You are on page 1of 59

ITEM

1
1

OPIS RADOVA

RADIJATORSKO GREJANJE
Isporuka i montaža aluminijumskih radijatora
CALIDOR ili odgovarajuće tipa S4 , i to:
-tip 600/100

2

3

4

5

članaka

231

kom

40

kom

40

kom

20

kom

20

prethodnom regulacijom ekvivalentnih tipu
mini 9200 Herz :
-R 1/2"

kom

20

Isporuka i montaža radijatorskih odzračnih slavinica i
to:
-R 1/2"

kom

20

Isporuka i montaža odgovarajućih radijatorskih
redukcija 1-1/2 L+D
-R 1/1/2

kom

80

Isporuka i montaža slavinica za pražnjenje sa kapom
i lancem i to:
-R 1/2"

kom

20

Isporuka i montaža odgovarajućih radijatorskih
konzola RKP i NGR:

Isporuka i montaža odgovarajućih radijatorskih
odstojniika:

Isporuka i montaža pravih radijatorskih ventila sa
predregulacijom
tip Herz ili ekvivalentnih :
-R 1/2"
Isporuka i montaža pravih radijatorskih navijaka
tip Herz ili odgovarajućih :
-R 1/2"

5

6

7

8

jed.mere

kolicina

TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE

Isporuka i montaža odgovarajućih termo glava sa

Jedinicna cena

11

Isporuka i montaža gasnog kondenzacionog kotla
sledećih karakteristika , i to:
Tip: Condens 7000 W ZBR 42-3A ili ekvivalntno
Toplotni kapacitet: 40 kW
Maksimalna količina kondenzata: 3.5 l/h
Dimenzije ( ŠxVxD ): 440 x 850 x 350 mm
Regulator: FW 200- regulacija prema spoljnjim
uslovima
Kotao se isporučuje kompler sa pripadajućim
komp

1

kom
kom
kom

1
1
1

kom
kom
kom

1
1
8

kom

2

slavinom sledećih karakteristika
f 80, R 1/2", 0-6 bar

kom

3

Isporuka i montaža termometara sledećih
karakteristika
f 80, R 1/2", 0-120 oC

kom

3

dimovodom f 80/125 l = 2m
12

Isporuka i montaža ručnog regulacionog ventila 3/4"
sličnih tipu Herz, i to:Stromax 4217
R 3/4"
R 1"
R5/4"

13

Isporuka i montaža holenderskih kuglastih slavina za
rad sa toplom vodom, i to:
R 3/4"
R 1"
R5/4"

14

Isporuka i montaža navojnih hvatača nečistoća za rad
sa toplom vodom, i to:
-R 5/4"

15

16

Isporuka i montaža manometara sa manometarskom

17

Isporuka i montaža zatvorenog ekspanzionog suda
komplet sa ventilom sigurnosti R 1"
V=80 l

18

komp

1

lakom otpornim na temp. od 80oC)
usponskih vodova, i to:
f 35x1.0

m

12

f 28x0.8

m

48

f 22x0.8
f 18x0.8

m

32

m

12

f 15x0.8

m

80

%

0.6

kom

1

m

12

f 28x0.8
f 22x0.8

m

48

m

32

f 18x0.8

m

12

f 15x0.8

m

15

Isporuka i montaža bakarnih cevi po SRPS C.D5.502
za izradu horinzontalne cevne mreže (cevi premazati

19

Za fiting, šelne , oslonce, sitan spojni i zaptivni
materijal uzima se 60% od pozicije 19

20

Isporuka i montaža cirkulacione pumpe sledećih
karakteristika
odgovarajuće tipu Grundfos : Magna 25-80
V= 2 m3/h
H= 5m

21

22

Isporuka i montaža toplotne izolacije bakarnog
cevovoda debljine 13 mm
f 35x1.0

Ispiranje cele instalacije od prljavštine i ispitivanje
instalacije na hladni vodeni pritisak sa izradom

1

zapisnika o ispitivanju. Vreme ispitivanja minimalno 8
časova
paušalno

23

24

Pripremno završni radovi, otvaranje
gradilišta,primopredaja instalacija na korišćenje
investitoru.
paušalno

1

-radijatorskih ventila

kom

20

-kosih ventila

kom

3

kom

1

kom

2

kg

450

Regulacija instalacije podešavanjem radijatorskih
ventila na pozicije date u šemama vertikalnih
vodova sa izradom zapisnika o merenjima i to:

UKUPNO:
2
1

VAZDUŠNA ZAVESA
Isporuka i montaža vazdušne zavese na ulaznim
vratima hodnika sledećih karakteristika
Odgovarajućih tipu Olefini
KEH 14 W
Širina vrata: 1.2 m
Visina ugradnje: 2.5 m
N= 9 kW
UKUPNO:

3

VENTILACIJA SANITARNIH ČVOROVA

1

Isporuka i montaža krovnog ventilatora za odsis
vazduha iz sanitarnih čvorova sledećih karakteristika
odgovarajućih tipu S&P
Tip: TH 800
V= 500 m3/h
H= 200 Pa
Komplet sa reostatom za kontrolu broja obrtaja

2

Isporuka i montaža kanala od pocinkovanog lima
komplet sa spojnim i nosećim elementima

3

4

Isporuka i montaža PV ventila za izvlačenje vazduha
sledeće dimenzije
f 125

kom

10

m

15

Isporuka i montaža aluminijumskih fleksibilnih creva
komplet sa odgovarajućim obujmicama za vezu sa
pocinkovanim kanalom
f 127
UKUPNO:

