You are on page 1of 4

Ministerul Educației al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

REFERAT
Lucrarea de Laborator nr. 24
Tema: STUDIUL DIFRACŢIEI LUMINII PE
OBSTACOLE SIMPLE

A efectuat stundentul grupei:
Numele si prenumele
elevului:

C-152
Enachi Nicolae

A verificat profesorul:

Mocreac Olga

024 Δx n x 7 9 m 10-2 0. Exp. Scopul lucrări: studiul fenomenului de difracţie. Schema instalaţiei: Unde : 1­ Suport cu fantă sau fir.77 0. a.2 1. Tabela măsurărilor şi determinărilor.06 3.Ecran Lg. Aparate şi accesorii: laser. Δx.7 3. suport de fantă şi fir.92 Δa ε m 10-4 % 0. Formula de calcul: λ l a= ∆ x Unde: λ. l. măsurarea lăţimii unei fante şi a grosimii unui fir prin metoda difracţiei.1 x . 2.27 a x m 10-4 1.interfranjă de difracție.03 0.04 0.Laser 4.distanța de la laser pînă la ecran. 3. 5.43 0. 1 fir fantă l Δl m m 0. Nr.dimensiunea unui obstacol.lungimea de undă.Chișinău 2016 1. fir. ecran. 2. fantă. banc optic.77 0.

7 3.04 0.77)/0.674*10-6*0.7 3.63 0. afantă = (2.9*10-4 (m). Calculul erorilor: Eroarea absolută şi relativă a mărimii a se calculează numai pentru un caz din cele trei.7 0.22 0. Concluzii În cardul lucrarării respective de laborator am analizat fenomenul de difracție a luminii pe obstacole simple prin intermediul experimentului în care în rol de obstacole au fost fanta și firul.04*10-4 ∆afir = a*( Δλ/λ+ Δl/l+ Δx/x) = 0.31 2.05±0.43*10-2=1.06 3. Exemplul de calcul λ  0.12 0.2 3 fir fantă fir fantă 0.77)/0.018 7 9 5 9 0. În concluzie pot spune că fenomenul de difracție a undelor mai poate fi numit și ocolire deoarece unda luminoasă ajunge la ecran cu toate că în față are un obstacol.1 6.1 1.27*10-2=1.0005 *10-6 m afir = (0. 9. 7.674 *10-6 m ∆ λ =0. a= λl ∆x ∆afir = a*( Δλ/λ+ Δl/l+ Δx/x) = 0. afanta = (0.63 0.04)*10-4 m.42 0.2±0.01 2.06*10-4 8.1 %. .674*10-6*0. εfir = 3.02 0.2 1. εfantă = 3.36 0. Prin intermediul formulei deduse am determinat dimensiunea obstacolului ce a stat în fața undelor.7 0.7 %.04 0.2*10-4 (m). indicat de profesor.021 0.06)*10-4 m.025 0.06 0. Rezultatul final afir = (1.1 3.