You are on page 1of 17

222222222222

2222
2222
22
G
2222
22222
2222222
22222
2222222

222222222
22222222
22222222
222222222
222222222
222222222
2222222
2222222
222222222

10

22222222222222

222222
22222
2222222
2 2222
22222
: 22222
2222
22222
2222

222222222
222222222
222222222
22222222
222222222
222222
222222222
22222222
222222

20

:2222222::
:
::
::

22222
22
222
222
2222
2

30

::: 2

::::
::::::
:::::2
::::
::::
:::
::
::::
:: :

:
2
:::::
::

22
:2
:
:
::
::
::
::
:

2:
2::2
:2:
::2
::::2
22
:::
2

40

:::2:::::::2::

:::::::: :2::::2::::: ::::::


::::::::::::::::::::::::::::::2:
::::::::: ::::::::::::::::: ::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::: :::::::::::::::::::::: :::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::: :::::::::::::::::::: ::::::::

22
222
2::2::
2
::
::::
::::::
:::::2
:::

50

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::2

::::::::: ::::::::::::::::: ::::::: :2:::


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::: :::::::::::::::::::2:::::::::: :2:
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::22
:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: ::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::
:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: ::::: :::

:
::
:2::
::::
::2:
:::22:
::::2:
::2:::
:::::::

60

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::2::

:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::


o:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::
:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::
::::::::::o:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::
::::::oo::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::
:::oo:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::

::2:
::::2:
::2::::
:::::::::
:::::::::
:::::::::
:::::::::
::::::: :
: :::::::

70

:o::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::
:vv:::::::
::v@::::::

::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::: ::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::: ::::::::::::
::::::::: ::::: ::::::::::::

10

ABUNDANT by ARXINDA
Prohibida su venta

20

30

::::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::
: ::::::::
::::::::::

::::::::
: ::::::
::::::::
:::::::::
:::::::::
::::: :::
:::: ::::
:::: :::
::: ::: :
: ::: :::::::::::::
:::::::: : ::::::::
:::::: ::: :::::::

40

50

80

60

Page 1

:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 2: : :
:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: :2 : :
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::
:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: : :::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: : ::

:::::::::
::::::::
::::: ::
:: :: :
:::
::: :::
::: : :

90

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: :: ::: :::

::::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::: :
::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::: :::::

::::::::
::2:: ::
:::: :
:::: ::
: :::::: :
::: : :
::::: ::
: : :
::: ::

: : : :::
::::: :::
::: :: :
:: ::::
::::::
:::: ::
:::: :::
: : ::
: :

100

::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: :::: :: :::: ::

::::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::

: : :
::::: :::
:::::::::
: ::::::
::::::::::
:::::::: :
:::::::::
:::::::::
:::::: ::

:: :::: :
:::: : ::
: : :

: ::: :
::::::
:::::::
::::::::
:::::::::

110

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: ::::::::::

:F::::::::
o:::::::F:
:oF:::::::
:FF:::::::
ooF:::o:::
oooooooo::
ooooooooo:
oooooooo::
oooooooo::

::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::o:::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::o:::::::::::::::::::::
:::o::::::::F:::::::::::::: ::
::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::
FFo:::::::oo:::::::::::::::

:::::: :
:::::: ::
: ::::::::
::::::::::
:::: ::: :
:::: :: :
:: :: :::
:::: ::::
:::@::: :

:::::::::
:::::::::
:::::: ::
: ::::::
::::::::
:: :::::
: :::::
::: :
:::

120

oooooooo:::::::::::oooo:ooo::::::::::: ::: Z 00[0

ooooooooo:
oooooooo::
uooooooo::
ooooooooo:
ooooooFoo:
Moooooo:::
Muoooooooo
uooooooooo
oooooooooo

::::::::oooo:::o::::::::::::::: @B0008
::::::ooooo::::o:::o::::::::: 09875YhhY
::::ooo:oo:o:o::::oo::::: : 9K5hhhhhhh
: o : o o o o o o o o o o o o F o o o o : : : : : : [ zI 7 h h h h h h h
:o o o o o o o o o oo : : o o o o o o :: : : : : : : Kz I K 5 Y Y Y
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o : : : : : : : : K z~ ~ ~ L L ~ \ \
ooooooooooooooooooo::::::::: KK ```L`
oooo,uoooooooooouooo:::::::: 4KKK ~~`
oooooooooooooooooooo:::::::: 0KKKI ~~

r7AAAA655
hhhhhhYYY
hYYYYY5YY
YhYYYYYYY
YYY5Y555Y
KKKK90000
```cccccc
````ccc`c
``L`L````

130

oooooooooooooooooouooooooooooo:::::::: 9KKKK ~~~~~~~~L~~

oooooooooo oooooooooooooooooooo::: : :: : 000094KKK


MoooMooooooooooooooooooooooo,::: CC[[ vArr880
uooMMooooo oooooooooMoMMuMoooo:\LK9998B Z99K008rZA
ooMMooooooooooooooMMoooMo,ooo L~400008r0994KK~K~
ooMMMooooo oooooooMMMoMMMMooo bI99 [0rr r099KKK~~`
MMMMoooooooooooooMMMMoMMMoo:\~490 rZ099KKKKIL
MMMM,uooooooooooMMMMMMMMMoo ~K90Z:oooo AA099KKKK~~
MMMMMooooo ooooMMMMMMMMMMMMob48r:oooooYY 6094KKK~~L
MMMMMooooooooMMMMMMMMMMMMM KI4rooooooM55r80KKK~~L

KIIIIIII~
ff9f49994
Zr7A7r7rr
\KKKKKKK
LLLLL``cL
`L``ccccc
L```c ccc
~L`ccccc
~LLcccccc

140

MMMMMoooooooMMMMMMMMMMMMMM[bKf7ooooooooM56rA7r000KKK~~b~`L`

MMMMMoMoMu
MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM
MMMMMMM111
MMMMMM1111
MMMMMM11hh

MMMMMMMMMMMMMMMMC~I87ooooooooM
MMMMMMMMMMMMMMMM0bIe7ooooooooM
MMMMMMMMMMMMMMMM[bK8Aooooooooo
MMMMMMMMMMMMMMMM ~Kf7oooooMooM
MMMMMMMMMMMMMMMM\Kf7oooooMMuM
MMMMMMMMMMMMMMMMoKK4rooooooMMM
1MMMMMMMMMMMMMMMMKK48ooooMMMM
111MMMMMMMMMMMMMM04K4rvMMMMMMM
1111MMMMMMMMMMMMM 44487vMoMMMM

5A0000000
Mr00KKKKKK
M804KbbL~~
M80KK~~bb~
o80KK~bb~~
or9K~~~~~~
or0KIIII~~
Mr9KK I~~~
o 9KKII~~

08r0[[
KK4449099
~L~~~bLLL
LLL`LLL`c
LLLLccccc
``L``cccc
LLL`ccccc
LLL``ccc
`LL```cc

150

MMMMMM11hh111MMMMMMMMMM1MMMM0f9875MMMMMM1o 9KKK~~~~LL`ccc

1MMMM11111
1111111111
1111MM1111
1111111111
111111111h
hh111111hh
1hh1111hhh
1hhhh111hh
1hhhh111hh

1111MMMMMMMMMMM1MMM004875vMMo
11M1MMMMMMMM1M11MMMY80998766oo
1111MMMMMMMMM1M11MMMM090007555
h1111M1MMMM111111h11MMZ0880rYh
11111111M1111hh111h11MMM000[Zh
111111111111hh111hh1hhMMMr0[ u
hh111111111h1hhhhhhhh1hMMM@ B
hh1111hh11hh1hhhhhhhhhhhhhhorZ
h1111h1hh1hhhhhhhhhhhhhhhhhho

o1MMMoo: [C\~Lccc
M1MMM,{,:2 2qqPP$$Q3
M1hMMM,o{q qqqUUUUQQ
M11MM,{o:q qqqUUUQQQ
h1NM{{O,:q qqqUUUQQQ
+o ::...qq qUTUUUQQQ
hAKKb\bC-2.TTUUUUQ
ZrKK~`L`~~ \\ 3333Q
[8KK`~~L`~ LL````ccc

160

hhh1h1111111h1hh11hhhhhhhhh1hhhhhhhhhh1 [KK~`L~~~~``````c

hhh1h11111
hhhh111111
hh1hhh1111
hh1hhhh111
hhhhhh1111

11h1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhM
1111hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
111hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
11h111hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

10

ABUNDANT by ARXINDA
Prohibida su venta

20

30

0KK~~~~~~
0KK~~~~``
h 0zI ~ L L ~ ` `
hrKK~~L~``
hrKI~~LL``

40

~LLLL`cc
`````cccc
``````ccc
``````ccc
LLL```cc

50

60

Page 2

hhhhhhh11h hhhh1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hZKI~~L~~~


hhhhhhh11hhhhhhhhhhhhhhhhhhh1hhhhhhhhhhhhAK~~~L~~L
hhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hAK~~~L~`L
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhAK~~~LbLL

LL````ccc
``L```ccc
```````c
L`L```cc

170

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhAK~~~LbLLLLL```cc

hhhhhhhhhh
hhhhhhhhhh
hhhhhhhhhh
hhhhhhhhhh
hhhhhhhhhh
hhhhhhhhhh
hhhh1hhhhh
hhhhhhhhhh
hhhhhhhhhh
hhhhhhhhhh
hhhhhhhhhh
hhhhhhhhhh
hhhhhhhhhh
hhhhhhhhhh
hhhhhhhhhh
hhhhhhhhhh
hhhhhhhhhh
hhhhhhhhhh
hhhhhhhhhh

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhh1hhhhhhhh1hhhhhhhhhhh
hhhhhhhhh1hhhhhhhhh1hhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

hAK~~~Lb~L
hAK ~~~~~~
hAI ~I~~L~
hAI~I~~~L~
hI ~~~bL~
hAKI~~II~~
hAI~~KII~~
hAI~~KKIb~
hAI KKI~~
hA I IzI ~ ~

hAI~~~ I~~
hv I II
hvK I~~~~
hvK ~~~~~~
hvK ~`bI~~
hvK I~~I~~
hvK I~bb~~
hvKII~~I~~
h 4 K zI ~ ~

LLL```ccc
LLL````cc
LL`````cc
LL`````cc
LL``````c
LL``````c
`LL`````c
``L`````c
~`L````cc
```````c
I~`````cc
I````L`c
~L``L`c`
`~L``LL`c
~LLLLL`c
~LLLLLc`
~~~LLLLc`
~~LLLLLcc
~LLLLLccc

180

190

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhKK z ~~~LLL`LLcc

hhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh h4K~ I~~L


h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h 4 K zI I ~ ~
hhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh h 9K III~~
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh9K II~b~
hhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hv9K~I ~b~
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh59K~~~I~~
hhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh h50K~I~~~~
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh504I~~~~~
hhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh +v44KI~~~~

