You are on page 1of 2

TAJUK : KHAZANAH NEGARA WARISAN

BERSAMA

3. Menimbulkan rasa kagum terhadap
peninggalan sejarah

NILAI : 4.1 : CINTA AKAN NEGARA

4. Dapat menarikan pelancong asing yang
cakna akan sejarah silam Malaysia.

Maksud : Perasaan sayang dan bangga
kepada negara serta meletakkan
kepentingan negara melebihi kepentingan
diri.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
• Mengenalpasti bentuk khazanah negara
• Berbangga dan menyayangi khazanah
negara
• Menyokong usaha pemeliharaan
khazanah negara
Mengenalpasti bentuk khazanah
negara
1. Khazanah Budaya
Warisan budaya warisan artifak fizikal dan
sifat-sifat tidak ketara daripada kumpulan
atau masyarakat yang diwarisi dari
generasi yang lalu, dikekalkan pada masa
kini untuk manfaat generasi akan datang.
Warisan budaya termasuk
 budaya ketara (seperti bangunan,
monumen, landskap, buku, karya-karya
seni, dan artifak),
 budaya tidak ketara (seperti cerita rakyat ,
tradisi , bahasa, dan pengetahuan,
makanan ), dan warisan semula jadi
(termasuk landskap kebudayaan penting)
2. Khazanah Alam Semulajadi
Warisan semula jadi merujuk kepada
jumlah keseluruhan unsur-unsur
biodiversiti, termasuk flora dan fauna dan
jenis ekosistem, bersama-sama dengan
struktur yang berkaitan geologi dan
pembentukan kepelbagaian bio.
KEPENTINGAN MEMELIHARA
KHAZANAH NEGARA
1. Kita dapat mengekalkan nilai estetika
negara dalam menempuh perkembangan
pesat di peringkat global.
2. Dapat mempamerkan keunikan dan
kesenian yang hanya terdapat di
Malaysia.Sebagai contoh bangunan
Stadhuys yang dibina semasa penjajahan
Belanda pada zaman pramerdeka dahulu.

5. Rasa bangga akan warisan yang wujud
ini.
6. Rasa kagum akan kemerdekaan dan
sejarah negara.
7. Dapat menjalin interaksi sosial dengan
pelancong asing di samping industri
pelancongan negara.
8. Dapat melonjakkan ekonomi negara kita
dengan memelihara warisan negara bangsa
yang terbina sejak berkurun lamanya.
9. Dapat memupuk semangat cinta akan
negara dan patriotik dalam kalangan rakyat
Malaysia.
10. Dapat melahirkan rakyat Malaysia yang
baik dan modal insan yang berguna pada
masa hadapan.
11. Dapat mengenang jasa perajuritperajurit yang memengang senjata dan
sedia berkorban untuk tanah air dengan
melihat warisan negara yang wujud seperti
Tugu Negara.
12. Dapat mencetuskan semangat ingin
tahu yang kuat dalam kalangan
masyarakat.
13. dapat menghalang anasir-anasir jahat
yang mungkin akan menjejaskan keamanan
negara.
CARA-CARA MEMELIHARA KHAZANAH
DAN WARISAN NEGARA
1. Menjadikan mata pelajaran sejarah
sebagai mata pelajaran yang wajib bagi
setiap pelajar.
2. Belajar serta lebih memahami apa yang
telah berlaku pada negara kita.
3. Mengambil iktibar dan pengajaranpengajaran seperti berhati-hati dengan
kuasa asing sebagaimana yang berlaku
pada tanah air kita beberapa tahun lalu
yang telah berjaya dikuasai oleh kuasa
asing
4. Pemeliharaan dan pemuliharaan
bangunan yang bersejarah.

6.5. mengadakan lakonan semula seperti mengadakan filem atau lain-lain lagi. 7. Menggalakkan penyelidikan tentang cara terbaik untuk menjaga dan memulihara khazanah bersejarah negara. . mengadakan hari ‘Sejarah Sedunia’ sebagai hari mengingati sejarah.