You are on page 1of 63

Марлена Юрукова

Marlena Yurukova

Акварел за Равногор
Aquarelle for Ravnogor

Лирика/Lyrics
Мозайка-92-А.Ю.-М.Ю./Mozaika-92-A.Y.-M.Y.
гр. Пловдив/Plovdiv

1

Copyright©2016
Марлена Юрукова
Всички права запаз eни! Никоя част от тази книга не може
да се копира или размножава в никаква форма освен
при цитиране на малки откъси в рецензии
без писменото съгласие на автора!
All Rights Reserved. No part of this book may be reproduced
or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopying, recording, or by any information storage
and retrieval system, without permission in writing from the publisher.

2

Марлена Юрукова
Marlena Yurukova

Акварел за Равногор
на Атанас,моя внук

Aquarelle for Ravnogor
to Atanas, my grandson

Мозайка-92-А.Ю.-М.Ю. /Mozaika-92-A.Y.-M.Y.
гр.Пловдив / Plovdiv

2016
ISBN 978-954-673-016-9

3

Извисиш ли се. If you grow up. 4 . The village is high. ще го видиш.Нависоко е дигнато селото. you will see it.

Животът . Life is a puzzle. a ние в края му питанки. and we at its endquestion marks.загадка. 5 .

6 .Летен дъжднебесни пръски благослов . Summer rainsplashes of blessing from Heaven.

Why is it so far? 7 . Защо е толкова далеко? The village of Ravnogorover nine mountains into the tenth.Село Равногорпрез девет планини в десета.

8 . The end of the roadthe old forest turns into a young one.Краят на пътястарата гора в млада преминава.

Elijah’s day in the middle of the ridgehis chapel. 9 . а в средата на билото“Св.St.В средата на лятото .Илия”.Илинден. In the middle of the summer.

Ранна есенстара къща в края на своята есен. 10 . Early autumnold house at the end of his autumn.

their guards and children’s mothers. Grandmothers from Ravnogorchildren of the mountains. 11 .Равногорски бабидеца на планината. пазителки нейни и майки на децата.

the cold is spreading from the sheet.Зима в Равногоракварелът замръзва. 12 . студ вее от листа. Winter in Ravnogorthe water colour is freezing.

Autumn near Ravnogorthe fog tousled the forest.Есен край Равногормъглата разроши гората. it looks like a witch now. на магьосница заприлича. 13 .

between Earth and Heaven. The village of Ravnogoramong the tops.Село Равногорсред върховете между земята и небето. 14 .

white. да запея : „Бела съм. бела. Wait for me.shining over the whole world. цела съм света огрела“. until I start singing“ I am white.Почакай ме малко. юначе. young man.” 15 .

the head is weighing upon me. тежи.Тежи торбата. The bag is weiging. тъжи главата. 16 . the years are weighing. тежат годините.

17 . Winter near the chapelan old cross is guarding the silent sleep of the mountains.Зиме край параклисастаринен кръст самин варди тихия планински сън.

макар и остаряло. the face of the chapel is clear like the face of a child. Although old. 18 .Лицето на параклиса. е ясно като на детенце.

19 .Зимната вихрушка опъва борове . The winter bizzard is pulling pine trees like bowstrings and throwing snow-drifts like arrows.лъкове. мята преспи-талази.

Крачунчо същ.Сбогуване с РавногорБорът. ми маха многорък. Farewell to Ravnogora pine tree is waving lots of hands like a Hindu god to me. 20 .

The house of Dabijeva crag of the mountains like a sigh that escaped them. от планината откъртена въздишка.Дабижевата къщаканара от планината. 21 .

Могили в Равногор с магия планината могъщо населяват. 22 . The mounds of Ravnogorthe might of magic inhabits the mountains .

The garden of Ravnogorwarmth from flaming calendulas. 23 . rest in green. покой сред треви зелени. green grass.Равногорската градинатоплина от пламнали невени.

а то й отвръща с песента на Орфея. The silence surrounds the village with the kindness of the quiet. and it responds with the song of Orpheus. 24 .Тишината обгръща селото с кротостта на покоя.

25 .В планинатаденят светъл светъл път чертае по билото с него двама да минем. In the mountainsthe day is drawing a white road to go over the ridge together .

отворени двери. / 26 . The grass.an open gate.Тревите-бухнали китки.luxuriant bunches. the mountains. планината. Ravnogor is welcoming me. Равногор ме посреща.

27 . On the verge of eternity the old man of Vincent is not alone.На прага на вечността старецът на Винсент не е сам.

28 . за да стигне до храма.Откъдето изтича слънцето. From where the sun rises thither goes the white road to reach the temple. натам върви белият път.

tops and a pinethat is Ravnogor village fine. върхове и бортова е село Равногор.Планински райполяна. Mountain paradisemeadows. 29 .

isn’t it summer? The sky is covered with cornflowers. January in Ravnogor. покрито със синчец.Януари в Равногор-не е ли лято? Небето. the ground. 30 .с бели маргарити. а земята.with white daisies.

