You are on page 1of 15

Joe Crews

Chiar există
Focul Veşnic şi Iadul ?

................... 8 Focul de nestins ................................. 13 Dreptatea lui Dumnezeu va fi îndreptăţită ....................... 10 Trupul şi sufletul vor fi nimicite ................................................................................................................... 4 Nu va exista o a doua moarte înaintea învierii ...... 15 2 ............... 3 Pedeapsa după Judecată ......................................................................................... 13 Nu va mai fi durere sau moarte ..........................................................................Chiar există Focul Veşnic şi Iadul ? _____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cuprins Chiar există focul veşnic şi iadul ? ............................................ 7 Focul din iad are un sfârşit ......... 14 Iadul nu a fost făcut pentru noi ................................................................................. 6 Unde se află iadul .......................................

Acum. Domnul Hristos a zis: "Eu sunt Calea. Pretutindeni. taie-o." Unica siguranţă absolută pentru fiecare este să creadă exact ceea ce a declarat Isus despre iad. Adevărul şi Viaţa. Mai întâi de toate. iar alţii vor străluci în împărăţie. este mai bine pentru tine să intri ciung în viaţă. Având în vedere aceste două sfârşituri definitive pentru toţi aceia care s-au născut vreodată. Dar nu aceasta a învăţat Domnul Hristos. "Dacă mâna ta te face să cazi în păcat.. Nu a lăsat niciodată să se înţeleagă nici un pic că sufletul fără trup s-ar despărţi de trup la moarte. Învăţătura Lui este singura pe care ne putem baza întru totul şi este cea adevărată. Aceste cuvinte ale Învăţătorului dovedesc dincolo 3 . Oricât s-ar părea de ciudat.. oamenii îşi pun aceleaşi întrebări: ce este iadul şi unde se află? Care este soarta celor răi? Oare un Dumnezeu al iubirii îi va chinui pe oameni de-a lungul întregii veşnicii? Oare focul iadului va reuşi să ardă vreodată răutatea din sufletul păcătoşilor? Sunt întrebări care merită răspunsuri sănătoase din Biblie. Şi cu siguranţă El nu a lăsat niciodată impresia că cei răi se vor chinui o veşnicie după ce vor muri.Matei 13:4143. care sunt pricină de păcătuire şi pe cei ce săvârşesc fărădelegea şi-i vor arunca în cuptorul aprins. Clerul a cam orbecăit cât priveşte acest subiect.Marcu 9:43. iar controversa iscată în jurul subiectului n-ar trebui să ne descurajeze într-atât încât să nu expunem tot adevărul aşa cum este el în Hristos. El a declarat că unii vor fi aruncaţi în foc. fie la cer." .". haideţi să vedem ce a învăţat de fapt Isus în legătură cu subiectul iadului. acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor. fie va fi câştigat. obişnuit şi de prisos. mulţi conducători religioşi Îi atribuie Domnului Isus o învăţătură greşită cu privire la acest subiect. cât de sinceri ar trebui să fim în a căuta să găsim calea cea dreaptă. Nu există un loc neutru şi nici nu există un premiu doi. Domnul Isus ne-a învăţat că fiecare suflet fie se va pierde. decât să ai două mâini şi să mergi în gheenă.Chiar există Focul Veşnic şi Iadul ? _____________________________________________________________________________________________________________________________________ Chiar există focul veşnic şi iadul? Unul din subiectele cele mai confuze din punct de vedere teologic din Biblie este acela al iadului. iar laicii i-au distrus sensul până ce cuvântul a ajuns cel mai bine cunoscut drept ceva vulgar. "Fiul omului va trimite pe îngerii Săi şi ei vor smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile. Atunci cei neprihăniţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor. trebuie să înţelegem că există un cer de câştigat şi un iad de evitat. Ei Îl acuză practic că El învaţă că sufletul nemuritor se desprinde de trup la moarte şi se duce fie în iad.