4
1

KLIMATIZACIJA
Nabavka, isporuka i montaža spoljne jedinice toplotne pumpe VRV IV sistema,
proizvod "Daikin" ili odgovarajuće,
karakteristike:

- tip: VRV IV RXYCQ18A
- rashladni kapacitet : 40 kW
(tsp=35
C, tu-vl.temp=18,3
C, tu=27 C),
- napajanje:
400 V/3 Ph/50 Hz
- maksimalna jačina struje: 40 A
- minimalna jačina struje: 31.5 A
- Radna struja: 22.5.1 A
- startna struja: 85 A
- freon: R 410 a
- fabričko punjnje freona 11.5 kg
Dimenzije: ( WxHxD ): 1240 x 1680 x 795 mm
Komplet sa automatikom koja reguliše rad spoljne jedinice.
komp
2

1

Isporuka i ugradnja unutrašnjih kasetnih jedinica VRV
sistema sledećih karakteristika odgovarajućih
- tipu: FXZQ 40 A
- rashladni kapacitet, totalni: 4.4 kW
(tsp=35
tu-vl.temp=18,3
C, tu=26 C),
- elektroC,
snaga:
59 W
- napajanje: 230 V
- dimenzije (WxHxD): 575 x 260 x 575 mm
kom.

11.00

9 Ø19.5 Ø12. Dati nominalni prečnici.5) 13 x 12 (cev Ø12. moguće je usvojiti prvi standardni prema važećem SRPS-u (kriterijum unutrašnji prečnik). za potisni i povratni vod).7 Ø15. klase gorivosti 1 prema BS476. Klasa 0 prema BS476 deo 6) sa parnom barijerom.6 6 m' m' m' m' m' m' m' 40.3 Nabavka.00 komplet Y račva. isporuka i montaža žičanog kontrolera za unutrašnje jedinice VRV sistema. KHRQ22M29T9 5 Nabavka. 13 x 06 (cev Ø6. Komplet se sastoji iz dva komada (par.00 Y račva. kom.00 60.00 3. Sledeći tip: Y račva. Ø6. tip BRC1E52A .00 24. elementima za montažu. debljine 13 mm.(sintetičkog kaučuka.7) . proizvod "Daikin" ili odgovarajuće.00 40. KHRQ22M20T 1.00 60.4) 13 x 10 (cev Ø9.00 40.00 Nabavka.00 10. proizvod "Daikin" ili odgovarajuće.2 Ø28. osloncima i standardnim fazonskim komadima. isporuka i montaža bakarnih cevi.1 Ø22. proizvod "Kaimann" ili slično. komplet sa spojno-zaptivnim materijalom. 4 11.00 30. isporuka i montaža specijalnih bakarnih fitinga za VRV sistem.00 Izolacija freonskih cevi cevnom izolacijom tipa "ST" od penaste gume . KHRQ22M64T 6.00 m' m' m' 40. deo 1.00 10.4 Ø9.

Konstrukcija je završno ofarbana masnom bojom.13 x 15 (cev Ø15.00 Isporuka i montaža kabla za među vezu spoljašnjih i unutrašnje jedinice Isporuka i montaža podkonstrukcije od čeličnih profila za nošenje spoljne jedinice VRV sistema.00 10.2) 13 x 28 (cev Ø28. 11 12 Isporuka i montaža izolacije od Al lima oko freonskih cevovoda van objekta Puštanje u rad VRV sistema i programiranje rada komplet sa obukom osoblja za rad i održavanje UKUPNO REKAPITULACIJA 1 2 3 RADIJATORSKO GREJANJE VAZDUŠNA ZAVESA VENTILACIJA SANITARNIH ČVOROVA 4 KLIMATIZACIJA UKUPNO .00 m 120.00 Isporuka i montaža PVC kanalizacionih cevi za odvod kondenzata sledećih dimenzija f 32 8 9 10 Isporuka i montaža freona R 410 za dopunu instalacije kg 6.00 komp 1.6) 7 m' m' m' m' 30.00 m2 2.1) 13 x 22 (cev Ø22.00 10.9) 13 x 19 (cev Ø19.00 m 120.00 kg 240.00 24.

UKUPNO ( din.) .

.

.

.

.

.

.

2 6.1 6.6 Naziv potrošača Fasadni gasni kotao Cirkulaciona pumpa Vazdušna zavesa Krovni ventilatori Spoljna jedinica VRV-a Unutrašnje jedinice VRV-a Tehnička prostorija Trpezarija Stepenište Kancelarija direktora Kancelarije Čelaonica Količina kom 1 1 1 2 1 Sprat Prizemlje Prizemlje Prizemlje Krov Prizemlje 1 2 1 2 3 1 Prizemlje Prizemlje Prizemlje Sprat Sprat Sprat .3 6.5 6.Pregled elektro potrošača Redni broj 1 2 3 4 5 6 6.1 6.

05 0.14 14.05 0.05 0.09 0.00 0.05 0.Lokacija Spoljnji zid tehničke prostorije Spoljnji zid tehničke prostorije Iznad ulaza kod tehničke prostorije Iznad sanitarnih čvorova Fasadni zid uz osu A 230 230 400 230 400 Napajanje V/ 50Hz / 1 Ph V/ 50Hz / 1 Ph V/ 50Hz / 3 Ph V/ 50Hz / 1 Ph V/ 50Hz / 3 Ph Na sredini plafona Na sredini plafona Na plafonu ispred stepeništa Na plafonu simetrično Na plafonu iznad svake grupe stolova NA plafonu isprd stepeništa 230 230 230 230 230 230 V/ V/ V/ V/ V/ V/ 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz / / / / / / 1 1 1 1 1 1 Ph Ph Ph Ph Ph Ph Snaga kW 0.05 .05 0.14 9.80 0.

