "socotiţi-vă" înseamnă să consideraţi că este deja împlinit. amintind păcatul pe nume. Vă mai amintiţi cum a umblat Petru pe apă? Domnul Isus l-a asigurat că poate să umble. În clipa în care v-aţi rugat.Cei trei paşi spre cer _____________________________________________________________________________________________________________________________________ dacă vom cere acest dar bun. Cât a umblat? Biblia ne spune că vântul şi valurile s-au înteţit şi lui i s-a făcut frică.! Acum o aveţi! S-ar putea ca unii să întrebe: "Cum ştiu eu că mi s-a dat biruinţa?" Pur şi simplu pentru că Dumnezeu a promis că o dă atunci când I-o ceri. La acest punct. Dar oare asta nu pune la îndoială cuvântul Domnului Isus? Învăţătorul îi spusese lui Petru că poate să vină la El.pentru un timp. Nu trebuie să existe nicio rezervă în a considera păcatul drept "mort" pe temeiul făgăduinţei lui Dumnezeu. 14 . deoarece Biblia ne-a asigurat deja că este voia Lui să ne elibereze din orice păcat. cum ar fi vindecare sau un serviciu mai bun. Apropo. dar ei încă mai au puterea de la Dumnezeu de a nu mai ceda niciodată acelei dorinţe puternice. dar nu întotdeauna procedează astfel. Dumnezeu a aşezat în viaţa dvs.

Dacă El declară că ai biruinţa. Cei trei mari paşi sunt: Păcatele iertate. care împlineşte ultimul pas în procesul de a deveni creştin. şi Ascultarea. El este lângă tine gata să te conducă în cea mai satisfăcătoare experienţă din câte ţi-ai închipuit vreodată." Acest text aşază piatra de temelie în planul desăvârşit al lui Dumnezeu de a dărui biruinţa. Să ai credinţă nu înseamnă neapărat că n-ai să cazi Ultimul text care pretinde eliberarea se află în Romani 13:14: "Ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos şi să nu purtaţi grijă de firea pământească. _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 15 . pentru ca să-i treziţi poftele. ar însemna o contrazicere a firii ca să acţionezi ca şi când păcatul ar mai domni. să crezi că o şi ai! Acum avem în faţa noastră schema simplă a mântuirii aşa cum este descrisă în Biblie. Naşterea din nou. Legătura care urmează de aici este o legătură de iubire. Ar mai însemna şi o tăgăduire a făgăduinţei lui Dumnezeu. Nu este nimic tainic în a veni la Isus ca să fii mântuit. Această schimbare profundă are loc atunci când cineva Îl primeşte pe Domnul Isus ca Înlocuitor personal şi Mântuitor.pocăinţa. Deseori se întâmplă împreună cu îndreptăţirea atribuită care se acordă atunci când păcatele sunt mărturisite. Şi dacă mai ai vreo nelămurire despre cum sau ce să faci. Am redus aceste cuvinte lungi la o ecuaţie pe care s-o poată înţelege şi cei mai simpli dintre oameni.Cei trei paşi spre cer _____________________________________________________________________________________________________________________________________ Încercarea noastră cea mai mare va fi să înăbuşim acele voci ale firii noastre şi să privim cu toată voinţa şi să ne agăţăm de acest plan făcut de Dumnezeu de a ne oferi biruinţa totală în dar. mărturisirea păcatelor şi repararea. v-aţi mai face planuri pentru mâine după-amiază? Dacă vă "socotiţi mort" faţă de orice păcat prin puterea Cuvântului. uită tot protocolul sau procedurile complicate şi spune-I Domnului exact ceea ce doreşti şi ceea ce simţi. Cum ar putea un mort să mai facă planuri să păcătuiască? Dacă aţi şti că mâine dimineaţă aţi muri. Orice copil. Păcatele sunt iertate dacă se împlinesc cele trei condiţii oferite de Biblie . Am arătat că cel de-al doilea mare pas spre Hristos este experienţa naşterii din nou. însoţită de ascultare. tânăr sau adult poate să facă aceşti paşi chiar acum şi să treacă din moarte la viaţă. Dacă n-ai intrat încă în această relaţie de bucurie cu Domnul Isus Hristos. nu ezita să faci chiar acum cei trei paşi.