În Matei 5:30 El a menţionat că "tot trupul" va fi aruncat în iad sau gheenă. secerişul. Nimeni nu poate simplifica pilda exagerând cuvintele rostite de Domnul Isus. robul lui a venit să-i spună că a ieşit şi neghină printre grâu. Asta înseamnă mâini.Matei 13:29. Ei nu se vor duce în vreo stare vaporoasă a vreunui duh sau suflet fără chip. sunt îngerii. voi spune secerătorilor: 'Smulgeţi întâi neghina şi legaţi-o în snopi ca s-o ardem. picioarele. este total contrară învăţăturii predicate de către Isus. ochii şi toate trăsăturile fizice ale corpului lor.suflete care nu au nici formă. Lăsaţi-le să crească amândouă împreună până la seceriş. ci rămân în morminte până la ziua judecăţii când vor fi pedepsiţi. Această concepţie. Răspunsul stăpânului a fost: "Nu. nici conţinut.cei care vor fi aruncaţi în focul iadului se vor duce acolo cu mâinile. el însuşi. Reţineţi bine.Matei 13:37-42. Pedeapsa după Judecată Primul adevăr important despre iad este acesta: Cei nemântuiţi nu se duc în niciun loc de pedeapsă la moarte. să smulgeţi şi grâul împreună cu ea. El a întrebat dacă poate să rupă buruienile când erau destul de mici. oricât de populară ar fi ea. sămânţa bună sunt fiii împărăţiei. aşa va fi şi la sfârşitul veacului. picioare. şi la vremea secerişului." . secerătorii. Vrăjmaşul. Ţarina este lumea. ca nu cumva smulgând neghina. Acum să urmărim cuvintele Domnului Hristos care explică înţelesul pildei: "Cel ce seamănă sămânţa bună este Fiul omului. Acum suntem pregătiţi să cercetăm patru mari adevăruri din Biblie. acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor. neghina sunt fiii Celui rău. este Diavolul.'". cum se smulge neghina şi se arde în foc. amvoanele moderne răsună de zugrăviri dramatice închipuite ale sufletelor care părăsesc trupul la moarte . El a spus că neghina îi reprezintă pe cei răi şi că ei vor fi aruncaţi în foc "la 4 . Este atât de limpede că şi un copil poate s-o înţeleagă. deoarece Marele Învăţător a descoperit-o în repetate rânduri în evanghelii . care a semănat-o. care vor lumina majoritatea întrebărilor puse cu privire la soarta celor răi. iar grâul strângeţi-l în grânarul meu. 30. În contrast cu ceea ce a învăţat Domnul Hristos. se duce în foc şi nu vreo parte vaporoasă a sufletului. care sunt pricină de păcătuire şi pe cei ce săvârşesc fărădelegea şi-i vor arunca în cuptorul aprins. După ce stăpânul a semănat grâul în ţarină. Deci. ochi şi toate celelalte membre ale trupului fizic. este sfârşitul veacului. Domnul Hristos a învăţat acest adevăr clar în binecunoscuta pildă a grâului şi a neghinei.Chiar există Focul Veşnic şi Iadul ? _____________________________________________________________________________________________________________________________________ de orice umbră de îndoială că trupul. Fiul omului va trimite pe îngerii Săi şi ei vor smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile.

Cât de simplu! Domnul Isus a declarat că atât cei buni cât şi cei răi vor ieşi afară din mormintele lor ca să primească fie viaţa veşnică. Nicio răsplată nu se va da până la învierea celor drepţi. ele nu conţin nicio ambiguitate şi niciun înţeles ascuns. ascultaţi-L pe Domnul Isus cum ne vorbeşte în Luca 14:14: "Dar ţi se va răsplăti la învierea celor neprihăniţi. iar judecătorul i-ar zice: "Închideţi-l zece ani. pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui. ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii". Acuma nu-i aşa că este logic? Să presupunem că un om ar fi adus în faţa judecătorului pentru că a furat. Eu vin curând şi răsplata Mea este cu Mine ca să dau fiecăruia după 5 . fie osânda. Întrucât şi judecata are loc după ce va veni Hristos. Totul va avea loc după ce vor învia."în mormânt". Luate în context. La seceriş va avea loc despărţirea." Ei bine. vor învia pentru viaţă. credem că nici măcar un judecător de pe pământ nu s-ar purta atât de nedrept! Ar fi pus sub acuzaţie pentru o astfel de faptă. iar cei ce au făcut răul.Ioan 5:28. vor învia pentru judecată. Cu ce scop? "Ca să fie pedepsiţi"! Asta înseamnă că nu pot fi pedepsiţi înaintea acelei zile a judecăţii.Chiar există Focul Veşnic şi Iadul ? _____________________________________________________________________________________________________________________________________ sfârşitul veacului".)". Dreptatea cere ca cineva să fie mai întâi judecat şi apoi pedepsit.a. Desigur că Dumnezeu nu S-ar face vinovat de aşa ceva! Dacă vom lăsa Biblia să spună ce are de spus. iar El a declarat limpede că "Secerişul este sfârşitul veacului (lumii – n.". Cum ar putea cineva să înţeleagă greşit aceste cuvinte ale Domnului Hristos? Însăşi ideea ca cei răi să se ducă în iad la moarte contrazice învăţătura anume dată de Domnul nostru că cei răi vor fi aruncaţi în foc la sfârşitul lumii. cu îngerii Săi şi atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. aşa cum a arătat Petru. Domnul Hristos este citat din nou chiar în ultimul capitol din Biblie: "Iată. Petru declara: "Domnul ştie să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici şi să păstreze pe cei nelegiuiţi. nu va mai încăpea nicio îndoială cu privire la acest subiect. putem vedea cât de ilogic ar fi ca cineva să fie pedepsit înainte de acel timp. Aceste versete nu pot fi contestate. Spune oare Biblia unde anume sunt ei puşi deoparte până atunci? Domnul Hristos Însuşi a zis: "Nu vă miraţi de lucrul acesta. iar pe urmă îi vom judeca şi cazul. 29." Când va fi "atunci"? Când are să vină cu îngerii Săi. Cei ce au făcut binele. Ei sunt puşi deoparte până în acea zi. când va veni Domnul Isus cu toţi îngerii. nu vor primi nicio răsplată şi nicio pedeapsă. şi vor ieşi afară din ele. Cei răi sunt "puşi deoparte" până când? Până la "ziua judecăţii". dar Domnul Hristos ne-a descoperit unde stau ei puşi deoparte . Asta dovedeşte că de la moartea lor până ce vor învia." Sau ascultaţi-L iarăşi mai bine în Matei 16:27: "Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său. Dacă este nevoie de cuvinte mai simple de atât.2 Petru 2:9.

