You are on page 1of 5

IME I PREZIME UČITELJICE/UČITELJA

:
RAZREDNI ODJEL: 5.____

REDNI BROJ SATA:

NASTAVNA TEMA

Dramski tekstovi

NAZIV NASTAVNE JEDINICE

NADNEVAK:

Zvonimir Balog, Ja magarac

NASTAVNO PODRUČJE:
književnost

TIP NASTAVNOGA SATA:
interpretacija

OPERACIONALIZIRANI
CILJEVI

Prepoznati dramski tekst. Uočiti obilježja dramskoga teksta.

SUODNOS

NASTAVNI OBLICI:
čelni, pojedinačni

unutarpredmetni – medijska kultura, jezično izražavanje
međupredmetni – Priroda, Sat razrednika

ZADAĆE SATA:

a) obrazovne

b) odgojne

Učenik će: uočiti dramska lica i njihove odnose,
prepoznati dramski tekst, uočiti obilježja teksta namijenjenoga
izvođenju na pozornici, razlikovati dijalog od monologa,
razumjeti što se kazuje didaskalijama, uočiti humor u
dramskome djelu.
Učenik će: biti potaknut na čitanje igrokaza, razvijati
potrebu za gledanjem i sudjelovanjem u
izvedbama dramskih tekstova,
razvijati etičke vrijednosti i estetski ukus.

c) funkcionalne

Učenik će: razvijati fantazijsko mišljenje, razvijati
sposobnost asocijativnoga mišljenja, razumijevanja, čitanja,
izražavanja doživljaja, raščlambe, povezivanja i zaključivanja.

d) komunikacijske

Učenik će: razvijati usmeno izražavanje poštujući govorne
vrednote, iznositi vlastito mišljenje, argumentirano iznositi
zaključke, slušati i uvažavati mišljenja drugoga.

NASTAVNI MATERIJAL

živa riječ učitelja, čitanka, ploča, kreda, učenički rad,
grafoskop/projektor, prozirnica

POSTUPCI I OBLICI
VREDNOVANJA I
SAMOVREDNOVANJA

– procjena učeničke aktivnosti i rada tijekom sata
– sinteza u zaključnome dijelu sata
– vrednovanje zadataka za samostalan rad

Doživljajno-spoznajna motivacija a) Izračunajte koliko je stvari. On će vam pomoći u rješavanju zadataka. Sinteza Navedite obilježja drame kao književnog roda. S kojim biste se dječakom voljeli družiti? Zašto? 7. Objašnjenje manje poznatih riječi Učitelj tumači manje poznate riječi. Na koliko je dijelova podijeljen tekst? Gdje pišu ti podatci? Što piše iznad teksta koji izgovara prvi dječak? Kome se obraća? Gdje se nalazi? O čemu govori? Što je neobično u njegovu govoru? Što se postiže igrajući se riječima? Jeste li razumjeli što vam govori? Izdvojite najzanimljivije rečenice. Emocionalno-intelektualna stanka 6. Interpretacija Objasnite naslov teksta. četiri ptice s po tri kljuna i dvije noge. pet potoka. Tražio je pomoć u računanju. . b) Jeste li čuli za mrakulje? Što bi to moglo biti? 2. . te drugi potok i četiri zeca. 3. 4. a u kojemu dječaci nemaju sugovornika? 8. Najava teme Poslušajte tekst Zvonimira Baloga Ja magarac. Pitao je šumu i njezine listove. Objava doživljaja Zapišite u bilježnicu kako ste doživjeli tekst. Interpretativno čitanje 5. bića i pojava ukupno dječak upitao za pomoć u priči: Jednom jedan dječak nije znao matematiku pa je pobjegao iz škole.TIJEK SATA (ARTIKULACIJA) 1. Igrate li se i vi riječima u svojemu govoru? Kako se naziva glumčev samogovor na sceni? O čemu govori drugi dječak? Što ga zanima? Što znači imati smolu sa znanošću? Što je sve mislio izumiti? Za što se na kraju odlučio? Kada biste vi rabili mrakulju? Zašto su korisne mrakulje? Nije li dječakova zamisao genijalna? Što muči trećega dječaka? S kojim se problemom obraća publici? Kome se sve obratio za pomoć u računanju? Kako su mu pojedinci odgovarali? Tko mu je odgovorio najsmješnije? Što je na kraju shvatio? Tko vama pomaže u rješavanju matematičkih zadataka? Kako završava igra na sceni? Kojim su se rekvizitom dječaci poslužili? Gdje se izvodi ovakva vrsta teksta? Kako se zove književni rod namijenjen izvođenju na sceni? Kako se zove razgovor među likovima? U kojemu dijelu teksta likovi razgovaraju. Objasnite njihova značenja.

