You are on page 1of 21

TALLINNA LIKOOL

Haridusteaduste instituut

Maili Rannas
ERIALAPRAKTIKA
ARENGUMAPP
KAV 6049

Juhendaja: Reeli Liivik

Tallinn
2015

SISUKORD
SISUKORD.............................................................................................................................2
1.

Tegevuskava........................................................................................................................3

2.

Praktikaettevtte iseloomustused........................................................................................5
2.1

Praktikabaas Tri Konsum...........................................................................................5

2.2 Praktikabaas Espak Grupp................................................................................................9


3. Anals I...............................................................................................................................11
4. Ettevtete vrdlusanals.....................................................................................................12
5. Kutsestandard: Mja-klienditeenindaja EKR 4 tase.........................................................14
6. levaade erialasest praktilisest tegevusest ettevtetes.........................................................15
7. Anals II..............................................................................................................................17
8. Tegevuste aruanne Tri Konsum........................................................................................19
9. Tegevuste aruanne Paide Espak 2015...20
10. Kasutatud allikad.21

1. Tegevuskava
Praktika aeg: oktoobernovember 2015
lipilane: Maili Rannas

Kuupev

Maht
(tund)

Tegevus

Asutus

22. okt

Tutvumine kaupluse juhatajaga (edaspidi praktika


juhendajaga). Praktika juhendi ja tingimustega
tutvumine, kauplusega tutvumine ning kaupluse
tohutusnuetega tutvumine.

Tri Konsum

23. okt

10

Piimatoodete abistav vastuvtmine, piimakappide


korrastamine, riiulite puhastamine, vanade
kaupade eemaldamine lettidelt. Hinnasiltide
korrastamine ja kontrollimine. Minu lesanne oli
sel peval hoolitseda, et piimakapi riiulid oleksid
kogu aeg tidetud vrskete piimatoodetega.
Lisaks saalis klienditeenidus, abistavad td
mgisaalis.

Tri Konsum

26. okt

10

Karastusjookide abistav vastuvtmine, mahlad,


Tri Konsum
karastusjoogid, energiajoogid, erinevad veed.
Riiulite korrashoid, kaupade ladustamine,
vljapanek. Hinnasiltide kontroll. Abistavad td
mgisaalis. Sgavklmades klmutatud kaupade
korrastamine, realiseerimisaegade jlgimine.
Klienditeenindus mgisaalis.

27. okt

10

Leiva ja saia ning pakendatud pagaritoodete


Tri Konsum
vastuvtmine. Kaupade vljapanek, riiulite
phkimine, vanade kaupade eemaldamine, vrske
kauba ladustamine. Minu lesanne oli leiva- ja
saiariiulite titmine kogu kaupluse avatud oleku
ajal, mgisaalis lisatde teostamine ja
klienditeenindus.

2. nov

Erialapraktika tlesannete tutvustamine


juhatajale. (Olin tutvunud eelnevalt kaupluse
tohutus- ja tuleohutuseeskirjadega)

3. nov

10,5

Pev kodu- ja aiakaupade osakonnas. Siseue


Paide Espak
(aia) koristamine ja ettevalmistamine talviseks
puhkeperioodiks. Vanade taimede mahakandmine,
muldade ladustamine siselattu, prandate
puhastamine, riiulite teisaldamine siselattu.
Konsultatsiooni andmine klientidele, teenindamine,
kaupade pakkumine, nustamine mgisaalis.

4. nov

10,5

Pev elektri- ja triistaosakonnas. Erinevate


elektriliste julukaupade ja -lampide abistav
vastuvtmine. Riiulite ja stendide ettevalmistus
lampide vljapanekuks. Hinnasiltide vljapanek
kaupade ette. Kampaaniakaupade ladustamine
alustele mgisaalis. Hinnasildid. Teenindamine,
nustamine mgisaalis.

Paide Espak

5. nov

10,5

Pev vrvi- ja viimistlusosakonnas. Iseseisev


kaupade vastuvtmine. Kaupade tellimine,
eritellimuste vormistamine. Klientidele
konsultatsiooni andmine ja nustamine. Vrvide
toonimine, glasuurplaatide, seinaplaatide,
prandakatete arvutamine vastavalt kliendi poolt
etteantud ruumi mtmetele.