Daniel a scris că cei care "dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru viaţă veşnică şi alţii pentru ocară şi ruşine veşnică". partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă... Nu va exista o a doua moarte înaintea învierii Vedem aici că cei răi sunt descrişi ca suferind în focul iadului pedeapsa pentru păcatele lor. Ei sunt puşi deoparte în mormânt. definitivă din care nu va mai exista nicio înviere. scârboşi. Ei şi-au trăit prima viaţă în lumea aceasta şi au murit de prima moarte. Aceşti oameni vor muri de moartea a doua în foc. Apropo. Oare ne spune Biblia cum vor fi aruncaţi cei răi în iazul cu foc? Da. Aici. această a doua moarte este moartea veşnică. cei răi vor fi pedepsiţi pentru păcatele lor în focul din iad. Nu mai este loc de subterfugii. ni se aminteşte că "fiecare" îşi va primi dreapta răsplată când va reveni Domnul Isus pe acest pământ. judecaţi şi pedepsiţi? Avem mărturia lui Petru. Domnul Isus a declarat: "toţi cei din morminte . "care este moartea a doua". Dar care va fi pedeapsa aceea? "Moartea a doua" ne spune Ioan. Iov şi a Însuşi Învăţătorului.". închinători la idoli şi toţi mincinoşii." Acum. Desigur că aceasta va avea loc la sfârşitul lumii. Deşi am văzut deja dovezi substanţiale cu privire la acest punct. adică moartea a doua. desfrânaţi. Înainte ca să poată muri de a doua moarte. vrăjitori. Ioan scria: "Dar cât despre fricoşi.Apocalipsa 22:12. Acum ajungem la cel de-al doilea mare adevăr despre iad: Nimeni dintre cei nemântuiţi nu va fi aruncat în focul iadului înainte de cea de a doua venire a Domnului Isus de la sfârşitul lumii. vor ieşi afară din ele. Mai încape oare vreo îndoială unde se află cei răi înainte de a fi înviaţi. Daniel. necredincioşi.Apocalipsa 21:8. Ei vor fi scoşi afară (înviaţi n. după ce vor primi o a doua viaţă la înviere. Vă daţi seama ce dovedeşte aceasta despre cei răi? Dovedeşte că nu vor fi aruncaţi în iazul cu foc decât după ce va avea loc învierea. Ioan descrie evenimentele spectaculare care vor avea loc la 6 . să mai privim una.Iov 21:30. trebuie să fie înviaţi trebuie să li se dea o a doua viaţă.) la ziua mâniei".Chiar există Focul Veşnic şi Iadul ? _____________________________________________________________________________________________________________________________________ fapta lui".a. Descriind pedeapsa celor răi. Dar ceea ce trebuie să amintim este timpul când va avea loc această pedeapsă în focul din iad . Ea nu are loc la prima moarte aşa cum au ajuns mulţi să creadă.Daniel 12:2. Iov declară că "cei răi sunt păstraţi pentru ziua nimicirii. ucigaşi.adică după învierea de la sfârşitul lumii. dar nu pot să sufere o a doua moarte până ce nu vor căpăta o a doua viaţă. ne spune. ajungând în mormânt.

Isaia declară că aceasta reprezintă răzbunarea lui Dumnezeu şi "răsplătirea" de la sfârşitul marii controverse. continuă prin a descrie ziua Domnului care va topi trupurile cereşti cu o mare căldură. Acum. Fiecare scriitor al Bibliei. da.Apocalipsa 20:7-9. Şi ei s-au suit pe faţa pământului şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea prea iubită. Pâraiele Edomului se vor preface în smoală şi pulberea lui în pucioasă. care vorbeşte despre subiectul iadului. Unde se află iadul Biblia afirmă clar că focul îi distruge pe cei răi chiar aici pe "întinderea pământului". ca să înşele neamurile. El declară că pământul este păstrat pentru acel foc care va aduce judecata şi pieirea celor răi. Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. pentru focul din ziua de judecată şi de pieire a oamenilor nelegiuiţi. Pe când ei înconjoară în marş cetatea. După ce a descris cum vor învia cei drepţi şi cum vor domni împreună cu Hristos în timpul celor o mie de ani. Pedeapsa lor va avea loc pe acest pământ. iar învierea lor îi va oferi ocazia lui Satana să-şi reia lupta continuă împotriva lui Dumnezeu şi a sfinţilor. ţara lui va fi ca smoala care arde. Ioan a declarat: "Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani. ca să-i adune pentru război. Isaia declara: "Căci este o zi de răzbunare a Domnului.Chiar există Focul Veşnic şi Iadul ? _____________________________________________________________________________________________________________________________________ încheierea celor o mie de ani. 7 . pe Gog şi pe Magog. "Când se vor împlini cei o mie de ani."." . mai adaugă încă o viziune asupra celei de a doua morţi a celor răi. Are din nou oameni pe care să-i înşele şi îi convinge că împreună vor fi în stare să cucerească Noul Ierusalim. la sfârşitul celor o mie de ani. Petru declară: "Dar cerurile şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate.Apocalipsa 20:5. Acesta este focul iadului care reprezintă pedeapsa finală pentru păcat. prin acelaşi Cuvânt.2 Petru 3:7. Numărul lor va fi ca nisipul mării. vor învia la a doua înviere." – Isaia 34:8. cei răi sunt distruşi deodată de focul care cade din cer asemenea unui torent peste ei. El porneşte să strângă oştile celor pierduţi care au fost înviaţi din morţi.". Profetul zugrăveşte întreaga planetă învăluită într-un foc nimicitor. Chiar pâraiele şi praful se vor transforma în smoală şi pucioasă care vor exploda. care a coborât de la Dumnezeu din cer (Apocalipsa 21:2). Apoi. un an de răsplătire şi răzbunare pentru Sion. Satana va fi deslegat şi va ieşi din temniţa lui. Ceilalţi morţi desigur că sunt cei răi. 9. care sunt în cele patru colţuri ale pământului. Limbajul folosit de Petru este foarte uşor de înţeles cu privire la locul de pedeapsă pentru cei nelegiuiţi. toţi oamenii răi care au trăit vreodată pe pământ.