~LLL``Lcc
~LLL``Lc`
~LLLLLLc`
~~LLLL`L`
~~LLL`LLL
~~LLL`LLL
~~~LLLL`L
~bbLLLL`L
~b~~L~LLL

200

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh+vKK~~~~b~~b~~~~~LL

hhhhh1hhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh+hhhhhh +ho\KKbI


hhM1MMM1hhhhhhhhhhhh1hhhhhhhhhhh+hhhhhhhhh/NNO.'(k
MMooo,oMM1 hhhhhh1M1MoMM1h111hhhhhhhhh1MM Mh/MNNNNOq
ooo::::::oo,MMo:22:2'::,,MMMMM11111MMo::2OhMNNNNOT
::: :::2(qqqq2:::::oooo,,o:: G.NMMNNOOO
: : 2 G G G ---- ( q 2 ( 2 2 2 2 2 2 2 2 ( k k 2 o M N N N N O O
: G G G ( ----- ( -- G 2 2 ( ( ( ( ( --- -------- k k k [ : N N N O q
G -- ( ( - k k k k --k -B v F F : 2 -( -k - k k k k k k k k k k k [ r [ [ [ G 2 2
G G G G ----- k k k k k k k k - G h M v M 2 G ----- k k k G k C G k k k k [ r 0 9 K K I b b

~~IIII ~L
\\~bbLL
qqqq$kkk
TTTTUUUQQ
.TTTUUUUU
OTTTUUUUU
..TTUUUUU
:...TUUUU
\C[G2P$P

210

-G----k k k k kk k k k k k k k u hh M ---k k k kk F v B G B G C k[ r 8 0 K K I K ~ KI I K b b b L b

kkkkkkkkkk kkkkkkkkkM hh,-G222: :Guhh@BBk k[rr89KKKK


kkkkkkkkkCkkkkkkkkkFM,GkB@@@@@ @@Mhh@BBGG [rr80KKKK
k kk k k kkkG o -kkFFF@@ @BBMhvBBGk k[ r0KIKK
o o k k k-: --k- M v v @ @ B B u h M B B G k k 0 r r 0 K K K K
C : M : G G G G -- G u u u v v @ B B M h B B [ k 0 0 r 0 0 9 K I
\ \ \ \ G : : v v @ v @ @ F : 2 F M M M v v @ @ u M M : r 0 A xr 0 0 9 K
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ C k G 2 : F F M M h M F 1 M @ F M u v M 1 x0 0 rxA * 0 0 K
i p i i \ \ \ \ p \ \ \ \ p \ \ \ k G G 2 G @ u h h h @ @ v h 1 M :xhxl * * l A * * * 0 0
i i i \ \ i \ i \ \ i i i i \ \ \ \ \ k-G B v F M h 2 G @ B F h h Mx^ l l l l l l l l * * A A

KzI I b b L L L
KKIbbLLL`
IKIbbbLLL
II~bb~LLL
IKbI~LLLL
KK~~~bL~L
IK~~~b~bL
KKbb~bbbL
K\bb~b~

220

iiiiiiii\iibbb\\\ GG @vhM- BBBMMhAlllllll0l***AA rlllKKb

iiiiiii\\\
iiiiiii\\i
iiiipiiiii
ii""i"iiii
\\iiiiipii
\\\pi\piii
\\\piii\\i
iiiiiiii\i
iippp\\ii\
\pppp\\pp\
\\\\\ppppp
\\\\ppiiii
\\\\\p\\\\
\\\\pppppi
\\\\\p\ppp
\\\\\\\p\\
iiiii\iii\
ippiiiiiii
iipiipiipi

i i i \ \ \ k k B @ B G - G B B @ h u M x l l l l * 0 0 0 * * * * * A K xx A 0
i b b i \ \ \ \ \ \ \ \ p \ \ C G - - G 2 : M h ^ x 0 l l l 0 * * * * * r xx 0 r l A r x o
i i i i \ \ i i " i i " " i i k - G x^ A rxl l l *xhxr * r h h * l l l 0 Ax
i i i i i i i b i " " " i i i \ k - 2 A A r l 0 * * * * x ^ xxxx h M A 0 l l l 0 A
b " i i i " i i " i i o k - x A x * l l * * * r * xxx h h l l l 0 l 0 0 *
" " i i i i i " " " i i \ 0 k : o ^ A A 0 l l * *x* * * ^ h hx0 0 0 0 r * *
b i i i i i p " " " i i \ 0 0 ^ x [ C M A * * * * * e * * *xh h M rxr 0 0 0 * *
i " i \ p " " " i 0 x h ^ M \ i " k xxx x * e e * x h h o o x 0 * * 0 0 A xx
\ i i i p p " " i i i k [ G F : 2 u o o * l r d * A h , M l l 0 x A r * x ^ h 230
ii i i i i p p " i i C \B F F F F G k 0 0: : : : : : 0 0l * * * * AxM
i i i i i " " " " " " " " " i i " \ \ i p 3 k k G [ G G B B M 0 *xA * * A h u
i i i " i " " " " " " " " i " " " \ k 3 G G G B r 0 l * A xxx M M
i i i i i i i i i i " " " i i i " p \ k B G B B xxx o G G iiibiiiiiiiiiiiii ""ii C C GG 2GG
iiiii""""iiiiii WXiii\ c\Cii\
\ib"""""""iiii i
\\ii""""""
iiip"""""""i
i p i p i " " " " i i i 240

pp\p\pppiiiiiip"""""""i i

\\\\\pppii iipii""""""i"""
ip\\\ppiiiipiii"piiii""i""""
\\\\\\\\\i iiiiiippii""""""i ii i""""ii
\\\\\\\\\\\\\iiiii""""""""""""iiii"b"""""b
\\\\\\ii\\ \\\ipii""""""""""""i\iiiipii p"bi"iiiii

10

ABUNDANT by ARXINDA
Prohibida su venta

20

30

40

iii
iiiii
iiiiiii
bibi
ii"ib"""

50

60

Page 3

22222222222222222222222222222 @

22222222222222222222222222
22222222222222222222222222
2222222222222222222222222
22222222222222222222222: :
22222222222222222222222222:::
2222222222222222222222222 :
2222q2222222222222222:
22222qq222222222222222222
222222qq2222222222222222:

10

222222222222222222222222222222

2222222222222222222222222
222222222222222222222222
22222222222222222222
22222222222222222222 :
222222222222222222
222222222222222222
2222222222222222222: : :
222222222222222222:
222222222222 :: :

20

2222222 : :

22222
222222222
222222
22222
22222
2
2
2
:
:


B
78
Z87y

:: ::
::::::
@:::::
: ::::
: ::
: :
@ZA
8BAA @
yyr7dZ

30

r|eey*yyy7d798

2
q
:k('

2

77
MM:o77
:h1ooh67
::1hh1h5d
Nhhhhhhhhd

8eeeey*
yeeeyyy*
7*y**yy**
Z7*d5d*y**
8eyd6*d***
y*****dd55
66*****5hd
d * * * * 6x5 5 e
*****dhhh6

*yy6d*|f
***d*|y8
**df*e6Y
d6*|y865
dy*|ee76
5ydf||ee
5yeee|ee
||f|e||e
e|eeeey5

40

22({'{hh1h5hh5******5hhdee8ey**h

2:q$$$q..1hhM5YY****6d55^5A6d7yyAYh
(((QQ$q{{1h1hhh5*yy*d5hhhA*7776dYhh
(((kQq'.N1+h+hhhd*755hhhhMZAAvMhh
2 ( ( . ' ' ( ( ( N { { M 1 h h + h h ^ xx h h h h : : 1 M o M M o h
(((q(((qNNh1hhh,h1vMo(((N1hhhMMhhMM: o
:(k(q(('Nhh1NNMM1/NM11'(({''o1{{hhhM:o{
2(q(q{hhh,. ://NNhhh{'3kk((.'{{Mh1h:h
:2''qq$({h1h1,MMM1N.{h++o.kk3'(.'.{Mhhhhh
(k(.q(2o,,:NF:2qo{{{h++h1{(3'(..O{{hhhhh

50

2'(k($$:MMMMo:o:2((o{hh++1Mv'$q({.O{{hhhhh

(k((k({hMM+1::o2.{''.hhh+M:$$$...N1{Mhh^h
(((( ('MF1hhu:, :@1N''Nh+ h1B2-$$($. hhhhhhhh
($(( ('ohhMv@ //o1Mhh MBFM$$.-$q 1hh1h:Mh
((kk(('{11o:: ooFuvuo::uM,2:.q{MM1o
2((q((({{{,:: FFv:: :Mu,:uho'':MhMvF@
2: (($q{{h,1: :::::: :::: oo':FvuMuF@
:($$(:1:M1: :::: BB:,uvMhMMFG
2($q{oM: :2 B ohhMMMhM1o
: o: : u:''MMuhMMh2

60

: 2:u,.',,,MMM1

::
:: :
::2:::::
:22 :::: ::::
: :: :: ::
:::::: ::: :::: :
: ::: : :
::::22 : : :
2::2:::: : : :

:''o$$(NM'oM,.1hh1
:: 2(('$kQ(qq..1+1,MhM
: $(('qQq'.N.NhhMhh:M
: (((k(''('''{hMhhhhhh
: ((kk'q.'{{hhhhh1hhh
: ( '..{hhhhh111hhh
:.'{1hh1MFh11{{
: (kq(..,1hhM1{{o{
::: 2-((($(('..h hh1M{::

70

:::::2::: :: ::: (((((('.,hhhh: :

:: : : ::: ::
::::: :2 ::
:::::: ::::::
::::::: :: :
::::::::::: :
:::::::: ::: ::
:::: :::: : :
:::::::::: : : :
:::::::::::2 : :: :

: ((( ($q{''h1hhM :
:: : (((((((('hh+h::
((((('oh++1hh:
q(((Mh++++h::
''(oh++hMhhhM
(((k((''{/'.{hhM
: 2k(k('({{h{'{h1
(((''{{'{h11M
: 2 'o{'{{{'{hh

80

:::::::::::::::: :': :q('1ho

:2::::::::::::: ::: : @2(({M


::: :::2::: ::: ::: : @ :

60

70

ABUNDANT by ARXINDA
Prohibida su venta

80

90

100

110

Page 4

:: ::::::: :: ::
: 2:::::::::::
::::: ::: :
:::::::::::::::
::: :::::::: :
::::::: :: :
::::::::

:
:
: ::

:

: :

@ B
@
@ @B[
@
BB

J

90

: :::::::: p


::: :
::::
::::
::: : :
: :::2
: ::
::::::
:::: :: ::

::::::
::: :: ::
::: ::
:: ::
:::
::::


:BB
BB
B@
@
@@

@
BF
v

100

::: :::: : : @@

::: : : :
::: :
: :
: :
: : ::: :
: ::::: : ::
::::::::: :::::
::: :::::: ::::: :
:::::::::::::::::::


:


:
:


: :

110

:::::::::::::::::::::::: :

:::::::::::::::::::::: : :
:::::::::::::::::::::::: : :::
: ::::::::: ::::::: : ::: :::
::::::::::::::::: : ::::::
::::::: ::::::::: ::::: :
::::::::::::::: :::::::: ::
:::::::: : ::::: ::
: :


:
:: :
:
: :
:

:
:

::
: :
: :::
:

::


120

0000099999[99KK\\\ C[ : : :

55556A666AA66AAAA77rrrr88000000009KKKK\Lbccb\C :
Y 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 0 0 0 9 f 4 9 4 4 z K 4 zzzz K 4 4 9 9 9 K K \ \ : : :
Y Y 5 5 d 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 r 8 0 0 0 9 f 4 4 4 z zz K K z z 4 4 z z z 4 4 4 4 9 9 K L K Z : :
Y Y Y 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 r 8 8 8 8 8 9 f 9 9 9 9 9 f 4 9 4 f f 9 4 9 9 9 9 9 4 K K L Izy :
YYY5Y5d56666AA6777r7A7rr880008800909994KKII~~LL 4e7Z ::
0 0 r r 8 8 0 0 f 4 9 4 K K K K 4 K K K K K z K K I I ~ ` ` ` ` ` L L ` ` ` ` ` ` ` zz e e 7 r Z : : : :
c c c c c c c c c ` ` ` L ` ` ` ` L z ` ` ~ ~ I z4 f e y * * y y y r 7 : : :
cccc``LLL``` `` ~~ ~II~KKKKKKK90088r7AA77777ryy7rZ ::::
````` ~~`~~ IIKKKK9988008rrrrrrr7AA66AAAArrr88r7*7r ::: :

130

`~LLL``~~ IKKKK49988rrr77A7AAAA7AAAAd677rrrrrrrrrr :::

I ~ ~ ~ ~zI I I I K K K K K 4 4 9 0 0 8 0 8 r r 8 8 8 8 8 r r 8 8 8 8 8 8 8 r r r r r o :
4444444444KKKK44449990000 0 000000 vMYhMr80K\
rrr7778888e09000900000000[[0000[Z6A5YYhhhhhYYYYYYA57r8~L
9[9900ZAA55Y55YY5555YYYY55Y55YYY555555555Y5YYYYYYY578000
LLLLLLLL~~IK9900007AAAAA6AA777A77AAAA66666dd6dddd55hhY7AAZZ
cccccc`LL~~IKK499990888r77777r8r77A77AA66666666d6A5hY5v:
cccccccLLL~~~KKK4999999008880888rrrr777AA6A666666AY5Mo:::o
cccccccLLLL~~~~KK44499908888088rrr88r777AAA6AAAAAAAY^o::::o
cccccccc``~~~~~K~K44900008880088rrr88rr7AAAAAAAA6YY55o:::::

140

cccccLLLLLL~b~~\KKIK4988008000008rrrrrrrZ A55YYhYhY5o::::::

CCCCCCCCC000[0000000000
99[[0[0[0[[ Zrrr Z A55
bLbb\\KKKKK490999998888rrrrrZ
ccccc``L~~~K444449f9f880888r808
cc ccccc`L~KKKKKKK44fe880888888
cccc``~~IKKKKKK4f0e00888888
cccccLL~~~~IKKKK4f0800088888
ccccc`LL~~IIIKKK4ff80088888
c c c c c ` L L ~ ~ K K I K K Kz0 f 0 0 0 8 8 8 8 8

0r 555^Mh
5vvvAAA6
77Z7r77777
rrrr87777Z
rrrrrrr7rZ
8rrrr8r7ZZ
88rrrrr7rZ
88rrrrrr7Z
888r8rrrrZ

hhhYYYYYY5
6A555555YY
AAA66dd655
AAAA6AAAAA
ZAAAAAA66
ZZAAAAA6
AAAAAA6
AAAA6
AAAA 5

vo::::::
:o::::::
o::::::
vo::::::
v::::oo:
vo:::ooo
voooooMM
vooooMMo
h,ooMMoM

150

c c c ` ` ` ` L L ~~ ~ ~ I K Kz4 f 0 8 0 8 8 8 8 8 8 8 8 r r r r 7 Z Z r r A o o M 1 h h 1 M M M o o o Y

cc cc````~~IIIIKIKKK9009088088
pppip\\\KKKKKKKK09[ 'o{oo:oo
Q3333QQQQQUUUTUTOTTTOOTRNN/hhhh
QQ333QQQQQUUUTTUTTTTSSTSNNN///h
QQ333QQQQQUUUTUUTTTTTTTSNNN///h
QQ333QQQQQUUUTTUTTTTTTSRNNN///h
QQ333QQQQQUUUTTUTTTTSTSNNN/NNN/
Q3333QQQQQPPTUTq.OOOOOONNNNMMo
cccc cLbb\\\KK[00000 r88

88888 :o
MMM1NN/hhh
h//h//hhh1
hhhh/hhhh1
hhhhhhhh1h
h////NN/11
////h/1MMo
oo@ Z
88r777ZZAA

MM1hhhh+++
hhhhhhh+++
hhhhhhh+++
hhhhhhhhhh
hhhhhhhhhh
//1111MvAZ
o: AA6AA
AAAAAAAAA
AAAAAAA6AA

hoMMooY5
hoMMMY5A
hoMY55AA
hhh5AA6
hhM6Y
YY ZA5YM
YAAA5YMM
Y66vYMMM
566MMMMM

160

cc LLLb~KIKK999000008888err777ZZAAAAAAA7A56vMMMMM

60

c cL`~
cL~~
cc cL~~
ccc``~
ccc`L`~~

zK K K 4 9 9 0 0 0 8 8 8 8 8 8 8 8
zz K z f f 9 8 8 0 0 0 8 8 8 8 8 8
zzz 4 f e e 8 8 8 8 8 8 8 8 8 r 8
zzz 4 4 f f e 8 8 8 8 8 8 8 8 r 8
I zzz 4 f f e e 8 8 8 8 8 8 8 8 8

70

ABUNDANT by ARXINDA
Prohibida su venta

80

rr77Z
rr8rrZZA
888rrZZ
888rZ
r8rrZ

90

AAAA6AAA5
AAA6AA76
AAAAAd
AAA665
AAA65

100

65hMMMMM
5M1MMMMM
Yh1MMMMM
YhMMMMMM
Y11MMMMM

110

Page 5

c c c ` ` ` ` ` zzz 4 4 f f f 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 r r r r r
c ` c ` ` L L ~ I zz 4 4 f f f 0 0 8 8 8 8 8 8 8 r r 8 r r r
c ` ` c ` L ` ~ I Kz4 4 | f f 0 0 0 8 8 8 8 8 r r Z
c c c c c c L L L L ~ ~ ~ Kz4 4 | f f 8 0 0 0 8 8 8 8 r 8 r r r

AA65
6A6d5
A6AA55
A6AAdY

M1MMMMMM
MhMMMMMM
YhMMMMMM
M1MMMMMM

170

cccLcc`LLL~~~IK44|ff0008888888rr AAA6d5M1MMMMMM

ccccLccc`L`~~~IK44|ee8000088088rrr
c c c c c c c c ` L L L ~ ` IzK 4 | e e 8 8 0 8 8 8 8 8 r r r
c c c c L c c c ` L L ~ ~ zzzz 4 f f e 8 0 0 8 8 8 8 r r r r
c c c c L c c c ` L L ~ Iz4 4 4 f f e 8 8 0 0 8 8 8 r r r r r r
c c c c L c c c L L ~ ~ I zz 4 z 4 f f f 8 8 8 0 8 8 8 r r 8 r r r
c c c c c c c c L L ~ ~ I zz 4 z 4 f f e 8 8 8 0 0 8 8 8 8 r r r
c c c c c c c c L L ~ I K zz 4 4 4 f f e 8 8 8 8 0 8 8 8 8 r r r r r
c c c c c c c c ` L ~ I z K zz 4 f f f f 0 0 8 8 8 8 8 8 8 r r r
c c c c c c c c ` L ~ K K K zz 4 f f 9 0 0 0 8 8 8 8 8 r r r
c c c c c c c ` L ~ K zzzz 4 4 f 0 0 0 8 8 8 8 r r

c c c c c c c ` L L ~ K zKz4 4 9 0 0 0 8 8 r r r
c c c c c c c ` L ~ ~ K z K zz 4 4 f 0 0 8 r r r
ccccccc``L~~IIIK4490800 0rrrr
c c c c c c c L ` L ~ ~ I K zz 4 4 9 0 0 0 0 r r r r
c c c c c c c L L L b ~ K K zz 4 4 9 0 0 0 0 8 8 r r
c c c c c c c L ` ~ b I IzKz4 4 9 0 0 0 0 8 r 7
c c c c c c c L L ~ b ~ I K K Kz4 4 9 0 0 r r 7
cccccccLL~b~IIKKK44908r7
c c c c c L L b b I I K K K Kz4 9 0 0 r 0 8 r 7


rr
rrZ :
rrr7rZ :.N
7r77rZ:ONN
7777r'N/NN
rrr.NNNNR
7r Nh/ONNN
Zr:/N.NON/
Zr:O.,,NRS
Zo:o{,NN