Paide Espak

Paide Espak

2. Praktikaettevtte iseloomustused
2.1 Praktikabaas Tri Konsum.
100% Eesti tarbijatele endile kuuluv Eesti Tarbijatehisuse Keskhistu on vanim ja suurim
Eesti jaekaubanduse vallas hiselt tegutsev grupp. Esimesed kauplused loodi aastail 1902.
Antslas ja Sindis ning ETK Grupp sai alguse aastal 1917. ETK Grupis tegutseb 19 tarbijate
histut. Ligi 83000 klientomanikku ehk histu liiget. le 350 mja-teenidusksuse le
Eesti. 293 toidu- ja esmatarbekauplust, 250 ketikauplust (Maksimarket, Konsum, A ja O). 21
ehituskaupade kauplust (E-Ehituskeskus). ETK Grupi konsolideeritud jaekaubanduse
netokive 2012.a. oli 420,3 miljonit eurot. ETK-l on oma mrgi tooted, mis kannavad Hva,
Sstu vi Meieri nime. Sstu tooted on ainult ETK Grupi kauplustes mgil olevad hea
hinna- ja kvaliteedisuhtega igapevased toidu- ja esmatarbekaubad. ETK kliendiprogramm
kannab nime Sstukaart. See on ETK Grupi liikme- ja psikliendikaart, mis vimaldab
soodustusi ETK Grupi kauplustes ja Sstukaardi partnerite juures ning osalemist
boonusprogrammis. (levaade ETKst , 2013)
ETK Grupi heks suurimaks histuks on Jrva Tarbijate histu, mis loodi 1911 aastal. histu
phitegevuseks on elanikkonna kaubanduslik teenindamine. Jrva Tarbijate histu kogukive
2013 aastal oli 67,7 miljonit eurot. ETK ssteemis oli Jrva Tarbijate histu kaubanduse
kive suurim. Jrva Tarbijate histule kuulub 46 kaubandus ja toitlustusettevtet, sh 42
kauplust ja 4 toitlustusettevtet. Jrva Tarbijate histu asub aadressil Tstuse 11, Paide linn,
Jrvamaa.
JT heks ketikaupluseks on Konsum. Kige suurema kibega on Tri Konsum, mis asub
aadressil Tallinna 4, Tri linn, Jrvamaa. Tri Konsum on avatud klientidele iga pev kell
09.00-22.00.
Esimene Konsumi kaubamrki kandev toidukauplus avati 10.12.1992 Tallinnas. Konsumi
missiooniks on pakkuda head ja kvaliteetset kaupa koos meeldiva ning asjatundliku
teenindusega. Konsumi phieesmrgiks on pakkuda:

parima valikuga eestimaiseid tooteid


klientidele phjalikku toidu- ja esmatarbekaupade valikut
esmase valiku toiduvalmistamiseks vajaminevaid toiduvalmistamisvahendeid
keskkonnasstlikult toodetud toite

Tri Konsumi tegevusalaks on toidukaupade ja esmatarbekaupade mk. 2010 renoveeriti


kauplus, seoses sellega saadi juurde 918m ja ndseks on kaupluses mgipinda 1157m.
Seoses sellega suurenes ka kaupluse kive.
5

Kaupluse juhataja tlesanded:

Kaupluse igapevase t korraldamine


Eelarve koostamine ja selle jrgimine
Personalit ja kontrollimine
Aruannete tegemine ja nende esitamine
Raha laekumise korraldamine

Tooterhma vanema tlesanded

T efektiivne korraldamine mgisaalis


Kauba tellimine vastavalt nudlusele ja sortimendile
Sortimendikaupade pideva mgiloleku ja piisava kaubavaru tagamine.
Taara vastuvtmise ja tagastamisega tegelemine.
Vastutamine kaupade vljapanekute osas.