Asta înseamnă că vor fi grade de pedeapsă. După ce va fi curăţit de tot blestemul păcatului. că a dat pe singurul Lui Fiu. Observaţi că foloseşte aproape aceleaşi cuvinte ca şi Ioan şi Petru când descrie soarta celor răi. să nu piară. Dar ce se va întâmpla cu cei care nu cred în El? Cu siguranţă că vor pieri. iată paharul. plin de neprihănire. Vă rog să nu pierdeţi simplitatea extremă a acestor versete.Psalmul 11:6. aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou. foc şi pucioasă. Toţi sunt de acord cu privire la locul pedepsei (pământul) şi la elementul care îi va pedepsi (focul). după făgăduinţa Lui. Iadul ca loc de pedepsire va fi de fapt acest pământ transformat într-un iaz cu foc la Ziua Judecăţii. În sfârşit. patria finală a celor neprihăniţi. În al doilea rând. de care au ei parte. deoarece ei nu şi-au pus niciodată încrederea în Domnul Hristos pentru viaţa veşnică. care va trece cu troznet şi va arde cu o mare căldură. Biblia spune: "Plata păcatului este moartea". "Dar noi. pământul le va fi redat celor care l-au stăpânit de la început şi planul originar făcut de Dumnezeu va fi restabilit. Focul din iad are un sfârşit Există câteva motive pentru care suntem atât de siguri în ceea ce priveşte acest punct. Mai întâi de toate.Chiar există Focul Veşnic şi Iadul ? _____________________________________________________________________________________________________________________________________ David adaugă aceste cuvinte la mărturia de mai sus: "Peste cei răi plouă cărbuni. se spune despre acest pământ că va constitui căminul. Nu se poate ca cei răi să continue să trăiască pe această planetă deoarece ea i-a fost făgăduită.".". ci să aibă viaţa veşnică". Unii vor suferi mai mult decât alţii. După ce a descris acest pământ. în întregime. seminţei spirituale a lui Avraam (Romani 4:13). Doar drepţii vor primi darul vieţii veşnice. căci ei vor moşteni pământul!". Dar putem declara un lucru cu siguranţă şi anume că cei răi nu vor trăi în acel foc de-a lungul veşniciei.un cămin desăvârşit pentru un popor desăvârşit. Petru a văzut un pământ nou. Dar aceasta ridică şi alte întrebări foarte interesante cu privire la soarta celor pierduţi. Ajungem astfel la cel de-al treilea mare adevăr cu privire la subiectul iadului. în care va locui neprihănirea.Matei 5:5. un vânt dogorâtor. nu se poate ca cei răi să continue să trăiască pe acest pământ. Celor răi nu li s-a promis 8 . pentru ca oricine crede în El.Ioan 3:16. el va fi ceea ce a vrut Dumnezeu ca el să fie . Una dintre întrebările cele mai controversate şi uimitoare are de a face cu lungimea pedepsei. "Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea.Romani 6:23. Cât timp vor continua să trăiască şi să sufere cei răi în acel foc? Nimeni nu poate să răspundă cu precizie la această întrebare deoarece Biblia zice că ei vor fi pedepsiţi după faptele lor.2 Petru 3:13. "Ferice de cei blânzi.

