You are on page 1of 23

Sharon Thomas Crews

Martorul credincios

Martorul credincios
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Cuprins

Martorul credincios ..................................................................... 3
Cuvântul lui Dumnezeu te zideşte în credinţă ............................ 4
Cuvântul lui Dumnezeu este de folos ca să înveţe ..................... 6
Păstrarea providenţială a Scripturii ............................................ 7
O schimbare spectaculară a erudiţilor ........................................ 14
Care versiune este cea mai bună? ............................................... 17
NOTE ......................................................................................... 19

2

" Scripturile au fost date prin inspiraţia lui Dumnezeu şi s-au păstrat spre folosinţă de către poporul lui Dumnezeu în fiecare epocă. Versiunea care i se va potrivi cel mai bine acestei descrieri va fi Biblia pe care o vom alege... dar asta nu vrea să spună că n-are importanţă pe care Biblie o alegem ca s-o studiem. Vom compara versiuni diferite cu descrierea biblică a Cuvântului inspirat al lui Dumnezeu. de studiu? În decursul câtorva generaţii au fost puse la dispoziţie peste o sută de versiuni ale Bibliei engleze. Versiunea King James (KJV).. Noua Biblie americană standard (NASB) şi Noua Versiune Internaţională (NIV) sunt doar câteva din cele mai cunoscute şi folosite astăzi. pe când îl vom studia cu sinceritate. El este "Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre" (Evrei 12:2). Ele nu au fost ascunse de oameni. Noua Biblie engleză (NEB).Martorul credincios __________________________________________________________________________________________________________________________________ Martorul credincios Aţi fost vreodată uimit de numărul foarte mare de versiuni ale Bibliei engleze? V-aţi întrebat vreodată pe care s-o alegeţi ca să devină Biblia dvs." Din acest text reiese clar că întotdeauna Cuvântul sacru oferă învăţătura curată şi povăţuieşte viaţa cuiva. Totuşi. ci au reprezentat o parte vizibilă. ne va creşte încrederea noastră în Dumnezeu şi în Cuvântul Său. Romani 10:17 ne oferă prima caracteristică importantă: "Credinţa vine în urma auzirii. Totuşi. rămâne în veac. o caracteristică a Cuvântului Său este că el ne zideşte în credinţă. Reprezintă temelia noastră sigură şi. convingătoare şi 3 ." Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu ne întemeiază şi ne zideşte credinţa.. noi vom folosi o abordare orientată spre credinţă. Versiunea engleză de astăzi (TEV). să dea înţelepciune în neprihănire. Nici o versiune nu este perfectă. este viu şi . O ultimă caracteristică a Cuvântului lui Dumnezeu pe care o vom trece în revistă se găseşte în 1 Petru 1:23: "Cuvântul lui Dumnezeu . "Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii" (1 Corinteni 14:33). Cuvântul lui Dumnezeu este descris în mai multe locuri din Scripturi. care ia şi ea în considerare dovezile erudiţilor. astfel. Fiecare versiune are puncte tari şi puncte slabe. Biblia reprezintă mijlocul ales de Dumnezeu pentru a comunica cu omul şi ar trebui să ne folosim de cea mai bună versiune pe care o putem găsi spre a studia adevărurile profunde din Cuvântul Său. să mustre. O a doua caracteristică se poate găsi în 2 Timotei 3:16: "Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe. Biblia de Ierusalim (JB). iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. El nu este stricat de părerile sau de învăţăturile oamenilor. Dar care versiune este cea mai de încredere şi cum am putea s-o identificăm? Majoritatea erudiţilor evaluează versiunile Bibliei după o metodă naturalistă. Versiunea Standard Revizuită (RSV). să îndrepte.

Dar mai există un aspect mai larg al acestui subiect. copiate cu fidelitate. pastorii predicau cu putere din ea. Luca 21:33). Putem vedea clar că Scripturile au fost păstrate divin până la neamul nostru. . putem observa. Cu nici o ocazie ei nu ne-au avertizat că s-ar putea să se strice sau să se piardă Cuvântul. Pavel. În calitate de carte sfântă.Martorul credincios __________________________________________________________________________________________________________________________________ vie a bisericii creştine. Care a fost efectul general pe care l-a avut proliferarea atâtor versiuni ale Bibliei asupra credinţei oamenilor în Cuvântul lui Dumnezeu? Desigur. Într-o oarecare măsură. Marcu 13:31." (Versiunea King James). în general. citând în mare măsură din ele. iar laicii o memorau cu ardoare. Cu ajutorul Duhului Sfânt. 4 . dar cuvintele Mele nu vor trece" (Matei 24:35. dar exemplare ale Scripturilor. Este de folos ca să ne înveţe. puncte esenţiale mântuirii ajung exact acolo unde trebuie şi mulţi oameni îşi pot lega convertirea de o anume versiune biblică sau de alta. Cuvântul lui Dumnezeu te zideşte în credinţă Prima caracteristică a Cuvântului inspirat al lui Dumnezeu este că ne zideşte în credinţă.t. lucrul acesta nu se poate măsura cu precizie.tot au proorocit cu putere. 2. 3.) în comparaţie cu atitudinea lor atunci când exista o singură versiune acceptată. În rezumat. În schimb. Totuşi. Când Versiunea King James era singura Biblie folosită. care ar trebui cercetat. După ce am fixat aceste caracteristici din Scriptură.Vechiul şi Noul Testament . Psalmul 12:6. Nu provoacă nedumerire sau îndoială. le vei păzi şi le vei păstra de la neamul acesta pe vecie. deosebirea dintre atitudinea oamenilor faţă de Biblie astăzi (când există nenumărate versiuni n. au fost transmise din generaţie în generaţie. Sfintele Scripturi nu s-au pierdut. Iarăşi şi iarăşi. să ne dea înţelepciune în neprihănire. Domnul Isus a declarat: "Cerul şi pământul vor trece.. Doamne. Chiar în timpul evului mediu. cei doi martori . Ele nu doar că au rămas în inima oamenilor. Biblia descrie Cuvântul lui Dumnezeu ca având următoarele caracteristici: 1. au afirmat exactitatea Scripturilor. să ne mustre. ci ne zideşte în credinţă. 7 declară: "Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate. deoarece există mulţi factori care influenţează societatea. atât Domnul Isus cât şi ap. 4 ne spune că în timpul celor 1260 de ani de supremaţie papală.. Apocalipsa 11:3. haideţi să comparăm diferitele versiuni ale Bibliei cu ele. A fost păstrat în mod divin şi a avut un rol activ în cadrul bisericii de-a lungul fiecărei epoci. să ne îndrepte. acest adevăr este valabil în dreptul fiecărei versiuni a Bibliei. Tu.

Nu există nici măcar o notiţă de subsol care să marcheze omiterea acestor cuvinte. când începi să te foloseşti de o versiune modernă. versiunile moderne nu se pretează la memorizări. poate că vă veţi întreba ce s-a întâmplat cu chemarea Domnului Isus adresată păcătoşilor "la pocăinţă" (Marcu 2:17 şi Matei 9:13) sau cu ultimul rând din rugăciunea domnească (Matei 6:13). veţi descoperi că atunci când Domnul Isus a fost ispitit în pustie. le lipseşte demnitatea care îndeamnă la respect şi deosebită consideraţie faţă de Scripturi. Şi laicii rar mai învaţă texte biblice pe dinafară. prezintă predici filosofice cu privire la "solia" generală din Scriptură. în ultimii ani s-au promovat pe scară largă versiunile care folosesc "un limbaj modern". Asemănător. se citea ca un ziar. S-ar părea că oamenilor le vine greu să se hotărască practic din care versiune să memorizeze. În al treilea rând. Întorcându-ne la Luca 4:8. O altă privire aruncată asupra majorităţii versiunilor moderne descoperă mai multe nedumeriri. căci nu ştiu ce fac!" Imediat. Pastorii nu mai predică din Cuvânt. totuşi. Credinţa în Dumnezeu şi autoritatea Cuvântului Său erau supreme. Un studiu despre versiunea Good News Bible (TEV) indica faptul că studenţii de la universitate "mai întâi au devorat-o deoarece. Biblia este un volum antic şi divin.Martorul credincios __________________________________________________________________________________________________________________________________ era foarte respectată. există cu totul altă concepţie. Acum. care ajuta fixarea lor în minte.1 Oare versiunile moderne să fi contribuit la această stare lamentabilă? Să urmărim câteva căi prin care versiunile moderne ar fi putut încuraja o astfel de situaţie. Astăzi. iartă-i.Versiunea King James (KJV). MV şi NEB. nu se mai aminteşte porunca Lui "Înapoia Mea. dar când i se dă o formă asemenea unei cărţi obişnuite.? 5 . Mai întâi. Mulţi oameni şi-au pierdut respectul pentru Scripturi. Dar mai târziu au fost puţin interesaţi să revină la ea . versetele sunt citite din versiuni care variază atât de mult încât cu greu sunt recunoscute ca fiind acelaşi pasaj. ci. În RSV. veţi găsi o notă de subsol la textul din Luca 23:34 care indică faptul că unele manuscrise vechi omit cuvintele Domnului Isus: "Tată. în schimb. se pune întrebarea: "Chiar a rostit Domnul aceste cuvinte?" S-ar părea că erudiţii se îndoiesc. Credinţa în Dumnezeu şi în Scripturi a scăzut permanent. nu-ţi va lua mult timp până ce vei observa deosebirile dintre această versiune şi Biblia mai familiară .din acelaşi motiv!" 2 În al doilea rând. Deşi aceste versiuni îi ajută pe unii oameni. Satano!". se auzea practic repetarea aceloraşi cuvinte. aşa cum ziceau ei. aşa că de ce nu v-aţi îndoi şi dvs. O epidemie de ignoranţă a celui mai de bază conţinut al Bibliei se răspândeşte chiar peste tineretul care mai merge la biserică. Când toată lumea folosea Versiunea King James. ajunge să fie tratată ca atare.