Vanemmja lesanded

Kaupade vljapanek
Realiseerimisaja jlgimine
Hommikul ja htul uste avamine ja sulgemine
Vajadusel toodete mgi teostamine
Kauba vastuvtmine

Mja lesanded

Viisakas, kiire klienditeenindamine


Oma tkoha, lettide ja kassade korras hoidmine
Kaupade vastuvtmisel ja vljapanekul osalemine
Hindasi ja hinnasiltide vastavuse kontrollimine
Klientide nustamine ja teenindamine

Abitlise lesanded

Teostab vajadusel kaupluses erinevaid tid


Abistab kaupade vljapanemisel
Aitab hoida puhtust ja korda saalis
Jooksvad td

Majahoidja lesanded:

Hoiab kaupluse territooriumi korras


Vajadusel lkkab lund, liivatab, niidab muru
Heiskab riigiphadel lipu
Tidab juhataja poolt antud lesandeid
7

Kaupluse ldine tkorraldus

Kaupade
mahalaadimine

kaupade
vastuvtmine

kontrollimine,
arvutisse sisestamine

kaupade
vljapanemine,
hinnasildid

Mk

2.2 Praktikabaas Espak Grupp


Aktsiaselts Espak loodi 1991.aastal. Tollel ajajrgul oli see ks esimesi eraettevtteid
taasiseseisvunud Eesti Vabariigis.
Espak Grupp on ettevtete hendus, mille philisteks tegevusaladeks on ehitus- ning
sisustusmaterjalide, kodukauba, sanitaartehnika, aiakauba jae- ja hulgimk. Samuti
ehitustegevus, lainepapist pakendite, mitmesuguste puittoodete ja puitmajade ning mbli
tootmine.
Espak Grupi eesmrgiks on pakkuda klientidele vimalikult tiuslikku ja kvaliteetset
kaubavalikut ning teenindust. Gruppi kuuluvad ettevtted on iseseisvad firmad. See asjaolu
vimaldab efektiivselt orienteeruda turu hetkeolukordadele Eesti erinevates maakondades.
Espak Gruppi kuulub le Eesti 17 kauplust. Minu teiseks praktikabaasiks oli Espak Paide O
kauplus. Paide Espak on noor, uus ja moodne kauplus, mis avas oma uksed 2011. aastal.
Ettevtte eesmrk on olla parim ehitus- ja viimistlusmaterjalide kauplus Kesk-Eestis.
Kaupluse missioon laia tootevaliku pakkumine, oma kaubavaliku phjalik tundmine ning
eelkige asjakohane, kiire ja kliendikeskne teenindamine. Paide Espakis ttab aastas
keskmiselt 35 ttajat (suvisel hooajal on palgatud lisatjudu). Kaupluse mgisaali
pindala on 2200 m. Espak Paide kauplusel on olnud edukad aastad. Pakume klientidele
suures valikus erinevate kaubamrkidega viimistlus-, ehitus-, aia- ja sanitaarkaupasid. 2014.
aasta kaupluse kive oli 3,9 miljonit eurot. Lisaks pakume kaupade kojuvedu, mblidetailide
likus- ja kantimisteenust. Paide Espaki kliendikaardiomanikele pakutakse palju erinevaid
kliendisoodustusi.

Kaupluse struktuur
Kaupluse juhataja

osakonnad,
osakonnattajad,
kassapidajad
laojuhataja,
laottajad

raamatupidaja

autojuht

abitline

Kaupluse ldine tkorraldus


Kaupluse juhataja: ldine tkorraldus, kaupluse ja personali juhtimine, aruanded, analsid,
reklaamid. Toodete, kaupade sisseostmine (toimub koos osakondadega)
Raamatupidaja: Finantsilised ksimused, rahade laekumised, lekanded, siseriiklikud maksed jms,
palgaarvestused, puhkusetasud jms.
Osakonnattajad: kauba tellimine, vastuvtmine, kaupade vljapanek, hindade kontroll, riiulite
puhastamine ja aparaatide puhastamine (toonimismasinad), eritellimuste vormistamine, kaupade
tutvustamine kliendile, nustamine, probleemide lahendamine. Mtmine, likamine, kaalumine,
vrvide toonimine, sltuvalt osakonnast.
Kassapidajad: rahaga arvlemine, maksekaardiga arvlemine, kiire ja viisakas teenindamine.
Laojuhataja: lao ldine tkorraldus.

