You are on page 1of 3

JURNAL DE PRACTICA

STUDENT PRACTICANT: Lascu Teodora-Corina
INSTITUTIA PARTENERA DE PRACTICA: Eurocont Grup SRL
TUTORE: Claudia Neacsu
PERIOADA STAGIULUI: 12 mai 2014 – 30 mai 2014
COMPARTIMENTUL : contabilitate
Data

Interval orar

Descrierea activitatii

Documentele consultate sau
elaborate
Directoare Arsene Veronica a Bilant prescurtat, cont de profit
facut o prezentare a firmei, a si pierdere
functionarilor din cadrul
acesteia
si
activitatea
desfasurata de fiecare salariat
Studierea atributiilor pe care Declaratia 300, facturi
le are entitatea, am purtat
discutii despre TVA si
declaratii

12.05

10:00-16:00

13.05

10:00-16:00

14.05

10:00-16:00

Indosarierea facturilor si
chitantelor clientilor,
realizarea primariilor

15.05

10:00-16:00

Indosarierea facturilor si
chitantelor clientilor,
realizarea primariilor

16.05

10:00-16:00

19.03

10:00-16:00

Intocmirea declaratiilor
privind salariile
Indosarierea facturilor si
chitantelor clientilor,
realizarea primariilor

20.05

10:00-16:00

Indosarierea facturilor si
chitantelor clientilor,

Facturi, chitante, extrase de
cont, OP-urim, devize, registru
de casa, registru jurnal, registru
sah, balanta, stat de salarii,
declaratii
Facturi, chitante, extrase de
cont, OP-urim, devize, registru
de casa, registru jurnal, registru
sah, balanta, stat de salarii,
declaratii
Declaratia 112, stat de salarii,
note contabile privind salariile
Facturi, chitante, extrase de
cont, OP-urim, devize, registru
de casa, registru jurnal, registru
sah, balanta, stat de salarii,
declaratii
Facturi, chitante, extrase de
cont, OP-urim, devize, registru

extrase de cont.C. realizarea primariilor Bilant contabil. declaratii Plata unor furnizori prin internet banking. note contabile. registru jurnal. Constanta 30. declaratii Balanta imobilizarilor corporale. registru de casa. registru de casa. Indosarierea facturilor si chitantelor clientilor. Am participat la intocmirea bilantului contabil al unui client. raportul administratorilor. semnareasi indosarierea acestora.05 10:00-16:00 22. declaratii Facturi. registru sah. balanta. chitante. realizarea primariilor 29. balanta. chitante.05 10:00-16:00 Indosarierea facturilor si chitantelor clientilor.05 10:00-16:00 27. balanta.L. stat de salarii. extrase de cont. balanta Bilant contabil. registru jurnal. devize. semnareasi indosarierea acestora.05 10:00-16:00 28. chitante . stat de salarii.realizarea primariilor 21.05 10:00-16:00 de casa. registru sah. stat de salarii.R.05 10:00-16:00 10:00-16:00 26. am preluat listarea bilantului. OP-urim. note contabile. virarea impozitului pe salarii si a contributiilor salariale in contul bugetului de stat Am participat la intocmirea bilantului contabil al unui client. balantei si a tuturor situatiilor financiare intocmite pentrudarea de seama contabila aferenta exercitiului financiare 2014. raportul administratorilor. devize.05 23. contul de profit si pierdere. am preluat listarea bilantului. registru jurnal. balantei si a tuturor situatiilor financiare intocmite pentrudarea de seama contabila aferenta exercitiului financiare 2014. IDA Transport S.05 10:00-16:00 In aceasta zi am intocmit situatia privind activele si datoriile societatii S. facturi. OP-urim. registru sah. balanta Facturi.