Trâmbiţa va suna. are viaţa. Doar drepţilor.viaţa veşnică.1Corinteni 15:51-53. dar niciodată nu citim că cei necredincioşi ar primi-o. morţii vor învia nesupuşi putrezirii şi noi vom fi schimbaţi. la cea din urmă trâmbiţă. Şi aceasta se întâmplă pentru că ei n-au vrut să primească niciodată darul vieţii veşnice.2 Timotei 1:10. Dar există doar un singur mod de a căpăta viaţă fără de sfârşit şi acesta este prin credinţa în Isus. când va avea loc învierea. Acest text ne vorbeşte despre un anume punct în timp când cei drepţi vor fi schimbaţi într-o clipă în fiinţe nemuritoare. aşa că nu pot să aibă viaţă în iazul de foc. într-o clipă. Căci trebuie ca trupul acesta. Unde se află vreun text în Biblie care să descrie acordarea vieţii veşnice celor răi? Putem adesea citi că cei drepţi o primesc. Acel timp n-a venit încă.12." .Pavel declară că Domnul Isus "a adus viaţa şi nemurirea la lumină prin evanghelie. Cei care nu cred în singurul Fiu 9 . Ioan o descrie astfel: "Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică şi această viaţă este în Fiul Său. Este contrar Bibliei şi respingător bunului simţ. Daţi-mi voie să vă pun o întrebare: Oare cei răi din iazul de foc Îl au pe Fiul lui Dumnezeu? Desigur că nu. Inspiraţia nu ne descoperă nicio altă sursă de viaţă veşnică în afara evangheliei lui Hristos. atunci înseamnă că ei se bucură de acelaşi lucru ca şi drepţii numai că într-un alt loc. neprihăniţilor li s-a promis viaţa . Cine ar putea să le dea lor viaţa veşnică în afară de Domnul Hristos? Ioan 3:16 reglementează problema aceasta atât de clar şi de simplu. să se îmbrace în neputrezire şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. supus putrezirii. Dacă cei răi trăiesc o veşnicie în foc. Atunci cum ar putea avea viaţa? Ioan declară: "Ştiţi că niciun ucigaş n-are viaţa veşnică rămânând în el". Pavel declara: "Iată. Oare acei ucigaşi din focul iadului vor avea viaţă pe vecie? Niciodată. De unde ar putea să capete viaţă veşnică cei răi? Ap. Ar fi erezia cea mai teribilă să crezi că poţi obţine viaţa veşnică de la alt izvor decât de la Domnul Isus. Ezechiel declara: "Sufletul care păcătuieşte. Indiferent de ceea ce înţelegem noi prin suflet.Ezechiel 18:4. În schimb li s-a promis moartea – moartea veşnică. într-o clipeală din ochi."1 Ioan 5:11.Chiar există Focul Veşnic şi Iadul ? _____________________________________________________________________________________________________________________________________ niciodată viaţa. Nicăieri în Biblie nu citim că cei răi vor fi schimbaţi în acest mod. acela va muri".". Va fi când va reveni Domnul Isus. Cine are pe Fiul. Este de neconceput şi iraţional să vrei să creezi un astfel de eveniment. dar toţi vom fi schimbaţi. cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu. să acceptăm adevărul biblic simplu că sufletul poate să moară şi va muri ca urmare a păcatului. n-are viaţa. vă spun o taină: nu vom adormi toţi.1 Ioan 3:15.

Focul de nestins Cineva ar putea să pună următoarea întrebare: Dar ce putem spune despre focul de nestins care îi va arde pe cei răi? Nu înseamnă oare că nu se va stinge niciodată? Desigur. Cu toate acestea. Nimeni nu va putea să scape din flăcările lui stingându-l.o moarte veşnică din care nu vor mai fi înviaţi niciodată." . El este focul ciudat al lui Dumnezeu. Acest lucru violează una din regulile fundamentale de interpretare biblică. pe care o arde focul şi nu-şi vor scăpa viaţa din flăcări: căci nu va fi ca un cărbune. Ca pildă despre ce? "Dacă a osândit El la pieire şi a prefăcut în cenuşă cetăţile Sodoma şi Gomora." Este evident că Sodoma nu mai arde astăzi.Isaia 47:14. a opri. ne stau înainte ca o pildă. nici un foc la care stă". Reprezintă o pedeapsă fără sfârşit. Nu se poate stinge. la care se încălzeşte cineva. Ieremia a profetizat că Ierusalimul va arde cu un foc care nu se va putea stinge (Ieremia17:27). Adevărul este că focul veşnic nu înseamnă un foc care nu se va stinge niciodată. Isaia declară despre acel foc: "Iată-i. A stinge înseamnă a pune capăt. au ars de un "foc veşnic" şi ni se spune că ne stau ca pildă despre ceva. 10 . Citiţi aceste versete şi urmăriţi cum foloseşte Biblia cuvântul "stinge". stingându-l.Chiar există Focul Veşnic şi Iadul ? _____________________________________________________________________________________________________________________________________ vor pieri. suferind pedeapsa unui foc veşnic. deoarece este o moarte fără sfârşit şi veşnică. "Tot aşa Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor. "în veci" folosite pentru a descrie focul iadului? Nu apare nicio contradicţie şi nicio confuzie ori de câte ori lăsăm Biblia să-şi ofere propria definiţie a cuvintelor. Ce-am putea spune despre expresiile "veşnic". Mulţi fac greşeala de a aplica definiţiile moderne acelor cuvinte biblice fără să facă vreo referire la înţelesul lor din contextul din vechime. veşnică. ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire. Nu înseamnă foc care nu se va stinge niciodată. Aceeaşi expresie se foloseşte în Iuda 7 cu privire la nimicirea Sodomei şi Gomorei. Moartea aceasta nu va avea sfârşit. Valurile Mării Moarte trec peste locul unde au stat cândva acele cetăţi antice.2 Petru 2:6. Nimeni nu va fi în stare să stingă focul iadului. dar în cele din urmă nu va mai rămâne nici măcar un cărbune. care se dăduseră ca şi ele la desfrâu şi au poftit după trupul altuia. Nimeni nu va reuşi să scape de el. După ce îşi va fi împlinit lucrarea de nimicire. Înseamnă doar ceea ce spune "de nestins". dar el a ars până în temelii (2 Cronici 36:1921). au ajuns ca miriştea. acel foc se va stinge. Aşa declară Scripturile. Vor muri. Vor muri de moartea a doua .