dar pentru moment. fie printr-o omisiune completă sau printr-o notă de subsol. vedem că toate versiunile posedă caracteristica biblică de a zidi credinţa. într-o criză. gradul depinde de metodele folosite în traducere. O parafrazare reprezintă." 3 Este un gând solemn.Martorul credincios __________________________________________________________________________________________________________________________________ O comparare a versiunilor moderne cu Versiunea King James descoperă peste două sute de cazuri în care se pune serios la îndoială autenticitatea unui verset. Fiecare versiune biblică conţine ideile preconcepute ale traducătorilor ei. Iar acum le va fi clar tuturor oamenilor care este adevărata biserică. cândva. o interpretare a 6 . se ridică întrebarea în legătură cu efectul pe care îl are proliferarea versiunilor moderne asupra încrederii oamenilor în autoritatea Scripturii. Acum este mult prea evident că Scriptura n-are nicio putere fără Biserică (catolică) drept martor al inspiraţiei ei. Această caracteristică importantă a Cuvântului lui Dumnezeu depinde de cititor. spre care "autoritate" vor mai privi? Ca să rezumăm descoperirile noastre. să mustre. dar cum se poate ca erudiţii moderni să-l copleşească pe cercetătorul Bibliei cu o supraabundenţă de interpretări critice ce variază de la o versiune la alta? Mai târziu vom trata o cauză majoră a omisiunilor. cu atât este mai mare posibilitatea introducerii ideilor preconcepute şi versiunea este cu atât mai puţin de încredere pentru a servi scopului studiului. un articol din revista catolică din Dublin (Catholic Dublin Review) făcea următoarea declaraţie şocantă: "Se dovedeşte că principiul 'numai Biblia' este fals. să dea înţelepciune în neprihănire. Totuşi. Dacă protestanţii nu vor mai considera Biblia drept Cuvântul sigur al lui Dumnezeu. Notele de subsol sau trimiterile ne pot ajuta. Cele mai evidente dintre acestea se află în Ioan 7:53-8:11 (istorisirea făcută de Ioan cu privire la femeia prinsă în adulter) şi Marcu 16:9-20 (prezentarea făcută de Marcu a arătării şi înălţării lui Isus). adevărata Mamă căreia îi aparţine de drept Biblia. Cuvântul lui Dumnezeu este de folos ca să înveţe Cea de-a doua caracteristică a Cuvântului lui Dumnezeu este că este de folos ca să înveţe. cum este The Living Bible. Duhul nu trebuie să fie împiedicat de ideile preconcepute ale unuia sau altuia. să îndrepte. dacă Îi îngăduie Duhului Sfânt să-i descopere adevărul. într-o mare măsură. nu reprezintă o Biblie bună pentru studiu. O parafrazare. Cu cât este traducerea mai liberă. Curând după publicarea versiunii biblice celei mai populare din secolul al XIX-lea. oamenii o aveau în autoritatea Scripturilor. Însuşi protestantismul nu are niciun motiv de existenţă despărţit de o credinţă puternică în Cuvântul lui Dumnezeu. garanţia integrităţii ei şi interpretul înţelesului ei. putem declara că proliferarea versiunilor a slăbit credinţa pe care.

va putea să discearnă înţelesul singur. veţi descoperi că este mai uşor să predai unele învăţături dintr-o versiune decât din alta. 7 . Afirmaţia aceasta este îndeosebi valabilă în dreptul profeţiilor lui Daniel şi ale Apocalipsei. Având în minte aceasta. veţi descoperi că aproape fiecare verset care dovedea dumnezeirea Domnului Hristos. Deşi sunt foarte uşor de citit. traducerile dinamice asemenea NEB. trebuie să fie influenţată de credinţa personală a autorului. NEB. un substantiv corespunzător în limba engleză. NIV şi JB. iar Fapte 20:28 şi Romani 9:5 în RSV. care se părea că sunt avizi de studiul Bibliei. într-o versiune sau într-alta. Totuşi. Între toate versiunile moderne. nu putem fi siguri că citim altceva decât propriile idei ale traducătorului pasajului. prin definiţie. Este cu mult mai puţin probabil ca versiunile traduse exact să fi fost influenţate de ideile personale preconcepute. Am fost uimită să descopăr că ei au tăgăduit dumnezeirea lui Hristos şi şi-au sprijinit poziţia făcând referiri la texte din diferite versiuni moderne. NEB şi TEV). am participat la o întrunire ţinută de un grup de tineri. în general. (vezi 1 Timotei 3:16.Martorul credincios __________________________________________________________________________________________________________________________________ Scripturii . Metoda cea mai bună de traducere pentru o Biblie de studiu o reprezintă traducerea exactă.4 Aceste Biblii s-au tradus prin ceea ce s-a presupus că ar fi înţelesul a ceea ce au scris scriitorii Bibliei. 12 în RSV. De asemenea.5 KJV. o traducere exactă va avea. Când există un substantiv în original. NASB. trecem acum la discutarea ultimei noastre caracteristici a Cuvântului inspirat al lui Dumnezeu. Dar toate învăţăturile obişnuite credinţei creştine se pot întâlni în orice versiune. cel puţin cititorul are înaintea lui o traducere mai literală a cuvintelor originalului. Trebuie să mai remarcăm că este mult mai greu să dovedeşti dumnezeirea Domnului Hristos atunci când foloseşti versiuni moderne. Cu puţin timp în urmă. etc.care. şi ele corespund mai mult celei de a doua caracteristici a Cuvântului inspirat. În timp ce s-ar putea ca această metodă să lase în traducere câteva pasaje obscure sau ambigue. doctrinale. RSV şi NASB sunt astfel de exemple. în general. Efeseni 3:9 şi Romani 14:10. Versiunea King James prezintă multe doctrine mai clar decât alte versiuni. Cu ajutorul Duhului Sfânt. S-ar părea că a existat o schimbare fundamentală în traduceri de la Versiunea King James încoace. TEV. Versiunile KJV şi NASB ne ajută mai mult scriind în aldine cuvintele pe care le-au considerat drept necesare traducătorii ca să le introducă în pasaj pentru a clarifica înţelesul. Dacă veţi folosi diferite traduceri pentru a preda doctrină.6 Aceste traduceri încearcă să facă cunoscut înţelesul pasajului şi în acelaşi timp doresc să păstreze cuvintele din original. ale traducătorilor. a fost schimbat. TEV şi Phillips nu sunt recomandate ca Biblii de studiu. un verb va avea un verb.

