You are on page 1of 1

13.5.

Alimentaţia ovinelor supuse îngrăşării
Se organizează diferenţiat:
 alimentaţia tineretului destinat îngrăşării
 alimentaţia ovinelor adulte reformate.
Sistemul de îngrăşare: intensiv, semiintensiv şi extensiv.
Îngrăşarea intensivă: vârsta 3-4 luni, masa corporală – 28-35kg, laptele
matern, nutreţ combinat sau amestecuri de concentrate şi fân, spor zilnic 250-300g,
2,5-3,0UN/kg spor.
Îngrăşarea intensivă după înţărcare, masa corporală – 14-16kg până la
45-50kg; nutreţuri concentrate şi fân; spor zilnic 250-300g, 2,5-3,0UN/kg spor.
Îngrăşarea intensivă după înţărcare, masa corporală 14-16kg până la 4550kg; nutreţuri concentrate, fânuri, nutreţ verde; 150-250g spor şi 5-8 UN/kg spor.
Sistem semiintensiv: durata 8-9 luni, masa corporală 38-45kg, 150-180g
spor, 6-10UN / kg spor; Fân 1-2kg, grosiere 0,5-1,0kg, suculente 2-4kg,
concentrate 0,3-0,5kg. Vara nutreţ verde 4-6kg şi 0,2-0,3kg concentrate.
Sistemul extensiv: - ovinele adulte reformate – durata 3-4 luni.
În sistemele de îngrăşare a ovinelor se cunosc următoarele tipurile :
- pe bază de păşune – 8-10kg masă verde, 0,3kg concentrate, finisarea 2,02,5kg fân-grosiere, 2-3kg siloz, 0,4-0,5kg concentrate.
- pe bază de nutreţ murat: 4-5kg de siloz, 1kg de fân, 2-3kg coceni de porumb
sau ciocălăi mărunţiţi şi melasă, 1-1,5kg de fân, 0,2-0,3kg concentrate.
- pe bază de tăiţei de sfeclă furajeră: 5-6kg tăiţei, 1,0-1,5kg fân – grosiere, 0,20,3kg concentrate.
- La 1kg spor – 8-10UN.