You are on page 1of 3

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LAKI-LAKI METHODIST

JALAN HANG JEBAT, 50150 KUALA LUMPUR


Rujukan : mbsskl/06/04/005/T4
Tarikh : 18/04/2016

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016 TINGKATAN 4


TARIKH
10 MEI
Selasa

11 MEI
Rabu

12 MEI
Khamis

13 MEI
Jumaat

16 MEI
Isnin

17 MEI
Selasa

18 MEI
Rabu

WAKTU
0750-1050
1055-1120
1145-1415
1420-1430

MATA PELAJARAN
Sejarah 3
Rehat
Sejarah 2
Pembersihan kelas

MASA

0740-0955
1005-1050
1055-1120
1145-1415
1420-1430

Bahasa Melayu 1
Literasi Komputer
Rehat
Bahasa Melayu 2
Pembersihan kelas

2 jam 15 minit
45 minit

0750-0935
0950-1050
1055-1120
1200-1415
1420-1430

Bahasa Inggeris 1
Sejarah 1
Rehat
Bahasa Inggeris 2
Pembersihan kelas

1 jam 45 minit
1 jam

0820-1020
0820-1020
0820-1020
1030-1055
1110-1225
1110-1225
1110-1225
1230-1240

Literature in English
Ekonomi Asas 2
Perdagangan 2
Rehat
Fizik 1
Ekonomi Asas 1
Perdagangan 1
Pembersihan kelas

2 jam
2 jam
2 jam

0820-1050
0930-1045
1055-1120
1215-1415
1145-1415
1420-1430

Matematik Tambahan 2
Pendidikan Seni 1
Rehat
Pendidikan Islam 1
Pendidikan Moral
Pembersihan kelas

2 jam 30 minit
1 jam 15 minit

0815-1045
0815-1045
0830-1045
0830-1045
1055-1120
1130-1230
1240-1425
1240-1425
1245-1425
1425-1430

Bible Knowledge
Tasawwur Islam 2
Bahasa Cina 2
Bahasa Tamil 2
Rehat
Sivik
Bahasa Cina 1
Bahasa Tamil 1
Pendidikan Islam 2
Pembersihan kelas

2 jam 30 minit
2 jam 30 minit
2 jam 15 minit
2 jam 15 minit

0750-0920
0815-0930
0945-1045
1055-1120
1145-1415
1145-1415
1420-1430

Fizik 3
Sains 1
Pendidikan Jasmani & Kesihatan
Rehat
Fizik 2
Sains 2
Pembersihan kelas

1 jam 30 minit
1 jam 15 minit
1 jam

3 jam
2 jam 30 minit

2 jam 30 minit

2 jam 15 minit

1 jam 15 minit
1 jam 15 minit
1 jam 15 minit

2 jam
2 jam 30 minit

PENGAWAS
4K : NMT/LSL/NAK
4C : MRMN/MZIZS/AMN
4M : MAZ/MRMN/WKT
4A : SSK/IH/KLY
4W : NAW/ARH/KAH
4P : SBI/RV/MAB
4K : IH/HH
4C : NAR/RA
4M : ECL/YLY
4A : SZD/NAA/RRR
4W : Rh/ARH/SZD
4P : NRH/RV/IH

VR/RRR/NRH/HH/ECL
LSL/NAR/MZIZ
RRR/SZD/RA/NFK
YSG/NAA/KAH/WKT
RMY/NAK/MZIZ
YKM/SOR/SZD
ECL/RRR/ND
KLY/NAK/BS/MZIZ
WKT/RA/MAZ
YSG/TPC/Rh
RMY/MZIZ/NAK
MAB/SZD/YKM/ZI

