You are on page 1of 1

IVO ANDRIĆ

Rođen je u Dolcu kraj Travnika. U početku piše na hrvatskom jeziku a kasnije na srpskom. U
razdoblju avangarde piše zbirke pjesama Nemiri i Ex Ponto, dok u razdoblju kasnog
modernizma piše pripovijetke i romane- Na Drini ćuprija, Prokleta avlija…
Prokleta avlija
Roman prstenaste strukture, sa nekoliko pripovjedača . Fra Rastislav započinje pričati o
pokojnom fra Petru i se prikazuje kako fra Petar prepričava priče iz proklete avlije, pa kako
priča Hamil o Ćamilu pa Ćamil o Džem sultanu..
MEŠA SELIMOVIĆ
Rođen je u Tuzli. Za vrijeme rate pridružio se partizanima te je poslije rata obavljao političke i
društvene dužnosti.
Romani- Tišina, Tvrđava, Derviš i smrt, Ostrvo, i nedovršeni roman Krug
Zbirke pripovjedaka- Tuđa zemlja i Djevojka crvene kose
Derviš i smrt
Psihološki roman jer zavire u psihu glavnog lika Ahmeda, a tema je sukob humanog i
ideološkog u samom čovjeku. Roman je koncipiran kao ispovijest glavnog lika Ahmeda
Nurudina, poglavara muslimanskog samostana. On propituje svoju savjest opterećen
bratovom smrću, istodobno razmišljajući o čovjekovom odnosu prema životu i njegovom
mjestu u svijetu.
Ideju o romanu Meša je dobio iz osobne tragedije, kada mu je ubijen stariji brat.
BERTOLT BRECHT
Napisao je Majku Courage i njezina djeca
To je djelo epskog teatra koje se počelo prikazivati na pariškom festivalu Teatra nacija. Djelo
ima antiratnu poruku: mali čovjek u ratu uvijek strada.
Drama se sastoji od 12 slika, mjesto radnje je Švedska, Njemačka, Poljska.. vrijeme radnje je
Tridesetogodišnji rat, koji je započeo zbog sukoba protestanata i katolika.
Majka Courage (Anna Fierling) putuje po ratištima sa svojom trgovinom u nadi da će profitirati
od rata. Djeca: Eilif, Švicarski sir, Kattrin.
EPSKI TEATAR- želi se postići efekt začudnosti gdje se glumci distanciraju od svojih likova pa
gledatelj može racionalno i kritički presuditi ponašanje likova. Nema katarze jer nema nikakvih
nagomilanih osjećaja. Gledatelj razvija aktivan kritički odnos prema stvarnosti. Brecht od
Majke courage ne radi junakinju već suprotno, traži da se distanciramo od nje i shvatimo da
ne smijemo biti takvi.
TEATAR APSORDA/ANTITEATAR- problem besmislenosti egzistencije i otuđenosti suvremenog
građanskog života. Život se prikazuje kao besmisleno ponavljanje automatiziranih navika ili
kao tragično trajanje ispunjeno patnjama i uzaludno čekanje spasa.
- Nema klasične dramske radnje; drama je razbijena i ponavljaju se prizori apsurda i
nelogičnosti
- Likovi su pojedinci bez osobnosti, stavova, ideja, emocionalni invalidi
- Prostor i vrijeme nisu bitni
- Dijalog je sveden na igru ubijanja vremena
Eugene Ionesco (francuz)- Čelava pjevačica, Stolice
Samuel Beckett – u očekivanju Godota