4 0.98 0.Jačina struje A 0.4 0.4 .4 0.58 0.4 0.4 0.

1.00 m2 1. Pozicija obuhvata održavanje mreže tokom trajanja izvođenja svih radova. Pozicijom su obuhvaćeni svi radovi i pripadajući troškovi na dovozu i postavljanju neophodne aparature.035. a sve u dogovoru sa nadzornim organom. Obračun po satu rada jedne pumpe PRETHODNI RADOVI 2 2. m1 1.1 ZEMLJANI RADOVI Mašinski ili ručni iskop zemljišta II i III kategorije za polaganje vodovodnih i kanalizacionih cevi. Širina rova za polaganje cevi je 0.00 2. Obračun se vrši po m1 obeležene dužine.mere r.2 Planiranje dna rova sa tačnošću ±2cm. Obračun po m2.6-1.00 2. . Potreban broj i vreme rada pumpi odrediće se na licu mesta u skladu sa karakteristikama tla i nivoom podzemnih voda. crpljenje podzemne vode. polaganje cevovoda za distribuciju iscrpljene vode do recipijenta.) PRETHODNI RADOVI Geodetsko obeležavanje osovina i ivica objekata preko detaljnih tačaka datih u projektu sa obezbeđenjem iskolčenih osovina temena i pravaca.035. kao i demontaža i uklanjanje aparature.1 Mašinski iskop 80 % m3 830.2 Jedinicna cena kolicina 1 OPIS RADOVA jed.1 ( din.1.1.b.SPOLJAŠNJE INSTALACIJE VIK 1.2m (u zavisnosti od dubine iskopa).2 Ručni iskop 20 % m3 200.00 h 200 Sniženje nivoa podzemne vode potapajućim muljnim pumpama. 2.

podupirači. Građa za razupiranje (razupirači.4 Jedinicna cena kolicina 2.8 m2 Nabavka.6 2.5 ( din. uz pažljivo nabijanje u slojevima od 20 cm. Obračun se vrši po m3 materijala. 2.b.3 OPIS RADOVA jed.0m.00 m3 900. sa nasipanjem oko cevi celom širinom rova tako da ispod i iznad cevi bude sloj od 10 cm.2. a ugrađivanje prema propisu.5m).U jediničnu cenu ukalkulisano je vađenje.Obračun po m3 ubačenog šljunka. Obračun po m3. nasipanja peskom i ispitivanja cevi. talpe) mora biti kvalitetna. Transport viška zemlje iz iskopa na daljinu preko 500 m. transport do mesta deponije i rasplaniranje materijala po deponiji.mere r.5x1. do 3 km.00 Ručno zatrpavanje prirodnom mešavinom peska i šljunka na mestima prolazaka instalacija ispod saobrćajnica.25 %). 2.) Razupranje rova vršiće se paralelno sa kopanjem po čitavoj dužini i visini rova za dubine veće od 1.7 650. Zatrpavanje vršiti u slojevima od po 30 cm sa ručnim nabijanjem slojeva.00 m3 485. debljina sloja 10cm (axb=1. ZEMLJANI RADOVI . Obračun po m2. Izrada tampon sloja od šljunka ispod šahtova.65 m3 100. transport i ubacivanje u rov peska. Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa nakon montaže. 2.00 m3 7. Obračun po m3. čišćenje i slaganje podgrade po završenim radovima.U cenu koštanja ulazi utovar. Obračun po m3 prenete zemlje u rastresitom stanju (1.00 m3 430. Šljunak sabiti do potrebne zbijenosti.

poklopac bude u ravni sa niveletom terena.00 kom 15 m3 35. Obračunava se po komadu komplet montiranog armirano-betonskog prstena. .00 kg 2. Unutrašnjost šahta omalterisati cementnim malterom u dva sloja razmere 1:1. Unutrašnjost šahta omalterisati cementnim malterom u dva sloja razmere 1:1. Obračun po m' komplet izvedenog šahta 3. a kinetu gletovati do crnog sjaja. sečenje. Konusni deo silaza prečnika Ø625 postaviti tako da posle postavljanja armirano-betonskog prstena. Izrada gornje ploče. m' 21.Obračun po kg.2 Jedinicna cena kolicina 3 OPIS RADOVA jed. savijanje i montaža mrežaste armature MAG Q-221.3 3.5 cm za postavljanje poklopca za šahtove.mere r. Šaht armirati obostrano mrežastom armaturom MAG Q-221.00 Izrada armirano-betonskog prstena.b. unutrašnjeg prečnika 62. komplet izvedenog sa potrebnom oplatom.500.4 ( din.Obračun po m3 ugrađenog betona.3.) GRAĐEVINSKI RADOVI Izrada kanalizacionog revizionog šahta po sledećem opisu: Šaht izraditi od armiranog vodonepropusnog betona MB 30 ili gotovih betonskih cevi Ø1000 sa falcom sa zapunjavanjem spojnica. Transport.1 3. Ako se šaht izvodi na licu mesta odmah ugraditi penjalice DIN 1212. zidova i podne ploče septicke jame i vodovodnih šahtova od armiranog vodonepropusnog betona MB 30 sa ugradnjom penjalica prema DIN 1212.

