You are on page 1of 13

Călătorie în lumea literelor, cuvintelor

şi propoziţiilor cu
RIŢA GĂRGĂRIŢA
Prof. Aurelia Ghiolmez
Școala Gimnazială “Nifon Bălășescu”
Grădinița cu program prelungit nr.2 Tulcea

Formarea capacităţii de scris-citit impulsionează progresele
limbajului şi echilibrează activitatea orală cu cea vizuală.
Percepţia limbajului scris se dezvoltă mult mai târziu decât
percepţia limbajului oral şi începe cu însuşirea alfabetului şi a
deprinderii cititului. Realizându-se în cadrul analizatorului vizual,
presupune mai multe niveluri de integrare:
nivelul figural elementar, în cadrul căruia se constituie
modelele
interne
„imagistice”
ale
literelor
corespunzătoare sunetelor limbii şi care asigură ulterior
identificarea lor în text;
nivelul figural secvenţial, care constă în stabilirea
legăturilor integrative între imaginile singulare ale
literelor şi în structurarea imaginilor seriale ale cuvintelor,
pe baza cărora devine posibilă percepţia integrată
(cuvântul ca unitate);
nivelul integrării seriale supraordonate, în limitele căruia
se elaborează scheme de conectare într-o structură unitară
a propoziţiei sau frazei;
nivelul decodării semantice, care asigură medierea
legăturii dintre cuvântul scris şi conţinutul informaţional.
Fişele ce urmează reprezintă o modalitate atractivă ce înlesneşte
învăţarea literelor mari şi mici de tipar, urmărind conştientizarea
diferenţelor sunet-literă sau semn scris, convenţional, asocierea
sunetelor cu literele corespondente : mare şi mică de tipar, asocierea
literelor, sunetelor în cuvinte sau disocierea cuvintelor în silabe şi

Subliniază cuvântul Ana. preşcolarii trebuie să rezolve următoarele sarcini: . Educatoarea poate să urmărească aceleaşi sarcini pentru fiecare literă.sunete. SUCCES! MIC ȘI MARE LA PLIMBARE! . respectiv a mic de tipar cu litera a din numele scris de tine! .Ce spun versurile? Uneşte acum litera A mare de tipar din partea de sus a fişei cu litera A din numele fetiţei.Recunoaşte-ţi literele de pe fişă? Spuneţi ce litere sunt! .Desenează o fetiţă în partea centrală a fişei! Vrei să ştii cum o cheamă? Ascultă versurile! . respectiv adăuga alte sarcini în funcţie de nivelul copiilor din grupă.Uneşte litera A mare de tipar cu litera a mic de tipar! Spune ce sunet reprezintă cele două litere! . respectiv litere. literele mari şi mici. Exemplu: pentru învăţarea literelor „A” mare şi „a” mic de tipar. prezent în versurile de pe fişă! . desigur totul adaptat în funcţie de versuri sau poate elimina. precizarea locului pe care îl ocupă în cuvinte sau propoziţii.Completează spaţiile libere de mai jos cu A mare de tipar sau a mic în funcţie de context! Precizează locul celor două litere în structura cuvântului sau a propoziţiei.

..n… A A A A A R…c este la m….re.A Ana a Şi a mic dar şi A mare.rc . m….. Au luat-o pe Ana la plimbare! . a a a a a a .s…...

…. …o… ro…. Caută un bob de mei Pentru porumbei. b b b b b b .un. b cel mic.B Bob b B cel mare .unicul este un B B B B B om ….

….orina C C C C …or merge …. Au găsit un ou de cuc.C C cuc C cel mare.arpaţi a…asă? c c c c c .. c cel mic.al ….

ana.orm D D D D la …. S-au urcat într-un dud mic. ... d d d d d .D Dud d D cel mare .ar …or ….unăre În seara aceasta …. d pitic..

…l…v …levul …l…na ac…sta E E E E E …. Au simţit că Moşul Ene.E Ene e Şi E mare şi e mic. l…n…ş. Vine pe la gene. e e e e e e e .st… p….şt….

f f f f f f .Toată ziua stai în puf Şi nu faci nimic! …um …. L-a certat pe f cel mic: .ilmul este F F F F F …ilm ….oarte bun.F puf f Foc F cel mare Foc de supărat.

joaca porneşte.G Gogu g Pe G mare şi g mic Gogu îi uneşte.alaţi este …oarte mare. …las …ară …. G G G G G g g g g g g .ara de la …. Şi…...

Pe H mare şi h mic.aină ….aină H H H H H scumpă.H h hip-hop Hora Hohote Hora . Hohote de râs i-adună.oţul a furat o …. …oţ ….e pentru cel mare. Iar hip-hop pentru cel mic. h h h h h h .

on le….I Ionel Ieri i iaz Ieri I mare şi i mic. Poate l-a văzut pe el.atră verde frumoasă. I I I I I i i i i i i i . Iar cel mare e-n băltoace? Nu! Întreabă-l pe Ionel. …. ….nelul are o p…. Au plecat ca să se joace: Cel mai mic se scaldă-n iaz.

oi am pră…it un J J J J J J …. j j j j j j j . este-n ……… …. Iar J mare.ar ….oi peşte mare.J j cojoc Joc Iată: j cel mic e în cojoc.