Cât de lesne de înţeles ne apare întreg tabloul dacă îi dăm voie Bibliei să-şi explice propriii termeni.. de la faţa Domnului şi de la slava puterii Lui. Aşa că Domnul Isus vroia să spună că moartea va fi veşnică.Pavel simplifică şi mai mult explicaţia prin aceste cuvinte: "întro flacără de foc. "Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veşnică. ziua care vine îi va arde. rădăcina. dar observaţi că nu zice "pedepsire veşnică. zice Domnul oştirilor şi nu le va lăsa nici rădăcină nici ramură .. "Plata păcatului este moartea". Evident că există câteva versete ambigue cu privire la acest subiect. "Şi aceştia vor merge în pedeapsa veşnică. veşnic. Aşa că pedeapsa reprezintă pierzarea veşnică . Nu va fi întreruptă niciodată de vreo înviere. Ap.". în ziua pe care o pregătesc Eu. va dura veşnic. atunci acelaşi gen de foc care a nimicit Sodoma şi Gomora îi va arde şi pe cei răi în iazul de foc.2 Tesaloniceni 1:8. De ce manipulare vicleană a cuvintelor ar fi nevoie ca să ocoleşti înţelesul evident al acestor cuvinte. 3.". Dacă acest text este adevărat. ap. Chiar cuvintele Domnului Hristos din Matei 25:46 nu sunt atât de derutante. dar credem că ele se armonizează toate când luăm în considerare contextul şi trebuie să-i dăm voie Bibliei să fie propriul ei comentariu.Maleahi 4:1.. Chiar Satana. Şi veţi călca în picioare pe cei răi. zice Domnul oştirilor...Pavel urmează să ne spună care este pedeapsa. pot citi cuvintele "îi va arde ." Urmăriţi acum. în cele din urmă este ars. Oare ne spune Biblia din ce constă pedeapsa? Desigur. Din ea. şi vor insista să creadă că cei răi sunt încă vii şi suferă. Dar ce-am putea spune despre viermele lor care nu moare? Mulţi au citit cuvintele Domnului Isus despre iad: "unde viermele lor nu moare şi 11 .9. căci ei vor fi ca cenuşa sub talpa picioarelor voastre.. Ei vor avea ca pedeapsă . Niciun cuvânt din nicio limbă n-ar fi redat mai clar sau mai puternic. cei care au înţeles o viaţă întreagă prejudecăţile impuse lor de tradiţie. Vrea oare să însemne că şi cei răi se vor transforma în cenuşă? Biblia confirmă acest adevăr: "Căci iată. vine ziua. nu va mai exista nicio înviere şi nicio nădejde de viaţă. care va arde ca un cuptor! Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi vor fi ca miriştea. Va trebui să fie un foc veşnic." Mulţi se poticnesc de expresia "pedeapsă veşnică".o nimicire care va fi veşnică. Cu toate acestea. Acest foc veşnic arde până la capăt." Oricare ar fi pedepsa.Romani 6:23. Nu se va termina niciodată. înţelesul lor fiind evident. iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică. vor fi ca cenuşa". ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de evanghelia Domnului nostru Isus Hristos.Chiar există Focul Veşnic şi Iadul ? _____________________________________________________________________________________________________________________________________ Asta este! Acel foc veşnic care a transformat Sodoma în cenuşă reprezintă o pildă cu privire la ceea ce li se va întâmpla în cele din urmă celor răi.

