You are on page 1of 1

Rm vi roman gi r ph Quang Trung - Qun Hon Kim m RM 119

Rm vi roman mang n phong cch n tng cho vic trang tr khung ca s, nt p ca rm


mang m hng c in chu u n s hin i ng thi. Tnh nng cn sng, cn nhit
carm ca roman mang n gi tr s dng hu ch, tnh nng hon ho trong cch s dng c
th iu chnh nh sng linh hot nhm a ra khng gian ca s hp vi thi tit v thi gian
trong ngy. Cu to xp gn tng lp theo phng t di ln s em n tnh nng s dng d
dng cng nh tnh nng thm m p. Mu rm vi roman, rm cun hnh da bo mang n
mt phong cch trang tr k l, c o. Hnh nh hoa vn da bo cho ta cm gic dng mnh,
sc mnh khe khon cng nh ch da an ton cho gia nh. Rm roman hoa vn da h rt ph
hp cho phng khch, ni y th hin s ng cp, nh cao, quyn lc ca gia ch.