iar Noul Testament în greacă. Vechiul Testament s-a scris în ebraică. Nu mai există primele manuscrise ale Bibliei. luând în considerare diferitele texte şi şi-au construit propriul lor text grecesc sau ebraic. a existat o rivalitate între două texte greceşti -Textul Primit 9 şi Textul Critic. Practic. dar mii de alte variante trebuie evaluate atent. Ca să ajute la evaluarea citirii variantelor. erudiţii au împărţit manuscrisele în prototipuri de texte. specialiştii au examinat manuscrisele existente. Multe dintre variante au cuvinte scrise greşit sau alte greşeli evidente 7 . Când urmează să apară o traducere. Beza şi Elzevir. textul Vechiului Testament a fost deja fixat 8 de la descoperirea manuscriselor de la Marea Moartă. Totuşi. Când se compară aceste copii una cu alta. NEB şi NASB. Noul Testament al versiunii King James este o traducere a acestui text grecesc. Nestle-Aland şi Westcott-Hort. Stephens. Ea declară despre Cuvântul lui Dumnezeu că a fost păstrat în mod divin şi că a avut şi are un rol activ în cadrul bisericii de-a lungul fiecărei epoci. trebuie să fim conştienţi că manuscrisele originale s-au scris în limba obişnuită a zilelor lor. TEV. Doar copii ale copiilor mai rămân ca mărturie a cuvintelor lor în original. Cerinţa aceasta s-ar putea să-i sune ca o sarcină imposibilă cuiva care nu are un fundament şi cunoştinţe de critică textuală. cum ar fi RSV. scrise de autorii inspiraţi. fie îşi formulează ei propriul lor text. care reprezintă cu acurateţe. trebuie să hotărâm care text este superior Textul Primit sau Textul Critic. de exemplu. Textul Critic a derivat mai ales din prototipul de texte alexandrine şi include texte publicate cum ar fi United Bible Society. dar. textul Noului Testament a reprezentat cauza multor dezbateri aprinse. În principiu. grupe de manuscrise care conţin texte asemănătoare. specialiştii fie aleg textele greceşti şi ebraice deja existente din care să se traducă. după părerea lor. urmând învăţătura biblică a conservării. se pot observa câteva sute de mii de deosebiri.11 Aşadar. varianta manuscriselor originale. În ultimele sute de ani. Atunci când privim istoria textului biblic. este necesar să căpătăm câteva informaţii despre cadrul istoric. 10 Textul Primit a derivat mai ales din prototipul de texte bizantine şi include texte publicate de către Erasmus. Noul Testament din majoritatea versiunilor moderne.Martorul credincios __________________________________________________________________________________________________________________________________ Păstrarea providenţială a Scripturii Ultima noastră caracteristică este cea mai relevantă. s-a tradus din aceste texte critice. nu ni se va părea greu. Înainte de a începe discuţia. 8 . O versiune a Bibliei este considerată tot atât de bună pe cât este textul din care a fost tradusă. De-a lungul anilor.

indiferent de cât de puţin timp ar fi vrut. cam prin 1862. chiar înainte de a fi arse. reuşise deja să publice manuscrisul complet. Povestea manuscrisului Vaticanus nu este atât de dramatică precum cea a manuscrisului Sinaiticus. Nu numai că acest prototip de text nu corespunde exact standardului nostru biblic de a reprezenta Cuvântul lui Dumnezeu. dar nu se potriveşte cu descrierea biblică a Cuvântului inspirat al lui Dumnezeu. în 1866.16 Aceia cărora li s-a acordat permisiunea de a se uita la manuscris au fost percheziţionaţi spre a fi siguri că nu au la ei hârtie sau cerneală. Vaticanul i-a îngăduit lui Constantin Tischendorf să copieze manuscrisul. textul alexandrin nu circulase deloc timp de 1500 de ani. Dacă textul alexandrin reprezintă forma curată a textului Noului Testament. Din cele peste 5000 de manuscrise greceşti existente. biserica romano-catolică l-a păstrat cu atâta stricteţe încât nici unui erudit protestant nu i s-a îngâduit să-l studieze. doar ca să se redescopere într-un coş de gunoi sau în vreun sertar uitat de la Vatican.Martorul credincios __________________________________________________________________________________________________________________________________ Textul grecesc preferat trebuie să fie unul care să fi jucat un rol activ în cadrul bisericii de-a lungul fiecărei epoci. În plus. dar nu se potriveşte nici 9 . între aceste puţine se remarcă două manuscrise pe care erudiţii le preţuiesc mai mult decât pe majoritatea celorlalte manuscrise. Pe vremea lui Tischendorf. Iar în 1867. el l-a şi publicat. doi însoţitori le înşfăcau manuscrisul!17 Totuşi. după ce fusese pierdut timp de 1500 de ani.15 Timp de sute de ani. aşa cum s-a evidenţiat de către numărul ridicat de versiuni biblice traduse din el. Ele se numesc Sinaiticus şi Vaticanus şi datează cu puţin peste 200 de ani de la scrierile originale. Textul Critic a fost lăudat într-o mare măsură în ultimele sute de ani. Scripturile au fost vii şi au rezistat în biserica lui Dumnezeu de-a lungul veacurilor. ciudat.13 Sinaiticus a fost descoperit în 1844 de către Constantin Tischendorf în timp ce vizita mănăstirea Sfânta Caterina care se află la poalele muntelui Sinai. strădaniile lui fuseseră încununate de succes şi el îi redase omenirii Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. versiunea lui este în mare măsură influenţată de linia alexandrină de manuscrise (sau prototip de text).14 Câţiva ani mai târziu. Tischendorf radia de bucurie. dacă erau prinşi că se uită prea atent la vreun pasaj. Din aceşti ani. în sfârşit.12 Cu toate acestea. el a reuşit să facă rost de restul foilor de la mănăstire şi. doar un număr mic (adesea mai puţin de zece) conţine acest prototip de text. Noul Testament exista deja de aproximativ 1700 de ani. Dându-şi seama că aceste manuscrise vechi conţineau versete total diferite ca sens de acelea din Textul Primit. "binecuvântările" Textului Alexandrin sunt destul de dubioase pentru biserică. Aşa cum am declarat mai sus. Papa Nicolae al V-lea l-a adus la Vatican în 1448. atunci însemna că biserica fusese lipsită de bisecuvântarea lui 88% din timpul de când a fost scris! O astfel de idee. Apoi. El era de părere că. Ele nu s-au pierdut niciodată. El a găsit 43 de file din el într-un coş.

Timp de câţiva ani. o regiune căreia nu i s-a adresat nici unul din manuscrisele originale. Aceasta ne duce la concluzia că vor exista neînţelegeri cu privire la aproape fiecare verset din evanghelii! De fapt. mai ales în timpul în care se crede că au fost scrise aceste manuscrise.incluzând şi biserica creştină. au întemeiat o şcoală. el a alegorizat Scripturile . în loc de a pune la îndoială exactitatea acestor manuscrise.19 Fără îndoială că aceste manuscrise suferă de neglijenţa scribilor. care a ajuns punctul central şi stimulul vieţii lor intelectuale şi spirituale. "Gânditorii" creştini considerau filosofia greacă drept o unealtă de înţelegere şi de aplicare a Scripturii şi. Neincluzând greşeli minore de ortografie. Învăţăturile filosofice au pătruns în grupările etnice . atunci când copia. Dacă vom arunca o privire asupra istoriei Alexandriei.22 Alexandria din Egipt.un proces care i-a permis să le interpreteze aşa cum vroia. erudiţii au acceptat multe din traducerile lor. un mare centru de comerţ şi cultură elenistică. era renumită pentru şcolile ei de filosofie.23 ne inspiră puţină încredere că ar poseda un text curat. Sinaiticus şi Vaticanus reprezintă temelia pentru majoritatea celor două sute de omiteri din versiunile moderne ale Noului Testament amintite mai devreme în această carte. aşa că au influenţat în mare măsură concepţiile teologice ale creştinilor din Alexandria. Ca să realizeze aceasta. Dar specialiştii au confirmat recent că ceea ce s-a refăcut nu trebuie considerat ca text original. zece cititori diferiţi şi-au adnotat corectări. ne vom lămuri destul de bine. din când în când. El studiase profund platonismul şi stoicismul. Cu toate acestea.21 Cu toate acestea. căutând să armonizeze principiile lor filosofice cu Scripturile. Deosebirile minore în cadrul prototipurilor de text sunt normale. asemenea păgânilor din jurul lor.Martorul credincios __________________________________________________________________________________________________________________________________ standardelor erudiţilor cât priveşte acurateţea transcrierii. De obicei.20 o indicaţie clară că scrierea n-a fost verificată. Vaticanus are numeroase locuri unde scribul a scris acelaşi cuvânt sau expresie de două ori în continuare. Unul din cei mai cunoscuţi conducători ai acestei şcoli a fost Origen. Sinaiticus şi Vaticanus nu concordă unul cu altul în peste 3000 de locuri. Alexandria. Mai mult. pe vremea când se folosea Sinaiticus.18 Aceasta înseamnă că ori unul ori altul trebuie să greşească de cel puţin 3000 de ori. este mai uşor să găseşti două versete consecutive în care aceste două manuscrise să se deosebească unul de altul decât două versete consecutive care să se potrivească total. el a pus sub semnul întrebării autenticitatea unor porţiuni din Scriptură care nu se 10 . Textul Alexandrin s-a considerat orbeşte a fi o reprezentare curată sau "neutră" a textului original al scriitorilor Bibliei. doar în cuprinsul celor patru evanghelii. ci pur şi simplu textul care avea cea mai mare autoritate în Alexandria din Egipt în cel de-al treilea secol. numărul de variante din cadrul textului alexandrin este enorm. conducătorii şcolii erau experţi în filosofia greacă. şi a făcut atât de multe greşeli evidente încât. Scribul manuscrisului Sinaiticus a sărit rânduri întregi.