31 .В тишината на Равногор дивите рози цъфтят. In the silence of Ravnogor the quiet bloom of wild roses.

кръст и бор. Elijah” near Ravnogorthree figures in the aureola of the sunseta chapel.“Св. “St. Илия “ край Равногортри фигури в ореола на залеза: параклис. cross and pine. 32 .

33 .Зимна песенвятърът свири върху силуета на баира. Winter songthe wind is playing on the silhouette of the mountain.

По пътя към Равногорбели брези и параклиси светли празнични дни вещаят. 34 . On the road to Ravnogorwhite birches and chapels promise clear holidays.

Cutting hay in Ravnogorthe human life follows the steps of the nature.в Равногор човешкият живот върви по хода на природния.Сенокос . 35 .

In the meadowsa crooked pine tree is ruling. 36 .Сред ливадите криво борче царува. а човекът сред бетони робува. and in the concrete town a man is toiling.

чистотата и покоя. нарисуван само в три цвята на небето. painted only in three coloursof the sky.Пролетен Равногор. 37 . clearness and quiet. Ravnogor in spring.

38 . на земята греят минзухари. on the earth crocuses are glowing. Spring lightin the sky a candelabrum is shining.Пролетна светлина на небето свети канделабър.

39 .Лято в Равногорполе от маргарити със светнали лица. Summer in Ravnogorfield of daisies with shining faces.

Към южния просторпогледът Кралимарковски крачки прави. To the south spacesthe sight is striding with Krali Marko’s steps. 40 .

41 . a rare beauty of the earth. Paradise on earththe wild forest of Bulgaria. рядка земна красота.Земният райбългарската дива гора.

42 . Ravnogor from a bird’s-eye viewthe man’s deed under the God’s view.Равногор от птичи погледчовешкото дело под Божието чело.

Поглед към Чернатицананиз от върхове върху родопска та снага . 43 . A view to Chermatitsaa bracelet of tops on the body of Rhodopes.

бразда по бразда. furrow by furrow.Равногорските ниви-The fields of Ravnogorродопски одеала. thread by thread. 44 . изтъкани на ръка a Rhodope blanket woven per hand нишка по нишка .

45 .Краят на денявечерен ритуал с шествие на кравите. The end of the dayan evening rite with a cows’ prossession.

and you? 46 .-- “Люляка ми замириса” на Вазов и на мене. It smelled on me. а на тебе? The lilac smelled on Vazov. too.

Илия “ преди 30 годинибез древния си вид е той сега. Elijah’s chapel 30 years agoit has lost its antique form. and I .my inspiration. 47 . St.без вдъхновение.“Св. а аз.

Ливади и плевнитруд сред планинатарадост и лек за душата.

Meadows and barnsthe work in the mountains
makes the soul healthy and wealthy.

48

Зимен студтаралеж настръхнал
в къщите търси да се мушне.

Winter colda prickly hedgehog
is trying to sneak into the houses.

49

Пролетното утро
ябълковия цвят събуди
в двора на параклиса.

The spring morning
awakened the apple flowers
in the yard of the chapel.

50

Winter picturethe houses cuddle together under a blanket of snow.Зимна картинакъщите гушат зачервени лица под снежна пелена. 51 .

52 .Планината зиме тържество на Божия покой. . The mountains in winterjubilee of heavenly peace.

53 .Зимният студ заостря сетивата на моливи. The winter cold is sharpening the senses into pencils.

A winter dayhaving skipped the forgetfing.Зимен ден подминал забравата. 54 . спрял в акварела. having stopped in the aquarelle.

“Св. “St. Elijah” chapel. 55 .Илия” -старец побелял зад боровете наднича с детско любопитство.an old man looking from behind the trees with child’s curiosity.

небе и гораприказка равногорска за хубостта. 56 . sky and wooda fairy tale from Ravnogor about the beauty. Meadow.Поляна.

какъвто беше и остана само в моя акварел. Elijah” with roof slates as it was once and remained only in my aquarelle. “St. 57 .“Свети Илия” с тикли.

58 .Тук душата нищо не иска освен като Каравеловата завинаги тук да остане. The soul desires nothing here but to stay here for ever.

59 . The mountaina white zebra.Планината бяла зебра. lying in the valley of running streams. полегнала в дола на стичащите се порои.

. 60 . “Along the wire” following the white swallow... Along the white road.По белия път“По жицата” . след бялата лястовица..

Below St Nedelya’s topthe meadow from my first aquarelle isn’t there. 61 . гората я превзе.the wood has conquered it.Под връх Св Неделя поляната от първия ми акварел я няма веч.

а в него.сърцето на човека.Над селотопростор и тишина. Over the village space and silence. and in it-the heart of life. 62 .

Равногор.Автор: Марлена Юрукова Художник на корицата и акварелите : Марлена Юрукова На корицата: Бор край с. 63 . акварел Издателство: ЕТ “Мозайка-92” Първо издание 2016 г.