You are on page 1of 3

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LAKI-LAKI METHODIST

, JALAN HANG
JEBAT, 50150 KUALA LUMPUR
Tel: 20782293
Fax: 20341346
Laman web: www.mbsskl.edu.my
Email:
mbsskl@mbsskl.edu.my

JADUAL PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 2 (2016)


TARIKH/H
ARI

WAKTU
0750
0950

13 MEI
JUMAAT

0955
1020
1050 1235
0855
1010

16 MEI
ISNIN

1015
1040
1100
1300
1330
1415
1420 1430
0800
1000

17 MEI
SELASA

1015
1040
1215
1415
1420 1430
0900
1000

18 MEI
RABU

1015
1040

MATA
PELAJARAN
IGCSE

MASA
2 jam

Rehat

GURU PENGAWAS
2M :YH,NZ
2E :AZH,ARH

P& P seperti
biasa
Sejarah
Rehat

1 jam 15
minit

RH,ARH,NFK,ZH

2H : PHQ,NAR

ALH,RB,ARH,NSE

45 minit

2O: NRH,SBI

NS,AZH,RV,ALH

2D : NAR,TPC

AF,RAS,JSAA,VDR

2M : YH,TPC

RA,LMKLHC,NRH

2E : NRH,YLY

AZH,MAS,SZD,WMH

2T : ALH,FAK

Rh,ZH,NFK,RAS

2H : ZH,AFAM

NSE,MRMN,AZH,NZ

2O: KLY,NSE

NRH,RAS,ALH,FAK

2D : AF,RA

ARH,VDR,NFM,CM

2M : NZ,JSAA

LMK,MAS,NS,NRH

2E : AZH,NRH

JSAA,SZD,VDR,HAD

2T : HAD,RB

Rh,RAS,NAA,ALH

2H : KAH,RAS

SBI,NZ,PHQ,MRMN

2O: KLY,ALH

NS,NRH,HY,RH,KAH

2D : ARM,AF

VDR,NFM,FAM,NAR,N
Z

2M : LMK,HY

RH,MSS,RA,VDR/NS

2E : HAD,ND

SZDYLY,RV,VDR/NS

2T : Rh,JSAA

2O: KAH,NS

ALH,RAS,ZH,ARH,VD
R/NS
NAR,ARM,MRMN,VDR
/NS
NSE,AZH,ALH

2D : NZ,ARH

RA,AF,RAS

2M : YH,NZ

RA,LMK,NS

2E : AZH,ARH

NAR,SZD,WMH,VDR

2T : MAS,HAD

ALH,FAK,NAA

2H : RAS,ALH,KAH

ZH,AFAM,PHQ

2O: HY,ALH,RH

NS,AZH,ARH,KLY

2D : AFAM,NFM,AF

RAS,VDR,CM,RA

2 jam

Rehat
Sains

2 jam

Pembersihan Kelas

Sivik

1 jam

Rehat
Matematik

YLY,ND,NAR,SZD

2T : NAA,ALH

Pembersihan Kelas

Bahasa Inggeris

YH,HY,RH,MSS

2E : VDR,ARH

2 jam

Bahasa Melayu
Literasi
Komputer

2M: NS,LMK

2 jam

Pembersihan Kelas

1140
1340
1345
1355
0800
1000
19 MEI
KHAMIS

Bahasa Cina
Bahasa Tamil

2 jam
2 jam

Rehat
1015
1040
1140
1340

Pendidikan
Islam
Pendidikan
Moral

2 jam
2 jam

Pembersihan Kelas
1345
1355
0755 0955
20 MEI
JUMAAT

Pendidikan Seni
Visual (amali)