29 Desigur că fără alte documentaţii. au fost afectate de şcolile filosofice din Alexandria. nimeni nu poate fi sigur cu privire la istoria exactă a manuscriselor Vaticanus şi Sinaiticus. Se ştie bine că Eusebiu era un admirator entuziast al lui Origen şi înclina în favoarea arienilor. nu numai că i-a primit cu bine la întoarcere. dar trei ani mai târziu (în anul 328 d. cealaltă parte se ridica la supremaţie. Constantin l-a îndemnat pe Eusebiu să înainteze proiectul cu toată viteza.30 au fost sortite eşecului. Tocmai când se părea că o parte ar fi câştigat.Hr. dar ar fi luat şi timp. cel care a amestecat în mare măsură păgânismul cu creştinismul. Mai interesat de politică decât de religia curată. Arienii învăţau că Domnul Hristos a fost o fiinţă creată. Dacă un astfel de om conducea pregătirea acestor manuscrise. probabil.24 Controversa ariană se concentra în jurul naturii Domnului Hristos. Asta ar putea explica unele din omisiunile caracteristice Textului Alexandrin şi. incluzând doctrina arianismului.28 Constantin l-a numit pe Eusebiu din Caesarea să se ocupe de pregătirea Bibliilor.27 Vaticanus şi Sinaiticus s-au scris amândouă pe pergamente de hârtie subţire de către caligrafi talentaţi. nu este de mirare că Textului Critic . dar au ajutat şi la apariţia a numeroase erezii în Alexandria. fie prin Eusebiu sau alţi critici îndrumaţi greşit sau printr-unul din nenumăraţii eretici pe care îi producea Alexandria. un amănunt foarte costisitor inclus în porunca lui Constantin.Hr. Învăţăturile lui nu numai că au promovat o atitudine critică faţă de Scripturi. acest tip de text a căzut în desuetudine.le lipsesc textele care sprijinesc puternic dumnezeirea Domnului Hristos.Hr. această controversă a fost în toi. Constantin.şi ca urmare aproape tuturor versiunilor moderne . Constantin i-a exilat pe conducătorii arieni.). era împărat atunci când a început controversa.Martorul credincios __________________________________________________________________________________________________________________________________ potriveau cu propria lui credinţă idiosincratică. în anul 320 d. S-ar părea că încercările alexandrienilor de a "corecta" Scripturile.31 11 . dar l-a şi făcut pe unul din ei consilier personal. în timp ce conservatorii zilei susţineau că Domnul Hristos este veşnic. dar s-ar părea că. Timp de peste şaizeci de ani. de asemenea. În mai puţin de 200 de ani. întru totul necreat şi egal cu Tatăl. considerând că le corectează. probabil că a disecat Scripturile.26 Câţiva specialişti sunt de părere că ele s-ar putea identifica cu două din cele cincizeci de Biblii pe care le poruncise Constantin să se pregătească în anul 331 d. probabil. din majoritatea versiunilor moderne. aşa că.25 Se crede că în timpul acestui avânt de arianism s-au scris Vaticanus şi Sinaiticus. Corectările nu numai că ar fi fost scumpe. Dacă Eusebiu s-a folosit de vreunul din talentele de critic ale mentorului său. În repetate rânduri. Alte omisiuni de evidentă neglijenţă din aceste manuscrise s-ar putea datora poruncii lui Constantin care cerea o grabă extremă în realizarea lucrului. s-au făcut puţine.

alte părţi ale Africii. Preston de la biserica St. Dr. Italia de sud. se poate dovedi că prototipul de text bizantin este tot atât de vechi sau chiar mai vechi decât oricare prototip de text. ca să nu mai amintim Sicilia. se aminteşte că Thomas S. ne oferă o cu totul altă istorie. un mare admirator atât al lui Origen cât şi al lui Eusebiu. probabil că a existat cu mult mai înainte. Istoria abundă de episoade de violenţă atribuite bisericii catolice împotriva tuturor acelora care nu au acceptat Vulgata latină. au confirmat corectitudinea Bibliei noastre (catolice). a bisericii valdenzilor din 12 . textul reflectă concepţiile ariene predominante în secolul al patrulea în Alexandria şi conţine numeroase omisiuni datorate probabil unei redactări dubioase şi unei copieri neglijente. Textul Primit îşi trage originea din prototipul de text bizantin care este reprezentat în 80 până la 90% din toate manuscrisele greceşti.37 pe papirusuri. majoritatea erudiţilor sunt de acord că pentru ca acest gen de text să fie atât de răspândit şi să domine printre manuscrisele greceşti. În plus. Textul Alexandrin.39 În numeroase locuri. Pe de altă parte. Spre deosebire de numărul mic de manuscrise în sprijinul Textului Alexandrin. aceste dovezi sosesc din multe locuri diferite . în spaţiu şi timp. răspândite mai înainte doar în bibliile catolice. Wilkinson. Se bazează pe un prototip de text care a fost neglijat timp de 1500 de ani. Să tăgăduieşti Scripturile lor însemna să tăgăduieşti autoritatea auto-atribuită a bisericii. Asia Mică.Martorul credincios __________________________________________________________________________________________________________________________________ Este interesant de menţionat că un număr de omisiuni şi versiuni bizare ale manuscriselor Vaticanus şi Sinaiticus s-au regăsit cândva doar în Bibliile romano-catolice. Palestina. Deşi nici unul din manuscrisele greceşti ale textului de tip bizantin nu datează dinainte de anul 400 d.36 Într-adevăr.Hr.Grecia. Constantinopole. Când au început să apară versiunile moderne cu mai multe interpretări. Benjamin G. Warfield) : "Pentru noi reprezintă o satisfacţie să aflăm că în multe situaţii ei au adoptat versiunea catolică şi astfel. prin erudiţii lor. Anglia şi Irlanda. Siria.38 şi în citatele din Scripturi ale părinţilor primei biserici. cu excepţia unor traduceri menţinute în cadrul bisericii catolice. descoperim că Textul Critic de-abia dacă se potriveşte descrierii biblice a Textului Sacru.. o examinare a Textului Primit. profesor de istorie şi fost preşedinte al Colegiului Misionar din Washington. variante distincte bizantine se găsesc în toate versiunile mai vechi." 33 În rezumat. Galia. Ann din New York ar fi declarat următoarele în Dr.40 El a reprezentat Scriptura plină de autoritate a bisericii siriene.32 Vulgata latină reprezintă Biblia recunoscută de catolici de secole.35 Reprezintă un contrast destul de mare faţă de cât de limitat este. a sugerat că Ieronim. ar fi transmis multe greşeli de tipul Eusebiu-Origen în Vulgata latină.34 Aceasta ne duce la aproximativ 4000 de dovezi! Răspândite pe parcursul a sute de ani. Warfields' Collection of Opinions and Reviews (Colecţia de păreri şi reviste a Dr. Versiunea engleză Rheims-Douay s-a tradus după ea. Alexandria.