Zanimljivosti Ulomak intervjua sa Zvonimirom Balogom Izjavili ste da su Vam u djetinjstvu igračka bile vlastite misli. ne znam spada li u rad. Drugi dječak. Razgovor… (Glas Koncila) 10. Ne osjećam umor. Svi su odrasli uz moje knjige. Zamisli da ne znaš padeže. Ja magarac − književni rod: drama – tekst namijenjen izvođenju na pozornici − igrokaz: dramski tekst namijenjen djeci − dramska lica: Prvi dječak.9. Srećković sam što imam slobodu da mogu raditi kao dijete koje se veseli i skače do neba. čisti. Draga mi je jer je jedinstvena i nosim je iz najranijih dana. Drugi dječak govori o izumima. Znači li to da u zanimaciji tom velikom i vrijednom igračkom Vaše djetinjstvo još uvijek traje? BALOG: Mislim da je to najljepša igračka koja mi se mogla dogoditi. Moja supruga Ljubica stalno radi: brine se o obitelji. Treći dječak − tekst je podijeljen na tri cjeline: tri monologa – monolog: govorenje jednog lika bez sugovornika – dijalog: razgovor između dviju ili više osoba − dječaci se sa scene obraćaju publici: Prvi dječak govori o nedjelji i što sve radi nedjeljom. To je moje djetinjstvo koje doživljavam. braću i sve čime sam bio okružen. Meni je to igra. scenografu i drugim osobama napisane kosim slovima ili u zagradi . to mi je draža. b) Podijelite se u skupine po troje i izvedite Balogov igrokaz na sceni. glača. Ines Grbić. bićima i predmetima. PLAN PLOČE Zvonimir Balog. Obrati se za pomoć različitim osobama. Zadatci za samostalan rad a) Poigraj se riječima. Treći dječak govori o svojim problemima s matematikom. To je rad. Ali ovo što ja radim. kad sam prvi put osjetio da sam svjesno biće i ugledao zvijezde. Zapiši njihove odgovore i to izvedi kao četvrto lice na sceni. ali ja još nisam. redatelju. majku. i što sam stariji. − didaskalije: upute glumcima.

Tražio je pomoć u računanju. te drugi potok i četiri zeca. pet potoka.Plan ploče a) Izračunajte koliko je stvari. Treći dječak govori o svojim problemima s matematikom. b) Jeste li čuli za mrakulje? Što bi to moglo biti? Zvonimir Balog. Drugi dječak. − didaskalije: upute glumcima. Ja magarac − književni rod: drama – tekst namijenjen izvođenju na pozornici − igrokaz: dramski tekst namijenjen djeci − dramska lica: Prvi dječak. bićima i predmetima. Zamisli da ne znaš padeže. Obrati se za pomoć različitim osobama. . scenografu i drugim osobama napisane kosim slovima ili u zagradi Zadatci za samostalan rad Zanimljivosti a) Poigraj se riječima. redatelju. Pitao je šumu i njezine listove. Drugi dječak govori o izumima. bića i pojava ukupno dječak upitao za pomoć u priči: Jednom jedan dječak nije znao matematiku pa je pobjegao iz škole. Treći dječak − tekst je podijeljen na tri cjeline: tri monologa – monolog: govorenje jednog lika bez sugovornika – dijalog: razgovor između dviju ili više osoba − dječaci se sa scene obraćaju publici: Prvi dječak govori o nedjelji i što sve radi nedjeljom. četiri ptice s po tri kljuna i dvije noge. Zapiši njihove odgovore i to izvedi kao četvrto lice na sceni. b) Podijelite se u skupine po troje i izvedite Balogov igrokaz na sceni.

Razgovor… (Glas Koncila) . To je moje djetinjstvo koje doživljavam. Ali ovo što ja radim. Draga mi je jer je jedinstvena i nosim je iz najranijih dana. Ne osjećam umor.Zanimljivosti Ulomak intervjua sa Zvonimirom Balogom Izjavili ste da su Vam u djetinjstvu igračka bile vlastite misli. Moja supruga Ljubica stalno radi: brine se o obitelji. kad sam prvi put osjetio da sam svjesno biće i ugledao zvijezde. To je rad. ali ja još nisam. i što sam stariji. Meni je to igra. majku. braću i sve čime sam bio okružen. Srećković sam što imam slobodu da mogu raditi kao dijete koje se veseli i skače do neba. čisti. to mi je draža. Ines Grbić. ne znam spada li u rad. Znači li to da u zanimaciji tom velikom i vrijednom igračkom Vaše djetinjstvo još uvijek traje? BALOG: Mislim da je to najljepša igračka koja mi se mogla dogoditi. Svi su odrasli uz moje knjige. glača.