You are on page 1of 13

IV A N G U N D U LIĆ

O SM A N

KNJIŽEVNA VRSTA BA RO KNI EP PO VIJ ES NI EP ROMANTIČNO-VITEŠKI EP .

barokne prizore i mnoge druge likove i događaje . On je realne povijesne činjenice uvrstio u svoje umjetničko djelo u kojem je htio opisati oduševljenje koje je ujedinilo Europu zbog poraza turske vojske. pobunu njegove vojske i njegovu nasilnu smrt.O SN O VN E KARAKTERISTIKE  Uvodni ep Gundulića počinje njegovim isticanjem kako će opjevati Osmanov poraz. on je u njega unio i neka sporedna romantična događanja.  Osim što je ubacio prave povijesne činjenice u svoje djelo.

STRU KTU RA  20 pjevanja  Nedovršeno 14.oslobođenji Jeruzalem” . i 15. pjevanje  Najboljom dopunom smatra se dopuna Ivana Mažuranića  Uzor: Torquato Tasso ..

odmah nakon toga apostrofira se i druga tema koja je usko povezana sa prvoma govori o pobjedi kraljevića Vladislava nad turcima. na koju se nadovezuje misao o besmislu svega jer je sve promjenljivo i prolazno  Obrađuje se tema epa: tragična sudbina Osmanova. pobjede kršćana nad . Ep započinje refleksijom o ljudskoj oholsti.

traje samo nekoliko mjeseci.Međutim u to vrijeme utkana su zbivanja vremenski i prostorno udaljena a integrirana su u ep pripovjedačevom koncepcijom povijesnog zbivanja .Vrijem e odigravanja epa  Vrijema epa je kratko.

Vlaho Buhovac .

Time epski junak postaje tragično lice. već povijest djeluje na njega.O SM AN O V LIK On je anti junak kroz svoju epsku statičnost: on ne djeluje na povijest. a glavni junak epski pripovjedač Osman II .

.O SM AN O V PRIKAZ U D JELU  Osman je u djelu prikazan kao mladi vladar ambiciozan i željan slave i novih trijumfa takvo postavljanje je dovelo da je često puta prikazan kao bahat i prepotentan .  Takodjer se prikazuje kako nije dorastao zadatku da bude vladar jednog takvog carstva u usponu .klinac” jer je također lakomislena kukavica.

.Kraljević vladislav Lik Vladislava je apsolutna Suprotnost Osmanu jer je Prikazan kao oličenje .duhovni otac” .božanskog čovjeka” Vladislav kao ..

 Mustafa je slaboumni Osmanov stric. Zbog tih ga osobina Osman i šalje u diplomatske zadatke. u stvarnosti je takođe bio veliki vezir 1619. blaže ćudi od Dilavera. godine. oličenje viteškog ideala ponašanja. marioneta . u epu tek figura bez dublje karakterizacije. Imenovan je velikim vezirom umjesto Huseina zato što je kod Hoćima spasio Osmanu život  Kazlar-aga je čuvar harema. odan do zadnje kapi krvi i strog vojnik. tek vjeran izvršitelj svoje dužnosti (autoritaran)  Ali-paša promišljen.KARAKTERIZACIJA LIKO VA  Dilaver je hrabar.

nevinost. dobrota i ljepota. krase je naivnost. Ima hrabrost i snagu muškarca. Žrtvuje i život za svog voljenog Korevskog  Sunčanica je također izmišljen lik. živi jednostavnim i srećnim pastirskim životom . hrabrija od vecine muškaraca  Krunoslava primjer šta sve jedna žena može napraviti iz ljubavi. kći mongolskog kana. zgodna. posjeduje nešto od istočnjačke mistike. Sokolica je izmišljeni lik. Osmanova miljenica koja ga jedina može spasiti kad je loše i zle volje. ali i osjećajnost žene.

Hvala na pažnji Krunoslav Piuković II f .