41 În timpul evului mediu. scrise cu mâna lor. Prin publicarea Noului Testament grecesc al lui Erasmus. erau de prototip bizantin. El a uimit Europa prin erudiţia lui fantastică. Un reformator în sufletul său. întrucât două treimi din Europa s-au rupt de biserica catolică prin marea reformă protestantă. se părea că apostazia va înghiţi aproape de tot creştinismul. lucrarea de încununare a fost Noul Testament în greacă. În mod 13 . Renumiţi printre aceşti credincioşi de elită s-au aflat valdenzii.Martorul credincios __________________________________________________________________________________________________________________________________ nordul Italiei şi a bisericii ortodoxe greceşti. dar Dumnezeu mai avea un popor la care Cuvântul Său urma să dăinuie pe vecie. O revizuire mai târzie a acestui text grec a ajuns cunoscută drept Textus Receptus sau Textul Primit. providenţa lui Dumnezeu pregătea calea pentru multele traduceri ulterioare care urmau să călăuzească adevărata Lui Biserică. Când a început din nou să se studieze limba şi literatura greacă. precum biserica celţilor din Scoţia şi Irlanda şi biserica galilor din sudul Franţei. Când Erasmus şi-a pregătit Noul Testament în greacă. a trebuit să examineze sute de manuscrise. Luther.42 Umblând din loc în loc ca şi comercianţi sau negustori ambulanţi. Nu a fost o coincidenţă. care foloseau o traducere latină a manuscriselor bizantine care datau din anul 157 d. biserica adevărată s-a împotrivit ereziei şi s-a agăţat de Scripturi. Zece coloane din catalogul bibliotecii de la British Museum sunt pline cu lucrările pe care el le-a tradus. iar frecventele lui călătorii cu siguranţă că i-au permis asta. A urmat o înviorare a învăţăturii. Studiul lui Wilkinson mai sugerează că genul de text bizantin a reprezentat Scriptura unor biserici vechi. acest uriaş al reformaţiunii. a ales să se folosească doar de câteva manuscrise reprezentative. Erasmus a scris câteva cărţi care au zguduit Europa. acelaşi prototip care fusese păstrat şi folosit de către biserica din pustie.Hr.44 Totuşi. a folosit o Biblie valdenză şi un text grec de-al lui Erasmus (Textul Primit) pentru a scoate traducerea lui germană a Noului Testament. A fost prima dată când un erudit îi acorda o atenţie textului grecesc al Noului Testament în peste o mie de ani. era un scriitor prolific. 14). dintre toate publicaţiile lui. după mult studiu. găsim traduse versiune după versiune din Textul Primit. Erasmus era înzestrat cu un intelect atât de puternic încât putea să muncească într-o oră ceea ce alţii munceau în zece. Dar. asemenea marii majorităţi a tuturor manuscriselor greceşti ale Noului Testament. Pe când torţa adevărului era transmisă reformaţiunii.43 În plus. Aceste manuscrise. iar Dumnezeu a ridicat un om care să pună temelia celei mai puternice mişcări de reformaţiune din istorie. Europa s-a trezit ca din morţi după 1000 de ani de întuneric. pe tăcute au dat şi altora porţiuni preţioase ale Scripturii. Pe când a fugit în pustie (Apocalipsa 12:6. redactat sau adnotat. superstiţiile preoţilor şi religia bigotă şi aspră a zilelor lui. demascând ignoranţa călugărilor.

nu luăm vreun ziar sau nu citim vreo carte în care să nu existe vreo expresie împrumutată. evlavia lui personală era incontestabilă.46 patruzeci şi şapte de erudiţi au realizat Versiunea King James din 1611. se potriveşte cel mai bine celei de-a treia caracteristici a Cuvântului inspirat al lui Dumnezeu. care urma să adune tot ceea ce a fost mai bun din toate epocile. Textul Primit reprezintă textul grecesc care a jucat un rol activ în biserică de-a lungul veacurilor şi. vorbitori de engleză. al bisericii din pustie. în ultimii ani. În plus. Fiind cunoscut ca unul care îşi petrecea cinci ore pe zi în rugăciune. toţi aveau o consideraţie pioasă faţă de inspiraţia divină a Scripturii. traducerea a fost făcută în aşa fel ca nici un om să nu aibă vreo influenţă inoportună asupra vreunei părţi din Scriptură.Martorul credincios __________________________________________________________________________________________________________________________________ asemănător a apărut şi traducerea franceză Olivétan. unde timp de trei sute de ani a devenit Scriptura "autorizată" pentru milioane de oameni. dar cu toate acestea Textul Critic deţine. Textul Primit. din Lumea Nouă. avea mult respect pentru el. naţiuni s-au întemeiat pe ele. al bisericii reformaţiunii şi Scripturile părinţilor noştri întemeietori. din Versiunea King James. conştient sau inconştient. A fost şi continuă să fie călăuză pentru comportamentul oamenilor din orice clasă socială şi de orice rang de educaţie şi învăţătură. Cu Vechiul Testament bazat prototipul de text masoretic şi cu Noul Testament bazat pe prototipul de text bizantin. providenţa lui Dumnezeu a condus la apariţia unei traduceri englezeşti. Traducătorii Versiunii King James au fost atât oameni de integritate spirituală cât şi erudiţi de vază. probabil. în esenţă. lucrarea s-a realizat tocmai la timp pentru a fi dusă în America de părinţii noştri peregrini. Conducătorul principal al proiectului a fost Lancelot Andrews. traducerea italiană Diodati şi traducerea engleză Tyndale. unul din cei mai mari lingvişti din vremea sa. mai multe biblii influenţate de valdenzi şi perfecţiunea literară a lui Tyndale. Având textul grecesc al lui Erasmus. au fost toate. Chiar şi regele James (Iacob). Fiecare parte a lucrării a fost revizuită critic cel puţin de paisprezece ori.45 Când a sosit timpul. a fost Biblia pentru orice ţară de pe faţa pământului unde se vorbeşte engleza. Sângele martirilor s-a vărsat peste ele.47 Scriptura Noului Testament al primei biserici. Nu greşim dacă exagerăm influenţa largă şi pozitivă a Versiunii Autorizate. O schimbare dramatică a ştiinţei Deosebirea dintre Textul Primit şi Textul Critic este copleşitoare. iar providenţa divină le-a ocrotit. Deşi aceşti oameni n-au fost de acord întru totul din punct de vedere doctrinal. o poziţie de cinste în lumea 14 . Atât de profund a intrat limbajul ei în vorbirea noastră de fiecare zi încât. În plus. cel care în mod obişnuit era arogant. ca atare.

întrucât "acum posedăm mult mai multe manuscrise antice" (adică." Vă va spune de asemenea că textul grecesc al Versiunii King James "era stricat de greşeli. Unii critici au fost de părere că erudiţia sporită şi recenta disponibilitate a textelor Vaticanus şi Sinaiticus. Hort avea doar douăzeci şi trei de ani şi încă nu studiase critica textuală când a descris Textul Primit drept "execrabil" şi "dezgustător. revizuirea s-a aprobat cu condiţia ca să nu se facă nicio schimbare în Versiunea King James decât dacă era absolut necesară. erudiţia lor a exercitat o influenţă modelatoare asupra textelor distinctive ale versiunilor moderne. trebuie să ne întoarcem cu 100 de ani în urmă. bazată pe un text grecesc diferit de Textul Primit." S-ar putea să vă întrebaţi cum de au ajuns erudiţii la asemenea concluzii cu privire la mult respectata versiune autorizată. după zece ani de muncă extenuantă.49 Cincizeci şi patru de oameni. Neţinând seama de grija providenţială pentru textul biblic. incluzându-i pe Westcott şi Hort. A doua jumătate a secolului al XIX-lea a adus multe schimbări în lume. Versiunea Revizuită din 1881 a făcut 36 000 de schimbări în engleza din KJV şi aproape 6 000 în textul grecesc. binecunoscuţi în domeniul criticii textuale. Mai târziu. s-a pus problema unei revizuiri complete a Versiunii King James. Atât Westcott cât şi Hort au fost amândoi profesori la Cambridge. Dar convingerea unică ce îi unea pe cei doi cel mai strâns era o ostilitate plină de prejudecăţi faţă de Textul Primit. tot astfel erudiţii critici încercau să discrediteze Biblia ca fiind Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu.). se ridicau erori grave cum ar fi spiritismul. S-au remarcat printre astfel de oameni Brooke Foss Westcott şi Fenton John Anthony Hort.50 La puţin timp înainte de a lansa publicului Biblia. ortografia şi gramatica se schimbaseră şi multe din cuvintele vechi englezeşti folosite în KJV erau considerate obscure ca sens. făceau să fie necesară o revizuire.n. Prefaţa de la Versiunea Standard Revizuită vă va spune că.a. Ca să înţelegeţi."48 În ciuda netradiţionalismului acestor oameni.Martorul credincios __________________________________________________________________________________________________________________________________ erudiţilor. comitetul a prezentat unui public uimit ceea ce trebuia să fie o traducere cu totul nouă. "suntem cu mult mai bine înzestraţi ca să căutăm să recuperăm cuvintele originale ale textului grecesc. au fost rugaţi să facă parte din Comitetul de Revizuire şi ei au început ceea ce trebuia să fie o lucrare scurtă. cum ar fi Sabatul şi întreita solie îngerească. Aşa cum încercau aceste trei mişcări false să-L detroneze pe Dumnezeu din calitatea Sa de Creator al universului. Deşi era multă teamă şi neîncredere faţă de revizuire în mintea publicului. Dr. În timp ce se vesteau mari adevăruri. oamenii au început să-l analizeze aşa cum ar analiza vreo bucată de literatură antică. Westcott şi Hort şi-au publicat 15 . mai ales Vaticanus şi Sinaiticus . evoluţionismul şi marxismul. Pe la acea vreme. În 1890. Aceşti oameni împărtăşeau anumite puncte de interes comun printre care o fascinaţie faţă de teoria evoluţionismului.