10

Laottajad: Kaupade vastuvtmine, ladustamine lattu, laoplatsile, kauba vljaandmine kliendile, lao
korrashoid.
Autojuht: kaupade kojuveo teostamine, kaupade transportimine tarnijatelt
Abitline: lumerookimine, liivatamine, niitmine jms abitju kasutamine laos, tidab
juhatajapoolseid lesandeid, phade puhul lipu heiskamine jms.

3. Anals I
Olen alati maininud, et meel on rev ning pnev on midagi praktilisel moel kogeda. Soovin
praktikal ammutada uusi mtteid ja ideid ning meeldivat tkeskkonda. Teeninduse
valdkonnas olen ise tegutsenud le kahekmne aasta. Pagas on piisavalt suur, kuid see ei
thenda, et midagi ppida poleks. Alati on.
pin hetkel kutsepedagoogika erialal ja loodan tulevikus hakata pilasi teenindusvaldkonnas
petama. Praktikalt pan saada mtteid ja ideid, mida ja kuidas oma tulevastele ppijatele
soovitada, millele suuremat thelepanu prata. Tean, et olen vga avatud suhtleja, positiivne,
mul on hea kohanemis- ja organiseerimisvime. Samas olen rmiselt kehv kuulaja ja tihti on
raske keerulistesse olukordadesse svitsi laskuda. Ka teenindushiskond on pidevalt
muutuvas liikumises. Tohutu ja pingeline konkurents. Kaubanduskeskusi on tekkinud nagu
seeni prast vihma, kuid rahvaarv vheneb. See aga thendab seda, et vajame konkurentsis
psimiseks teeninduskultuuri parandamist ja peame seda ka oma ppijatele edasi andma.
Millist uut teeninduskultuuri plvkonda ette valmistame ning millise vundamendi loome.
Vtan oma td ja ppimist vga tsiselt. Pean lugu inimestest, kes ei pea paljuks ennast
harida, tiendada ja ppida, hoolimata juba omandatud haridusest, elukogemustest vi
vanusest. See hoiab vaimu ja meele selge ning erksa. Samuti soovin nha, kuidas pratakse
thelepanu klienditeenindusele erinevates ettevtetes. Milliseid strateegiaid kasutatakse
kliendi vitmiseks ja kliendi usalduse loomiseks ning hoidmiseks. Kuna t eesmrk on
mlemal ettevttel kasumi teenimine, siis eeldatakse vga head ja kvaliteetset
klienditeenindamist. Mlema ettevtte t sisu ja iseloomud on aga erinevad, seda vrdlust
loodan leida oma praktikakiguga .

11

4. Ettevtete vrdlusanals
SARNASUSED

Mlema ettevtte eesmrk on kasumi teenimine. Parima kasumi saab suurest kibest ja suurima
kibe saame klientide rohkusest. Mlema ettevtte sarnasus on kliendikeskne, kiire ja meeldiv
teenindus. Samas rikkaliku ja kvaliteetse kaubavaliku pakkumine. Kiired ja mugavad vimalused
klientidele (kaupluse asukoht, parkimine, kaupluse lahtiolekuajad). Mlema ettevtte eesmrk on
olla turvaline nii oma ttajatele kui ka klientidele. Mlemad ettevtted teevad aastaringseid
kampaaniad, milles pakutakse soodsamalt erinevaid kaubagruppe. Espaki kliendikaart, Konsumi
Sstukaart. Mlemas ettevttes transporditakse ja tstetakse raskeid asju ja esemeid. Seega
mlema ettevtte ttajad peavad kasutama igeid tergonoomika vtteid. Mlemas ettevttes
kasutatakse erinevate operatsioonide tegemiseks masinaid ja aparaate. Konsumis viilutamis-,
hakkimismasinad. Espakis likamis-, kantimis-, toonimismasinaid, seega mlema ettevtte
ttajad peavad jrgima tohutusnudeid.