4K : WKT/VR/HH/VR
4C : MRMN/RRR/BS/LTL
4M : AFAM/RRR/VDR
4A : SZD/IH/BS
4W : NRH/MZIZ/NAW
4P : IH/SBI/AFAM

LSL/WMH/IH
NAK/CM/HAD
YH/NHD/SSK
KJ/NHD/CM/KAH
Rh/KAH/YLY/NMT
SOR/SZD/AI/NMT

4K : NRH/ND/VR/HH
4C : MRMN/LSL/LTL/HAD
4M : ECL/MRMN/VDR/SSK
4A : SSK/Rh/BS/CM
4W : NAW/NRH/NMT
4P : SZD/IH/NMT

NAK/VR
MAS/BS
YLY/MAZ
TPC/SZD
MZIZ/RMY
RV/NRH/YKM

4K : WMH/RAS
4C : CM/AMN
4M : KPL/MAZ
4A : MS/SZD
4W : SSK/NAK
4P : AI/MAB

VR/NMT/HH/NRH
LTL/RA/RRR/NAK
VDR/MRMN/YH
BS/NSS/KJ/Rh
AFAM/Rh/NRH/RMY
YKM/SZD/NRH/IH

4K : NMT/LSL/NAK
4C : MRMN/MZIZS/AMN
4M : MAZ/MRMN/WKT
4A : SSK/IH/KLY
4W : NAW/ARH/KAH
4P : SBI/RV/MAB

VR/RRR/NRH/HH/ECL
LSL/NAR/MZIZ
RRR/SZD/RA/NFK
YSG/NAA/KAH/WKT
RMY/NAK/MZIZ
YKM/SOR/SZD

4K : IH/HH
4C : NAR/RA
4M : ECL/YLY
4A : SZD/NAA/RRR
4W : Rh/ARH/SZD
4P : NRH/RV/IH

ECL/RRR/ND
KLY/NAK/BS/MZIZ
WKT/RA/MAZ
YSG/TPC/Rh
RMY/MZIZ/NAK
MAB/SZD/YKM/ZI

1 jam
1 jam 45 minit
1 jam 45 minit
1 jam 40 minit

2 jam 30 minit
2 jam 30 minit

19 MEI
Khamis

20 MEI
Jumaat

23 MEI
Isnin

24 MEI
Selasa

25 MEI
Rabu

0750-1050
0815-1045
0815-1045
0815-1045
1055-1120
1130-1245
1300-1415
1420-1425

Pendidikan Seni 2
ICT
Prinsip Perakaunan 2
Biologi 2
Rehat
Tasawwur Islam 1
Prinsip Perakaunan 1
Pembersihan kelas

