You are on page 1of 1

Regering van Curaao

BEKENDMAKING

Middels deze publicatie deelt de Regering van het Land Curaao u mede dat de eindgebruikerstarieven voor de
producten Mogas 95 en Gasolie LSD met ingang van 3 mei 2016 zullen worden gewijzigd. De eindgebruikerstarieven
voor de producten LPG 100 lbs en LPG 20 lbs blijven ongewijzigd.
Gelet op de frequente fluctuaties in de internationale olieprijzen ziet de overheid zich genoodzaakt om zo nodig over te
gaan tot:
1. de maandelijkse aanpassing van de eindgebruikerstarieven, en
2. het publiceren van de huidige en de nieuwe eindgebruikerstarieven per product.
Vanaf 5 april 2016 tot en met 2 mei 2016 is de prijsopbouw voor Mogas 95, Gasoil LSD, LPG 100 lbs en LPG 20 lbs, als
volgt:
Producten
Eenheid
Aankoopprijs
Import Belasting LSD
Marge Curoil
Accijnzen
Overschot/ Tekort (Recovery)
Kruissubsidie
Groothandel O.B. 6%
Dealer Marge
Kleinhandel O.B. 6%
Eindgebruikerstarief
Prijs aan de pomp

Mogas 95
NAF/Ltr
0.5200
0.0900
0.4134
-0.0685
0.0000
0.0614
0.1557
0.0744

Gasolie LSD
NAF/Ltr
0.5235
0.0000
0.0757

LPG 100 lbs


NAF/Cyl
21.28

LPG 20 lbs
NAF/Cyl
4.26

0.0388
0.0000
0.0360
0.1557
0.0475

3.87
0.00

-0.67
0.00

14.85

4.50

1.2464

0.8772

40.00

8.00

1.246

0.877

40.00

8.00

Met ingang van 3 mei 2016 tot nader order is de nieuwe prijsopbouw voor de producten Mogas 95, Gasolie LSD, LPG 100
lbs en LPG 20 lbs, als volgt.
Producten
Eenheid
Aankoopprijs
Import Belasting LSD
Marge Curoil
Accijnzen
Overschot/ Tekort (Recovery)
Kruissubsidie
Groothandel O.B. 6%
Dealer Marge
Kleinhandel O.B. 6%
Eindgebruikerstarief
Prijs aan de pomp

Mogas 95
NAF/Ltr
0.6361
0.0900
0.4134
-0.0518
0.0000
0.0684
0.1557
0.0818
1.3936
1.394

Gasolie LSD
NAF/Ltr
0.5235
0.0000
0.0757

LPG 100 lbs


NAF/Cyl
24.70

LPG 20 lbs
NAF/Cyl
4.94

0.0388
0.0000
0.0360
0.1557
0.0475

0.45
0.00

--1.44
0.00

14.85

4.50

40.00
40.00

8.00
8.00

0.8772
0.877

Toelichting
De stijging van het eindgebruikerstarief voor Mogas 95 vloeit voort uit een stijging van de aankoopprijs van ongeveer
NAF. 0,11 en een minder negatieve correctie in de overschot/tekort component in vergelijking met de afgelopen maand.
Voor Gasolie LSD wordt het tarief gelijk gehouden aan het tarief van afgelopen maand.