12

ERINEVUSED
Ettevte 1

Nitajad

Ettevte 2

Espak

Konsum

Vga phjalik, spetsiifiline toodete

Mrav thtsus on pratud

tundmine, pakkumine kliendile

sanitaarnuetele, toidu
kvaliteedile ja realiseerimisajale.
Konsumil on oma kk, kus
valmistatakse le 30 erineva
toidu, salatid, soojad toidud, klm
toit

Paljude hooajaliste kaupade

Igapevased tellimused, et riiulid

tellimused. Sise- ja vlisvrv,

oleksid varustatud elementaarsete

aiakaupadel lillede ja istikute

toidukaupadega (piim, leib)

tellimused jne.
Eritellimuste vastuvtmine,

Kookide, tortide, kringlite ja

mtudesse likamisteenused,

kulinaaria tellimuste vastuvtmine

kantimisteenused, kojuvedu
Riiklikud phad on puhkepevad

Kik pevad tpevad

Hinnapakkumised, projektimgid

Taara kitlemine

13

5. Kutsestandard: Mja-klienditeenindaja EKR 4. tase


T kirjeldus
Mjaklienditeenindaja ttab

kaubandusettevttes. Tks

on teenindus, kaupade

kitlemine, mmine ja arveldamine.


Mjaklienditeenindaja

osaleb

meeskonnats,

on

teenindusvalmis,

tidab

oma

tlesandeid nii tava- kui ka eriolukordades. Vastutab oma tlesannete eest. Vajadusel
juhendab ka kaasttajaid.

Tosad
A.2.1 Kaupade kitlemine ja kaubatundmine:
1) kaupade vastuvtmine;
2) kaupade ladustamine;
3) kaupade ettevalmistamine mgiks ja mgisaali paigutamine;
4) pakendite, taara ja ohtlike jtmete kitlemine;
5) kaupade realiseerimisaegade jlgimine;
6) kaupade inventeerimine;
7) kaupade kvaliteedi hindamine;
8) kaubagruppide liigitamine.
A.2.2 Teenindamine ja mmine:
1) kliendikontakti loomine ja kliendi vajaduste vljaselgitamine;
2) kaupade tutvustamine, kliendi nustamine, mmine;
3) kliendikontakti lpetamine;
4) mgijrgne teenindamine.
A.2.3 Kassat:
1) kassatoimingud ja arvete koostamine;
2) raha kitlemine;
3) kassaaruande koostamine.
A.2.4 Mgit korraldamine:
1) kliendi tagasiside edastamine;
2) kaubavarude juhtimine (tellimine, laovarude ja mgianals;)
3) hindade kujundamine;
4) kaupade vljapanekute kujundamine.

Lhtudes oma praktikast ning toetudes kutsestandardi kompetentsi mja-klienditeenindaja,


tase 4, nuetele arvan, et sain osa vtta enamusest tst lhtuvatest lesannetest ja tosadest.
Vtsin vastu erinevate kaubagruppide kaupu, ladustasin mgisaalis, tegelesin vljapanekute
kujundamisega, kontrollisin hinnaigsust, (hinnasildid ige kauba ees). Jlgisin
realiseerimisaegasid.Tegelesin teenindamisega kaubasaalis, selgitasin kliendi vajadusi,
nustasin, alustasin ja lpetasin hea tava kohaselt kontakti klientidega.
Otseselt ei saanud ttada kassas kuid jlgisin seda krvalt ning ei saanud tegeleda taara
ksitlemisega.

14

6. levaade erialasest praktilisest tegevusest ettevtetes


Ettevte: Tri Konsum
Praktika aeg: oktoober 2015
Maht (ak. tund) 35 h
Eesmrk ettevttesse suundumisel, olemasolevad teadmised-oskused, arenguvajadused,
tegevused praktikal, eesmrkide saavutatus jne.
Jlgida ja analsida erinevaid toperatsioone vi tprotsessi (lihaletis sinkide, vorstide
viilutamine). Kassat erinevad tvtted, maksekaardiga maksime, sstukaardiga boonuste
kogumine, sstukaart+ kaardiga arveldamine, sularahaga arveldamine.
Luua vrdlus erinevate teenindusettevtete tkorralduse, tiseloomu ja teeninduskultuuri
vahel.