iar viermii permanent mâncau trupurile .Iona 2:6. Dar există o deosebire foarte mare între situaţiile implicate. Termenii sunt aceiaşi atât pentru cei mântuiţi cât şi pentru cei pierduţi. Ana şi-a dus fiul. era imediat mâncat de viermi. deoarece ei sunt deja fiinţe 12 . desigur. Cu toate acestea. la templul Domnului. Unii au interpretat că viermele ar fi sufletul. Chiar perioada de timp cât a stat Iona în pântecul chitului este descrisă de el ca "pe vecie" . Dacă un rob alegea să continue să-l slujească pe stăpânul pe care-l iubea decât să se elibereze la termenul fixat. acolo unde permanent se ardeau cadavrele şi gunoiul. Domnul Isus S-a folosit de focul Gheenei ca de un exemplu al nimicirii totale prin focul iadului. Dar cât timp u rma să-şi slujească stăpânul acel rob? Doar atât cât trăia. Oare asta a vrut să spună Domnul Isus? Nicăieri în Biblie nu există vreo aluzie că sufletul ar fi un vierme.Chiar există Focul Veşnic şi Iadul ? _____________________________________________________________________________________________________________________________________ focul nu se stinge". pe Samuel. Ar putea fi citate multe exemple cunoscute. Probabil că cel mai derutant text despre iad este cel în care Ioan face aluzie la fumul care se urcă "din veci în veci". Fără îndoială că ascultătorii Domnului Hristos chiar şi vedeau cum se ridica fumul din Valea Gheenei.". "în veci" nu înseamnă întotdeauna "fără sfârşit". În Exodul 21. Pentru cei care sunt nefamiliarizaţi cu această expresie folosită în Biblie. Cineva ar putea obiecta că aceasta ar putea limita chiar viaţa drepţilor în ceruri.Marcu 9:46. Sfinţii primesc darul nemuririi. De obicei. dar două sau trei chiar merită să fie amintite. unde urma "să rămână acolo pentru totdeauna. Viaţa lor se măsoară acum cu viaţa lui Dumnezeu. Din întâmplare." Înţelesul original al cuvintelor "pentru totdeauna" indică o perioadă de timp nedefinită. În acest loc Domnul Isus a folosit cuvântul "Gheenă" pentru "iad". iar Scriptura declară: "robul să rămână pentru totdeauna în slujba lui. Dacă ceva cădea dincolo de flăcările nimicitoare. în versetul 28 ni se spune clar "toată viaţa lui să fie dat Domnului." .un tablou al nimicirii totale.Versetul 6. Cu alte cuvinte. Dar o comparaţie a versetelor atât din Vechiul cât şi din Noul Testament descoperă că aceste cuvinte "în veci" se folosesc de 57 de ori în Biblie cu referire la ceva care a ajuns deja la sfârşit. Nemurire înseamnă "nesupus morţii". într-adevăr pare foarte derutant.1 Samuel 1:22. Aşa că "pentru totdeauna" nu însemna la nesfârşit. Gheena era chiar un loc real de ardere chiar în afara zidurilor Ierusalimului. defineşte perioada de timp în care ceva continuă să existe cât o impun condiţiile. deoarece ei sunt descrişi ca proslăvindu-L pe Dumnezeu pe vecie. Cuvintele "pe vecie" folosite cu referire la ei ar putea însemna "fără sfârşit". Având în faţa ochilor scenele vii ale nimicirii totale. Focul nu se stingea niciodată. se stabilesc condiţiile cu privire la legea robiei. atunci urma ca urechea să-i fie străpunsă cu o sulă.

te vei uita la locul unde era şi nu va mai fi. cea a lui 13 .. Psalmistul scria: "Dar cei răi pier şi vrăjmaşii Domnului sunt ca cele mai frumoase păşune: pier. Singurul care poate acorda darul vieţii. Domnul Isus declară lucrul acesta foarte simplu: "Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul . Apoi. "Nimici" . Chiar dacă Hitler i-a chinuit pe oameni şi a făcut experienţe pe ei. vorbim despre fiinţe muritoare care pot să moară şi trebuie să moară. Dar când "pe vecie" se foloseşte ca să-i descrie pe cei răi. în cele din urmă i-a lăsat să moară." Versetul 10.". gândiţi-vă la o altă moarte. dar după pretenţiile unor teologi. Trupul şi sufletul vor fi nimicite Ajungem astfel la ultimul adevăr cu privire la soarta celor răi. "Pe vecie" pentru ei înseamnă atât cât poate supravieţui natura lor muritoare în focul care îi pedepseşte după faptele lor. iar trupul va arde în foc. "nimici cu desăvârşire". dar unii mai insistă că autorii Bibliei nu vor să se înţeleagă chiar ceea ce exprimă cuvintele lor. cum ar putea cineva să mai pretindă că cei răi au nemurirea? Domnul Isus. "moarte" . fără de sfârşit chiar de la moarte. A fost zugrăvit ca fiind mai crud decât Hitler. ci temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă şi sufletul şi trupul în gheenă.Chiar există Focul Veşnic şi Iadul ? _____________________________________________________________________________________________________________________________________ nemuritoare. Dreptatea lui Dumnezeu va fi îndreptăţită Un astfel de tablou nu numai că-L reprezintă greşit pe Dumnezeul iubirii. Se folosesc cele mai puternice cuvinte. "arde". respinge posibilitatea ca cei din iad să continue să trăiască în oricare formă. Gândiţi-vă puţin la implicaţiile unei doctrine care ar trimite fiecare suflet pierdut într-un iad imediat.oare aceste cuvinte au vreun înţeles tainic.. După ce cei nemântuiţi vor fi pedepsiţi după păcatele lor.Psalmul 37:20. cele mai hotărâtoare din limbajul omenesc pentru a descrie nimicirea din iad. opus înţelesului Bibliei decât îl au în alte cărţi? Navem niciun motiv să gândim altfel. Dumnezeu va păstra aceste suflete nemuritoare cu scopul de a le vedea chinuindu-se şi scâşnind de durere de-a lungul veşniciei. Adevărul este că teologii au făcut un căpcăun din bunul nostru Dumnezeu al iubirii. "Încă puţină vreme şi cel rău nu va mai fi. Sufletul său s-ar duce imediat în iad ca să fie chinuit o veşnicie. le vor fi şterse din existenţă atât trupul cât şi sufletul. dar Îi şi deformează dreptatea. Viaţa va fi curmată pe vecie. pier ca fumul".Matei 10:28. În lumina acestei declaraţii. Să presupunem că un om ar muri cu 5000 de ani în urmă având un singur păcat îndrăgit.