7.5 jed.Sistem sadrži reviziona okna za održavanje.75 m1 30. prema SRPS EN858-1.b. natur boja.9 Jedinicna cena kolicina 3. montažom i demontažom oplate. dužine 100cm.. Obračun po komadu ugradjenih penjalica. Nabavka transport i ugradnja separatora lakih naftnih derivata ACO OLEOPASS P NS5/25 SF1000 ByPass separator naftnih derivata od PE ili sl. ( din. u svemu prema SRPS EN1433 Nabavka i ugradnja penjalica prema DIN 1212 od betonskog gvoždja Ø20 sa istovremenom ugradnjom u betonski zid vodomernog šahta. Obračun po m3 napravljenog i ugrađenog betona.32m.visine 28cm. Obračun po m3 napravljenog i ugrađenog nearmiranog betona.širine 21 cm i gr.Uliv/izliv DN200. sigurn. bez poklopca.) m3 10. ACO Monoblock RD150V tip 0.plovkom. mase 105kg.6 Izrada podne ploče ispod šahtova od mršavog betona MB15.00 kom 85 kom 2. 3.0 Nabavka i montaža monolit kanala sa rešetkom od polimer betona.7 3. svetle širine 15cm. Prečnika 1. Obračunava se po komadu komplet montiranog separatora gore navedenog tipa ili dokazano ekvivalentnog. protoka 5/25lit/s taložnikom od 200l.0 monolitni kanal sa rešetkom od polimer betona ili sl. visine 2. za opterećenje F900.00 m3 6. gr.0 m3 4.8 3.10 Izrada anker-blokova od nabijenog betona MB20 za osiguranje cevovoda u šahtovima ispod armatura i u krivinama. .OPIS RADOVA Izgradnja kinete revizionih silaza 3.13m. zajedno sa izradom. izliven izjedna bez lepljenja.1 3. sa rešetkom od livenog gvožđa za klasu opterećenja do F900. Sa poklopcem za klasu opterećenja A15.mere r. 3. sa koalescentnim filterom.

0 Izrada ulivnog sahta od armiranog vodonepropusnog betona MB 30. transport i montaza gajger slivnika sa resetkom za tezak saobracaj GRAĐEVINSKI RADOVI MONTERSKI RADOVI-VODOVOD 4. Nabavka.mere r. U cenu ulazi sav materijal sa rasturom. armirane obostrano armaturom B500 (100kg/m3).1 . kom 5 kom 10 m3 8. Pozicijom je obuhvaćen sav potreban materijal za ugradnju. Obračun po komadu komplet ugrađenog i ispitanog poklopca.11 OPIS RADOVA jed.Ø600mm klasa opterećenja D400 3. Radove izvesti u svemu prema tehničkim propisima prema vrsti cevi.13 ( din. priloženim crtežima i uputstvima Nadzornog organa. raznošenje cevi duž rova.12 Jedinicna cena kolicina 3. Plaća se po m' kompletno montiranih cevi u zavisnosti od prečnika. Cevi pažljivo položiti na prethodno pripremljenu posteljicu od peska i doterati po pravcu i niveleti prema projektu. Nabavka.0 m' 50. transport. Ø600mm klasa opterećenja B125 3.) Nabavka.3 kom 18. pregled svake cevi i spojnice. raznošenje duž rova i montaža u rovu polietilenskih vodovodnih cevi SDR17 od PE100. sa ugradbenim ramom. transport i montaža livenogvozdenog poklopca za kanalizacione šahtove. DN40 (d50) .b. spuštanje u rov na sloj peska i spajanje cevi.

0 kg 120. komplet montiranog fazonskog komada.4 4. transport i montaža LVG zatvarača tipa EURO20 .5 4.7 Ispitivanje cevovoda na probni pritisak prema priloženom upustvu i važećim tehničkim propisima.0 Nabavka i montaža kombinovanog vodomera sa pripadajućom opremom za montažu (reducira. orman sa PP opremom (protivpožarno crevo i ključ za otvaranje hidranta). Obračun po m. Obračun po komadu komplet ugrađenog vodomera DN80 Obračun po komadu komplet ugrađenog vodomera DN25 4.0 kom 1. Pozicijom obuhvaćen i ventil sa ugradbenom armaturom uz hidrant.Obračun po komadu komplet montiranog zatvarača. Nabavka.Obračun po kg.0 m' 500. 2 ventilia .2 Jedinicna cena kolicina DN100 (d110) jed.0 kom 6.0 kom 1.0 kom 8.) m' 450. Nabavka i montaža bastenskih hidranata 1" Nabavka. ( din.6 Nabavka i montaža spoljnih nadzemnih požarnih hidranata Ø 80.3 4. transport i montaža LVG fazonskih komada na vodovodnoj mreži a prema specifikaciji u projektu. hvatač nečistoće . . DN80 4.0 kom 6.mere r.OPIS RADOVA 4. Obračun po komadu komplet ugrađenog i ispitanog hidranta. kao i izrada betonske stope za postavljanje hidrantskih ormana. uzvodni i nizvodni usmerivač).Pozicijom obuhvaćen i FF komad za korekciju visine ugradnje.b.

