You are on page 1of 1

AN IX.

45: Ubhatobhaga sutta Page 1 of 1

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya IX.45

Ubhatobhaga sutta
Izbavljen na oba načina
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

[Udajin:] "'Izbavljen na oba načina, izbavljen na oba načina', rečeno je. U kom smislu je Blaženi
nekoga opisao kao izbavljenog na oba načina?"

[Ananda:] "Ima slučajeva, prijatelju, kada monah, obuzdanih čula, oslobođen štetnih svojstava,
uđe i boravi u prvom zadubljenju (jhana): ushićenju i zadovoljstvu rođenim iz osame, praćeni
zamišljanjem i razmišljanjem. On je živi svedok svega što se tu javlja i on to zna zahvaljujući
uvidu. U tom smislu je njega Blaženi opisao kao izbavljenog na oba načina.

Sem toga, sa smirivanjem zamišljanja i razmišljanja, ulazi on i boravi u drugom zadubljenju...


trećem zadubljenju... četvrtom zadubljenju ... sferi beskrajnog prostora... sferi bezgranične
svesti... sferi ništavila... sferi ni opažanja ni neopažanja. On je živi svedok svega što se tu javlja i
on to zna zahvaljujući uvidu. U tom smislu je njega Blaženi opisao kao izbavljenog na oba
načina.

Sem toga, potpunim nadilaženjem sfere ni opažanja ni neopažanja, ulazi on i boravi u sferi
prestanka opažaja i osećaja. On je živi svedok svega što se tu javlja i on to zna zahvaljujući
uvidu. U tom smislu je njega Blaženi opisao kao izbavljenog na oba načina.

Videti takođe: AN IX.43; AN IX.44

Rev. 6/6/2005

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an9-45.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an9-45.html 4/14/2007