Ioan a descris cum vor fi aruncaţi cei răi în iazul de foc. nu vor mai fi păcătoşi şi niciun diavol care să ispitească.". "Oricine n-a fost găsit în cartea vieţii. nici durere. Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou. care susţine că Dumnezeu este prea bun ca să îngăduie ca cineva să piară. pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră. Ioan a descris acel cămin din viitor prin aceste cuvinte: "El va şterge orice lacrimă din ochii lor. un director de bancă m-a luat în braţe şi mi-a zis: "Joe. Nu va mai fi nici tânguire. Cum ar putea asta să fie drept? Oare Dumnezeu S-ar purta astfel? S-ar contrazice declaraţia Bibliei cum că fiecare trebuie pedepsit după faptele lui. Nu va mai exista păcat. Nu există nicio reabilitare. După această învăţătură atât de cunoscută. I-aţi putea găsi suferinţei vreun loc în acele cuvinte preţioase în dreptul cuiva în întreg universul recreat? Dumnezeu a spus că plânsul şi durerea nu vor mai fi. Dumnezeu îi va pedepsi pe cei răi după faptele lor. Ele nu pot să iubească pe Cineva care îi va ţine pe cei răi într-un chin veşnic fără să existe niciun scop în sine. care a ordonat moartea a milioane de oameni. Îl credeţi pe Dumnezeu pe cuvânt sau alegeţi să credeţi ceea ce presupune omul? La doar patru versete înainte ca să scrie această făgăduinţă. Există două puncte de vedere extreme care circulă în prezent cu privire la pedeapsa celor răi. Al doilea este învăţătura teribilă a chinului veşnic care va continua toată veşnicia într-un abis întunecat de suferinţă şi durere.Apocalipsa 21:4. Oare aşa arată Dumnezeu? După ce a auzit adevărul biblic despre iad. Ani de zile am fost necredincios deoarece fusesem învăţat că Dumnezeu îi va chinui pe cei răi o veşnicie." Nu va mai fi durere sau moarte Curând. nici ţipăt. dar nu va perpetua răul pedepsindu-l pe vecie. şi sufletul lui s-ar duce imediat în iad ca să sufere veşnic. într-o bună zi. O astfel de măsură punitivă n-ar face decât să slujească unui spirit de răzbunare şi de îndreptăţire. dar omul care a pierit din pricina unui singur păcat. va arde cu 5000 de ani mai mult decât Hitler. Dumnezeu va avea un univers curat. Va fi exact aşa cum plănuise Dumnezeu universul de la început. a fost aruncat în iazul de foc. 14 . cred din nou în Dumnezeu. 21:1.Apocalipsa 20:15. pentru că lucrurile dintâi au trecut.". Adevărul se află undeva la mijloc. Amândouă sunt greşite. Unul este universalismul. Şi moartea nu va mai fi. Toate urmările păcatului se vor şterge pentru totdeauna. Sincer cred că multe suflete sincere au fost întoarse de la Dumnezeu din pricina repulsiei lor faţă de reprezentarea greşită a caracterului Său.Chiar există Focul Veşnic şi Iadul ? _____________________________________________________________________________________________________________________________________ Adolf Hitler.

Întrebarea din tot universul acesta la care nu se poate găsi vreun răspuns este: "Cum vom scăpa noi. pentru ca oricine crede în El. __________________________________________________________________________________________________________________________________ 15 . să nu piară. Domnul Isus a declarat că el "a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui". conform versetului 4. Nimeni nu va fi omis din cer deoarece a minţit. N-aţi putea să ajungeţi acolo decât trecând peste trupul străpuns al Domnului Isus Hristos şi în ciuda iubirii Tatălui. Dacă ne vom împiedica şi vom ajunge în acel foc. dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare?". Satana nu va mai fi aici ca să provoace durere. Ca să nu mai existe nicio durere. iar Dumnezeu ne făgăduieşte că în împărăţia Sa nu va mai exista nicio umbră de durere. "Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. şi nici pentru mine. ar trebui să ne bucurăm că iadul nu a fost făcut nici pentru dvs. că a dat pe singurul Lui Fiu. iar după aceea. deoarece toţi păcătuim.Evrei 2:3. nu va mai fi tânguire. Nimeni nu se va pierde pentru că a păcătuit. Nu există niciun răspuns deoarece nu există nicio scăpare decât prin Domnul Hristos şi prin crucea Lui. ţipăt. Singurul motiv pentru care cineva va fi pierdut va fi deoarece refuză să se întoarcă de la păcatul său şi să vină în braţele unui Mântuitor iubitor care este gata să ierte şi să curăţească de orice nelegiuire. Ar trebui să-I mulţumim lui Dumnezeu în fiecare zi că planul Său în cele din urmă va aduce un sfârşit suferinţei. Noul Ierusalim va coborî înainte ca să-i nimicească acel foc pe cei răi.Chiar există Focul Veşnic şi Iadul ? _____________________________________________________________________________________________________________________________________ Acel iaz de foc se află chiar aici pe planeta pământ după textul din Apocalipsa 20:9.Matei 25:41. va trece. Iadul nu a fost făcut pentru noi În cele din urmă. iar Dumnezeu va recrea un nou pământ în locul lui. nu trebuie să mai existe niciun iad veşnic. va fi cea mai colosală gafă pe care am putea s-o facem vreodată. a rugăminţilor stăruitoare ale Duhului Sfânt şi a influenţei cereşti a milioane de îngeri.Ioan 3:16. Cele două lucruri se exclud reciproc. ci să aibă viaţa veşnică. Dar observaţi că acest loc unde vor arde cei răi. durere sau moarte. a furat sau a comis adulter.".