3 jam
2 jam 30 minit
2 jam 30 minit
2 jam 30 minit

0750-1020
1030-1055
1100-1230
1235-1240

Matematik 2
Rehat
Psikometri
Pembersihan kelas

2 jam 30 minit

0750-0920
0935-1050
1055-1120
1145-1345
1420-1430

Biologi 3
Biologi 1
Rehat
Matematik Tambahan 1
Pembersihan kelas

1 jam 30 minit
1 jam 15 minit

0750-0905
0935-1050
1055-1120
1145-1415
1420-1430

Matematik 1
Kimia 3
Rehat
Kimia 2
Pembersihan kelas

1 jam 15 minit
1 jam 15 minit

0830-0945
1055-1120
1120-1430

Kimia 1
Rehat
P&P seperti biasa

1 jam 15 minit

4K : WKT/VR/HH/VR
4C : MRMN/RRR/BS/LTL
4M : AFAM/RRR/VDR
4A : SZD/IH/BS
4W : NRH/MZIZ/NAW
4P : IH/SBI/AFAM

LSL/WMH/IH
NAK/CM/HAD
YH/NHD/SSK
KJ/NHD/CM/KAH
Rh/KAH/YLY/NMT
SOR/SZD/AI/NMT

4K : NRH/ND/VR/HH
4C : MRMN/LSL/LTL/HAD
4M : ECL/MRMN/VDR/SSK
4A : SSK/Rh/BS/CM
4W : NAW/NRH/NMT
4P : SZD/IH/NMT

NAK/VR
MAS/BS
YLY/MAZ
TPC/SZD
MZIZ/RMY
RV/NRH/YKM

4K : WMH/RAS
4C : CM/AMN
4M : KPL/MAZ
4A : MS/SZD
4W : SSK/NAK
4P : AI/MAB

VR/NMT/HH/NRH
LTL/RA/RRR/NAK
VDR/MRMN/YH
BS/NSS/KJ/Rh
AFAM/Rh/NRH/RMY
YKM/SZD/NRH/IH

4K : NMT/LSL/NAK
4C : MRMN/MZIZS/AMN
4M : MAZ/MRMN/WKT
4A : SSK/IH/KLY
4W : NAW/ARH/KAH
4P : SBI/RV/MAB

VR/RRR/NRH/HH/ECL
LSL/NAR/MZIZ
RRR/SZD/RA/NFK
YSG/NAA/KAH/WKT
RMY/NAK/MZIZ
YKM/SOR/SZD

4K : IH/HH
4C : NAR/RA
4M : ECL/YLY
4A : SZD/NAA/RRR
4W : Rh/ARH/SZD
4P : NRH/RV/IH

ECL/RRR/ND
KLY/NAK/BS/MZIZ
WKT/RA/MAZ
YSG/TPC/Rh
RMY/MZIZ/NAK
MAB/SZD/YKM/ZI

1 jam 15 minit
1 jam 15 minit

1 jam 30 minit

2 jam

2 jam 30 minit

PERHATIAN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

DIWAJIBKAN hadir untuk menduduki peperiksaan atau membuat ulang kaji di dalam kelas.
Pelajar tidak dibenarkan duduk berkolompok di dalam kelas jika tiada peperiksaan pada masa tertentu.
Kertas tulis yang tidak digunakan MESTILAH diserahkan kepada guru yang bertugas.
Kebersihan kelas MESTILAH dijaga seperti hari-hari persekolahan biasa.
Pelajar yang menduduki kertas Pendidikan Seni DILARANG sama sekali membawa bekas air yang diperbuat daripada
kertas. Sila membawa kain buruk untuk mengelap meja dan lantai yang basah serta tidak membuang sampah ke dalam sinki
di tandas.
TIDAK DIBENARKAN keluar dari bilik peperiksaan sehingga peperiksaan tamat.
Pastikan semua lampu dan kipas DITUTUP setelah tamat peperiksaan.
Meniru, cuba meniru, membantu untuk meniru atau cuba berkomunikasi dalam peperiksaan akan mengakibatkan pelajar
mendapat markah 0.
Pelajar yang dibuktikan kesalahannya dalam kes meniru, akan DIBUANG SEKOLAH. Sebarang rayuan tidak akan
dilayan.
TIDAK DIBENARKAN tidur semasa peperiksaan sedang berlangsung.
Alat tulis yang dibawa masuk ke bilik peperiksaan MESTILAH menggunakan bekas/plastik lut sinar.
Botol minuman MESTILAH diletakkan di luar bilik darjah.
DILARANG sama sekali membawa sebarang bentuk bahan rujukan/peralatan komunikasi ke dalam bilik darjah semasa
peperiksaan.
Jika pelajar TIDAK HADIR untuk peperiksaan dan gagal menunjukkan surat, markah 0 akan diberikan.
Jika pelajar TIDAK HADIR tetapi ada surat, kertas akan disemak tetapi markah direkod sebagai tidak hadir.
Pelajar yang MEWAKILI sekolah, perlu membuat kertas peperiksaan pada hari yang sama, atau perlu menduduki kertas
alternatif jika dibuat pada hari yang lain.
Pelajar DIWAJIBKAN untuk menghantar kertas soalan bersama dengan kertas jawapan kepada guru yang mengawas
peperiksaan.
Pelajar tidak dibenarkan membawa masuk penutup kalkulator ke dalam bilik peperiksaan.
Pelajar tidak dibenarkan ke tandas semasa peperiksaan sedang berlangsung kecuali atas budi bicara guru yang mengawas
peperiksaan.
Dihasilkan oleh:

Disemak oleh:

..

WOO KIM TONG


Penyelaras Tingkatan 4

WONG CHEE KHEON


Pengetua