AA65dYMMMMMMMM
AA6ddYMMMMMMMM
AA6565h1MMMMM1
AAAd55h1MMMMMM
AAA655h1M1MM11
AAAA55hh111M11
AAAA655hh1111MM
A6AAA65hh11MM1M
AAA6MMN,,,FF:

180

:::22q...TTTTUUP

.OOTSSRNNN
RRRRNRSNSS
NNNSSSSOOO
NRNSSTOTOT
RRSSSTTTTT
RRSSSSOOOO
/NNSSNNNNN
SOTT.qONNN
NRSSOPqq.O

NSTTTTTU
SSSTTTTU
TOTOTTTP
TT.TTTTP
TTOTTTTU
OOOTTTTU
NOOOOTTT
NNNNNNNO
NNNSONNN

190

` cc c c L L b b ~ K K K Kz4 0 00 8 r 7 rZ Z : O O TT T S S S S R R N N/ N N / / / /

` c c c c L L b ~ ~ I K K K Kz4 0 0 0 8 r r r Z Z Z Z . . T T T T T T S S R N N / N / / / /
cccc cLL~~I~KKK44440008r7ZZ ZZ:..TTTTTTSSRRNN////
cccc cLLb~b~IKK44490r7rZB Z :.OTTTTSSSRRN/////
cccc cLLb~~~~KK4440000 rZB :.TTqqUUTTSSRRNNNN
`cccc cLLbb~~~IK444900rrZZB OTTPPQQQPPqTTTOO.
LccccccLLbb~~IKKK4490rrrrZZZ :SSSSTTT....OOONNN
LLccccLLLbbII~KKK44908rrrrZZZ NSSSRSSRNNN///hhh/
bLccccLLL~~I~~IKK49908 rrrZZ {SSSSRSSSSRRN//////
LLccccLLL~I~~K~KK49908rrrrrrZZ {NSSSSSSSTSSSSSRRRNN

200

LLcccccLb\~~~K~KK4f9080rrrrZ ORRRRSSSTTTTTTTTSSNNN

LLccLccb~KI\KKKKKK400rr7ZZ .RRSSSSSTTTTTTTTTTTSSN
biiLiLLb\KK\KKKKKK9000 :ooMM1NNSSTTTTTTTTTTTTTTTTSS
33pi\\KCC[k o.'qq':,,11/h+++/NOSTTTTTTTTUTTTTTTTTSS
QQQQQQQQQQQUUUUTTTSNNSONNNN//h+++++1NNSSTTTTTUUUUUTTTTTTTSS
UQQQQQQQQUQUUUTTTTSNNNNN///////h+hNNOTTTTTTUUQ3QPUTTTTTTTSR
UQQQQQQQQQQUUUTTTTTSNRNNNN//////h/OOTTTTTTTUQppQUTTTTTTTSR
UQQQQQQQQQQUUUTTTTTSNRNNNN///////STTTTTTTTUUQXWW3PTTTTTTSSR
UQQQQQQQQQUUUUTTTTSNNNNNNN/1//1hNSTTTTTTTTUUQ"pQPUTTTTTSSR
$QQQQQ$$$PUUPUq...,.,,,,:ooooMM1.TTTTTTTTTTUQ3pPUUTTTTTTTSR

210

iiiibi\\kkkCCC00[[ ( A5YMTTSTTTTTTTTUUUUUUTTTTTTTTSS

ccccLLLbbKKKKK000000 rAv55YOTTTTSSTTTTTTTTUTTTTTTTTTTSS
LccccccL~~KKKK4908008 rAov5Y.TTTTSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTS
LLccccLLb~KKKK9990008 7A@v55TTTSTSSSSTTSTTTTTTTTTTTTTTTS
LccccccLbbKKK94908008 7AovAvTTTTSSSRSSSSTTTTTTTTTTTSSSSS
LLccccLLbbKKK44f980088 7AvAAoTTTSSSSRRRSSSTTTTTTTTTSSSSSR
LccccccLb~KKK449900000 7A6AAoTTTSSSSRNNNNRSSTTTTSSSSSSSRR
cccccccLb~KKK449f80900 rAA66AoTTTTSSRRSRN/NRRSSSSSSRRRSSRR
cccccccbbb\KK494980000rZA666AoTTTTTTTSSONNRSSSSSSSSSSSSSSR
~LccccLbb\\KK49ff88000rrAA6A6AoTTTTTTUUUUUUTTTSSSSSSSSSSSSS

220

~LccLcLbbb\KK999080088rrAAAAA6AqTTTTUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTSS

00bLLbb~\\K
KKKK99
h x1 1 h M M h M M :
xx G 2 G k k G G G
A x \
A [CX
AA i
o \"
v:2 p
MMvFGkb
uuu:2kk
M,2i
G2GG \
\
k

i
i i
i i

K9999880808r77*77A55.TTTUUTTUUUUUUUTTTTTTTTSTTTT
00000rrrr7AA6655oooo:qqTTUTUUUUUUUUTTTTTTTTTTOTT
oooooo::oo::::::::[p2qTUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTSTTS
G k k k ---- k k k \ i i W k P q T U T U U U T T T T T T T T T T T T T S S S S S
XX XXXX W W2qqTTUUTTTTTTTTTTTTSTSSSTT
X X WWWWW XX WWW32qqTUTTTTTTTTSSSSSSSSSSSS
c W JJX XX X X-22qTTT TTTTTTSSSS SSSSSSSR
X XX W X-22qTT TSTTTSSSSS SSSSSSSR
X X XX WGG2qTTTTSSSSSSSSSSRRRRR

230

X XX XX XX X XG-qT TTSSSSSSSS SSRNNNNR


X
X

X X XX XXXXXX
W XXXX
X XX
WW WWWX XXX
XXXXXXWWWWW X
XXXX W
XX

XX X-2q TTTSSSSSSS
X X Xk2qTTTSSSSSS
XW -2qq.OOOSSR
X XX k1,qq...OOO
XWW ihh1o:q..OO
X WWW c\@hhh1,:,O
WWWWW \@hhhhh1
XX WWWXWWciG@@o
X WW XXWJ i\

SRNRRNRR
SNRNRRRN
SSNNNNNN
SNNNNNNN
ONNNNNNN
ONNNNNN1
1MM11111
ooouMuo:
CG

240

L iiii cc XXXXXX cii\Ck

iiiiiiiiiibbi cc ii XXXXX X
iibbibiibbbbbbbiLiiiiLii iii XX XXXXXXXXXXXX
biibbbbbbbbbbbbbbbbbbbiiii ii XX XXXXXX
"ibbbbbbbbbbbbbbbbbiiiii
""""""bbbbbbbbbbbbbiii"""i X

60

70

ABUNDANT by ARXINDA
Prohibida su venta

80

90

100

110

Page 6

:::::::::::::::::::::ooooooooooooooooooooooooooooooo

:::::::: ::::::::::oF:::ooo
::::::::::::::::::::::ooooo
::::::::::::::::::::::oooooo
: :: :::::::::::::::::oooooo
:::::::::::::::::::::ooooooo
:::::::::::::::::::ooooooo
::::::o:::::::::::ooooooo
::::::::::::::::::ooooooo
: :::::::::::o:::o:ooooo:o

oooooooooo oooooooooo o,ooooo


ooooooooooooooooooooo,ooooo
oooooooooo oooooooooo o,ooooo
ooouoooo:oooooooooooooooooo
ooooo,oooo oooooo:ooo ooooooo
ooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooo oo,,oooooo ooooooo
ooooooooouvuM,ooooooooooooo
oooooov8v@ vMooouooo ooooooo

10

::::::::::::::::ooooooovov8887A6vooooooooooooo

: : : : : : : : : : o : : : : o o o o : o o o 4 e 8 Iz8 8 | | e e e y 7 v o o o o o o o o o o o
: : : : : : : : : : : : : : : o o o : o o : @ 8 I I | e |z| y | | y e e e | 7 o v o o o o o o o o :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : F o o o o v 8 r | z| | f e 8 y | e I zy e * | e 7 o o o o o o o o o
: : : : : : : : : : : : : : : o : : : : : : v 4 e | | | e 7 7 7 7ze I zy e * y y 7 v B o o o o o o o o
::::::::::::::::::Fo::oov9o4|f ee6666Y||||ee*d76voouuooooo
:: ::::::::::::::::::oo vFo:v8ve|| e78dy5hI|4 eye*d5vvoo ooooooo
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : o : o : o v @ | 4 Ize 4 I f e e y | e y y * * d 6 v @ o o o o u o o o o
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : o : o 4 r 6 I I I | I IzI | | e e e | * * d 6 A : u u o o o o o o o o
: : : : : : : : : : : : : : : : : : F : o o v Z 8 | 8 z| I I I I Ize e e e y * y * v o , o o o o o o o o o

20

: : : : : : : : : : : : : : : : : : o F o o o v 9 I 6 8 | | z I zzz | 8 8 7 7 7 8 8 7 o o o o o o o o o o o o o

::::::::::::::o:::::oo
:: :::::::::::o:::::ooo
:::::::::::::::::::ooo
:: :::::::::::::::::ooo
::::Z8Z::::::::::oF:o:
:8 8rrZv8:::::o:ooo:o
9 zz e r 7 4 4 8 v : : : : : : : : o o o
9 ff||I||yA@:::o:::ooo
4 I IzI I | e y * A : : : : o o o o o :

F @ v v | | | fzI Iz| | e e * *
o Z 9 A 6 8 I I zz | zz | e | v v o
o 5 4 | 8 4 I | e |z4 7 v h o o o
oov785|87 8e8oMhooo
oovovvov8 y8ooMh,oo
ovZvZ8rv vvoooMhooo
ooovovvv oo,oouhuou
o:oooooooo oooooovvou
oo::ooooooFvrvov||55

Avuoooo,Mo
oooooMo,MM
oooooMoo,o
oooooooo,M
oooooooo,M
ooooMMooMM
ooooZ7vooM
7|7v8e7vuo
II658vu

ooooooo
MMMMooo
oMoMooM
MMMuooo
MMMMMMM
uMMv7
uove|e6
vo5ffe7
6u5e|ey

30

7 | II I I I e * 7 * A :: : F o : o o o o o: o o o o o o o o oA e e 7 6 | |z7 I e y 5 6 5 o o 75 A y e e y

7 | | I | zz e * * * : : : F : F o : o o
e z | zz f f * * * d A : : : : F o o : o :
7 zz| | | | * 6 * d 6 : : : : : F : o o :
|zI | e | e * * * A v : : o o : o : o o :
y z Ize y y * 7 A @ v o F M F F : : : o o
y y |z| y 6 5 Y v o h u M o : : : : : : :
e7yy775ho:MhMMF:::::o:
7Y66Yhhh:oMhhF::::::oo
hh Avvhho:FhhM:::::::::

:::ooooooo
o:oFoooooo
oo:oo:o6
oo:::Fo8e7
oF:oo:o7er
oo::::v67y
:o:::oov66
o::::::oA6
::oZ :Fv8

o7eeeey|Iy
vyeee**y78
57eey*5@6
7yyy*5hYY
7|eey*5686
68yeeeyyee
eyyeeeeeey
feyyeeeyyy
eeyeeyey*5

88yyre*AvY767ye|*
654||yyy5^ v667ye*
6 h | | y 6 * d xx M 6 6 6 6 * *
v 6 | e * e * d xx M v 6 5 d 7 6
4|47765d^^oo56666
8 | 7 7 y * dxY o o o M M u v v
y87dddddYvMoMoMMM
775d*655MoooMMoMM
YY5h66vooo ooMMMMM

40

h h B @ u h M M : u M M: : : : @ @ : : Z : Iz| A : @ 8 ye e e e e y 7 7 Y hh v h v v o o u o Mu M M M M M

h h M v F u h h 1 : @ @ @ : v A * y y 8 | z | Iz| A 7 6
+ + h 1 u M h h h : A @ 6 e e e y y | zz I I z | I | * y
h h h h h h h h 1 M v * y 6 y e e e 6 5 6 8 | e Iz| | | 6 e
hMM{hMhhMhYo**deeed5YYye|f|||y77
hhoMh{hhvZ5M***eeddY66|e|||||eyA
h1hhhMv@B@55***yy*****ee|||||**d
h1 hhhMvv@@@6**yyy***** *e|e||e*d5
1hh++uvuMMuyey****y****yyyyeydho
hh@hhhvvMhM667d*dd****d5*7*75hMo

y777eee7@ hMMhMMMMMM MuMM@@@


7vvovZA@vvhMhhMMhhhhhhMuu@B
6::oF:::ou huhhMMhhhh hhhMMvv
vov::o:ouhuMhh1hh1hh11hMv@
A65:::o:oohM1hh,hh:hh1hh1h@
Avoo::ooMhh,22 ::'.h+hhhhuB
oMMuM1hMhM h,k3(2(q.1 hhhhhMv
ohMhhhh+hhh1:,q$$q'{111hMuv
oMMMMhhhh: 2,(h$({.N 11hhMv@

50

1M@@@Fvvuhh566*ddd55566Y65hMhMMu,:oohuhM'(((oh1{{,'N1hhhh@v

hM@@@@@@FhhMhhY556AYhuhhhhhhhhhM
+hv@@@@@BuhhhhMhhhMMhhhhhhhhMuvu
hh M@@B@B2MMhhhh1hho:hh hhMhhhhh@B
:o:2:(''M111M1hhhhoohhMhhhhhhhhv
' kk3('.'{{'ohhhh Mhh hhhhhhhhhv
( ( q ( k p ' . q . . $ ' { h { x M 0 xx M h h h h h M h h h u
2 $ $ ( $ ( o N { . q P ' M h K K l 0 xxx h h h h h h h h h u
k Q Q $ $ { M u 1 { { { N h M 0 l * A ^xh h h h h h M h ' M
($ $$'{h1M1{M1ho l0 hh hhhh1M,,$

u::Fh:($q {{(,,,o((' q1hhhhv


@@o@MM:(q{hN'21'(q(o1h+hhMv
BB@Mvhh{q{ M'1h{(q(', hhh+h++
B B @ u h M q ' { { . N 1 , ' ' { 1 h h h h h xx ^
[ [ [ [ v M M { { { ' o { q q 1 h + + h oxh * l *x
v [ [ [ @ M N N { M h 1 h , 1 h + h h h M l l l l *x
F @ @ @ v M M { { 1 h h h h , M M h A A A l l l 0xh
M u M v @ M h h h h M F F M M h M M o 0 l l l l A hx
: M u v F h M h h h h h M M M u u M h h 0 z * 0 l * K 60

'$((.{{.{hMhhM{ ohhh+h1hM{,$('(MMMhhMh++hhhhMMuuMMAll*0*`

M ( $ . N . . ' { h M { { / N M h 1 h + + + + h 1 1 1 M o 2 : M , h h h h h M + h + h h h M h h 1 M M * zz l * l l z
M(.NN{N'NN{{111NNhh+h++11,,:2::u hhhMhhhh+hhvBBhhhhh5lll0*0l
{o1h/.q{{NMMM{qqN1+hhh1,:FF2::M hhhhMhhhhv@ZBuhhhhhhMhMh{M0
1 1 11 ' q Q ( { { . , N' { q P O 1 + + , -2 $ : 2 2 M , , 2 -2 2 1 h h h h u B [ @ @ M h h M u u @v M h h h h
h h o( Q Q Q ( ' . . { ' { N : , N N + + , $ ' $ : F : h h 1 G -: , h h h v h B [ B B @ h h h M B B BB B u h h h
h1 M$Q$q''....'hh1N{hh1 qq:1hh1MM2 Fo1h hGMG[ @@vhhhhh@ BBBBh1h
{'kk$'(q..{.{{h1,NNN11.$(hhh1,hh hkMC BvGGZ@@vhMhMMv[B@vhh+
{ o ( ( ( ( ( ( ( ' N { M 1 h q q , N { N , , 1 h h [ [ B h h h M C C B B B v v v M u h M @ u F F v hxh A
: 2 ( ( ( ( { h M : F 2 Q ( N { 1 h h M h + v B [ [ C @ 1 C X 2 : v v @ v v v v M h M v v M h h z K z 70
:
2:
F@
:@
@
::
uM
uM
:


C[

:(('N1MMo1hMP$qqMMM
@(''h:hMhh$Q$P2hhM
@@BBB 1Mhhhh,22P,hhM
BBBB@@MMMhh2hh1,hhMJ
FF@vMhhMhhhoG:hk3
MuFvvvFuoM:XXJJik: "
vv@uhMv 3kpGkXJ
M@B M,-J J33k JJ
ovv: k JJi CG\ k3kX
i iJi X Bv -pp
B k W p C k --i C
B B J i B @ k--3 u u
CiWiipkkGG22uu

120

130

ABUNDANT by ARXINDA
Prohibida su venta

MMM+M@B[M
MGJhhhhvv3
hMCM1+h11u
\M:Ghhh1,
p ,G3Xi
Wk X3
iJi XW p
XiJXJ
\JJX33
XiiiJJ33
i\ii3k
GGFiipi C
M1h: ii9

140

Jiik -$M
CJ(kkh
,hG: [[kkM
"\ k-h
i3 k-M
kk kG2
kkXXJ::
kkJiGhMhh
3k 3G:o
3i kiJ
kk3pJJXiJ
XJJJJJiCi
9iJJCCC

150

vvvvvhhhFF
vuvvu+hhhM
MuuMh+hhhh
huuh+hhhh
huh+hhhhho
Mhhhhhhhhh
hhhhhhhhhh
hhhMhhhhhh
MhGGhhF++h
@Mkk +++
@ kk-hhh
C kkkMi
[[[[kkkG C

160

Mh ^ lzl l
M 5 ~ l ~z*
Mhrl **
l r r Azf
K0AKlK`
h xx A ` l z
h xx A l K ~
h h h xz l f
hhhhhh^
+ h h h h h h 80
hu2u+hh
2 \ +1h
G hMhh

170

Page 7

\k
JJ
Ci
\W
C[

kX\X piX kkG22:MM hhh1i9


k J J 3 k k k k 3 k -- 2 , h 1 G i -i i i 9 9
CWkG-:i 3kkk:,Mh: JXJiC 9B
JJ k- k3kk2MMMu JJi kB1
JJ J i 3 3 3-2 k 2 M h h h 3 JX i k @ @ J
i G 3 k k G k kG v v F M h h M G i- C [ B
kk-B2 3 @ vuvhhhh hMJiCu

9 [ @ C C [ [ [ [ k k - B [ k --- M F
9[ \CC C 9[[[[[ [C GGk-2@
@XJ Gk 8[[[[[\C[ G[ k2
:3JikC[90[[[[[CGkkkG ::
JiXi\CCC9CCkkGG@GGGGGk :oM
XJi3CBG CC G@uvGk G 2@uh
C\\\BvBCCk GBMMk:uh+

90

JXBuMhFk:XCGMhhh Xii iJ\[GMhGCCkG2Gv:2 :h+

B
@@
@v
vu
uu
uu
vv
F

JCMhhhhhhGJJiXCMuh
vuvvhhhhhhhMkXCCuvM
uuMhhhhhhhMM G
uMhhhhhhhhoJiiWW
hhhhh1hhv: "XJikpX
MhhhhhMv kJX piJ
uvvvuu: p\W Xpk
vv : k \k
2 @o\p

hWXiikJ
1i\\kG
kiiC[[B@
W\CC[Gv
iC\\iCiB
ib JJJi0
iccJJJWCCb
kJi\\C\
pC8

JCvhh\
i BBhMMMXi
BvuM:MuMk\
@p322FGC
[JJ -kkvv
80CG-Gk:Mu
[8 GG22Mh
[ G222Fu
G-G2Gv@B

CkGG2B2
kG2:uh2
Gk2Mhhh11
kGG2Mhhhhh
:1,hhhhhh
B hhh++hh+
BvMhh1hhhh
uhhhhhhhhh
Bh+hhhhhhh

:,:M+
::uMMMh
uohhhvv
hMh1hhM
hh:,hhu
hh1h+uu
hhhhhMu
hhhhMhu
hhhhhMM

100

AAY^YXJi\i98G2G:MBMMhhhhhhhhhhhhhh1hhh

0efeddY:\
9 z4zf e * d Y h h
B \ I zz f e d 5 Y Y 5 5
B L zz e * d A i
b ze* A : : : : X
2 : C L ze * A : : : : :
: : @ L ze * d : : : : :
: [ zf * * : : : : : : : :
: : ze * A : : : : : : : : :

p\\8 G G-kG G-kXJJXiCC CiJXJJp


iXC ikG 0[0k\\\0 [kk[[
i J J i i J X k -- 5 Y h h h h h h h h h ^ ^ ^ h h h ^ ^ h h h h
JXXi M3ipk [Adrddddd*****y**********
X \ : o M C k [ r d * * * y y * f e yzy e e y y y y y y y y y y
\ 3 X C G B rx7 * * y e y y 0zf f e y e f e * f y y y y y y
k : " p h h ^ d * y y y * * y e I Izfz 4zf e e e e y e
: : : : : M h 5 * y y e ze e yzI I I I I I ze e e f e e
: : X J X : : : : : h 5 * y y f z I z f f f I I I z f f f zz f

110

: : : K I z * * : : : : : : : : : : : : i : : : : : h 5 * e y f f z I I I I I I I I I zzzzz

:
:


::
:
::
::
::

: : : zf * 6 : : : : : : : : : :
: : : ze * A : : : : : : : :
: : ze * A : : : : : : : : : o
: : : zz e * A : : : : : : : : : : :
: : : zz e * A : : : : : : : : : : :
: : Z zz e * A : : : : : : : :
: : Izf * A : : : : : : : :
: : : zf e * A : : : : : : : : :
: 4ff*6 ::::::::::

:::k::::
::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::
:::::::::
:::::::: G
::::::: k
:::: : CCC

: lll9KIL
: C\\\biW
: CC\\bWi
:GkCC
2B k
ki\C\
JJX\W\X
iXWXXXXX
C\XW\i\

~III I I
JWbiccccii
WJXJJXi
k k k
C
\\
p\JJ
\ piJW
\X

IzI I I Iz
icbii\i
iiiiiii
Ckkkkkk
C CkC
i
WW
JipWW
i J J J J J J 120

: :: 0ffy* :::::::::::: CCC Xi \C CC XJJJJJ

:
:

:

:

:
::

: fzy * : : : : : : : : :
::::rffe*A ::::::::
:: fff*A: :::::::
:::: fff** ::::: k
:::: 8ffy*r:::: X
::: rffe*r [iXW
: : : Z | fzd y 3 i W
::: BeffddAqUQ3X"
::::: 8ef*dA2PPQ33Q

: C CC
CCC
\iCC
\\
XJWiWW
WJJWWJJJJJ
Xp3QkXJJJJ
3QQQ$JJJJ
3iJpJJJJJ

iiiWWX
WWJi\iJ
iJJ Ji\\
XJJXJJWXp3
JJJJJXpQQQ
JJJWpQQ333
JJX3333333
Jpp3ppppp
p333ppppp

X CC
Ji
kqONN/N12
QQPqNNNq.N
QQQQqNNNOO
33QQQPPUOO
33QQQQQUqq
333QQUPOO$
333QQNNNN

JJJJJ
XJJJJ
CXJJJ
N.JJ
ON:3W
ON:8eee
qN6eeef
AeI4ee
KeyI 4

130

: : : : : : : Z e f y xx Q Q Q Q 3 3 Q J J J J J J J J " p 3 3 3 p 3 p p p p p p p 3 Q q N O . I zz 8 f 8 (


[
c
Kc
[

A
o
M

: : : : : e f e dx2 Q Q Q Q Q Q X J J J J J J J J 3
:: :: rff*^$QQQQPpJJJJJJJJp3
::: rff*:QQQQQQJJJJJJJJXppp
C::::::7efA3333QQJJJJJJJJ"pp3
:::::7yf03333QQJJJ JJJJJXppp3
9 :::Zyek33Q3QQpJJJJJJJpppp3
0::: Zyyk33QQUQJJJJJJJppppp
Z0 :::Zyr333QPU3JJJ JJJXpppppQ
Z::::Ay QPQQQQpJJJJJJppppp3

333333ppX pJJp3$3XJ f| I Q
3 3 3 3 3 p p p J W X p p W J J J J J ze 4 C $
33333pp3W 3JJJJJJJ 44IkQ
3 Q 3 3 3 3 3 p p p p 3 3 J J J J J J J ` Izk $
QQQ3QQ33p3 33QJJJ"X c f $
3QQ3QQ3pp3333JJ3UQPPqb |9k
p3333QQQp3Q$"J"QQQPQQ. ff
$Q Q 3 3 Q Q Q Q $-i c c c \ k $ Q U PT L I f 4
q P T P P q q q C z $ Q P C z 140

M ZrA@:::A*(Q3p3QQpJJJJJJpppp33X3p22 [IIL 4L I [P$QGKKK4

o5
o5
o5
oY
oY
M5
M5
Y6
Y6

ZZAo:::AA$QX WW$3JJJ
rZZv:::dA$pWWWWJWJJJ
rZroo::5*cL\4L\pXJJ
Z Z Z o o : : 5 * 4 zIz4z4 3 J J
Z 6 M o : o v 7 | f zz I zz k J J
Z A M o o o o d | I 9 4 Iz4 3 J J J
r r 5 M o o o v d zz 4 9 4 z 3 X J J
Z r Y o o o o v Az 4zI I 4 k k 3 J J
Z o M o o o o : I I z p 3 $ J J

JJJppppQ$
JJXppppQ3
JJXpppp3Pp
JJppp3QqX
JJWpppQP$J
JJWpp3PPJ
JJp3Pq3JJ
JJ3Pq3JJ
JJ$qpJJJL

JJJJcI I L
J J J I zL L
J J J c I zI
J J J LzI ` L c J
JJJc Ic
JJJcXcc ``
J c ` L L Iz~
c`L L |e p
~ K L z4 4 \ p

II I II Kq
I I I zI K U
L I zz z ' U
W W ` IzI I 0 T Q
c L z0 q P Q
z4 [ k $ Q Q Q
K [ --Q Q Q Q U T
33QQ$$3p
3QPTpJJJJW

$QQ$QPP
QQQQQQU
QQQQQPU
QQQPPPQ
QQQQPPP
PQQQPPP
TTUPPPP
3PUTUqW W Q q G c 150

5 A Zh o o o o o o : L I I 4 K-k J J JJ - J J J c LL I L z8 I 3 $q Q W W J J J J WW i i b c

6A
A6
AY
YM
hM
MM
MM
uM
uo

5hoooooooi II4kJJJ
hooooooookc II4$JJJ
Mooouoooo c I9QpJJJ
MooMooooo:cK[$JJJ
uMMMooouoo"cpJJJJ
MMooMooooo WJJJJ
MMMoMMooookXX WWJJJ
MMuMoMMoooG WWJJW
MMMMuMMMMM,P3pWWWJJ

JJpJJJ `` LI~ 4I 3pXJWJWJJWW


J J J J J J J c z` L I L L \ i i W W J W J W i
J J J J J J J c z L z\ c X W W W W J W c I K I
J J J J J J J L I I ` zI W W W W J W W c I I 9 4
J J J J J J c I L L K c J W W W W W I zz f 9 Z K
JJJJJJc I bbcWJ WW c II499bcc
W J J J J J J c c J W W W W W c ` L L zf 4 \ X X c c
W J J J J J J J J W W W W W W W c ` L z4 K c W X X X
WJJJWJJJJW WWWWXWc 4K XXWXXX

WW XXc
ILXbbX
I zz I I 4 b
4 f f 9zf \
IK998
XXib
XX
XXii
ii

160

M M MM M o M M M M M 1 Nq Q 3 p X W W J W WW J J W W W W J W XW W W W c L Iz\ W X X X X X c p3 " i i

MM
MM
MM
MM
MM

MMMMMMMMM11$p333WWWW
MMMMMMMMMM1 pQQWWW
MMMMMMMMM11GiQQp WW
MMMMMMMMM11uQQ3W W
MMMMMMMMM111"Q3QX X

120

130

ABUNDANT by ARXINDA
Prohibida su venta

WWJWWWWWWW
WWWWWW WWW
WWWWWWWWWW
WWWWWWWWWW
WWWW WWWW

140

X X X W c ` zI \ W W W W X X p 3
W W W W c ` z4 L c X W W W 3 Q Q
XXW cL 4IL KbWWX3QP3
WXW ` fI IKWWW"$Q3
W W W Lzf | I zK X X p Q $

150

160

Qq$""ii
$3"i"3k
""ip$P
3k3p3Q
kqqkpQ

170

Page 8

MM MMMMMMMMM11133Q3Qc WWWXXWW X
MMMMMMMMMMM11MqQQQQiXXWWWXWXX
MM MMMMMMMMMMMMNPPQQi WWWXX
MMMMMMMMMMMMMh1UPQ$ W c

W X Lz4z9 K X X X p Q P p $ P q i \
X L 4I4I XWXX33P3i3$POii
Xc 4IIK WWWWWQQPQ $PqTqi3
` 4II4WXW X"QQQPQTT3pP

170

MMMMMMMMMMMMMh1qUQkiXWXWXX XL z LLcccc"QQP.P3ip$

MMMMMMMMMMMMMM1,PQ3biXXXX
MM M1MMMMMMMM MM11qQ-iic cXXXX
1MMMMMMMMMMMMMM1Tq$\bcccXXXc
MM MMMMMMMMMMMMMM.UPkic cccXcLb
M1MMMMMMMMMMMMMMNUPkiccccbcL I
M M M M M M M M M M M M M M M M N U P k L c c c c b c L zI
MMMMMMMMMMMMMMMMM.P$iiicicLL II
MM MMMMMMMMMMMMMMM,U$i biiiLL I4
, : @ : u u o M M M M M M M M M M , q P P p i b i b L L zf
Q3

PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
P$
q$
NN
NN

L ~ 4 I 4 4 zz z I ~ \ K 4 9 K K K
L 9 c b L b b I I I I zz 4 e f f f f 4
L 4 W pp XXXiii\\\\\\
cXc I4 k3$3XXXX iiiiii\
L c Iz4 X 3 Q $ $ $ k X X X i i i i i p $
I ` IzIz| c 3 k i 2 q 2 3 X i i i i i 3 I Izf 4zf L X p $ k P q p i i i i i \ k $ $
4 4 f zz f f L X p 2 $ q q 3 i i i $ P q
b L I 4 z z f \ X 2 P Q 2 3 i i b \ 2 O 180
J X 3 : M o oo M M o o . Q P P pi i b b L L Lzf bi i b 4 | f K i C [2 3 p " i\ i i \-q
XX3Q$$$P :,ooooOPQU PiibiibL f f4biKfe8C CF iib\-P2
p"" pQ $P TT T qq oo oo .UUU $i ib iLLb z|| bi Lff 9[ \ CFi i ii i iii i3 33
3p33$PPTTTTT,ooo{UTTqiLbbbLLII f|biiIf4CG[biiii\\\\\
Q3 3 Q $ P U T T T TT N , : 2-q q T -i i i L L i i b K 4\ b i i i L 4 4 C CG [ I 4 4 4 4 4 I 4f 4 4 4 4 4
QQQ$PqTTTOO/NqPqqNO..2iLbbbLbb Liiiii"i9CGF2i32q. iiC\
QQQPPTTONNNNNNNNNNNN ,..iLLiii iiiiiiii\ [GFG3Q$pp [CikqP
Q$P.ON//NON//NRNNNNNN,::iiLiiL ii\Ciiiii GGFGQq3i[[\\i$.
NNN1,,,NN/ hh/NOOOOOO NNO:,iiii i\C[GGi\i GCB2-P-i B[pk 3.
O O N N N / N / / 1 h h N O o o o : : . O N N N , , i \ i b i C C [ B G C G G G C B G F i " C - k \ 2 190

/ / // N / N N N / h h hh , o o o o o o : 2O N N 1 , k i i i i C C C C C G G G B @ F X X Gp k Q--q

// NNNNNNN/hhh,uooooooo 2ON/N,"ii
/ / /N N N / / / / h / 1o o u o o o o o : -2 N / 1 1-i p
// /NN//NNN/N,ooooMoooo :GG,h/N13p
NO ONNNNNNN/N oooouMoooo :G-2h/1Nkp
.O .OOONNNNNNooooooMooo oGG,h/12p
NN NOSNNNN//N oooooMoooo o:-21/1Np
/ / / / / N / N / N N N o o o o o o o o o u o : -- N N h N 3
NNNNNNNNNNR/ooooouMuooo:G2.N/Nk
NN NNNNNNNNN/1oooo,oooo oo:GG.NNN2

ii[CGGGGF GCBFuGi X 2 pQ$2q


iiC[CGGFFM M2B@BGGi B:Ci3-k
piC[BC\\GF MMFF@BBG BF:Cppp
piCGBCpi3CCBMM@@BB@CB@F \pp
pp BG@iik C CuF@@BvB G@@@ pp
pp3GuG [B\CCGB@B@@FG@BFkpp
pp3CBMuGF kiGGGCCBFF MF@F2p
pppiCGBvFFpCBGGCBvuMBBF3
ppppp C[BC pi\iBBGGGF vMMFF3

200

NN NNNNNNNNNNN,:::::o:: ::: GqNNNO qPPkpppiip $Qk-FFBFB FuMFFk

SS OONNNNNNNNNN.::::oo: ::oGG.SN/N
SSSNNNNNNNNNNNN::::::::::.SN/N
SS SNNNNNNNNNNNNN:::::: :o::q.SN/N
RNNNNSNNNNNNSNNN,:::::,:::qOON11
RR SNSSNNNNNNOSONN.:::: ::::.OTN1h
RRSRNNNNNNNNNNOSON:::::o:.O.SN1Y
RN RSRRRNNNhh/NSSOOO:,: :F:O.TN,h5
RRRRRNN/N//hh/NOOSN.::::.TTNNMM6
RN NRNNN///hhhh/NOONO:: :.TQN/M1:

O.:rpppip $QQQQ2FGFB GuMMuvC


qo7e*0ppipQQ2k$PPFFFFvMMuuG
qA *e ed pp p 3Q-ii pQ ,B B FFM MM hF
@y*ye*rppi3$$pipp3GBBFMMMMM
yfe*e*83pp p33p3QQQQ2 FM1MuMM
*|ey*yy0pppp3QQ.TTT,MMMuMM
*|eyyey*7[ ppp$QP$p3 P,MMMMu
6yyyeeeye*pp$QQpX p$P,uvvB
8yee|eeeed C3i3Q$$X3 $QP:4e|

210

RNNNN//////hhh//NNNN.:.qUT/1MM 8eyyfeeye7ppi$PPXp3Q-499

RN N/////////hh///N1NO: OQUN1MM
SN/////////////N//N1NOT.NNM1:
SR//////////////N/N1NOON/Mh,::
SR //////////////N////N NN11,:::
RN////////NNN//NN/1/NN//1,:::::
N/ ////////NNNNNNNN1NNh /1,:o::::
NNNNNNNNNRNNNNNNSN1NNh1,:o,:,,::
RR RNNNNRRSSSSSSSSNNN/h ,:,o:,o::F
SSSSSSSSSSSSTTSSSNNNN1,,::F:::::

e**yye*8K ppiiiiXX p$$QQii


A7yy*yef[ipXQQUQ3pp
G [ | | 8 e | | 8 i i X -Q T T 3 p Q
G feeye| |8\i"i X 3QQQQPQ
G[ee79fe0iiiXX3QQQQ$
G2 [[C pp"XX 333pi
22GkCC 333p""iii
222Gkk 33ppi """i
:222G 33ppiX"i"i

220

SSSSSTSSSTTTTSSSNNNNN,,::::::::2F::2222Gk 333piip"i

TSTTTTTSSSTSSSSNNNNNO:::::222:::
TS TTTTOSOSSSSSNNNNNN.2 2222222222
TTSTTTOOSSSSSNNNNNNN222222222222
TT TSSSSSSSSSNNNNNONO22 2222222222
SSSNSSSSSNNNNNNNNNN2222222222222
SS SSSSSNNRRNNSNNN/N222 2222222222
RRRSSSSSNNNNONNN/h22222222222222
RR RRSRNSNSSNNN/hh,2222 2222222222
RRRRRRNNNNNNN/h/N222222222222222
RR

NN
NN
NN
NN
N1
11
11
::

2F:,MFFFGG
22:,,,FMuv
222ovvFFvv
222 A7r88
2222 d*eef
22222,hYdy
2222222ooo
2222:2222
222F22-Gki
R R N N N N N N N / h h h N q 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2--k i
RNNNNNNN/h +/NF222222 2222222222 222G-3XW
NNNNNN//hh /N:222222: F222222PPP 22G-pX
NN N N N / h h / N O : 2 2 2 2 , 1 1 1 1 1 : 2 2 2 2 2 2- G-
N N / h h / 1 N O : 2 2 2 : , M h h h 1 M , 2 2 2 2 -- G - i
1 1 1 1 1 1 N : 2 2 2 2 2 2 F M 1 1 h 1 F 2 2 2 -2 -- k W W W W
1 1 1 N , : : 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 : , 2 2 2 ---- k p W W W W W W W W W W W
1 , : 2 2 : : 2 2 2 2 2 2 2 2 2 P P 2--3 p X W W W W W W W W W W
: G G 2 2 2 2 2 2 2 G G --- 3 p X W W W W W W W
B[GB G-k333p X WW WW

k 33i
vv@[[[C
v@@ZZB[CCC
7@@BBBB[[[
fff44484[C
e e | f f zzzz I
65d*yeeeee
C[ @ r
X WWXi\\


WJJ
WWJJW
WWJWW
WWWW
WWWWWWWWWW
WWWWWW WW
WWW
W X

"""ii
333p3
CCCC[G
[[C[ZB
4[
III4444
eff||||
7AA7777
CCkGG
i
JJJW

cccc


W
XX

230

240

CkkkCCC C[[[ X X XX

cC[CC\i
XX X X XXX WWWWW
X XXXXXXX X X WWW
cccc
XXX ccccc

120

130

ABUNDANT by ARXINDA
Prohibida su venta

140

X X
X XX
XXXXX
XXX iiii i
Xiiiii ii i c

150

160

170

Page 9

oooooooooooooooooMMMuMooooMMMM11hhM1MMhM1111h1111111111M1hh

oooo:ooooo,oooo,ooMMooooooMMMM11hhhh1hM111hh11hhh1h11h1Mh1h
ooooo,oooooooo,,oMMMoooMMMMMMMMMM1h111hh11hh11hhhhhh1MM111h
,o,oooooooooooo,,MMMMMMMMMMMMMMMMM11hhh11hhhhhh1hhh11M1M11M
ooooooooooooooooMoMMooMMMMMMMMM11hMhhh11h11h1h1hh11111M1111
oooo,oo,oooooooo,MMMMMMMMMMMMMMM1MM111h11h11M111hh1MMMM111M
oooooooooooooooo,MMMMMMMMMMMMMMh1MMh1111hh111h1h111111M1h11
oooooooooooooooooMMMMMMMMMMMMMMMMMMh1111h11111111h1h111hhhh
ooooooooooooouuoooMMMMMMMMMMMMMMMMMhh1111hh11hhhhh1111hh111
oooooooooooooooooooMMMMMMMMuMMMMMMMM111h1h1h11Mh111111hhh1h

10

ooMoooooo,ooooooooooMMMMMMMMMMMMMMMM1MM1M11M11h1111h111h1h1

ooooooooo,,oooooMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM111h11M1111111111hh
oooMoooMoooooMoooMMMoMMMMMMMMMMMMMMMM111hh1111h1111h111h1h1
ooo,MooooooooMooooMMMMoMMMMMMMMMMMMM111hhhh1h111111111M1h11
ooooo,ooooooooMMMoMMMMMMMMMMMMMMMMMM111h1h11111111hh1111hh1
ooooooooooooooooMMMMMMuMMMMMMMMMMMMM1h11h11hh1h111hh1MMM11h
oooMooooooooMooooMoMooMMMMMMMMMMM11111h1h1h111h111hhh11hhh1
oo,ooooooououoMuMooMuMMMMMMMMM1M1111hh11h111111111hhhh11M11
oo,oooooooMMooMMooMoMMMMMMMMMMMM1MM111M1h1111111111hhhhhhh1
ooooooooooMooMMoMMMMMMMMMM1MMM1MhM1MM11hhhh1111111h1hhh1hh1

20

oooooooooMoMuMMMooMMMMMMMMMMM11111M1111hhh1111111hhhhh1h111

ooo
Moo
ouM
,Mo
vvo
Zvv
y78
e|e
d7e

oMoooM,MoMoooMMMMMMM
oooouoMMuoMMMMMMMMMM
oouoMMMMMMMMMMMMMMMM
ouuMoMoooMMMMMMMMMMM
v688vMoMM,MMMMMMMMM
||y|yrMMMMMMMMMMMMMM
6|ey*765MMMMMM,MMMMM
yyy**66655MMMMMMMMMM
*75d666d86YhMMMMM1h1

MMMMMMM111
MMMMMM1111
MMMMM11M11
MM:'o1M111
M1oM:-11
MM11MMG:M1
MMM1ooMMo1
M1MMGko:o
hMMMMoM:

1MM1111h11
11111111M1
111hhhhhM1
1M11hh111M
1:1hh1hh58
Mo1hhhhM67
1111hMYh67
'M1Nhh5Y66
:1,.1MvhYd

11111h1hhhhhhhhh
h111h111hh1hhhhh
111111MM11hhhhhh
M1h11M111hhhhhhh
5h11M1111hh1hhhh
5hM5MM11hhhhhhhh
55Y5Yh111hhhhhhh
6665Yhhh11hhhhhh
7665^YYY11hhhhhh

30

y7yd5YY5de7e66YM{{,M1hhhM''':MM:':1NNhNM{M57*55555Y1hhhhhhh

y 7 * * 6 | 7 v 6 d y d * * 6x. { N 1 M M 1
y*|f7847|fdd***d{1h1hMM
6 6 I z| y e | | | | * * * * d h h h h h h M
6 7 | |z| | y | | y * * * * 5 h h h h h h h
7 7 y | | | | e e y y * * * * dxY M 1 { M M
57fe877ee****dddd5hhMoM
ov8r555y**77*dddYMhhh1M
MMMMMhY5d76ddddYhhYh11M
M M M M h M M M Y h Y x x xx M h h h h 1 h M

1:$('q(q'
hM'''q((.
MMMM{'{{{
,{M{{{{NN+
{'.{{{q(oh
M{.{N,:{Nq
MMMMM1NhM,
MMYM{{NN1h
Y68o{{hh1h

{M/NhhNqoh
{.{h{{hhhh
N{.{{{Nh1h
+1{NNNh{1h
h1N,11hhhh
1qq'1M1hhh
+1qN/1{'hh
+h1{''{'hh
h1{{''{{hh

55d555d5hhhhhhhh
h^YY55d5Yhhhhhhh
hhhY5Y5Y6YYYhhhh
hhYhhhhY5d56Yhhh
hhYYhhhh56655Mhh
hhY5YYhhY5555Yhh
hhhYh5y5hh5A55hY
hhhhh5yy6677d5YY
hhhh566yy766d5Yh

40

M M M M Y M M h M M 1 1 M M h Y h h h Y 8 e y | y *xM 1 h 1 h h { { { h { N h h h + h h Y d A 7 7 6 5 7 7 d d Y h

vMMuhM1hhh1MM1h8A5857|e|y**d6hh1hh,{hhhhhhh+hhY5d566dd55hhh
BBvMhhhhhhhMM1hB55|yyyy*****6hhh1hh11hhhh+hhhhY555dddYYhhhh
@ G [ @ M 1 h h h + h 1 M M v M 9 5z| y * y * * * * * d 6 Y h h h h + h h h Y 5 h h + + h h Y Y Y 5 Y Y Y Y h h h h
B [ v M h h + h h h 1 1 M h 4 Y zz y e * d e e d 6 * y * 5 7 h + + h h Y d d 5 Y Y h + h h h M Y Y h h h h h h h
@B[[@vYh+++hhhhv7Yee*yede6Y5d**yfhhhY^dd5^d5YhhhhhhhhMhh1hh
B@BGBBYYhhhhhhhM55y|y||76hhh5dd7y75h5dd5^^^5765hhhhhhhhhhhh
B @ v @ @ B @ h h h h h h h h h h Y d | | z | d d Y h h h 5 d e | e y 5 d d d xx ^ h d d 6 Y h h h h h h h h h h h +
v@@vvBM1hhhhMMuMhY5y*eddd55556de*yyyd*ddd^h55dd5Y55hhhhh1hh
v v @ @ @ @ M h + h h @ v u M h h h Y y 7 v v 5 Yxd d d y * y e y e y y * d d d Y h h Y * * d y y * 6 Y M h h h h 1

50

vv@@@MhhhB[BvuuMhhh5YhhvY5ddd*dddyyy6dddd5^hhhd*e|ee6YYh111

vvvvuhhhu[[v@vuM1hhhhhhuv5dddddd**dhhhYddd5hhhhyy|ee7hYYMMM
u h h h h h h + F [ [ v @ u v v 1 h h h h + h h ^x5 d d * d y y * * d Y h Y * 6 d d d 5 5 5 6 y y y e y 5 5 6 M M 1
hh1hhhh+h[B@vuvvh++hhhhhhhh^*d**ydd5hhYdddd*dddyy**e*d765uh
h h ^ ^ xxx h h u @ B v v v h h h + h h A x x ^ h h h Y 8 5 Y Y 5 h + + h h ^ * * * * d d d * y * * * * d A 5 M M h
* x r * * * * x h h M u M h h h h + + h x A * xx ^ h h h h + + h + h + + h + h d 5 d d d d * * * d d d d d 6 M M M h
x x x xx * * f * x x h h h h h + + h * * e * * x ^ h h h h h h + + + + + + h h h h Y d d d * * d d d d d 5 M M h h
hxh hxl * * e e d h h h h M h M h h * *x *xh h ^ h h h h r xh + + h h h h h h h 5 * d 7 6 d 6 * 6 5 M M h h h
+ ^ o M ^ l * A e * * d ^ h M M h h M h hxh ^ h d d ^ hx* xh + + h h h h h h h h 5 v h 5 5 Y 6 5 Y M h h h h
l 0 l 0 0 0 l r * xxx h h h M h u M M A A h ^ 0 0 xxx h ^ x * x ^ h h h h h h M M h h h h h h M h Y Y Y h h h h h