Obračun po m1 cevi koja se dezinfikuje. isporuka. Cevi se polažu na peščanu posteljicu u skladu sa uputstvima proizvođača. DN 200 .0 m' 84.1 Nabavka. Izgradnja upojnog bunara prečnika 300cm. raznošenje duž trase. sa nabvkom svog potrebnog materijala i izradom gornje ploče d=15cm od MB 30.0 kom 2.2 5. Nakon izvršene dezinfekcije.8 OPIS RADOVA jed. Dezinfekcija približno traje oko 3 časa. celokupnu vodovodnu mrežu treba dobro isprati čistom vodom.VODOVOD MONTERSKI RADOVI-KANALIZACIJA 5.b. i spajaju se pomoću integrisanih spojnih elemenata.3 Ispitivanje i ispiranje kanalizacione mreže prema važećim propisima. dok se ne izgubi miris hlora. Zasipavanje iskopa i nabijanje zasipa treba obaviti u skladu s uputsvima proizvođača.) Dezinfekcija celokupne vodovodne mreže hlornim rastvorom (30 gr aktivnog hlora na 1 m3 vode).0 . ugrađivanje PP korugovanih cevi obodne čvrstoće SN8 sa in-line naglavkom. zidanogod opeke d=25cm u cementnom malteru. m' 500. m' 459.SN8 DN 300 .SN8 5. ( din.mere r.Jedinicna cena kolicina 4. Obodna čvrstoća mufa (spojnog elementa) mora biti ista kao deklarisana nosivost cevi tj. Obračun po metru dužnom ispitane mreže.0 MONTERSKI RADOVI .0 m' 375. u klasi SN8. u zavisnosti od karakteristika tla i prisutnosti podzmene vode.

OPIS RADOVA REKAPITULACIJA SPOLJAŠNJIH INSTALACIJA: 1 PRETHODNI RADOVI 2 ZEMLJANI RADOVI 3 GRAĐEVINSKI RADOVI 4 MONTERSKI RADOVI-VODOVOD 5 MONTERSKI RADOVI-KANALIZACIJA UKUPNA CENA (din): kolicina MONTERSKI RADOVI .b.) .KANALIZACIJA jed.mere r. Jedinicna cena ( din.

UKUPNO ( din.) .

) .UKUPNO ( din.

UKUPNO ( din.) .

UKUPNO ( din.) .

) .UKUPNO ( din.

) .UKUPNO ( din.

) .UKUPNO ( din.

) .UKUPNO ( din.

00 m3 15. Širina rova za polaganje cevi je 0.00 Planiranje dna rova sa tačnošću ±2cm.ITEM 1 1.4 Transport viška zemlje iz iskopa na daljinu preko 500 m.2 2.1.00 Obračun se vrši po m1 obeležene dužine. Obračun po m3 prenete zemlje u rastresitom stanju (1.1 2. Nabavka.25 %). Obračun po m2. PRETHODNI RADOVI 2 2. Obračun po m'. transport do mesta deponije i rasplaniranje materijala po deponiji. Obračun po m3.00 m3 15. 2. transport i ubacivanje u rov peska.1 OPIS RADOVA Jed.00 Ručni iskop m3 15.1 2.Mere Kolicina UNUTRAŠNJE INSTALACIJE VIK PRETHODNI RADOVI Obeležavanje trase projektovanih instalacija ViK. do 3 km.2m (u zavisnosti od dubine iskopa). saglasno priloženom grafičkom dokumentacijom. m1 480. sa nasipanjem oko cevi celom širinom rova tako da ispod i iznad cevi bude sloj od 10 cm. .3 ZEMLJANI RADOVI (ispod temeljne ploče) Mašinski ili ručni iskop zemljišta II i III kategorije za polaganje vodovodnih i kanalizacionih cevi.U cenu koštanja ulazi utovar. m2 10.6-1.

Cevi u zemlji i kroz konstrukciju moraju biti premazane jedanput bitulitom. tako da se izbegne svaki dodir sa malterom. DN 50 (2") DN 65 (2 1/2") DN 100 (4") m' m' m' 50.0 m. Pozicijom obuhvaćen: sav upotrebljeni materijal sa rasturom. Celokupna vodovodna instalacija pre zatvaranja žljebova i malterisanja mora biti ispitana na pritisak od 12 bara prema važećim propisima.B6 500 595. zavrtanje cevi. kao i i obmotavanje cevi u zidovima zaštitnom trakom. Razvod u zidu obavezno izolovati "dekorodal" trakom ili filcom. izrada žljebova u zidovima za polaganje cevi. probijanje otvora kroz zidove i međuspratne konstrukcije. isporuka i ugradnja čelično pocinkovanih vodovodnih cevi sa svim odgovarajućim fitinzima.B5.Jed.C.5 -2. sečenje cevi i narezivanje navoja. razmeravanje vodova po planu.00 200. Cevi za zidove moraju biti pričvršćene dvostrukim obujmicama na svakih 1.00 .00 50. Cevi moraju da odgovaraju SRPS. 225 a fitinzi SRPS. zatim bitumenom i obavijene bituminiziranom jutom.Mere Kolicina OPIS RADOVA ITEM ZEMLJANI RADOVI 4 4. pripremno završni radovi.1 MONTERSKI RADOVI-VODOVOD Nabavka. spojnica i fazonskih komada. prenos materijala do mesta montaže.M.

