You are on page 1of 1

UNIVERSITATEA "DANUBIUS" DIN GALAŢI

FACULTATEA DE DREPT
PROGRAMAREA EXAMENELOR DIN SEM. II
ANULUI IV- CU FRECVENȚĂ REDUSĂ
SESIUNEA DE EXAMENE 11.04.-1.05.2016

DENUMIREA DISCIPLINEI
CRIMINALISTICĂ
Lect. univ. dr. Pușcă Florentina
DREPTUL MUNCII ȘI
SECURITĂȚII SOCIALE II
Conf. univ. dr. Modiga Georgeta
PRACTICĂ DE SPECIALITATE
conf. univ. dr. Modiga Georgeta
DREPT PROCESUAL
CIVIL II
Lect. univ. dr. Duret Nicu
DREPTUL COMERȚULUI
INTERNAȚIONAL
Lect. univ. dr. Duret Nicu
CLINICĂ JUDICIARĂ
lect. univ. dr. Tănase Constantin
DREPT COMERCIAL II
Conf. univ. dr. Roşu Angelica
PROTECŢIA
INTERNAŢIONALĂ A
DREPTURILOR OMULUI
Lect. univ. dr. Ionescu Dumitrache
Ana Alina

DATA

SALA

ORA

Asistență examene

11.04.2016

Amfiteatrul 1

18.00

Lect. univ. dr. Chirilă
Angelica

13.04.2016

Amfiteatrul 1

16.00

Lect. univ. dr. Goga
Gina Livioara

15.04.2016

Amfiteatrul 1

16.00

Conf. univ. dr. Roşu
Angelica
Lect. univ. dr. Goga
Gina Livioara

18.04.2016

Sala A1

16.00

Lect. univ. dr. Goga
Gina Livioara

20.04.2016

Amfiteatrul 1

16.00

lect. univ. dr. Tănase
Constantin

22.04.2016

Amfiteatrul 1

18.00

Lect. univ. dr. Duret
Nicu

25.04.2016

Amfiteatrul 1

17.00

Asist. univ. drd. Coman
Varvara Licuța

28.04.2016

Amfiteatrul 1

16.00

Lect. univ. dr. Pușcă
Florentina

Notă: Studenții anului IV care mai au credite nepromovate din anii I, II, III, anii universitari
anteriori (sau examene de diferență) le vor susține în sesiunea de restanțe ale anului IV, în
perioada 9-15 mai 2016, datele de restanțe și credite vor fi postate pe site-ul universității la
secțiunea restanțe, iar pentru examenele din semestrul II și în sesiunea programată pentru anii I,
II, III (în perioada 30 mai -19 iunie 2016).