când se ştie bine că exemplarele de Scripturi erau atât de preţioase şi puţine. astfel emis. Clima uscată a Egiptului şi asprimea hârtiei subţiri nu ajung ca să explice cum de au supravieţuit ele.54 Una din regulile lor cele mai greşite declară că manuscrisele cele mai vechi conţin textul preferat. Manuscrisele de încredere ale Scripturilor s-au dezintegrat în cele din urmă din pricina folosirii continue. Istoria raportează că în timpul secolului următor completării Noului Testament. i-au oferit Comitetului de Revizuire exemplare ale propriei lor ediţii a Noului Testament grecesc. i-au copleşit pe ceilalţi membri ai comitetului. Ei au susţinut că în secolul al patrulea s-a dat o poruncă eclesiastică oficială ca să se adopte o formă standard a textului grecesc. şi-ar "schimba" cu toţii manuscrisele ca să scoată variante uniforme ale prototipului de text bizantin. vârsta nu garantează puritatea. unele din cele mai vechi manuscrise au fost foarte greşite. Ei au presupus că textul grecesc. curând eroarea ei a fost demascată şi combătută. Vârsta manuscriselor Vaticanus şi Sinaiticus nu reprezintă un criteriu valid pentru a le considera curate. s-a evidenţiat faptul că Westcott şi Hort îşi exercitaseră o influenţă nepotrivită asupra Comitetului de Revizuire. De fapt.56 Asemenea teoriei evoluţiei. Ei trebuiau să explice de ce majoritatea manuscriselor sprijinesc variantele bizantine ale Textului Primit şi nu variantele alexandrine ale Textului Critic. Se poate ca aceste manuscrise să fi supravieţuit doar pentru că erau puţin folosite. am putea pune la îndoială chiar autenticitatea lor.52 Expunându-şi cu elocvenţă metodele pe care le folosiseră spre a-şi compila textul. Pavel. Dându-şi seama că era absurd să insiste că diferiţi scribi. Nu există absolut nici o dovadă istorică despre o 16 . în esenţă. era textul grecesc care fusese folosit de Comitetul de Revizuire pentru a traduce greaca în engleză. cu obligaţia de a păstra secretul.51 Astfel. Această teorie a ajuns cunoscută sub numele de Revizuirea Siriană. despărţiţi de timp şi spaţiu şi lucrând independent. Deşi erudiţii au acceptat teoria pentru un scurt timp. teoriei lui Westcott şi Hort îi lipsea o verigă. Acest Nou Testament grecesc se trăgea din Vaticanus şi Sinaiticus şi. conţinea multe greşeli. Chiar pe timpul cât trăia ap. Majoritatea erudiţilor nu şi-au dat seama că Westcott şi Hort. Cu toate acestea. 55 Se ştie că în acest timp un număr de eretici au făcut copii greşite ale Scripturilor. Ar trebui să ne întrebăm de ce nu s-au folosit. Metodele lor le-au oferit statut preferenţial manuscriselor Vaticanus şi Sinaiticus 53 şi de atunci le-au modelat gândirea tuturor acelora care au abordat critica textuală. cineva transmitea manuscrise false (vezi 2 Tesaloniceni 2:2). în timp ce aceste manuscrise s-au păstrat deoarece n-au fost folosite.Martorul credincios __________________________________________________________________________________________________________________________________ propriul lor text critic al Noului Testament. Vaticanus şi Sinaiticus sunt cu 100 de ani mai vechi decât oricare din manuscrisele greceşti existente pe care se bazează Textul Primit. manuscrisele au suferit foarte mari schimbări. Westcott şi Hort au scornit o teorie. De fapt.

Dar pentru cei care nu ştiu limba greacă. erudiţii încă refuzau să recunoască mâna providenţială a lui Dumnezeu în răspândirea Textului Primit. noi putem avea asigurarea că acelaşi text. deoarece din ce în ce mai mulţi erudiţi recunosc slăbiciunea Textului Alexandrin şi a erudiţiei celor doi. închipuirea zadarnică a unei minţi ingenioase. 60 În timp ce alţii disperă. un pionier în domeniul papirologiei şi director la British Museum pentru mulţi ani. mai reflectă încă. doar pentru ca mâine să fie şterse de mătura nemilioasă a bunului simţ?" 57 Când a căzut teoria Revizuirii Siriene. Dar astăzi. predomină nesiguranţa. erudiţii se simt mai în stare să judece decât au fost ei. Sir Frederick Kenyon. Westcott şi Hort 59 care au modelat atât de mult ştiinţa criticii textuale. Chiar dacă o astfel de teorie ar fi adevărată. să fie atât de ignoranţi încât să nu fie în stare să recunoască manuscrisele corecte pentru a le folosi drept autoritate. chiar astăzi la aproape 1900 de ani de la scrierea originalelor. Care versiune este cea mai bună? Dacă avem credinţă că Dumnezeu Şi-a păstrat Cuvântul în biserică de-a lungul timpului. tratatul erudit al lui Westcott şi Hort a rămas fără fundament. o sarcină imposibilă. Versiunea King James şi-a zidit în credinţă cititorii. Fără să aibă vreo explicaţie potrivită la întrebarea de ce prototipul de text bizantin se găseşte din abundenţă în manuscrisele greceşti din toată lumea. practic. Iar acel text este cunoscut astăzi sub numele de Textul Primit. scrierile originale ale Noului Testament.58 majoritatea erudiţilor se agaţă încă de cadrul criticii textuale întemeiat de Westcott şi Hort. Astfel.Martorul credincios __________________________________________________________________________________________________________________________________ astfel de revizuire oficială a textului grecesc. ajungem să acceptăm Textul Primit drept Noul Testament grecesc cel mai de încredere. Dacă vă veţi uita peste versiunile Bibliilor engleze la îndemână. la doar 200 de ani după scrierea originalelor. veţi descoperi că singurele versiuni care folosesc Textul Primit ca bază pentru Noul Testament sunt acelea ale tradiţionalei King James. mulţi erudiţi au ajuns la părerea că aceasta este. şi 17 . de peste 300 de ani. care ţes la nesfârşit fire de păianjen din propriul interior. este nevoie de o traducere. Destul de ciudat. ediţiile cele mai populare de astăzi ale textului grecesc Nestle-Aland şi UBS . cu exactitate. asemenea atâtor multe produse ale criticii moderne. pe care biserica l-a folosit de-a lungul veacurilor. ar presupune ca oameni. Pe vremea lui Westcott şi Hort se credea că textul original al Noului Testament fusese practic reconstruit. Aşa cum am văzut. fiind o traducere clasică de folos pentru studiul doctrinei.variază puţin faţă de textul lui Westcott şi Hort. Cu toate acestea.61 Cea mai importantă dintre aceste tradiţionale este Versiunea King James însăşi. Cu toate acestea. a rezumat aceste gânduri scriind: "Oare întreaga teorie nu este artificială şi iluzorie.