prenos materijala do mesta montaže. Obračun po metru dužnom montirane mreže. Nemačka ili ekvivalentnih karakteristika.035x∆txm'=mm).3 m' m' m' m' 70.2 Nabavka i montaža troslojnih vodovodnih cevi SDR 7.Mere Kolicina ITEM Nabavka. Proizvod Aquatherm. po uputstvu proizvođača. d=20mm. od materijala klase gorivosti min B1 koji ne ispušta otrovne materije.00 Nabavka. od granulata ''VESTOLEN'' sa aditivom.4 DN20 (d=25mm) SDR7. sečenje cevi. na propisanom rastojanju u zavisnosti od temperature i dimenzije.Pozicijom obuhvaćen: sav upotrebljeni materijal sa rasturom. razmeravanje vodova po planu. Obračun po m1. Srednji sloj je ojačan specijalnim vlaknima koji toplotnu dilataciju smanjuje četiri puta (0. DN15 (1/2") .4 DN25 (d=32mm) SDR7.4 4.debljina izolacije 9mm d=25mm.4 Jed. isporuka i ugradnja termičke izolacije za vodovodne cevi.debljina izolacije 13mm d=40mm.00 30.00 kom 6.00 30. DN15 (d=20mm) SDR7.00 20.00 30.00 20. izrada žljebova u zidovima za polaganje cevi. spajanje cevi.debljina izolacije 9mm d=32mm. Pozicijom obuhvaćen celokupan razvod položen van zidova. pripremno završni radovi. transport i montaža mesinganih ventila sa kapom i rozetnom. za radni pritisak do 10 bara. spojnica i fazonskih komada.4 (SDR 9) i fitinga PP-R 80 (polipropilen-random kapolimer). probijanje otvora kroz zidove i međuspratne konstrukcije. Cevi treba fiksirati original obujmicama sa unutrašnjijm delom obloženim gumom.na razvodnim cevima. Obračun po komadu komplet ugrađenog i ispitanog ventila.OPIS RADOVA 4.00 m' m' m' m' 70.00 30. odnosno kod sanitarnih objekata.debljina izolacije 13mm 4.4 DN32 (d=25mm) SDR7.

transport i montaža zidnih požarnih hidranata.00 kom 3.Mere Kolicina OPIS RADOVA ITEM Nabavka. Monokompaktno postrojenje za povišenje pritiska vode. sa ventilom Ø50.7 4. zajedno sa pratećim materijalom za ugradnju. Obračun po komadu komplet ugrađenog i ispitanog hidranta. Obračun po komadu komplet ugrađenog i ispitanog ventila odgovarajućeg prečnika. Na potisnom cevovodu se nalazi kompenzator dok je postrojenje postavljeno na gumenim nožicama čime je maksimalno ublaženo prenošenje šuma i vibracija na cevovod i na građevinsku konstrukciju. Nabavka. komplet montiranog fazonskog komada. plastificiranim crevom Ø50 (dužine 15m).DN20 (3/4") DN 25 (1") DN15 (1/2")-EK 4. mlaznicom Ø50/25 i metalnim ormanom (dimenzija 500/500/144mm).00 12.00 kg 100.6 Jed. transport i montaža LVG fazonskih komada na vodovodnoj mreži a prema specifikaciji u projektu.00 .Obračun po kg. Na usisnom i potisnom cevovodu su ugrađeni manometri. "štorc" spojkom.00 2. posude za izravnavanje pritiska. koje predstavlja celinu više centrifugalnih pumpi.9 kom kom kom 6. Nabavka transport i montaža ravnih propusnih ventila (NP=10 bar-a) sa navojnim priključcima i točkićem. upravljačkog ormana.00 2.00 2.00 kom kom kom kom 2. Nabavka i montaža holender slavine DN20/15 sa pripadajućom opremom za ugradnju. DN15 (1/2") DN20 (3/4") DN25 (1") DN32 (5/4") 4.00 1.8 4. . armatura i elemenata automatike (koja omogućava ravnomeran rad pumpi).00 kom 12.5 4.

. celokupnu vodovodnu mrežu treba dobro isprati čistom vodom.OPIS RADOVA Jed.00 m' 450.00 Ispitivanje cevovoda na probni pritisak prema priloženom upustvu i važećim tehničkim propisima.postrojenje se nalazi u hali. za spoljni razvod. isporuka i ugradnja PVC kanalizacinih cevi SN8. Obračun po m. (ili ekvivalentnih karakteristika). 4. MONTERSKI RADOVI .11 5.10 4. Pozicijom obuhvaćen: sav upotrebljeni materijal sa rasturom. U cenu je uračunata potvrda o zdravstvenoj ispravnosti vode izdata od referentne ustanove. razmeravanje vodova po planu. Rehau ili proizvođača sličnih karakteristika. dok se ne izgubi miris hlora.Option H-MPC.1 1. Razvod ispod temeljne ploče . (ili ekvivalentnih karakteristika). Dezinfekcija približno traje oko 3 časa. Karakteristike postrojenja: Q = 10 l/s H = 45 m N = (2+1) x 4 kW tipa GRUNDFOS Hydro Multi-E 3 CRE 15-3 sa frekventnim regulatorom. Obračun po m1 cevi koja se dezinfikuje. Nakon izvršene dezinfekcije. Obračun po metru dužnom montirane kanalizacione mreže. Cevi spajati pomoću gumenih dihtunga. pripremno završni radovi. prenos materijala do mesta montaže. dry run Level Switch 5m.Mere Kolicina ITEM -Postrojenje za sanitarnu vodu . proizvodnje Wavin. Dezinfekcija celokupne vodovodne mreže hlornim rastvorom (30 gr aktivnog hlora na 1 m3 vode).00 m' 450.VODOVOD 5 kom MONTERSKI RADOVI-KANALIZACIJA Nabavka.