60

~ 0 z l f l xxxxx h h + h M M u h h r * 0 x h x * 0 r r l * r x ^ h ^ h 1 M M h M M h h o 1 o o o M M M 1 h h h 1

l K 0 0 * r x h ^ ^ h h h + h h M h h h h xx x h x * e l l l l r x h h h h h M M M h M F 1 : : : : , h h M , , , : o
l l * l * h h h h h h h x x A h o xxx h h h h h ^ * * A * * l * r x h h h h M M u h h F : o o : : o o o o 2
l 0 A xh h h h h + hxe 0 l r l l 0 A h h h h M h ^xhx* * * xh h h + h M u u M h h , u M -- : : : - 3 k k
M h h h h h h h h + h e * * 0 * l xx h h h * l 0 * x ^ h ^ xx * * x h h h h h M M h h h h h M F : : o k J X 3 k
h h h h h h 1 + h + h * * xx x M + h h h x l l l l * * x ^ h h h h h h h h h h h h M h h M h h M : : M 1 G X X X - G
h h h h h h 1 h h ^ h x d xx x h h x ^ x 0 * l l * * x ^ h + + h h h h h h ^ ^ x h h h 1 h h h h M h h h : k k
h h h h h h h M * l x * x A x l 0 * l ^ 0 l 0 * r * xxx h + h h ^ ^ h h h h xx h h h h h 1 + + h o : - 2 M F @ @ M
0 A A l * x h K l l xx * x * * x e f l l l l e * * xxx h h h h ^ h h h h h ^ xxx 0 x 0 h h h M 3 3 3 k : : - k :
l l * A l * x x l * d d ^ xx x ^ * l l z l f * e * x x x ^ + + + h h ^ ^ A h h h x x l * l l h 1 G 3 k G 3 k

70

l x * x l xxx l x d * x * ^ ^ ^ x * l f l e e e * A A xx h h h h h ^ xzx o h h x * r 0 l r o - k 3 k F - k k

* h x * l * x l z l * f d A h h ^ ^ ^ 0 e e e e * x o xxx h h h x ^ x * * r l ^ x * x A * * G 3 G k 2 k :
A o h h x x l K K l x l x ^ h h h h h h x * * xx x x x ^ h h h + h x x h x x A * e * xx A r 0 x - k k k G F F -
l ~ K z * l l K l A * xx h h h h h h h h h M h M M h h h h h + + + h h h x * * * * * * x ^ h h h 2 2 2 G : , - p 2 2
~ ` z zz l l 0 0 A * d ^ h h + + h h h + + h h h h h h h h h + + + + h h h x x x * x * * x ^ ^ h 2 2 2 : 2 3 :
z z z z l l * e A A x ^ h h h + + h h + + + + + + M v u u M h + + + h M h h h h h x x xx x x h 2 2 : , 2 G k k
` z l l * l * xxx ^ h h M h + h h h + + + + + h v u u u h M + + + M h h h h + h h h h M M x o o M M , M 2 3
l * * x^xd h h h h h M M h + h h + + + + + h M @ u v M h h h + h u hxh h h + + + + h h u u v : : 1 h h h F 2 G xxx h h h h h h h h u u 1 + h x h h x A h x h h v u v h h h h h h M r x A x h h h + h h M h 1 , : : o o 1 F 2 2 :
h h h + h h + + M h u u M h + A 0 r * e * 0 A A M u h o u 1 + + u x r * r x x h h h h M h h : : 2 : : o M M : k - 80
h h + + h h h h u u u u M 1 + * 0 0 * * xx * l * A A xx o h + + M A * * ^ h h h h h h 1 h M F F B F v F : h 2 - -

h h + + + h h h u u u u M h + A * * x * x h 0 0 A * f * * * 0 h + h x * x h + h ^ xx h h h M M M 2 F , F : - k $ k h h + h h + h h v u u M h h h xxxxx ^ h A x h * l z * l f 0 h h h h ^ h h h ^ x ^ h h h M F : : u F F F - ( - -

180

190

ABUNDANT by ARXINDA
Prohibida su venta

200

210

220

230

Page 10

B G v u h h h h u u u M h h h h xxx h h x * * h A * l l l l * x x h h xx h + h x h h h h h F : 2 F F u : 2 ( 2 - @ B B G [ B M h u u M h h h A h xxx h h ^ e x h ^ x l l l l l x A h h x h + + h h M h h M M M : : : F B
B u B G G B M u M h M h h x ^ A xx h ^ x l ^ A 0 xxx A 0 x h h h xx h + h h A A M u u u u u : F k - k k 2 G
M h u @ @ @ G F h M h h h ^ xx ^ h h h ^ l * l l * 0 l x A x h h h x A h x ^ h 0 x h h u v F h M : k G 2 k k
h h M v F u u M h A h x 0 K x A h h h h h x l l l l * * xx o h h h x l ^ l 0 x r 0 x h h + h 1 , k 3 2 k [
+ h u h u u M h l f A x A l z f * ^ h h h h A * l * * * r xx h + + h x f * * l 0 A x x + + + + h 2 h G k M 2 2 - + + h h M h 0 x z z f * * l z l * l x h h h h A x ^ x d d x ^ h + + h x A A A * l * A ^ h + + + + + h 1 : 2 M h F 2 k 90
+ + h h h h 0 l fzf e * lzl 0 * * rxh + h h h h h h h h + + + h h h h A A * 0 { + + + + + + M : h h h h h F k

+++
hh+
uh+
uMh
uuM
uuu
uvu
uuu
Muu

h h h h A e zz f * * l 0 * * f e * h +
hxl l f f f f ex * * fzl * r A h +
h K zzzz f * * h A * l z e r A x h h
h h h A * fze * Y 5 d * l l 0xA * h
hhA0*lle^AdA*llllAhh
M5Mho*0lA*l~0llllo++
M h h h l l zz f f * * l z l l l ^ + h
u h h x l K zz l l l 0 K l z l l x h h
u h h o r l z z z z zz z z z ` l x + h

+hh+hh++++
+hh+h+++hh
+hh+MMhhMh
+h+uB@G[[G
+++B[[
hhhv@B@BZ
hMuuuvvvv@
uuuvvvvFvv
uvvvvvu@vv

+hhhh *^lo
hhhhhhMhhM
hhhhhhhhhh
vhhhhhhhhh
GhhhhhMhM
MhhhMMuM
BGMhhhhMMM
F@@hhhhhMu
vvBhhhhhM

h+++++++hhhhhhh,
h++++++++hhhhhhM
h+++++++++hhhhhM
Mh+++++++hhhhhhh
Muhhhhhhhhhhhhhh
MuvMMMM::oMMMMMh
MuF:u:@u@:::::::
uuF v::uMM:::::
MM: ::vhhhF::::

100

h M M h h h 1 M l l K zz l l r r K K ~ o M M @ u v v v v v v @ B @ @ B h M M h M M M u 2 : u h h M : : : :

X X l l 0 0 zz K 0 M k l B B v v v v v v M @ B B B h h h M M M M Y Y 5 v : : F u M M : : : :
[ k kk r KlK @v@@ovvvvvvvvvvBBB@hhhuhM^^h^5@:::Fuu:::
h h h h h h h h h h h A A xh h h h h h h h + h h v v v v v v v @ B Z B B B 5 5 5 v u u Y 5 Y ^ ^ ^ v : : : F u : : :
* d * * d d d * d d d d d d xxxx ^ h h h h h h v v v v v v v v @ B B B B @ o v v u u d d d 5 5 ^ h M : : : : : : :
y y y y * * * * * d d d d * d d dxd dx^ h h h M Y v v v v v v v @ B B @ @ u u 7 * d d ^ h h v : : : : : :
y y y y e y y * * * * * * * * * * d d xx ^ ^ h h h h h Y v v v v v v B B [ @ @ u Z y d x h h Y : : : : : :
8 y y y y y y y y y y y * * * * * * A A A d d x^ h h h Y v v v v v v @ B B G : : : : A * dxh h v : : : : :
e e e e e e e e e e e y y * * * * * * d d d d dxh h h h Y v v v v v v @ @ B [ : : : : @ A * d ^ h h : : : :
zz e e e e e e e e e * e * * * * * * * * * * d x ^ h h ^ h v v @ v v v @ B @ B : : : : : : : : A * d x h h v : : :

110

zzz f f e e e f e e e y * * * * * * * d * d d d ^ h h h Y v v @ v v v v B B B : : : : : : : : A * d h h Y : : : :

z 4 zz 4 4 4 K 9 [ 9 [ C C C [ [ [ [
\iiip pp Ckk
ii\\\3333p 33 C
k k G -G-k G G G k G
C kGGG22222G
i\ kkkGGG Gk
X iiiC\i C
WXXiiii k
JJWWXXXiiG [

[ZB B oMv
kCkk Gouu
kkkkooo
ooo
:oo
oo
:o
o
22

vvvvvB@::
uvvvvB:::
:vuvv@B:::
:o:vv@@:::
oo::@Bv:::
oo::@B::::
ooo:@G::::
ooo::B::::
oo:::@::::

::::: A*d5hh::::
:::::: A*dhh@:::
::::: 6*dhho:::
:::: A*dhhv:::
:::: : *dhhY:::
::::::: **^hY:::
::::::::**^hh:::
::::::: **^hh:::
:::::::7d^hh:::

120

JJWJWXXiiiiG GCG222 ooo@F:::::::::::yd^hM:::

JJW
JJW
JJJ
JJJ
JJW
44
fkP
[P3
Q$J

WWXXi Ck k
WW XX\ Ciiipik2PPP(q
WW W X X i-P P Q P U U U P P
WWWJXXXii$.qQQPPPPPU
XWWccX\..PQPPUUUU
k k k \ IzI L f 8 " $ P U U P U U U
P Q T . C zz f 8 c Q P P P U P U U
XW3$.9Iff8c33PUUUU
JXJpQ'II|eLQUPUU

GG22:oo::::::
q: GGG2G2:oo:::::
PP,: G2G2G2O::oooo:
UUUq22GG-G2N222:ooo
UT T U U U .-G 2 G-2 2 G G G : o o
UUUTTTTP222GG22222o
UUUTUTSTqGGG2.NO.q.:
UUUTTTTSTqGG..ON....
UUTTUTTTSN2GG222qOOO

::::::: ed^hM:::
::::::: ydhhM:::
:o:o:::rydhho:::
oooo:::8*5hh::::
ooooo:B9d5hM::::
oooo::09d^ho::::
o o o o : z* d ^ Y : : : : :
,oov:94d^^v:::::
O,,oI9d^Yo:::::

130

q X Xi X W 3 q [ Ize 4 X 3 P P U P PT T T T U T T O N N2 : G 2 2 . O /N , o zy ^ ^ 5 :: : : : :

$ X i i W " P 2 Izf f c i 3 - k 3 P . T U T T T . O O N O N , G - 2 2 . O / N N o 9 f d ^ Y o : : : : : :
3 W i C W $ q 4zf f L X " 3 . T T T O T T T T T O N O N 2 G G - . O N N N N 9 f d d d o : : : : : :
p X i W $ : Ize | K p P T T T T T T T S T T O S S N 1 2 G G 2 . N N N N e d 5 o o : : : : : :
p J i i P Iz| e 4 p . T T T O T T S O T T S T S N h , G G -q . / O N 1 * d 5 o o : : : : : :
3 J J i i W " q 9 Iz| e 9 i " q T T T T T T S T O T T T S S N / 2 G G k $ N O N h Yx5 o o o o o o : :
P W i 3 X W P 2zI | e . T Q i k T T T T T U S T O T T O S O N N h , G- q O N h 1 h hxu o o o o : : :
$3JCiWQq[I4|8PUPTPip.UTUTqOTOTTORTONhNFG.ON/Ohh^Moooo:::
C $ p W 3 P I 4 8 P q P P T T p L Kz9 r : T q q- P . O O O q N T S N / / :- . . S O N N h h M o o o o : : o
4 ( q 3 3 P : 9 | 8 Q U $ P T T P z| f e e e k 3 3 i 3 O . O S N / N 2 . O N O N h h h o o o : o o o

140

4(UPP,8e8 QPP$Qk 4f|eeeye8\\\33.TSSTN/2 GG2NNhhhooooooo

k Q Q Q Q $ : - Q Q P P Q Q Q q 4 Izf f f e
T U Q Q P U P Q Q Q Q Q Q P P . Iz| f e f e
T T P Q Q U P Q Q Q Q Q Q P P B zz e e e f e
T T U Q Q U P Q Q Q Q Q Q P U zz e y y e 8
U T P 3 Q P U Q Q P Q $ Q U U 2z4 f y e 8 8
U U P - k 2 P P P Q Q $ Q P U . 4 zz f f | |
P P k c L q P P P P P P q T : 9 zz | | |
cI `L` -PPPq .TT.,Zf|ff
b ` K L z q q - 3 p P q . O N , o

eyyyC
y7ee
yyey C
8eeyC C
9ee[ C
|ee8 k
f|fe8
fff|e8C kk
ffee7CCkk

kqTST.N2
3P.SN.N:
C kOSNON1
CCC qNN//1
CCCk (N//,
kkkk GqN/:
kkk GqN:
kkk G N:
kkk G 2:

GGGN/1hhvoooooo
G Nh/hhooooooo
,/hhooooooo
: Nhhooooooo
2..ON1hMoooooo
:ONOhhMoooooo
N/Nhhooooooo
NhNhhooooooo
B B Nh//huoooooo

150

K ` K zz z I f 9 p i p p i i i 3 3 3 q O O . e e e 8 r [ [ [ [ k B B { h / / h M o o o o o o

`4~
biX
XXX
i
i
ii
iii
iii
bii

~\K4ffKiiii"iii\ k
XibK\iib\\Lib\K\
bbiiibKIIIK\94I4C
i i b i \ i K I I z zz 4 4 8 4 9 9 C [
b i i \ \ \ K zzz z f f e e f 4 9 9 f
ii\\3\9ff||4|ef|f|fe
ii\\3\ C[ffff
ii\3\\C CC kCk[9e
ii\3 C CkC0

qTf8ey**d
C-9 e e e * * * d
9eee**dd
0C98e*ddd
f8[C9f*6d*
fekC7*d6
ee80CCr777
f|ff0k[[
eeef0[Gkk

A[ G
d5 G
65 G
dd G
dd G
ddA
dd
5d
AA

B
B
BB
BBBB
BB
BB
B
B

BM11huoooooo
rB@,MMoooooo
rr MMoooooo
rBMuoooooo
BrMMoooooo
B :MMMooooo
BB:MMMooooo
B2:oMMMMoooo
.,MMMMMMooo

160

biiii\ CCCCCkC8eee8[kkk BB2.OMMMMMuMooo

\\iiii\$qk kCCCCk
kpiiiip33$PP$ Ck
Ok\ ii3$$-3 3PPT-CCC
P.3i3$PTk\33PQ. kC[7
Q q-3$P O$ 3 \ \$ $. kCC8 e