dar limbajul ei s-ar putea să-i descurajeze pe alţii. credinţa noastră în Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie puternică.Martorul credincios __________________________________________________________________________________________________________________________________ atât Vechiul cât şi Noul Testament se bazează pe prototipuri de texte care s-au păstrat providenţial de-a lungul anilor prin fidelitatea credincioşilor.67 nu există nicio altă Biblie pentru studiu. astfel că ea conţine arhaisme.63 Comparând deficienţele textului grecesc 64 urmărit de majoritatea versiunilor moderne. în engleză. Versiunea King James le afirmă cu putere. 18 . O slăbiciune a ei ar fi citirea ei. Şi fie ca să primim adevărurile lui minunate nu doar cu mintea. Lucrul acesta nu este o problemă pentru aceia care au crescut citind această versiune. ca să fim călăuziţi şi să ajungem în stare să le înfăţişăm şi altora. slăbiciunile Versiunii King James 65 sunt foarte mici. asta nu lasă să se înţeleagă că Versiunea King James ar fi o traducere perfectă. Noul Testament din majoritatea versiunilor moderne se bazează pe un text egiptean respins de creştinism acum 1500 de ani.62 Deşi această dificultate a fost deseori exagerată de detractorii ei. În timp ce alte versiuni adesea transformă adevărurile cele mai evidente în idei ambigue. adevărul ei mântuitor. ci au şi redat măiestrit engleza într-un stil literar potrivit demnităţii Sfintelor Scripturi. Nicio altă versiune nu vorbeşte mai convingător de problemele ultimelor zile. ci să le trăim activ şi practic în viaţa noastră de fiecare zi. mai de încredere decât KJV. Celor care se luptă cu engleza din KJV. li se recomandă Noua Versiune King James (the New King James Version). Când studiem Cuvântul Sfânt.66 În timp ce recunoaştem punctele bune ale versiunilor moderne şi le apreciem utilitatea pentru referinţe şi comentarii. Cu toate acestea. Desigur că a existat un scop divin la lucru în producerea şi păstrarea unei astfel de transcrieri autoritare a Sfintelor Scripturi. Este adevărat. cu claritate.69 Deşi editorii au sperat să-şi mărească profiturile publicând o versiune care să înlocuiască KJV. este adevărat că engleza ei nu a fost modernizată din 1769. fie ca fiecare din noi să fie sigur cu privire la făgăduinţa următoare: "Cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac" (Isaia 40:8). Întrucât ne aflăm în aceste ultime zile ale istoriei pământului. Trebuie să ne întoarcem la Scripturi cu încredere. ea mai este încă Biblia de cea mai mare încredere pentru majoritatea creştinilor de limbă engleză. ea se potriveşte cel mai bine descrierii biblice făcute de noi Cuvântului lui Dumnezeu. Traducătorii Versiunii King James nu doar că au produs o traducere englezească exactă 68 a celui mai bun manuscris prin tradiţie.

1940). "The Revision of the New Testament".. Dublin Review.42-43. (Noiembrie/ Decembrie. p. (Aprilie 29. 1883). mai puţin literale. vi. în mare. 12th ed. Which Version Today? (Washington. Aceste texte. 144. 8. 15.. Hasel. JB şi NIV se consideră de asemenea traduceri formale dar se acceptă drept mai libere. 14. 1977). p.16. se deosebesc de felul cum sună Textul Primit 11. 1968). p. (Oxford: Oxford University Press.Biblia noastră şi manuscrisele antice (New York: Harper & Brothers. 1881). p.Martorul credincios __________________________________________________________________________________________________________________________________ NOTE 1. Textul Tradiţional. 10. p. p. Textul masoretic este recunoscut ca genul de text ebraic păstrat şi transmis cu cea mai mare atenţie. London: Bernard Quaritch. p. 18. II. 27 aşa cum este citat în Ted Letis. The Text of the New Testament. 2nd ed. Assoc. 1984). Neufeld. p.: Pacific Press Pub. 1978). 12. 1980). p. Frederick Kenyon. 7. 14." 3. 19. Understanding the Living Word of God . The Revision Revised (London: John Murray. The Identity of the New Testament Text (Nashville: Thomas Nelson Pub. 155 aşa cum este citat în Letis. Codex B and Its Allies (2 vols. Calif. Textul sirian. Pickering. (vezi Hasel. 1980). Textul Koine (Obişnuit) şi ades folosit sinonim cu Textul Majorităţii. Sakae Kubo şi Walter Specht. p. Our Bible and the Ancient Manuscripts . 6. Metzger. 92-93). 104-105). 1958). Gerhard F. Pickering. Wilber N. 13.). 16. D. p. p. p. p.4. "An Open Letter. 1985). 8.Înţelegând Cuvântul cel Viu al lui Dumnezeu (Mountain View. 5. Mă folosesc de termenul Text Critic ca să mă refer la majoritatea textelor greceşti produse în ultimii ani. Bruce M. 150. "Bible Illiteracy Plagues Youth". Vulgata greacă. 202. Textul Eclesiastic. 17. (vezi Hasel. VI (IulieOctombrie.. 104. John Burgon. The New Testament Student and Bible Translation (Phillipsburg: Presbyterian and Reformed Publishing Company. 47. Ibid. 9. 16. 12. "Supernatural or Human Beings?" Review and Herald (Februarie 10. Cunoscut de asemenea drept Textus Receptus. "An Open Letter to the International Bible Society and the Zondervan Corporation". 1914). 2. Metzger. The Ancestry of Our English Bible. Herman C. 19 . Hoskier.C. Group. p. Ira Maurice Price. (New York: Harper and Brothers. Don F. p.

B. 155. The Revised Version of the First Three Gospels . Acesta pare să explice de ce se cunoaşte atât de puţin despre istoria primilor creştini egipteni. p. mai târziu. A History of Christianity . Kenneth Scott Latourette. Skeat de la British Museum a sugerat că Vaticanus a reprezentat o copie "respinsă" dintre cele cincizeci de copii. 1951). p. Studies in Methodology in Textual Criticism of the New Testament . 1975). p. Cook.. De asemenea Kenyon. 47-48. 25. IX (Grand Rapids: Wm. Our Authoriyed Bible Vindicated . Eerdmans." 21. 20 . 27. 164. Some Thoughts on the Textual Criticism of the New Testament . p.A. B. F. C. II. 1984). (2 vols. Vol. Ernest C. 152-158. p. F. 244. 24. Dr. 21 aşa cum este citat în Wilkinson. p. 147-152. 52. Cook. mai important. de către dibăcia filologică şi editorială a alexandrinilor.. London: George Bell and Sons). 22.Câteva gânduri cu privire la critica textuală a Noului Testament (London: John Murray..) 28. 136-138. D.13. Handbook to the Textual Criticism of the New Testament . 308 declară că Vaticanus este "desfigurată de multe gafe de transcriere. 4th ed. p. 120. A Plain Introduction to the Criticism of the New Testament . p. *Des Moines: The Christian Research Press. 161-162. p. 170. Eerdmans Pub. era o ţară în care abundau ereziile." Hills mai sugerează că influenţele gnostice şi docetiste explică multe din versetele care sună altfel în Textul Alexandrin. 229. Colwell. 31.Colecţia de păreri şi reviste a Dr. Hoskier. Warfield. p.Martorul credincios __________________________________________________________________________________________________________________________________ 20. Cook. Cook. Scrivener. p. 1969). 1881). Warfields Collection of Opinions and Reviews . 30. T." 23. 172. De asemenea. Pickering. Grand Rapids: Wm. Vol. p. în timpul secolelor primilor creştini. p. 4th ed. 26. 1897). dar. Co. (vezi p. creştinilor egipteni le-ar fi fost ruşine de trecutul eretic al patriei lor şi ar fi tras un văl de tăcere peste el. 33. 134 scrie: "Egiptul.H.O introducere simplă la critica Noului Testament. Aşa că. p. p. Wilkinson. C. II. p. 32. C. 54 declară că "Genul de text Beta (textul 'neutru' al lui Hort) este un text 'fabricat'. 29. p. probabil de origine alexandrină. 19-22. s-ar părea că. ( vezi Metzger. Edward Hills.O istorie a creştinismului (New York: Harper & Row. 9. în The King James Version Defended .Versiunea revizuită a primelor trei evanghelii (London: John Murray. George Salmon. Burgon. Benjamin G. De asemenea. 143).Versiunea King James apărată.. Ibid.Manual de critică textuală a Noului Testament (2nd ed.. 111. produs.Biblia noastră autorizată revendicată (Washington. printr-o selecţie a "manuscriselor relativ vechi şi bune".Studii de metodologie a criticii textuale a Noului Testament. în parte. p. 1930). cum au arătat Bauer (1934) şi Van Unnik (1958).