. proizvodnje Wavin.00 kom 2. Ø 50 Ø 110 5. sa rešetkom od livenog gvožđa (tipa HL HL310NG ili ekvivalentno).00 15. Pozicijom obuhvaćen: sav upotrebljeni materijal sa rasturom. i eventualno obziđivanje.00 kom 7.Mere Kolicina OPIS RADOVA ITEM Nabavka i montaža tipskih ventilacionih glava (kapa) od PP. Obračun po metru dužnom montirane kanalizacione mreže.00 Nabavka. Uz ventilaciju dati opšivku od lima preko krova.3 Jed. sa rešetkom od nerđajućeg čelika.Obračun se vrši po komadu komplet postavljene kape.00 Nabavka. Rehau ili proizvođača sličnih karakteristika. izrada žljebova u zidovima za polaganje cevi. odgovarajućeg prečnika. pripremno završni radovi. Pozicijom je obuhvaćen sav potreban materijal za ugradnju. Ø 50-vertikalni 5.Pozicijom je obuhvaćen sav potreban materijal za ugradnju. prenos materijala do mesta montaže.2 m' m' 15. Slivnici se zalivaju betonskom masom i plastičnim dvokomponentim kitom 2 cm. transport i montaža podnog slivnika. Slivnici se zalivaju betonskom masom i plastičnim dvokomponentim kitom 2 cm.5 80.4 m' Nabavka. probijanje otvora kroz zidove i međuspratne konstrukcije. Posebnu pažnju posvetiti obradi površine oko slivnika. transport i montaža PE podnog slivnika. Posebnu pažnju posvetiti obradi površine oko slivnika.00 kom 10. Ø 110-vertikalni 5. razmeravanje vodova po planu. transport i montaža PP kanalizacionih cevi sa fazonskim komadima SN4.Ø160 5.

bešumni niskomontažni vodokotlić. gumena navlaka sa obujmicama za spoj šolje sa plastičnom cevi za ispirač. sedište sa poklopcem od tvrde plastike.00 kom 7.1 SANITARNI UREĐAJI Nabavka. . Pozicijom obuhvaćeni šolja. zidni hromirani nosač za toalet papir i za WC četku. kanalizacionu mrežu prekontrolisati videokamerom uz prisustvi nadzornog organa i o tome sačiniti zapisnik. Posle hidrauličkog ispitivanja. cev 3/8" za povezivanje vodokotlića i ugaonog ventila. Obračun po metru dužnom ispitane mreže. kom 110. Obračun po komadu komplet montirane i ispitane šolje. mesingani zavrtnjevi plastični tiplovi za spoj šolje i poda. PVC cev Ø110 za spoj šolje sa kanalizacijom.6 OPIS RADOVA Jed. transport i montaža WC šolje od keramike I klase. plastična cev Ø32 za spoj šolje i ispirača.5.Mere Kolicina ITEM Ispitivanje kanalizacione mreže na vodonepropusnost prema važećim propisima.00 MONTERSKI RADOVI . gumena podloga ispod šolje.KANALIZACIJA 6 6.

2 Nabavka. Obračun po komadu komplet montirane česmene šolje. transport i montaža emajlirane česmene šolje sa zidnom zaštitom I klase domaće proizvodnje. . sa pokretnim izlivom. odlivni ventil i hromirani sifon 5/4'' i zidnom hromiranom holender slavinom 3/4'' (1/2"). dvodelne kom 2.4 Jed. Obračun po komadu komplet montirane i ispitane sudopere. Pozicijom obuhvaćeni: sudopera. 6. odlivni ventil sa čepom i lancem.sa stojećom hromiranom baterijom za sudoperu. transport i montaža kabinet sudopere sa koritom od "Inox "-a.3 kom 4. -stojeće jednoručne poniklovane mešalice za umivaonik s pomerljivim ispustom.00 Nabavka. vel. vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom. sa holender slavinom 3/4'' 6.Mere Kolicina ITEM Nabavka. .OPIS RADOVA 6. oblika i boje po izboru projektanta unutrašnjeg uređenja koji se sastoji od: -keramičkog umivaonika I klase. plastični sifon sa odvodnom cevi 5/4" i gumenom manžetnom za spoj sa zidnom kanalizacionom cevi.00 kom 1. dva fleksibilna creva R⅜" za priključak vode. prenos i montaža kompletnog umivaonika u kupatilima.00 .komplet s odvodnim kolenom d50 mm i sifonskom dihtungom 44/32 mm. cca 60x40 cm s poniklovanim sifonom s ispustom d32.

7 6.00 kom 1. visoko montaznog ispiraca i zidne slavine. Obračunava se i plaća po montiranom kompletu. Obračun po komadu komplet montiranog i ispitanog bojlera. Nabavka i montaža držača sapuna. transport i montaža trokadera sa resetkom .00 kom 2.00 kom 8.5 Nabavka.00 kom 10.00 Nabavka. Nabavka.OPIS RADOVA 6. Nabavka i montaža kompletnog zidnog pisoara od fajansa sa sifonom i fotoćelijom nosaču.6 6.niskomontažni V=80 l 6. transport i montaža električnog akumulacionog bojlera sa sigurnosnim ventilom i pratećim materijalom za ugradnju. Nabavka i montaža držača rolo papira kod umivaonika.8 6.Pisoar je iz standardnog programa bele boje a po izboru Investitora. Obračun po komadu komplet montiranog i ispitanog bojlera.00 kom 2. Obračunava se i plaća po montiranom kompletu. V=10 l .10 Jed.Mere Kolicina ITEM kom kom 2. Obračunava se i plaća po montiranom kompletu. SANITARNI UREĐAJI REKAPITULACIJA UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA: .00 2. prenos i montaža kompletne tuš kade sa baterijom za tuš kadu za hladnu i toplu vodu sa kliznom šipkom.9 6.