180

190

ABUNDANT by ARXINDA
Prohibida su venta

C8fe0[kkk
k0fy*[k k
C0efy[
*7yf*r
yy7e*7

200

210

B qNNMMMMMooooo
:OOMMMMMMMoMoo
2ON.MMMMMuooooo
.NNOoMMMMoooooo
2.NO,MMMoooooMoo

220

230

Page 11

3-3 p.q$33 $qk kqQ.kkC8e d*dedd


pkk 3UPp3\-Pq' G'(.qkkk[8 7*de*dB
$U.3$q.3\C2Pq22T.kCkkk[8*dy7A
PT3ik$TP3\k.2::qkCCCCC8e*d**dAZ
7r

22
o 2
AM:2
Y:2

qONO,MMMoMoooooo
..N.MMMMMooooMoo
qON.MMMouooouooo
.NO,MMMoooooouoo

170

3piiik$$\\k.:BkC[998eey77***6 G Z ::5:2.NOMMoMoooooouoo

K9ff998eeeeeeyyr[r**yA [ MM:.NO,Moooooooooooo
4 fzf f f f | f f f f f 9 9 9 0 0 [ [ [ k k k k r d * * G 2 q 1 O N h h N M o o o o o o o o o o o o o
C CC C C 9 9 C k q k N-: G -k A d * 5 A [ GG G 2 q N N N h h1 , o o o o o o o oo o o o o
\ 3-p CC CCC CCC k. ON.N G kA d55 AA r - 22q. OO // h1Mo uo oo oo ooo oo o
q P $ $ $-- C C C C C k 2 2 q R N N N N -[ 6 d d 6 d d A k - q q O O O / / h 1 o M M o o o o o o o o o o o
qq$ .qq2 CCCC[ CkqUSONNN2 k[dd6ddB- 2qTOOON/ hMoMoooooo oooooo
-2q Pq23CCCCC Ck qO.MNNq k ddd5oq2- 22.TOO.N/ /,oooooooo oooooo
. k-qq2 k CC CCC Ck( .T STOq 2 rd d5M :. q 2O.O q2 ,/ Nooo oo oo oo ooo oo o
qkkqPPPkCCCCC k q.PO22 Ad7Z:2222..222:/,ooooooooooooooo

180

P22 Pq-k CCkkC kkk(2-qGB 6dZ G -:2q22:1:, ,ouooooooo oooooo

2.P
$.P
k-
z4 f
C99
pp\
3\p
3\\
k\\

q$kCCCkk kkkkkk-FF
.22 CCCCCCkCk[kvu@
CCCCCCCCC9[0eBMv66
f444ffe8eeeeeeevvAv
8[8ffee88889fovuF@F
p$q-CCC k-kq,MvFF
kP.kk(-G@C QT.2,M,,F
kPP3(PqC@BCkPT.M,MF2
kTUQPP2CBM G -MM,FB@

o5B -2
5vB G2q
vF q22.
FFG 2qqq.
F@ -2qqq
FG GG-qP
G[[kGG-PqU
[ [kGk2PqT
u@F2F2-2.O

,2OT2221:,
2qTOqq'1:o
qTTO..ON:o
UTUOTOON:o
qOPTONN,::
T.qTSNON::
STTUOO.,::
S.TUS..,::
TTUT..,:::

ouoooo,ooooooooo
oooooooooooooooo
oooooooooooooooo
oooooooooooooooo
ooooooooooooooo:
:ooooooooooooooo
:ooooooooooooooo
:ooooooooooooooo
::oooooooooooooo

190

2 PUTPP- F@ FkCFMuvMuM F@@FFM2222 NO.O..: :: :ooooooooo oooooo

-\ kPPqPCkvB @G2FFMMhMF @@BBFFF 22N..: :: :ooooooooo o:oooo


pk -k kGFG @GFuuMM,FB @v@FFFM 2NO::::: :oo:ooooo: oooooo
\GGk kkFFFFFuMuhFFFFF@FFFFM:,:::::::o:o::o::o:o:oo
GB CC CGFF1FFMhMFFFuBBG 2FF,2::::::::ooo::oo:::ooooo
GG CCCCBF,FFMMMFF,MFG[ [GFMF2::::::::::::oo::::ooooo
GC CBFMMFFMMFFMh:GFG[GFMM22,o::::::::::::::::::::o
C3 GC CG2F1MFMuFFuuF GFBBFu,:2:1h1Mo:::::oo::::::::::o
F3 BCCGBFMMMMMFFuMF k FFF22:hhhhhM:::::::F:::::::::
GCCG CB2,FuMMFF,MFG [[GG G :1+++hhh1::::::u:::::::::

200

C BFFFFuMFFMF2'2 222'o:22:h++++hhhM:::::uo::::::::

33 3 @,FFuMF2,,..TT' o,22.q,2,h+++++hh1::::MhMooooooo:
323kFFFvuFFM,.qPPUT 987 22qSO2FMhh++++hhhoo:ohhhMMMMMMMM
3 C F 2 F M F u F F M F 2-G G G P q r | f * 7 : P T S O : 2 : 1 h h h + + h h h h h h h + h h h h h h 1 1 M M M
C2 :vuvMFFBGkkkkGq.8fedrA.STTO:,1hhhh+hhhhhh++hhhhhh1MMMM
G , M F M M F 2-- k k k k o q 8 e * 7 r A A O T N O O 1 h h h h h h + h h h h + + + h h h h 1 1 1 M M M M
3 -, v F M M 2 P q . OO 2 [ 8 8 y 8 r y 77 A A A o T T N h hh h h 1 h h + h h hh h h + + h h h h 11 M M 1 h
333Gu@M1222kk$SO0ee7yedA7rAAYq./+++hh1hhhhhhhhh++hhhh1h111h
[ u @ v F :--k C k q O r e y * e e d A d A A 5 Y : , h + + + + h 1 1 h h h h 1 h h + + + h h h h h h h h 1 h
4 8 8 78 7 e * 8 [ C k k-q T o e d d e * d AA A v v : , + + ++ + h h 1 M h h h hh h h + + h h h h hh h h h h

210

9e979ye77Ckk$qq.y7dyyAAA @@:M+++++hhhhhhhhhh+++hhhh11hhhh

-G 2@C-,O$ k$ qq'ee*d77A @FMhh ++hhhhhhhh 11h++hhhhh 1MM1hh


P$3QP3qOTqkC[G2 ye*67AA B@oMMhhhhhh+hhhhhhh++hhhhhh1MM1h
U33QQ$QPUqkC[[[[r*AAZ @@@MMMMM1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh1M1h
$pp$QQPPPkk[[[[[0r @@:MMMMMouM1hhhhhh11hhhhhhhhhhhhh
ppppQ$$$kCCC[[[[[ B@oMMMMh1MMooM1hhhhh1hh+hhhhhhhh+
p p p p 3 3 k C C C [ [ [ [ [ [ @ B : M M M M h h o o o o o o o 1 1 1 1 h h h h h h h h xx x ^ A h
i \ p p i 3 C C [ [ [ [ [ [ [ @ : o M M M h h 1 , o o o o o o o M 1 h h + h h h xx h h x A x * x
i p p p 3 C [ [ [ [ [ [ [ @ : M M h h h h 1 o o o : : o o o M M 1 h h h ^ ^ x h ^ h xxx * x
i p p p 3 C C [ [ [ [ [ [ r : : , h h h h h h h o : : : : : o h h h h h h h x x x ^ ^ h h x x x h 220
ppp
ppp

B

88
444
|||
77r
GGG

p3 C[[[[[rrrZ ::,1hhhhhhh
p3 C[[[[[rrrZ@F,111hhhhhhhhh
CGG[BBvvMMM111Mhhhhhhhhhhh
BBvvFFFMMMM111MMM1hhhhhhhhhhF
B@vvvuM1hhh111hhhhhMhhhhhMo:
BZ@@@vvvv6766ddhhdM:o::::::::
9999|fffeeey**dd5Yoo:oo::
feeeeeyy****d5MMv:::::::
r7AAAAAZZooo:o:::::::::::::
G G22 :::22:
i \ k G G G 2 2 2 2 2 2 G-2 2
p k -G G --- G 2 2 k 3 -G G G G k
p i p-2 G--2 2 2 2 G G G ( k 3 3-G G G k
i i " 3 3 - G ----- -- k k k - k k
c " p p 3 k -- k --- -- p " i k
c pp3kkk 333pp3 k"i
c p333kkkk33p\ pkkkkk
i i p 3 3 3 k k k k--k X X p k k k k k
i k 3 3 k k k k-k-k i k k \ i
ip33pppk k ii iiiiii

1::o::::Fo
M:oo:::::
:o:o::::::
:::11o::::
::::Mh1Mo:
::::::o,:
::::::::
o:
:oM:
GGGGGG
G G G
k-
3 kkkkp k
" iii"k
ii
WX
WWWX"i
X
c

M h h h h ^ xx ^ h h ^ x ^ ^ ^
: : M x ^ ^ x ^ h h ^ xxx ^ ^
: : o xx ^ x ^ ^ x h h ^ A A x
: : h x ^ h h xx h h x r x
: o M h ^ x x x A xx A r r
o : h hx A A A * * Ax
o h h x ^ x * * xx A x
M o h h h x*xh h M
2 :hhh^hhM
G 2 F F : G G : M ( 230
GGGBFF2GGG GGG(
( G GGG G((GGG G G G G - G G---- k
k k k k --- ----- k
i 3 k ---- ---- k k
\ \ \ k -----k k k k k
p kkkkkkk kkk
iiip""i\
ii
" " \ 240

ip"W \iXX c iibiiiii ii

WWX\ ciiiiiiiiccc
XX cLiiiiiiiicicc
ccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicc cc
ccccLibiiiiiiiiiiiiiibbiiiiiiii iiiciiii
cccccccccciiiiiiibbbbbbbibibibiiiiiiiiiiiiiiiiiii

180

190

ABUNDANT by ARXINDA
Prohibida su venta

200

210

220

230

Page 12

1hh1h1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh1hhh1hhhhhhh

h1111hhhhhhhhh
11hh1h1hhhhhhh
11hh1hhhhhhhhh
11h1h1hhhhhhhh
1111h1hhhhhhhh
1Mhhhhhhh1hhhh
hhhhhhhhhhhhhh
11hh111hhh1hhh
1M1M1h1hhhhhhh

hhhhhhhhhh hh11hhhhh1 hhhh


hhhhhhhhhhhh1hMh11hhhhhh
hhhhhhhh11 hhhh1hhhhh h11h
hhhhhhhhhhhh1hhhhhhhhhhh
hhhh1hhhhh hhhhhhhhhh hhhh
hhhhhhhhhhh1h1h1hhhhhhhh
hhhh1hhhhh h11h11hhhh hhhh
hhhhhhhhhhhhh11hhhhhhhhh
hhhhhhhhhh h1hhhhhhhh hhhh

10

11MMM11hhhhhhhhhhhhh1hhhh1hhhhhhhhhhhh

h1111hhhhhhhhh
1hhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhh
h1hhhhhhhhhhhh
h1hhhhhhhhhhh1
h1hhhhhhhhhhhh
111hhhhhhhhhhh
11hhhhhhhhhhhh
h1hhhhhhhhhhh1

hhhhh1hh1h hhhhhhhhhh 1hhh


hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhh1h1hhhh1hh
hhhhhhhhhh h1hhhhhhhh hhhh
hhhh1hh1hhhhh1hhhhhh1h1h
hhh1hhhhhh hhhhhhhhhh hhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hh1hh111hh 1hhhhhhhhh hhhh
hhhh111M1hh1hhhhhhhhhh11

20

11hhhhhhhhhhhhhhhhhhh1h111hh1hhhhhhhhh

h1hh
1hhh
hhhh
hh1h
hhhh
hhhh
hhhh
hhhh
hhhh

hhhhhh1hhh
hhhhhhhhhh
hhhhhhhhhh
h1hhhhhhhh
h1Mhhhhhhh
hhhhhh1hhh
hhhh1111h1
hh1h1h1hhh
hhhhhhhhhh

h1hhh1111111hhhhhhhh
hhh1111111 hhhhhhhhhh
1h11hh1111hhhhhhhhhh
hhhhh1h1hh 1hhhhhhhhh
hhhh11hhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhh hhhhhhhhh1
h11h1h1hh1hhhhhh1hhh
11hhhhhh1h 1hhhh1111h
hhhh1hh11hhhhhhh1hh1

hhhh
hhh1
hhh1
hhh1
h1h1
1hhh
hhh1
1hhh
1111

30

hh1h1hhhhhhhhhh1hhhh11hhh1h1h11hhh1111

hhhh
hhhh
hhhh
hhhh
hhhh
hhhh
hhhh
hhhh
hhhh

11hhhhhhhh
hhhhhhhhhh
h11hhhhhhh
hhhhhhhhh1
1hh1hhhhhh
hhhhhhhhhh
hhhh1hhhhh
hhhh11hhhh
hhM111hhhh

hh111111hhh111111hhh
h1h111hhh1 hh111111h1
1111111h11h111111111
11111hhh11 1111111111
h1h11hh1111111111111
hhhhh1hh11 1111111111
hh1h1111111111111111
hhhhh111111111111111
hh1h11M111 1111111111

11h1
1111
1111
1h11
1111
1111
1111
1111
1111

40

hhhhhh11111hhh11h111111111111111111111

hhhhh1111111hh
hhhhh1111111hh
hhh1h111111Mh1
hhh111111111M1
hhh11hhhhhhhh1
h11hhhhh+++h11
h1hhhhh+++hh1M
h11h+hh+++hMMM
111h++++++hMMM

h111111111 111111111h 1111


111111111M11111111111111
1h11111111 1111111111 1111
1111111111MM111111111111
11h11111111M1111111111M1
1111111111111M1111111M11
M111111111 1111MM1111 111M
MMM111111111111M1111111M
MMMM111111 M111M11M1M M11M

50

11h+++++++hMMMMM1MMM11M11111M111111MMM

11++++++++hMMM
hh+++++++h1MMM
hh+++++hhMMMMM
hh++++h1MMMMMM
h+++hMMMMMMMMM
hh1MMMMMMMMMMM
hMMMMMMMMMMMMM
hMMMMMMMMMMMMM
1Fik oMMM:oMMM

MMMMMMM1M1 111MM111M1 1MMM


MMMMMM11MMMM11M11M11MMMM
MMMMMMMMMM MM1M111MMM MMMM
MMMMMMM1M1MMM111MMMM1M1M
MMMM1MMM1M M1MMMM1MMM MMMM
1MMMMMMMMM1MMMM1MMMMMMMM
1MMMMMMMMM MMM1MMMMMM MMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM MMMMMMMMMM MMMM

60

MFiiCkoooGMMM1MM1M1MMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Mu[i GGG:MMMMM
::GG222oMMMMM
(G k2222MMoMMM
2k2M:M G:,M
oGip 11M2:,M
F233\ Fk::,,
hMp332Gpip:,M
oBkC k223k22-:M
3k :,Fk322::

MMM1MMMMMM MMMMMMMMMM MM11


MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM11
MMMM1M1MMMMMMMMMMMMMMM11
MMMMMMMMMM MMMMMMMMMM M11M
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM11
MMMMMMMMMM MMMMMMMMMM MMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMM111MMMM MMMMMMMMMM M1MM
M1hh1MMMMMMMMMMMMMMMMMMM

