You are on page 1of 4

GRAF BAR

MEMESONG
KATA KUNCI : Menunjukkan adanya perubahan positif dan negative
- Peratus Perubahan
- Perbezaan
GRAF BOLEH ADA PETUNJUK @ TIADA PETUNJUK
- Kadar Perubahan

PERBEZAAN
CARA 1
ADA PETUNJUK

WAJIB
ADA
GARISAN

PERATUS PERUBAHAN (%)


CARA 1
ADA PETUNJUK
KADAR PERUBAHAN (%)

CARA 2
TIADA PETUNJUK