Puudus

teadmine

toidukaupade

kaupluse

tst.

Olin

huvitatud

kaupluse

tkorraldusest, sisekliimast ja kuidas toimib t meeskonniti. Pika tkogemuse phjal on


tekkinud julgus ja avatus, ma ei karda erinevaid tlesandeid, kohanen kiiresti. Olen
juhtinud vikekauplust 10 aastat, seega vastutus- ja organiseerimisvime on piisavalt
arenenud. Olen alati hinnanud oma kolleege ja probleemide tekkimisel pdnud suud
puhtaks rkida, et midagi ebameeldivat hku rippuma ei jks. Huvitav on jlgida ja
vrrelda erinevate kaupluste tkorraldust ja inimeste omavahelist suhtlemist.

Eesmrk ettevttesse suundumisel, olemasolevad teadmised-oskused, arenguvajadused,


tegevused praktikal, eesmrkide saavutatus jne.
Ttan mgikonsultandina Paide Espaki vrvi- ja viimistlusosakonnas. Minu tks on
osakonna juhtimine, kaupade tellimine, tarnijatega kohtumine, kaupade sisseostmine,
aruannete ja analside tegemine, hinnapakkumiste koostamine. Lisaks kuulub minu
tkohustuste hulka kaupade vastuvtmine, ladustamine, riiulite koristamine, hindade
kontrollimine, klientide nustamine, kaupade pakkumine, probleemide lahendamine ja
lahenduste otsimine jne. Selleprast soovisin sooritada oma praktikat ka teistes osakondades.
Ttame pevast peva klg-klje krval ning oleme oma tsse nii sisse imbunud, et on
raske oma mugavustsoonist vlja tulla. Igapevased tavalised liigutused, harjumusprased
15

tegevused. Tahtsin leida vimalusi nha, kuidas osakonnad erinevalt oma igapevast td
teevad, kuidas klientidega suhtlevad, kuidas reageerivad ja kituvad probleemide korral.
Tegelikult puudub levaade kassa tst. Kassapidaja roll on olla firma visiitkaart. Ta peab
kikide kaupade kohta teadma, tegelema erinevate tehingutega, sularaha, kliendi arvele
panemine, erinevate kaartidega arvlemised. Kassapidaja saab riielda kigi osakondade
tegemata tde eest. Tema t on eriti vastutusrikas ja stressirohke.

16

7. Anals II
Kik, mida ma praktikalt ootasin - see ka titus. Kik sujus meeldivalt ning positiivselt.
Muretsesin, et kki on kigil meeletult kiire ja mulle ei prata piisavalt thelepanu ning
lkatakse phitegevusest krvale. Antakse philiselt koristamis- ja pakkimislesandeid. Tri
Konsumi seltskond on tkas, vga huumorimeelsed ning lbusad inimesed. Pean head
huumorit vga oluliseks, eriti vastutava ja pingelise t juures. Mind veti kiiresti omaks ja
juba teisel peval tundsin, et nagu oleksin siin juba kaua ttanud. Tahtsingi olla tsiselt
praktikandi ja ppija rollis selleks, et hiljem petada ja suunata tulevasi klienditeenindajaid
erinevates ettevtetes. Tihti tekib enda kohta ksimusi: olen ma liiga domineeriv, liiga
analsiv ja kritiseeriv? Otseselt midagi keerukat ei olnud, hkkond oli meeldiv. Olen vga
hea kohaneja ning suhtlemises takistusi pole. Juhendamisega praktikal ei tegelenud, kuid
vastutavad lesandeid anti. Pidin hoolitsema erinevatel pevadel, et tooted oleks lettidel
hommikust htuni esindatud, thje auke ei tohtinud lubada. Kui midagi sai llatavalt kiiresti
otsa, andsin teada tooterhma vanemale.
he teadmisega naasin praktikalt kll. Kui siiani teadsin, et ehituskaupluses on keeruline ja
raske ttada: vga spetsiifilised ja phjalikud kaubatundmised, kliendid loodavad saada
mgikonsultantidelt vga keerukatele ksimustele vastustena ehitusalaseid teadmisi ja
lahendusi, siis toidukaupluses on olukord palju keerukam, kui olin siiani arvanud. Toidulettide
mjad peavad teadma kikide toitude maitseid, kuid maitse-eelistused ja ootused toitudele
on vga erinevad. Thtis on, et kaupluse sulgemiseni on pakkuda kikidele klastavatele
klientidele vrsket leiba ja saia ning piimatooteid. Et mitte tekitada kliendis pahameelt ja
usaldamatust. Analsida ja prognoosida igapevaselt mke ja teha tellimusi on tnamatu
t. Juhataja tles, et suvel vaadatakse isegi ilmaennustuse prognoose. Vastavalt sellele, kas
tuleb soe suvine vi jahe ja vihmane ilm mjutab ostude sooritamist pris mjusalt.
Vrdluseks leidsin veel, et Konsumi juhataja korraldab hommikuti mned korrad ndalas
(vastavalt vajadustele) kiir- ehk kkkoosolekud. Juhul kui on vaja midagi kolleegidele teada
anda, mingeid juhiseid vi infot jagada. Niteks ttajate haigestumise asendamised, sest
phitkohad mgisaalis peavad olema tidetud.
Paide Espakis on tore see, et erilistel thtpevadel (kooli lpetamised, snnipevad jms)
tulevad hommikuti kik nne soovima. Pidulikuks puhuks on tellitud midagi maitsvat. Koos
kiakse talvel kelgutamas ja suvel looduses natuke sporti harrastamas. See on vga hendav ja
liidab meeskonda. Kui on hea ja htset jalga astuv meeskond, on ka meie t palju
nauditavam. See aga thendab meile palju kliente.