70

GkG 1-G33-2:, M1h1MMMMMM MMMMMMMMMM MMMM

:
::2
,:2:
:::
k 33
33G3
-3-2
:-kG
:3
:2B
kFF
kk::

2F2 p32:M
,:2233GF,M
1:2:2,2ko,
,222-2kk,
3p ip kk:
3 k o G 3 - 2 -- o
2k G22-p
B B B -- p i
BB@BZB G

11M1hhMMMM
M111MMMMMM
M1MMMMMMMM
:MMMMu MM
:MMMMp3kMM
,,F2,3k2MM
: p2:oMMM
pk33-:oMMM
322,232MMM
2u@BBG G-G2,M:22MMM
2B:G222 k 222:2:Mo,
::FGG,MFGG MM,1,o,2:

240

ABUNDANT by ARXINDA
Prohibida su venta

250

MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM

260

MMMM
MM1M
1MMM
MMMM
MMMM
MMMM
MMMM
MMMM
MM1M
MMMM
MMMM
MMMM

80

270

Page 13

- B::oo:@:uM,F
BBB2 2:MMvG-222
GB :::ohM k22
BGohhMMhFGBG2
2:h hhhhh2C-k2
,Mo1h1hh1M:2o
2ooo1hMh11Mooo

:2,:F222:: MM1hh1MMMM MMMM


2:::2222:oMhhhhh1MMMMMMM
F 2 : : k -- 2 : , M h h 1 h h 1 1 M M M M M
22:u222:::oM1hhhhMMMMM
2FooMM,:o G2:oMhhhhhMMMM
oooooh1uu2 :kooM11hhh hMMM
ooooMhhMoooooo,MMhhhhMMM

90

kG:oooMMoMMoooooooMhh1uooooo,MMMMhhMMM

:::o
::::
:::o
1,oo
hM:o
h1MF
ohMF
:hM:
:M1F

oooooooooo
oooo,ooooo
oooooooooo
ooooooo,,o
ooooooo,oo
ooooooooo:
oo:ooooo::
:::::o::::
::::::::::

ooooM1hM,oooo,oMMMMh
oooooMhMuo o,oooMMMMM
oooooMuoooooo,MMMMMM
::ooooooo, oooMMMMMMM
:o:oooooooooo,,Mo,Mo
::::ooooo,,oooooMMMM
:F::oooooooo,,ooooMM
:::::ooooo o,ooooooMM
:::::ooooooo,ooooooM

MMMM
MMMM
MMMM
MMMM
MMMM
MMMM
MMM,
MMMM
o,MM

100

:MMF::::::::::::::ooooooooooooooooMMMM

::o:
::::
::::
::::
::::
::::
::::
::::
::::

::::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::

:::::ooooooooooo,,oo
:::::ooooo oooooo,,Mo
::::oooooooooooooooo
::::oooooooooooooooo
::::oooooooooooooooo
::::oooooo oooooooooo
::::o:oooooooooooooo
::::::::oo oooooou,oo
::::::::oooooooooooo

MMMM
oMMM
ooMM
ooMM
oooM
oooM
ooMo
oooo
oooM

110

:::::::::::::::::::::oooooooooooooooMM

::::
::::
::::
::::
::::
::::
::::
::::
::::

::::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::

:::::::ooooooooooooo
:::::::ooooooooooooo
::::::o:oo oooooooooo
::::::oooooooooooooo
:::::::ooo oooooooooo
:::::::ooooooooooooo
::::::oooo oooooooooo
::::::oooooooooooooo
:::::ooooo oouuoooooo

ooMu
oooo
oooo
ooMo
ooMM
ooou
oooM
ooMu
ooMM

120

::::::::::::::::::ooooooooouooooooooMo

::::
::::
::::
::::
::::
::::
::::
::::
::::

::::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::
:::o::::oo
::::::::oo
::::::::oo

:::ooooooooMoooooooo
::::oooooooooooooooo
::::oooooo uooooooooo
:oooooouooMoooouoooo
:::ooouuuu uooooooooo
::ooooooouuuoooooouo
oooooooouo oooooooooo
ooooouoouooooooooouu
oooooouuuouoooooouoo

ooMo
oMMM
oooo
MouM
MMoM
oooo
oMMu
oooo
uuoM

130

:::::o::::::ooooooooouooooooooooMuMMMo

::::::::::oooo
::::::::::oooo
oo::::::::oooo
:::::::::ooooo
:::o:oo:oooooo
:::oo:Fooooooo
o:oooooooooooo
oooooooooooooo
oooooooooooooo

oooooooooo MuoooooMMM uMuo


oooouooooooooooouMMMMuMo
oooooooouu oMoooouMuM MMMo
ouoooooooMoMMouMooMMMMuo
ouooooouuu MMMoouoMMM MMMM
ouoooooouMuMuoMuuuMMMMMM
uuooooouuuuuMMMouMMMMuMM
ouoooooMou uuuoouuuuM MMMM
oooouuoMMMoMMoMuMoMMoMMM

140

ooooooooooooooouuooouoMMMMMoMMMMMMoMMM

oooo
oooo
oooo
oooo
oooo
oooo
oooo
oooo
oooo

oooooooooo
oooooooooo
ooooouooou
ooouuoooou
oooooooooo
oooouuouMM
ooooouoMuu
ooMoMMMMou
oooMuuMoMu

ouooMuMoMMMuuMMMMuuu
oouuuuMuuM MMMMMuMMMo
oouuoMMMMouMMMMMMMMM
ooMMMMMMuM uMMMMMMMMM
MMooMouuMuuMuMouMuMM
oooooMMuuuMMMMMMMMMM
uouMouuuuMMMMMuMuuMM
oouoouMuMu MMoMMMMMMM
oouuoMuMuMMMooMMMMMM

MMMu
MMMM
MMMM
MMMM
MMMM
MMMM
MMMM
MMMM
MMMv

150

ooooMooouuuMMoMouuMoMoMMMMMouMMuMMMMuu

oooo
oooo
oooo
oooo
oooo
oooo
oooo
oooo
oooo

ooooMuMuuM
oooMMuMoMM
ooMMMuuoMM
oMMMMMuMMM
MMMMMMMoMo
MMMooooMMM
oMMMooouoM
MoMMoooMMM
MMMooooooo

MoooooMuMuuMMMMMMMMM
MMuuuuooMM MMMMMMMMMM
uMuuuuoooMuMMMMuMMMM
MMMuMuMooMMuMMMMMuMM
uMMoMMMMuuMuMoMuMuuM
MMMMMMMuuM MMMMMMMMMM
oMMuuMMMMuMMMMMMMMMM
MMMuMMMuMM MMMMMuMMMM
MMMMMuuMMuuMMMMMMMMM

Mouu
vMMM
MMuM
MMMu
MMMM
MMuM
MMMM
MMMM
MMMM

160

ooooMoooooooooooooouMuMMMMMMuMuMMMMMMM

oooM
oMMo
MMMo
MMMu
oooo

Mooouuuooo
MoMooooooo
oooMoooooo
ooouoooooo
oooooooooo

240

ABUNDANT by ARXINDA
Prohibida su venta

ooooouuMMuuuMuuMMMuu
ooooMMMMMMMuuMMMMMMM
ooooMMMMMM MMuMMuuuuM
oooMuMMMMMMuuouMuuMM
oooMMMMMMM ouuMMMMMMM

250

260

MMMM
MMMM
MMMM
MMMM
MMMM

270

Page 14

oMoooooooooooo
oooooooooooooo
oooooooooooooo
oouooooooooooo

oooMMuMMuM uuoMMMMuMM MMMM


oooMuMMMMMuuuuuMMMMMMMMM
ooooMMMooo MuooMMMMMM MMMM
ouMMMMouuMouoMMuMMMMMMMM

170

ooooooooooooouooouuuouMMuuuMMMMMMMMMMM

oooo
oooo
oooo
oooo
oooo
oooo
oooo
oooo
oo:o
oooo
o:oo
o:o:
oo::
o:o:
ooo:
oooo
o:oo
ooo:
oooo

oooooooooo
oooooooooo
oooooooooo
oooooooooo
oooooooooo
oooooooooo
oooooooooo
oooooooooo
oooooooooo
ooo:oooooo

o:::oooooo
:::::ooooo
o:::::oooo
:o:o::oooo
:ooo:ooooo
oooo::oooo
ooooo::ooo
oooooo:ooo
:ooooooooo

oooMMuoooM
oooooooouM
oooooooooM
ooooouuooM
oooooooMoM
oooououooM
oooooooMoM
ooooooMMMM
oooooooMMM
ooooooMoMM
ooooooooMM
oooooMooMM
oooooooMMM
ooooooMMMM
oooooMMMMM
ooooouMMMM
oooooMMMMM
oooooMMMMM
oooooMMMMM

oMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM
oMMMMMMMMM
uMMMMMMMMM
MuMMMMMMMM
MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM
MMMMMMMMM1
MMMMMMMMMM

MMMM
MMMM
MMMM
MMMM
MMMM
MMMM
MMMM
MMMM
MMMM
MMMM
MMMM
MMMM
MMMM
MMMM
MMMM
MMMM
MMM1
MM11
M111

180

190

ooFoooooooooo:oooooMMMMMMMMMMMMMMM1111

oo:oooooooo:oo
ooooooooooooo:
o::ooooooo:o:o
::oooooooooooo
oooooooooooo::
o:F::oooooo::o
:::::oooooo:o:
:::::o:ooo::::
::::::o::o::::

ooooouMMMM MMMMMMMMMM 111h


ooooooMMMMMMMMMMMM1hhhhh
ooooooMMMM MMMMMMM11h hhh1
oooooooMMMMMMMMMM1h1hhhh
oooooMMMMM MMMMMMM111 1h11
oooooouMMMMMMMMMMMh11111
oooooooMMM MMMMMMM111 M111
ooooooooMMMMMMMMM11MMM11
ooooooouMo MMMMMMMMMM MMM1

200

::::::::oo:::::oooooooMMMMMMMMMMMMMMMM

:::::::oooooo:
oooooMoooooooo
Mooooooooooooo
Mooooooo::::::
Mooo::::::::::
h,oo:oooooo:::
hhMMoMMMMMoooo
hhhMMMMMMMoooo
hhhMMMMMM,Mooo

oooooooooo oMMMMMMMMM oooo


ooooooooo:ooo,ooooo::ooo
ooooooo::: :::::::::: :::
::::::::::::::::::
::::: ::
::::
oo:::::
oo:::::::::
ooo::ooooo :::

210

hhh11MMMM,Moooo::GGG kkkkk

hhh1 111M,,,:o: oooo: kk kGG


hhMMM,,,,,,ooo oo:k \\\\\\p\ kk
h1MM,,,,,Moo:o ooo: kkkk p\iiii\k
hhM1 1MMM,Moooo ooooooo:: k \\pi\kk k G
hhMh h1MM1v:ooo oooooooo:: :::::k G kk-(
+h1h 1MMhvF:::o oooooooo:: ::::2
hhhhhMMF: :::: :oo::::::::: G
^ M h M M : : : : o : : ox A o o o : : : : : F : F : G
^ M h M M o o : : o x o o x xx x x o M M M , M M u v F :

220

^ x o : : : M M o xxx A x A x o , M M M M u u : G

xx M : x ^ xx ^ A { A x o 2 : , u : : G G G G
A o o o G xxxx ^ x A x ^ G G - G G ( - k k k
x : h : o ^ ^ ^ xx x ^ h x o 2 G G G G G k - - k k \ i i
x ' M o o h h h h xx h h ^ o : G 2 G G G G - k k k - k k k 3 3
xo M M h h h h h h h xh h G - ( ( - k k k k k k k k k k
M ^ h h h h h h h h M -( ( ( ( --k k k k k k k
G - G : oxh h h h h h : G k k -----k k k k
GGGGG :ooMMv@ k \\p kkkkkk3p kkk
(- G GGG kki iiii\\\k kkkkkk 3k3 piii
G --k \ \ i b i i i 3 3 k k k k k k k k \ \ \ \
Gkkkkk p\\ iibii"""i\p kkkkkkk ii"i
kkkk kkkkk3i"b i"""" ii\ ibii
k p kkkki iiiiiiiii"""iiiiiii
k \p \ iibiii i""iiii"i ib
k iik p\p"b \"\\iiiiiiiiiiiiiiiii
pii iiikkk i "iiiiiii iiiiiiiii i
ppk k ii iii iiiiiiiiiiii""
p"" ii\\i iiiiiiiiii"""""
3 i iici iiii ii"""" i"""

230

240

\p iii""""""""""""

ii
iiiiii
iiiiiiiiiii
iiiiii
iiiii"""

240

ABUNDANT by ARXINDA
Prohibida su venta

ii" """"""iii" "i""


"iii""""""""
"""""""" """p
i""""""""ppppp
iiii"" "bb"""""p ippp

250

260

270

Page 15

ABUNDANT
Author:
Grid Size:
Cloth Count:
Fabric:
Design Area:

ARXINDA
274W x 246H
24
29, cm W x 26,04 cm H ( 274 x 246 stitches )

Legend: DMC Stranded Cotton


151 dusty rose - vy lt
153 violet - vy lt
155 md dk blue violet
208 lavender - vy dk
209 lavender - dk
301 mahogany - md
310 black
317 pewter gray
318 steel gray - lt
333 blue violet - vy dk
336 navy blue
407 desert sand - dk
413 pewter gray - dk
414 steel gray - dk
415 pearl gray
422 hazel nut brown - lt
433 brown - md
434 brown - lt
435 brown - vy lt
436 tan
437 tan - lt
451 shell gray - dk
611 drab brown
632 desert sand - ul vy dk
640 beige gray - vy dk
642 beige gray - dk
646 beaver gray - dk

"
$
'
(
*
+
,
.
/
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
@
A
B
C
F

Prohibida su venta

I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
W
X
Y
Z
[
\
^
`
b
c
d
e

647
648
676
712
738
739
779
791
792
793
794
796
797
798
799
819
822
839
840
841
842
902
945
950
951
975
976

beaver gray - md
beaver gray - lt
old gold - lt
cream
tan - vy lt
tan - ul vy lt
cocoa - dk
cornflower blue - vy dk
cornflower blue - dk
cornflower blue - md
cornflower blue - lt
royal blue - dk
royal blue
delft blue - dk
delft blue - md
baby pink - lt
beige gray - lt
beige brown - dk
beige brown - md
beige brown - lt
beige brown - vy lt
garnet - vy dk
tawny - md
desert sand - lt
tawny - lt
golden brown - dk
golden brown - md

f
h
i

k
l

o
p
q
r

u
v
x
y
z
{
|

977
3031
3033
3041
3042
3803
3713
3740
3743
3746
3772
3774
3787
3790
3802
3826
3827
3837
3852
3855
3856
3860
3861
3862
3863
3864

golden brown - lt
mocha brown - vy dk
mocha brown - vy lt
antique violet - md
antique violet - lt
mauve - md
salmon -vy lt
antique violet - dk
antique violet - vy lt
blue violet - dk
desert sand - vy dk
desert sand - vy lt
brown gray - dk
beige gray - ul dk
antique mauve - vy dk
golden brown
golden brown - pl
lavender - ul dk
straw - vy dk
autumn gold - lt
mahogany - ul vy lt
cocoa
cocoa - lt
mocha beige - dk
mocha beige - md
mocha beige - lt