2 jam

Rehat
0955
1020
1145
1230
1230
1240

Pendidikan Seni
Visual
(teori)
Pembersihan Kelas

45 minit

2H : RAS,ZH

0855
1010
1015
1040

23 MEI
ISNIN

1215 1415
1420
1430
0900
1000

24 MEI
SELASA

1015
1040
1245
1415

Geograf
Rehat

1 jam 15
minit

KHB (Teknikal)
Pembersihan Kelas

PJK

2 jam

1 jam

Rehat
Ujian
Psikometrik
Pembersihan Kelas

1 jam 30
minit

2M: NS,LMK

YH,HY,RH,MSS

2E : VDR,ARH

YLY,ND,NAR,SZD

2T : NAA,ALH

RH,ARH,NFK,ZH

2H : PHQ,NAR

ALH,RB,ARH,NSE

2O: NRH,SBI

NS,AZH,RV,ALH

2D : NAR,TPC

AF,RAS,JSAA,VDR

2M : YH,TPC
2E : NRH,YLY
2T : ALH,FAK
2H : ZH,AFAM
2O: KLY,NSE
2D : AF,RA

RA,LMKLHC,NRH
AZH,MAS,SZD,WMH
Rh,ZH,NFK,RAS
NSE,MRMN,AZH,NZ
NRH,RAS,ALH,FAK
ARH,VDR,NFM,CM

1420 1430

PERHATIAN:

*Peperiksaan IGCSE dan Bahasa Inggeris dijalankan mengikut set. Manakala


peperiksaan bagi mata pelajaran
bahasa Cina dan Bahasa Tamil akan dijalankan mengikut kelas masing-masing.
* Pelajar yang tidak terlibat mesti membuat ulang kaji secara SENYAP dan TIDAK DIBENARKAN
DUDUK BERKUMPULKUMPUL semasa peperiksaan dijalankan untuk menghormati pelajar yang sedang menduduki
peperiksaan.
PERINGATAN:
1. Semua pelajar wajib hadir untuk menduduki peperiksaan atau mengulang kaji di dalam kelas
masing-masing.
2. Pelajar dilarang membawa botol minuman, bahan bacaan dan beg ke dalam bilik
peperiksaan.
3. Setiausaha kelas MESTILAH menyediakan pelan kedudukan pelajar mengikut angka giliran
/abjad dan ditampalkan di papan notis kelas.
4. Pelajar tidak dibenarkan keluar dari kelas sehingga peperiksaan tamat dan juga tidak
dibenarkan tidur semasa peperiksaan sedang berlangsung.
5. Kebersihan kelas MESTILAH dijaga seperti hari-hari persekolahan biasa.
6. Sarung mesin pengira(kalkulator) tidak boleh dibawa masuk ke dalam bilik
peperiksaan.
7. Pelajar perlu membawa peralatan lukisan, kain lap dan surat khabar untuk mengalas meja
semasa peperiksaan PSV (Amali). Jika meja atau lantai kotor, ianya hendaklah dibersihkan
segera. Peralatan lukisan yang telah digunakan perlu dibungkus dan dibawa balik ke rumah
untuk dibersihkan.
8. AJK kebersihan setiap kelas perlu bertugas seperti biasa untuk membersihkan bilik peperiksaan
sebelum bersurai. Sila pastikan kerusi telah diletakkan di atas meja.
9. Sila pulangkan semua kertas yang tidak digunakan.
10. SEMUA KERTAS SOALAN AKAN DIKUTIP SEMULA.
11. Pelajar yang ditangkap kerana meniru, cuba meniru atau membantu untuk meniru semasa
peperiksaan akan mendapat 0 markah dalam kertas peperiksaan tersebut dan peperiksaan
seterusnya selaras dengan peraturan sekolah. Tindakan BUANG SEKOLAH boleh dikenakan
terhadap pelajar yang melakukan kesalahan ini.
12. Pelajar yang tidak hadir tanpa sebab akan diberi markah 0.

Digubal oleh:

................
(En.
)

...................
Pengetua

Penyelia Tingkatan 2
Kheon)
Tarikh: 26 April 2015

(En. Wong Chee