. p. The English New Testament (New York & Nashville: Abingdon-Cokesbury Press. 50. Wilkinson. pp. 45. 142. 21 . Sparks. 42. I (London and New York. 1896). Gândeşte-te la acel nenorocit de Textus Receptus care se bazează pe manuscrise târzii. p. (vezi şi Pickering. Our Bible . în vârstă de douăzeci şi trei de ani. p. Sturz. 1949). Pickering. 65-76 pentru această discuţie). p.Ar trebui autorizat Noul Testament revizuit? (London: John Murray. 24-40.. 53. 53-131. 53. 116. 44. deoarece citisem atât de puţin din Testamentul grecesc şi mă târâiam cu Textus Receptus cel execrabil. completat de Edward Miller (London: George Bell and Sons.D. p. p. Pe când era student la Cambridge. The Journal of Theological Studies.F. Life and Letters of Fenton John Anthony Hort. 36. .Textul bizantin în cadrul criticii Noului Testament". Hort a indicat clar într-o scrisoare identitatea execrabilului: 'N-aveam nicio idee până în ultimile câteva săptămâni despre importanţa textelor. 1973). The Byzantine Text-type and New Testament Textual Criticism (Nashville: Thomas Nelson Pub.Despre traducerile Bibliei (London: The Athlone press. Pickering. p. 37. p. De asemenea Gunther Zuntz. H. p. 37. este o binecuvântare că există unele atât de vechi. Edmund Beckett. Our Bible. p. 1984). 35).. 186-188. (vezi Wilkinson. 51. 1896). 172-175.Martorul credincios __________________________________________________________________________________________________________________________________ 34. 52. 48. 24.' (Decembrie 29 şi 30. Wilkinson.. 41. 47. XLII (1942). p. 40. 43. Hills. p. 1851)" Colwell. p. The Revision Revised-Revizuirea revizuită. 55. pp. Hills. "The Byzantine Text in New Testament Criticism . p. Colwell. 40. pp. p. Wilkinson. Should the Revised New Testament be Authorised?. p. 35.Biblia noastră. p. p. 7. p. Kenyon. De asemenea Burgon. The Italic Version. 48-49. H. 96. Kenyon. Pickering. 204. 38. Metzger. 119. . 46. p. 307.. 158 citează scrisoarea lui Hort publicată în Arthur Fenton Hort. 211. On Translations of the Bible . ix-x citează cercetarea pe care a făcut-o Miller cu privire la veridicitatea citatelor patristice. The Traditional Text of the Holy Gospels Vindicated and Established . John Burgon. 196. 39. 1881). 135. Luther Weigle. 49. (Predominating in the Syriac Peshitta and Gothic). "Hort şi-a organizat întreaga argumentaţie pentru a desfiinţa Textus Receptus. Ibid.Textul tradiţional al sfintelor evanghelii îndreptăţit şi restabilit.

66. Textul grecesc este de importanţă primordială când alegem o versiune a Bibliei. G. Colwell. Frederick Kenyon şi K. 55. 56. Contrar părerii susţinute de toată lumea. redactorul Noului Testament al NKJV: "El a recunoscut că a fost influenţat de studiile de la felurite seminarii. Harvard Theological Review. K.) 68. Christian Words [Nashville: Thomas Nelson Pub. toate celelalte. mai exact aceeaşi greacă ce se găseşte în Textul Primit. Pickering. 64. 67. 34 65. Zuntz. p. De mai mică importanţă decât uşurinţă de a citi. Ultima. p. şi-a schimbat convingerea. Kenyon. Blake şi Silva New. p. aminteşte că "Kirsopp Lake descria munca lui Hort ca un eşec. 21(1928)."Textul Cezarian al evangheliei după Marcu". aşa cum se citează în Hills. Kirsopp Lake. Aland. Vol.97. probabil.. graţie modului consecvent literar de traducere. Pickering. 173.Martorul credincios __________________________________________________________________________________________________________________________________ 54..." 57. p. De asemenea Hoskier. So Many Versions? [Grand Rapids: Zondervan. (vezi Nigel Turner. W. 129. Acum. Galpin & Co. p. Colwell. 8. 61. sunt câteva locuri unde KJV ar fi putut fi mai literală într-o traducere consecventă a timpurilor verbului şi a articolelor. R. 62. Conybeare. Companion to the Revised Version of the English New Testament (London and New York: Cassell. 136. Incluzându-i şi pe erudiţi ca Rendel Harris. "Making the King James Version Even Better". July 5. Fără asta." 58. Şi nici originalul KJV nu s-a scris în engleza contemporană a acelui timp (vezi Hills. Greeven. Asta nu vrea să sugereze că traducerile ar trebui scrise în limba vorbită. Clark. xiii). H. Adventist Review. "The Caesarean Text of the Gospel of Mark" . în unele cazuri. . că sunt fără valoare. în direcţia acceptării punctului de vedere că KJV ar conţine nenumărate inexactităţi de traducere. Petter. 60. Include KJV.. P. Grant. 13 declară despre Dr. 66-67. 338. 9.Alex Roberts. Pickering. la pagina 106. NKJV şi KJVII. R. (Versiunea NASB este de mare ajutor. Vezi Kubo şi Specht. p. nu mai este disponibilă." . 31-97. p. p. p. p. Kirsopp Lake. ajungând la 22 . p. p. p. 59. p. deşi unul glorios. Noul Testament nu s-a scris în dialectul necultivat al pieţii. Pickering. Metzger. Vezi Kubo şi Specht. Alex Roberts scrie şi el: "Este de o importanţă aproape vitală să fii sigur că poţi avea încredere în text. 63. p. 1981]. 106. Există locuri unde versiunile moderne traduc mai clar şi. Which Version Today?. p. 1983]. Versiunea NKJV este un excelent compliment pentru versiunea King James. 1881). Arthur Farstad. 1979. 218-219). M. din nefericire. 201. 347-349 sugerează că scribii "de obicei îşi distrugeau exemplarele după ce copiau cărţile sfinte. Our Bible.

1967). aşa cum s-a sperat (vezi Turner.. Skilton. în John H. Cadbury. Şi Cadbury comenta: "Ar fi o greşeală să exagerăm întinderea până la care ar putea fi amintite în traducere astfel de judecăţi revizuite. p. încât să necesite o redare engleză în locul alteia.The Majority Text: Essays and Reviews in the Continuing Debate. Putea să descopere cuvântul sau expresia 'inevitabilă' pentru un context dat. p. p." De asemenea John Skilton a scris "[Versiunea Americană . În timp ce nu este o redare literală." John H. care ar fi lipsită de sensibilitatea limbii şi stilului limbii engleze. 105 aşa cum este citat în Letis. fericirii şi expresivitate de mare efect. .V. "The Vocabulary and Grammar of the New Testament Greek". 69. The Law and the Prophets (Presbyterian and Reformed Publishing Company. 107 aşa cum este citat în Letis. maiestatea şi sublimul originalului. Skilton.. este fidelă textului şi reuşeşete remarcabil să transmită sensul acelui text într-o engleză bună. O mai bună cunoaştere a originalului ades nu este decât doar o problemă de slabe nuanţe . în "An Introduction to the Revised Standard Version of the New Testament " (The International Council of Religious Education. Avea instinctul şi simţul unui geniu pentru muzică şi ritm. "Hugh Broughton Redivivus". 104 aşa cum este citat în Letis. ed. 1974). Skilton. The Majority Text declară "Versiunea Autorizată are un simţ remarcabil al potrivirii. Nu s-au mai înregistrat progrese semnificative în înţelegerea limbii greceşti biblice de când s-a tradus KJV. "The King James Version Today"." __________________________________________________________________________________________________________________________________ 23 .. Stilul ei reflecta admirabil demnitatea. The Majority Text.. p." Henry J. alegând opţiuni valide din textul grecesc. cuvânt cu cuvânt.] este o traducere finalizată cu conştiinciozitate. xii-xiii).Martorul credincios __________________________________________________________________________________________________________________________________ concluzia că primii traducătorii ai KJV au lucrat cu o exactitate extremă.A. p. Descoperirea papirusurilor laice nu s-a dovedit a fi atât de benefică studiului cuvintelor creştine..