17

Mul on hea meel, et sain vrrelda ja kogeda teenindusalast praktilist kogemust. See annab
vga palju uusi teadmisi ja samuti judu, kui vajalikud tegelikult klienditeenindajad on. Oma
t- ja praktikakogemuste phjal saan tuua ppijatele palju elulisi niteid.
Tulevikus loodan kia erinevatel teenindusalastel koolitustel. Ma ei armasta paigal tammuda,
seega ootan ja otsin erinevaid pnevaid koolitusi, et ammutada uusi mnusaid npuniteid,
palju uusi tutvusi. Kige olulisem asja juures on see, et kindlasti tahan jagada seda oma
ppijatele.

18

8. Tegevuste aruanne Tri Konsum

19

9. Tegevuste aruanne Paide Espak 2015


Kuupev

Tegevuste kirjeldus (praktika kavandamine, erialane praktiline tegevus

Maht

ettevttes, tulemuste anals, arengumapi vormistamine jne)

(ak.tundides)

2. nov
2015

Praktikalesannete tutvustamine juhendajale, praktika


kavandamine, jooksvad ksimused ja nende lahendamine

3. nov.
2015

Erialane teenindamine, kliendiga kontakti saavutamine,


nustamine, pakkumine, mgi lpetamine

10,5

4. nov.
2015

Kaupade vljapanek, kliendi teenindamine, kontakti saavutamine,


info kogumine kliendilt ehk info hankimine kliendilt, kauba
soovitamine, pakkumine, lisamgi sooritamine, mgi
lpetamine.

5. nov.
2015

Tellimuste tegemine, eritellimuste tegemine, erinevate aparaatide


ksitlemine (toonimis-, likamisaparaadid), hinnapakkumiste
tegemine, tarnijatega suhtlemine meilitsi ja telefonitsi. Kaupade
soovitamine

10,5

10,5

Kokku 34,5
Tegevuste lpparuanne
Kinnitan esitatud aruande:
lipilase nimi ja allkiri: ...........................................................................................
Ettevtte juhi nimi ja allkiri (pitsat vi digiallkiri).........Eno Miljan /digiallkiri/...........
Praktika koondhinne: ............................................................
Kuupev: ..............................
Eriala peametoodik Reeli Liivik: ....................................
(allkiri)

20

Pitsat

10. Kasutatud allikad


levaade ETKst . (2013)., Eesti Tarbijatehistute Keskhistu
https://www.coop.ee/ettevottest/

21