): Jed.Mere Kolicina ITEM .OPIS RADOVA 1 2 4 5 PRETHODNI RADOVI ZEMLJANI RADOVI MONTERSKI RADOVI-VODOVOD 6 SANITARNI UREĐAJI MONTERSKI RADOVI-KANALIZACIJA UKUPNA NETO CENA (din.

E VIK Jedinicna cena ( din) UKUPNO (din.) .

) .Jedinicna cena ( din) UKUPNO (din.

) .Jedinicna cena ( din) UKUPNO (din.

) .Jedinicna cena ( din) UKUPNO (din.

Jedinicna cena ( din) UKUPNO (din.) .

) .Jedinicna cena ( din) UKUPNO (din.

) .Jedinicna cena ( din) UKUPNO (din.

) .Jedinicna cena ( din) UKUPNO (din.

Jedinicna cena ( din) UKUPNO (din.) .

) .Jedinicna cena ( din) UKUPNO (din.

cevnim obujmicama. specifikacijom proizvođača obuhvaćeno tm trase cevovoda profila: PE-cev. d 200 m1 PE-cev. specifikacijom proizvođača obuhvaćeno tm trase vešanja m1 . navojnom ovesnom šipkom. Sistem treba da je usaglašen sa lokalnim normama. Stavka obuhvata ulivne elemente. d 63 m1 PE-cev. d 75 m1 PE-cev. ODVOĐENJE KROVNIH ATMOSFERSKIH VODA Nabavka i ugradnja sistema odvodnje atmosferskih voda . cevovod od HDPE cevi i fazonskih komada spojenih varenjem ili elektrovarnim spojnicama. HDPE cevovod s potrebnim fazonskim komadima i spojnim priborom. d 110 m1 PE-cev. d 315 m1 originalni sistem vešanja na krovnu konstrukciju. izvedenog u svemu prema originalnom hidrauličkom proračunu. d 160 m1 PE-cev. d 50 PE-cev. ovesni i pričvrsni pribor prema specifikaciji proizvođača. pričvrsnim i ovesnim priborom.I. d 250 m1 PE-cev. s nosivom čeličnom šinom. što se dokazuje sertifikatom izdatim od nadležne ustanove Republike Srbije. d 56 m1 PE-cev. izvođačkim shemama. uputstvima i nadzoru proizvođača. d 90 m1 PE-cev.

d 160 PE-cev. predviđeno ukupno tm toplotno izolovanog horizontalnog cevovoda: PE-cev.00 . d 250 PE-cev. d 90 PE-cev. d 315 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 UKUPNO PREMA SPECIFIKA Napomena: Ponuda je za izradu vakumskog sistema do kote ± 0. d 63 PE-cev. d 110 PE-cev. d 56 PE-cev.036(W/mK). vakumski sistem odvođenja krovnih atmosferskih voda 2.Detaljnu specifikaciju materijala možete dobiti od proizvođača sistema nakon razrade izvođačkog projekta i detalja ugradnje. d ≥ 9mm. komplet 1 Nabavka i ugradnja dodatne toplotne izolacije protiv orošenja cevovoda i fazonskih komada: λ≤ 0. d 200 PE-cev. d 75 PE-cev. d 50 PE-cev.

.

UPNO PREMA SPECIFIKACIJI : .

Ne postoji gradska atmosferska kanalizacija na koju ce se objekat prikljuciti. Ukoliko hidraulicki proracun u projektu pokaze da je pritisak nedovoljan treba predvideti pumpno postrojenje i rezerovar. Ne postoji gradska fekalna kanalizacija. U ovom predmeru predviđena su dva upojna bunara koja bi sluzila za prikupljanje kišnice sa platoa I krova. Idejno resenje je dato uzimajuci u obzir: Postoji gradska vodovodna mreza na kojoj izvrsiti prikljucenje objekta (za sanitarnu I hidrantsku vodu). Predvidjena je ab vodonepropusna septicka jama za fekalnu kanalizaciju korisne zapremina V= 50m3 .REKAPITULACIJA TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE SPOLJAŠNJE INSTALACIJE VIK UNUTRAŠNJE INSTALACIJE VIK ODVOĐENJE KROVNIH ATMOSFERSKIH VODA UKUPNO din. Nije predvidjen rezervoar za spoljasnju hidrantsku mrezu kao ni pumpno postrojenje za povisenje pritiska u spoljasnjoj hidrantskoj mrezi ( u ovoj fazi se predpostavlja da je dovoljan pritisak sa ulicne mreze).

Ukoliko hidraulicki oljan treba predvideti pumpno koju ce se objekat prikljuciti.ULACIJA ti prikljucenje objekta (za sanitarnu I poljasnju hidrantsku mrezu kao ni jasnjoj hidrantskoj mrezi ( u ovoj ulicne mreze). U ovom oja bi sluzila za prikupljanje kišnice ena je ab vodonepropusna septicka V= 50m3 .